Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0278(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0061/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Περνάμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου.

 
  
  

- Έκθεση Isler Béguin (A6-0180/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε υπέρ αυτής της τελικής συμφωνίας διότι το Κοινοβούλιο διασφάλισε μια αύξηση 40 εκατ. ευρώ πάνω από το ποσό που προβλεπόταν στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός για το LIFE+ ανέρχεται τώρα σε 1 894 εκατ. ευρώ.

Ένα μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος LIFE+ προβλέπεται για τα σχέδια «φύση και βιοποικιλότητα». Το Κοινοβούλιο διασφάλισε ότι τουλάχιστον το 50% των δημοσιονομικών πόρων του προγράμματος LIFE+ θα αφιερωθεί σε επιχορηγήσεις σχεδίων για την υποστήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Στην κοινή θέση του, το Συμβούλιο πρότεινε την πρόβλεψη 40% του συνολικού προϋπολογισμού για αυτά τα έργα.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην τελική έκθεση, ο κ. Δήμας διάβασε μια δήλωση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής σύμφωνα με την οποία, πριν από την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή θα διεξαγάγει μια αναθεώρηση των δεσμευμένων και σχεδιασμένων δαπανών σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο για τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000. Αυτή η αναθεώρηση θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό να προσαρμοστούν τα κοινοτικά μέσα, ειδικά το πρόγραμμα LIFE+, και να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο συγχρηματοδότησης.

Εν κατακλείδι, το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο ικανοποιητικό από οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να έχει συναφθεί σε πρωιμότερο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Χαιρετίζω θερμά το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας συνδιαλλαγής, με την έμφασή του σε μια συγκεντρωτική προσέγγιση με την οποία η Επιτροπή συνεχίζει να διαχειρίζεται το πρόγραμμα, διασφαλίζοντας έτσι προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη συνολικά, ίσα κριτήρια και αριστεία, και μειώνοντας τις πρόσθετες δαπάνες για τη συγκρότηση οργάνων διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο.

Θέλω να τονίσω άλλα θετικά στοιχεία όπως την αύξηση των 40 εκατ. ευρώ στον γενικό προϋπολογισμό και την απόδοση 15% των πόρων για υπερεθνικά έργα.

Συνεπώς, θα ψηφίσω υπέρ του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής σχετικά με το πρόγραμμα LIFE+.

 
  
  

- Έκθεση Gröner (A6-0147/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, με το πρόγραμμα Daphne III αποκτήσαμε ένα ακόμα μέσο κατάλληλο για την αντιμετώπιση του εμπορίου ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Είναι, όμως, γεγονός ότι περισσότερες από 100 000 γυναίκες στην ΕΕ πέφτουν θύματα εμπορίου ανθρώπων και βίας. Ως εκ τούτου, ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι ανάγκη να λάβει τα κατάλληλα εφόδια.

Επικροτώ θερμά το γεγονός ότι οι δημοσιονομικοί πόροι αυξήθηκαν από 50 εκατ. ευρώ σε περισσότερα από 114 εκατ. ευρώ, και έτσι μπορούμε να διεξαγάγουμε ενημερωτικές εκστρατείες στις χώρες προέλευσης όπου προσελκύονται γυναίκες και παιδιά, που στη συνέχεια γίνονται θύματα σεξουαλικής βίας στην ΕΕ.

Με αυτές τις ενημερωτικές εκστρατείες έχουμε δυνατότητες προληπτικής ενημέρωσης των γυναικών και προστασίας τους από την εκμετάλλευση. Εάν αυτό συνδυαστεί με βοήθεια μέσω προγραμμάτων για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών που κινδυνεύουν, τότε με το Daphne ΙΙΙ κάνουμε ένα πολύ καθοριστικό βήμα για την καταπολέμηση της βίας, του εμπορίου ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ενέκρινα την έκθεση Gröner γιατί, ασφαλώς, σημειώθηκε πρόοδος στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και το πρόγραμμα Daphne οπωσδήποτε διαδραμάτισε ρόλο σε αυτό.

Η βία κατά των γυναικών, όμως, είναι περισσότερο διαδεδομένη σε πολιτισμούς όπου είναι ακόμα βαθιά ριζωμένη η αρχή της πατριαρχικής εξουσίας και δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου επίγνωση του προβλήματος. Με τα μεταναστευτικά κύματα των τελευταίων ετών έφθασαν και ως εμάς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών όπως ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, αλλά και οι καταναγκαστικοί γάμοι. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, δεν αρκεί να κάνουμε συνειδητό το πρόβλημα ή να ποινικοποιήσουμε τους καταναγκαστικούς γάμους στην ΕΕ, αλλά πρέπει επίσης να μην γίνονται αποδεκτές οι αποφάσεις ειδικών δικαστηρίων που δικαιολογούνται με πολιτιστικό σκεπτικό. Όταν τιμωρούνται ημεδαποί δράστες ή δράστες που ανήκουν στον δυτικό πολιτισμό, πρέπει να ισχύει το ίδιο δίκαιο και για τους μετανάστες από μουσουλμανικές χώρες. Εδώ η Δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι ούτε τυφλή ούτε κουφή.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Ψηφίζω υπέρ της έγκρισης της έκθεσης της κ. Gröner σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων υψηλού κινδύνου (πρόγραμμα Daphne ΙΙΙ) ως μέρος του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη».

Το πρόγραμμα Daphne δημιουργήθηκε το 1997. Χρησίμευσε για τη χρηματοδότηση 350 σχεδίων παρέχοντας υποστήριξη σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε ιδρύματα και ενώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία παιδιών, νέων και γυναικών από τη βία. Παρέχω τη θερμή μου υποστήριξη στο τρίτο στάδιο αυτού του σχεδίου, στο οποίο αναφέρεται η έκθεση της κ. Gröner.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος Daphne ΙΙΙ υποστηρίζουν την ανάπτυξη της κοινοτικής πολιτικής που σχετίζεται με την προστασία της δημόσιας υγείας, την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου σε περιπτώσεις σύγκρουσης και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι για την περίοδο 2007-2013 θα υποστηριχθούν από έναν προϋπολογισμό 116 850 000 ευρώ. Μια σύγκριση με τον προϋπολογισμό του προγράμματος Daphne Ι –20 000 000 ευρώ– και με τον προϋπολογισμό του προγράμματος Daphne ΙΙ –50 000 000 ευρώ– αποτελεί απόδειξη της αναγνώρισης της σημασίας και των επιτευγμάτων του προγράμματος.

Η έκθεση ορθώς επισημαίνει επίσης την ανάγκη να ανοίξει το πρόγραμμα για συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και παρέχοντας βοήθεια στους αιτούντες χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα αυτές τις τροπολογίες στο Daphne III, το ειδικό πρόγραμμα της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών. Είμαι ικανοποιημένος για το γεγονός ότι η τρίτη φάση του Daphne (2007-2013) έχει αυξημένο προϋπολογισμό 116,85 εκατ. ευρώ. Επίσης, είμαι ικανοποιημένος διότι θα μειωθεί η γραφειοκρατία ώστε οι ΜΚΟ να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στο πρόγραμμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω πλήρως το έργο της εισηγήτριας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το πρόγραμμα Daphne συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος σε όλη την ΕΕ και όσοι δεν υποστηρίξουν αυτήν την έκθεση σήμερα πρέπει να επικριθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η παράταση του προγράμματος Daphne για την περίοδο 2007-2013 δείχνει τη βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συνέχιση αυτού του σχεδίου, το οποίο εκπονήθηκε το 2000.

Η βία κατά των παιδιών, των εφήβων και των γυναικών συνιστά δραματικό κοινωνικό φαινόμενο. Ορισμένες ομάδες οι οποίες είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες στη βία πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένες, χωρίς να λησμονούμε την ενδοοικογενειακή βία ή τις κλητωριδεκτομές. Στη Ρεϋνιόν, λόγου χάρη, οι παραβάσεις κατά των γυναικών διπλασιάστηκαν μέσα σε μια εικοσαετία, και ένα πέμπτο και περισσότερο των γυναικών υπέστη τουλάχιστον μία μορφή βίας σε δημόσιο χώρο τους τελευταίους 12 μήνες. Επομένως, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφιερώσει ένα ευρωπαϊκό έτος σε αυτού του είδους τη βία.

Επικροτώ τη δέσμευση της Επιτροπής, η οποία αύξησε τον προϋπολογισμό σε περίπου 117 εκατ. ευρώ, έστω και αν αυτό το ποσό είναι κατώτερο από εκείνο το οποίο ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο διπλασιασμός των μέσων δείχνει, ωστόσο, μια πραγματική φιλοδοξία στους στόχους.

Αυτή η προσπάθεια πρέπει ακόμη να συνοδευτεί από διαφάνεια του προγράμματος και να επιτρέψει πιο εύκολη πρόσβαση στην κοινωνία των πολιτών, στην οποία δεν παρέχεται τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία σχεδίων προτάσεων, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Εύχομαι στο μέλλον να εξεταστεί η κατάσταση από συμβούλιο εμπειρογνωμόνων.

 
  
  

- Έκθεση Corbett (A6-0139/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. (EN) Αντί για ορισμένες από τις πιο μεγαλεπήβολες προτάσεις προς εμάς, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πρότεινε μια μετριοπαθή αναθεώρηση του άρθρου 47 του Κανονισμού (το οποίο θα μετονομαστεί σε «Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών»). Αυτή η πιο μετριοπαθής αλλαγή απαιτεί από τους προέδρους και τους εισηγητές των ενδιαφερόμενων επιτροπών να συνεδριάσουν και να εντοπίσουν από κοινού τομείς του κειμένου που εμπίπτουν στην αποκλειστική ή κοινή τους αρμοδιότητα. Ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής θα πρέπει να λάβει υπόψη οποιαδήποτε συμφωνία επετεύχθη κατά την έκδοση απόφασης σχετικά με την τελική αρμοδιότητα για διαφορετικά μέρη του κειμένου. Το άρθρο θα επιτρέψει επίσης στις ενδιαφερόμενες πλευρές να συμφωνήσουν, αν το επιθυμούν, για τους ακριβείς όρους της συνεργασίας τους, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για δυνατότητες όπως μια κοινή ομάδα εργασίας. Η αλλαγή του άρθρου διασφαλίζει επίσης ότι οι συνδεδεμένες επιτροπές θα εκπροσωπούνται σε κάθε αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου σε περίπτωση διαδικασίας συνδιαλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), γραπτώς. – (FR) Απείχαμε της ψηφοφορίας επί των εκθέσεων των κκ. Corbett και Leinen σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών και τις πρακτικής ρυθμίσεις για τη διαδικασίας συναπόφασης.

Αυτές, βεβαίως, οι εκθέσεις, από πρακτική σκοπιά, έχουν στόχο να διευκολύνουν το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός του θεσμικού και νομικού πλαισίου του. Αποτελούν, όμως, χαρακτηριστική έκφραση μιας κοινοβουλευτικής πρακτικής όπου, εν τέλει, σχεδόν όλα αποφασίζονται εκ των προτέρων, σε στενό κύκλο υποεπιτροπών, μέσω του διοργανικού ή διομαδικού συμβιβασμού, και εν ονόματι της αποτελεσματικότητας και του ορθολογισμού. Αποτελούν, επίσης, χαρακτηριστική έκφραση μιας κοινοβουλευτικής συνέλευσης όπου οι «μεγάλες» Ομάδες –τουλάχιστον αυτές που αναγνωρίζονται ως τέτοιες– λύνουν και δένουν και όπου τα ατομικά δικαιώματα των βουλευτών υποβαθμίζονται στην πλέον απλή εκδοχή τους, μάλιστα είναι ανύπαρκτα όταν πρόκειται να νομοθετήσουν.

Με την αστυνόμευση της λειτουργίας του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ήδη πάσχει από την έλλειψη εθνικής και πολιτικής εκπροσώπησης και την έλλειψη στενής επαφής με τους Ευρωπαίους, θα απολέσει οριστικώς τον προσιδιάζοντα χαρακτήρα του: τον χαρακτήρα μιας κοινοβουλευτικής συνέλευσης εκλεγμένης από τον λαό για τον λαό.

 
  
  

- Έκθεση Laperrouze (A6-0125/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ενέκρινα και εγώ την έκθεση Laperrouze, διότι όσον αφορά το νερό είναι φυσικά καλύτερο να προλαμβάνουμε παρά να εφαρμόζουμε εκ των υστέρων δαπανηρά μέτρα αποκατάστασης. Ως Αυστριακός και, συνεπώς, πολίτης μιας χώρας με πολύ μεγάλα αποθέματα νερού, πιστεύω ότι, για να έχουμε μια βιώσιμη και θετική για το περιβάλλον πολιτική για τα ύδατα, δεν πρέπει να ενισχύουμε πλέον οικονομικά μια εντατική εκμετάλλευση γης που συνοδεύεται από προβλήματα όπως η υπερλίπανση. Αντίθετα, πρέπει να υποστηρίξουμε εκείνους τους αγρότες που χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας. Αλλά και στη δασοκομία μπορούμε να συμμετέχουμε στην απόφαση για την ποσότητα των βλαβερών ουσιών που φθάνουν στα υπόγεια ύδατα και την ταχύτητα που συμβαίνει αυτό συνεισφέροντας επιπροσθέτως στην αντιπλημμυρική προστασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Laperrouze (A6-0125/2007) σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Πιστεύω ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, ο σκοπός αυτής της πρότασης είναι να προστατεύσει και να προωθήσει την περιβαλλοντική ποιότητα σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.

Αυτά είναι απαραίτητα μέτρα που συνοδεύουν την πρόταση της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και θα βοηθήσουν να τεθεί τέλος στη χημική ρύπανση των υδάτων, η οποία διαταράσσει τα υδάτινα οικοσυστήματα, προκαλεί απώλεια της βιοποικιλότητας και εκθέτει τους ανθρώπους σε ρυπογόνες ουσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η νέα πρόταση οδηγίας για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ακολουθεί την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα που εγκρίθηκε το 2000. Η πρόταση καθορίζει στόχους ποιότητας περιβάλλοντος για τα επιφανειακά ύδατα που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2015, αν και χωρίς επίσημη εκτίμηση των διαφόρων ισχυόντων νόμων ή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτική των υδάτων.

Συνεπώς, αυτή είναι μια σειρά ξεχωριστών μέτρων με ορισμένες θετικές πτυχές. Χαιρετίζω, για παράδειγμα, την αναφορά στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, οι διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες στις περιφέρειες, η ισορροπημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ωστόσο, αυτό παρουσιάζεται σε ένα πλαίσιο καλλιέργειας του νεοφιλελευθερισμού, με τα προτεινόμενα μέτρα να διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο στη «διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά».

Επίσης εισαγάγει αόριστες ιδέες όπως οι «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές», οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να καταστεί υποχρεωτική η χρήση κατοχυρωμένων με ευρεσιτεχνίες τεχνολογιών και εξοπλισμού. Αυτό θα θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και μπορεί να στερήσει από τους εργαζόμενους πόρους παραγωγής δεδομένης της τιμής του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.

Αν και το Κοινοβούλιο έκανε ορισμένες βελτιώσεις στο κείμενο της Επιτροπής, απέρριψε τις περισσότερες προτάσεις που κατέθεσε η Ομάδα μας, γι’ αυτό απόσχαμε από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Ο τίτλος για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του, αφού εστιάζεται στις βλαπτικές ουσίες στα επιφανειακά ύδατα και στα ιζήματά που προέρχονται μόνο από ζιζανιοκτόνα.

Μένουν εκτός ελέγχου άλλοι παράγοντες ρύπανσης όπως τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα, τα αστικά λύματα, τα στραγγίσματα από σκουπιδότοπους, η θερμική ρύπανση από αντίστοιχες πηγές, η ρύπανση λιμνών με αέριους ρύπους από μονάδες καύσης που καταπίπτουν με τα καιρικά φαινόμενα κλπ. Η χημική όμως ρύπανση των επιφανειακών υδάτων μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στα υδατικά οικοσυστήματα, καταστρέφοντας τη βιοποικιλότητα ή να συσσωρεύσει ρύπους στην τροφική αλυσίδα από μολυσμένα ψάρια. Εξάλλου είναι εμφανής η πρόθεση της Επιτροπής να στοχοποιήσει και ενοχοποιήσει την Αγροτική Παραγωγή, ως αποκλειστικό υπεύθυνο της χημικής ρύπανσης των επιφανειακών νερών. Εξάλλου η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» δεν σταματά τη μόλυνση αλλά νομιμοποιεί την αλόγιστη δράση βιομηχανιών και άλλων μονοπωλίων.

Δεν προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου των πηγών απόρριψης των «ουσιών προτεραιότητας» επικίνδυνων και μη, τα όρια συγκέντρωσης των οποίων πραγματεύεται η Πρόταση Οδηγίας.

Ωστόσο η έκθεση διευρύνει το περιορισμένο περιεχόμενο της Οδηγίας για πιο αποτελεσματικής προστασίας των νερών. Τελικά όμως, τόσο το περιεχόμενο όσο ο προσανατολισμός απέχει από τις σύγχρονες ανάγκες προστασίας αυτού του κοινωνικού αγαθού της ποιότητας των υδάτων, που πρέπει να είναι πλήρης και όχι μερική και αποσπασματική.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. (EN) Η ποιότητα του ύδατος είναι βασική για το περιβάλλον μας και με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι μέσω ευρωπαϊκής δράσης είδαμε βελτιώσεις. Πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα όλων των κοινοτικών νομοθετικών πράξεων που συντελούν άμεσα ή έμμεσα στην ποιότητα των υδάτων αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
  

- Έκθεση Aubert (A6-0061/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, μολονότι η εισηγήτρια κ. Marie-Hélène Aubert κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να υποβάλει μια καλή έκθεση, η αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματος της Αυστρίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε αυτήν την έκθεση γιατί εξακολουθεί να περιέχει πολλά στοιχεία που θεωρούμε πολύ προβληματικά. Εμείς εξακολουθούμε να πρεσβεύουμε ότι στη βιολογική γεωργία η οριακή τιμή των ΓΤΟ πρέπει να είναι 0,0% και θεωρούμε επίσης ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια με τα προϊόντα από χώρες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, πρέπει να ελέγχονται.

Επίσης, οι ετικέτες που έχουμε στην ΕΕ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για προϊόντα που δεν προέρχονται από την ΕΕ, προκειμένου να μην υπάρξει παραπλάνηση των καταναλωτών και να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την πρόταση αναπομπής της έκθεσης Aubert για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Κατ’ εμέ, είναι αναγκαίο το όριο τυχαίας επιμόλυνσης με γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς να μην είναι ταυτόσημο με εκείνο της συμβατικής γεωργίας, της τάξης δηλαδή του 0,9%, αφού σε αυτήν την περίπτωση θα αποδεχόμασταν εκ των πραγμάτων ότι δεν μπορούμε να εμποδίσουμε πλέον τις επιμολύνσεις, ούτε να εγγυηθούμε ότι ένα προϊόν, ακόμη και πιστοποιημένο ως «βιολογικό», είναι απαλλαγμένο από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.

Ως προς αυτό, υποστήριξα την πρόταση που κατέθεσε η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την οποία καθοριζόταν ότι η παρουσία γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στα βιολογικά προϊόντα έπρεπε να περιορίζεται αποκλειστικώς στα απρόβλεπτα και τεχνικώς αναπόφευκτα ποσοστά σε μέγιστο ποσοστό 0,1% και ότι ο όρος «βιολογικό» δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίζει τα προϊόντα των οποίων η τυχαία επιμόλυνση από τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς υπερβαίνει το ανιχνεύσιμο όριο του 0,1%.

Τέλος, υποστηρίζω το αίτημα αλλαγής της νομικής βάσης σε αυτό το ζήτημα της βιολογικής γεωργίας. Έχοντας μέχρι τώρα περιοριστεί σε συμβουλευτικό ρόλο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να αναλάβει ρόλο συναποφασίζοντος σε αυτά τα προβλήματα, πράγμα το οποίο συνιστά πρόοδο στο θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Απόσχαμε από την τελική ψηφοφορία λόγω όσων συνέβησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αφενός, διαφωνούμε με τη θέση της Επιτροπής. Πρότεινε έναν κανονισμό που επιτρέπει την παρουσία έως και 0,9% ΓΤΟ στα βιολογικά προϊόντα, μεταξύ άλλων σημείων με τα οποία διαφωνούμε. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο, ειδικά όσον αφορά τη βιολογική γεωργία. Αν ανεχθούμε τη μόλυνση με 0,9% ΓΤΟ που προτείνει η έκθεση αυτό θα σήμαινε αποδοχή της μόλυνσης των βιολογικών προϊόντων με ΓΤΟ. Αυτό θα επηρεάσει αναμφισβήτητα τους καταναλωτές και συνιστά σοβαρή, απαράδεκτη απειλή για την επιβίωση της βιομηχανίας βιολογικών τροφίμων.

Οι καταναλωτές επιλέγουν να αγοράζουν βιολογικά προϊόντα διότι παράγονται με πιο αειφόρο τρόπο, χωρίς φυτοφάρμακα και απαλλαγμένα από ΓΤΟ. Η αποδοχή της εισαγωγής ΓΤΟ, ακόμα και σε πολύ μικρές ποσότητες, ισοδυναμεί με ξεγέλασμα των καταναλωτών και θα έχει σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων εν γένει.

Αφετέρου, δεδομένου ότι κατέστη δυνατό να βελτιωθεί η πρόταση της Επιτροπής στην Ολομέλεια –αν και το Συμβούλιο δεν έχει δώσει ακόμα θετική απάντηση και δεν δέχθηκε την τροποποίηση στη νομική βάση– απόσχαμε από την τελική ψηφοφορία με την ελπίδα ότι θα γίνουν περαιτέρω υποχωρήσεις για τις προτάσεις που βελτιώνουν την αρχική θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης της κ. Aubert σχετικά με τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Πιστεύω ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα στον σαφή προσδιορισμό των προϊόντων που σκοπεύουν να αγοράσουν. Εντούτοις, οι κανονισμοί για την επισήμανση πρέπει να ανταποκρίνονται στην καθημερινή πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε απαιτήσεις που είναι έξω από την ικανότητά μας να λειτουργούμε με ουσιαστικό τρόπο χρησιμοποιώντας τα καλύτερα πρακτικά μέτρα που έχουμε στη διάθεση μας κάθε φορά. Το αντίθετο θα αντιστοιχούσε σε συνομωσία για τον περιορισμό της διαθεσιμότητας των προϊόντων που πολλοί καταναλωτές θα επέλεγαν να αγοράσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η βιολογική παραγωγή αντιπροσωπεύει σήμερα το 1,4% της γεωργικής παραγωγής των 25 κρατών μελών και το 3,6% της καλλιεργούμενης γεωργικής επιφάνειας (1,8% των γεωργικών γαιών στη Βρετάνη). Η ζήτηση των καταναλωτών βαίνει αυξανόμενη, και η άφιξη στην αγορά αυτών των προϊόντων, τα οποία έχουν διάφορες σημάνσεις και τα οποία παράγονται ακόμη και εκτός ΕΕ, θέτει νέα προβλήματα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, την πιστοποίηση και τη σήμανση. Επιπλέον, οι επιδοτήσεις ή οι κανόνες σε αυτόν τον τομέα διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα, γεγονός το οποίο δημιουργεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό για τους λιγότερο επιδοτούμενους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων.

Επομένως, επικροτώ την έγκριση από την Ολομέλεια της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, με την οποία καλείται το τελευταίο να εγκρίνει ταχέως τον κανονισμό για τη βιολογική γεωργία. Αυτός ο νέος κανονισμός θα επιτρέψει να αποσαφηνίσουμε το κοινοτικό πλαίσιο παραγωγής βιολογικών διατροφικών προϊόντων, το οποίο χρονολογείται από το 1991. Το Κοινοβούλιο ζητεί τα εθνικά συστήματα επιθεώρησης να ενισχυθούν, προκειμένου να επιτρέψουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Αν η χρήση του ευρωπαϊκού σήματος (για τα τρόφιμα που περιέχουν 95% βιολογικών συστατικών) και της αναφοράς «ΕΕ-βιολογικό» είναι υποχρεωτική, η προσθήκη άλλων ιδιωτικών σημάτων πρέπει να παραμείνει ως δυνατότητα. Τέλος, πρέπει να απαγορευθεί η χρήση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στη βιολογική παραγωγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Σε μία κολοσσιαία απάτη σε βάρος παραγωγών και καταναλωτών κινδυνεύει να μετατραπεί η πολυδιαφημισμένη αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής και η βελτίωση των αγροτικών προϊόντων μέσω της βιολογικής καλλιέργειας.

Οι ελάχιστες πολυεθνικές που προσπαθούν να ελέγξουν την παγκόσμια τροφική αλυσίδα μέσω των μεταλλαγμένων για τα κέρδη τους επιβλήθηκαν με ευθύνη όλων των πολιτικών ομάδων του ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΣΟΚ-ΝΔ.

Η επιτρεπόμενη παρουσία ΓΤΟ και η προσθήκη συμπληρωμάτων (βιταμίνες κ.α) προερχομένων από ΓΤΟ στα βιολογικά τρόφιμα αποτελούν την κερκόπορτα χρησιμοποίησης μεταλλαγμένων σε χώρες και περιοχές που αντιστέκονται στην χρήση τους αναγνωρίζοντας ην επικινδυνότητα τους.

Ο καθορισμός ορίου επιτρεπόμενης ανίχνευσης μεταλλαγμένων στα βιολογικά προϊόντα, όσο χαμηλό και αν είναι αυτό σήμερα επιτρέπει την αύξηση του χωρίς έλεγχο εφόσον ακόμα και στο Ευρωκοινοβούλιο δεν επετράπη το δικαίωμα συναπόφασης. Το όριο αυτό θα καθορίζεται πλέον από τις πολυεθνικές σύμφωνα με την φυσική μόλυνση που θα προέλθει από την επιτρεπόμενη συνύπαρξη συμβατικών, μεταλλαγμένων και βιολογικών καλλιεργειών όσα προστατευτικά μέτρα και αν ληφθούν.

Έτσι οι παραγωγοί βιολογικών θα δουν τα προϊόντα τους να υποβαθμίζονται ενώ οι καταναλωτές θα εξαπατώνται αγοράζοντας «βιολογικά» με ΓΤΟ.

Οι προτάσεις μας για απαγόρευση μεταλλαγμένων στα βιολογικά τρόφιμα δεν έγιναν δυστυχώς αποδεκτές, όμως η πάλη συνεχίζεται μαζί με τους εργαζόμενους για υγιεινές καλλιέργειες και υγιεινή διατροφή.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα το ψήφισμα σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα που στηρίζεται στην έκθεση του Μαρτίου για την εισαγωγή αυστηρότερων κανόνων που διέπουν τα βιολογικά προϊόντα. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αυξήσει την προστασία των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης διότι, σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής, διατηρεί την επιλογή της επισήμανσης σε εθνικό επίπεδο. Λυπάμαι, ωστόσο, διότι, παρά ταύτα, προτείνει την κοινοτική επισήμανση ως κυρίαρχη μορφή επισήμανσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων διότι προβλέπει την επισήμανση σε εθνικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι, μολονότι η προτεινόμενη κοινοτική σήμανση αναγνωρίζει μια εξασθενημένη εκδοχή των βιολογικών τροφίμων, ειδικά ως προς την περιεκτικότητα σε ΓΤΟ, η εθνική επισήμανση έχει ακόμα τη δυνατότητα να επισημαίνει την απουσία ΓΤΟ στα βιολογικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά του εκάστοτε κράτους μέλους της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά υποστηρίζω σήμερα τη συνάδελφο από την Ομάδα μου στη διατύπωση της έκθεσής της ότι η βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων αποτελεί έναν σημαντικό τομέα της κοινοτικής παραγωγής που χρειάζεται προστασία. Καθώς αυξάνεται η αγορά για τα βιολογικά τρόφιμα είναι σημαντικό οι καταναλωτές να αισθάνονται ασφαλείς ως προς τον ορισμό του τι είναι και τι δεν είναι βιολογικό. Εμείς στη Σκωτία έχουμε έναν δυναμικό βιολογικό τομέα και θέλω να τον δω να ακμάζει. Ένα σταθερό πλαίσιο επισήμανσης και ορισμών θα συμβάλει σε αυτήν την προσπάθεια.

 
  
  

- Έκθεση Post (A6-0161/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Γροιλανδία είχαν αλιευτικές σχέσεις για πολύ καιρό, αλλά η συμφωνία πλαίσιο του 1985 εξέπνευσε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Το νέο πρωτόκολλο που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007 για μια περίοδο έξι ετών καθορίζει τις ευκαιρίες αλιείας για τα κοινοτικά σκάφη, τη χρηματική αντιπαροχή, τις κατηγορίες κοινοτικών σκαφών που μπορούν να ασκούν δραστηριότητα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γροιλανδίας και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ασκούν δραστηριότητα εκεί.

Ο κύριος στόχος της νέας συμφωνίας είναι να διατηρήσει και να ενισχύσει τους αλιευτικούς δεσμούς μεταξύ της Κοινότητας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας μετά την καθιέρωση μιας εταιρικής σχέσης και ενός πλαισίου διαλόγου με σκοπό τη βελτίωση της πολιτικής αειφόρου αλιείας και τη λογική εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στις περιοχές αλιείας προς όφελος και των δύο πλευρών.

Η Πορτογαλία έχει ιδιαίτερο συμφέρον στον τομέα της αλιείας και, συνεπώς, είναι υπέρ της σύναψης αυτής της νέας συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρά την ψήφο μας υπέρ της ανά χείρας έκθεσης –η οποία βελτιώνει την εν λόγω πρόταση κανονισμού– μας ανησυχεί το άρθρο 3, παράγραφος 2, του κανονισμού, το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εξετάζει αιτήσεις παροχής άδειας από οποιοδήποτε κράτος μέλος όταν τα κράτη μέλη που καλύπτονται από αυτήν τη συμφωνία δεν έχουν εξαντλήσει τις ευκαιρίες αλιείας που δικαιούνται.

Πιστεύουμε ότι σε περίπτωση μειωμένης χρήσης των ευκαιριών αλιείας που παρέχονται σε ένα κράτος μέλος ως μέρος των ποσοστώσεων και των αδειών, η Επιτροπή πρέπει να συμβουλεύεται τα εν λόγω κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση των ευκαιριών αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μεταφοράς των μη χρησιμοποιημένων ευκαιριών αλιείας σε άλλα κράτη μέλη.

Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι αυτή η δυνατότητα δεν πρέπει να υπονομεύσει την αρχή της σχετικής σταθερότητας. Δεν πρέπει, με άλλα λόγια, να επηρεάσει τη μελλοντική παροχή ευκαιριών αλιείας στα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτών των εταιρικών σχέσεων.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε την τροπολογία που διασαφηνίζει αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. (EN) Καθώς η τροπολογία 7 δεν εγκρίθηκε, το Εργατικό Κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει άλλη επιλογή παρά να καταψηφίσει την έκθεση. Αυτή η έκθεση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα ιστορικά αλιευτικά δικαιώματα του σκωτσέζικου στόλου και δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για το μέλλον των αλιευτικών συμφωνιών.

 
  
  

- Έκθεση Leinen (A6-0142/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Ψηφίζω υπέρ της έγκρισης της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης. Θέλω ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον κ. Leinen, τον εισηγητή, για μια πολύ καλά εκπονημένη έκθεση.

Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και να απλουστευθεί το σύστημα της διοργανικής συνεργασίας. Στόχος μας πρέπει να είναι να καταστήσουμε τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα τρία θεσμικά όργανα της Ένωσης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο το δυνατόν πιο διαφανή για τους πολίτες της Ευρώπης.

Η διαδικασία συναπόφασης αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του νομοθετικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασφαλίζει ότι η νέα νομοθεσία της ΕΕ θα εγκρίνεται με πιο δημοκρατικό τρόπο. Οι προτάσεις βελτίωσης αυτής της διαδικασίας που περιλαμβάνονται στην έκθεση είναι εύστοχες και θα βοηθήσουν να απλουστευθεί αυτή η διαδικασία του συστήματος λήψης αποφάσεων.

 
  
  

- Έκθεση Αδάμου (A6-0089/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 είναι κάτι που πρέπει να υποστηριχθεί ως θέμα αρχής. Συνεπώς, απαιτούνται τα κατάλληλα μέτρα. Τα είδη και τα οικοσυστήματα χρειάζονται χώρο για να αναπτυχθούν και να ανακάμψουν. Συναφώς, η διατήρηση των οικοσυστημάτων πρέπει να γίνει θεμελιώδης στόχος όλων των οριζόντιων και τομεακών πολιτικών της ΕΕ. Τα υγιή οικοσυστήματα διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στον πλούτο και την ευημερία στην ΕΕ και παγκοσμίως. Αν η αστική και η αγροτική ανάπτυξη συνεχίσουν να παραβλέπουν τη φύση, το τοπίο μας θα κατακλυστεί από το τσιμέντο και τη ρύπανση.

Δεδομένου ότι η βιοποικιλότητα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αειφόρου ανάπτυξης, τα θέματα της βιοποικιλότητας πρέπει να ενσωματωθούν σε όλους τους τομείς χάραξης πολιτικής.

Αν και υπάρχουν αντιφάσεις στην κοινοτική πολιτική, τα κράτη μέλη πρέπει να εκμεταλλευτούν όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες στο πλαίσιο της ΚΓΠ, της ΚΑΠ, των ταμείων συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων, του προγράμματος LIFE+ και του έβδομου προγράμματος πλαισίου για να υποστηρίξουν τους στόχους της βιοποικιλότητας. Επιπροσθέτως, είναι επιτακτική ανάγκη να εξεταστούν περαιτέρω οι δημοσιονομικές ανάγκες στην αναθεώρηση του κοινοτικού προϋπολογισμού 2008-2009, κατά τη διάρκεια του οποίου πρέπει να γίνει μια εκτίμηση της επάρκειας (ή της ανεπάρκειας) και της διαθεσιμότητας της κοινοτικής χρηματοδότησης για τη βιοποικιλότητα, ειδικά για το Natura 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Αδάμου διότι πιστεύω ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο μέλλον της ΕΕ. Επιπλέον, το ανά χείρας σχέδιο δράσης θα αποδειχθεί ζωτικό μέσο για την εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται για την ανάσχεση του προβλήματος έως το 2010, αν και πιστεύω ότι αυτή προθεσμία θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.

Συμφωνώ ότι οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος θα είναι τέτοιες ώστε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υπηρεσίες του οικοσυστήματος και οι ειδικοί ρόλοι που θα διαδραματίσουν η ΚΓΠ και η ΚΑΠ, δεδομένης της σημασίας τους στην επίτευξη των στόχων και στη διασφάλιση της μακροχρόνιας ύπαρξης της βιοποικιλότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ενδιαφέρον της ΕΕ για ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας είναι όψιμο και υποκριτικό, γιατί δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα, ούτε διαθέτει τους αναγκαίους πόρους.

Την ίδια στιγμή που εμφανίζεται να κόπτεται για την βιοποικιλότητα,, έχει ως βασική ιεράρχηση την προώθηση των ΓΤΟ. Σωστά αναφέρονται στην έκθεση οι κίνδυνοι από γενετικά τροποποιημένα ψάρια. Δεν αναφέρεται καθόλου στην τεράστια απειλή από τα ανθεκτικά ΓΤ φυτά που συρρικνώνουν τη φυτική βιοποικιλότητα και ενέχουν κίνδυνους για τη δημόσια υγεία.

Ήδη υπάρχει πληθώρα στοιχείων για κύμα εξαφάνισης ειδών, οι ρυθμοί απώλειας είναι 100-1000 φορές υψηλότεροι από φυσιολογικά επίπεδα, με τραγικές συνέπειες στη γενετική ροή μεταξύ των πληθυσμών πανίδας και χλωρίδας.

Ως κύριες αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας αναφέρονται οι κλιματικές αλλαγές, η ρύπανση του περιβάλλοντος, οι εντατικές μέθοδοι γεωργικής παραγωγής και η ακατάλληλη διαχείριση δασικών εκτάσεων και υδάτινων πόρων. Αυτά όμως είναι αποτελέσματα της ληστρικής εκμετάλλευσης της φύσης από τα μονοπώλια για την κερδοφορία τους. Αλλά και η αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει» απενοχοποιεί τον ρυπαίνοντα, νομιμοποιεί και κάνει αντικείμενο παζαρέματος την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, προς όφελος των κερδών του κεφαλαίου.

Ουσιαστικά η ευθύνη κυβερνήσεων και ΕΕ μεταφέρεται στους πολίτες, με την ενίσχυση εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Οι λαοί θα πρέπει να αναζητήσουν τις ευθύνες στην αντιπεριβαλλοντική πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων των κρατών μελών, να την καταδικάσουν και να την ανατρέψουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που η εν λόγω σημαντική έκθεση κέρδισε την πλειοψηφία αυτή, διότι η βαθμιαία απώλεια της βιοποικιλότητας θα πρέπει να μας απασχολεί όλους. Ειδικά οι συνέπειες της μετάβασης στα βιοκαύσιμα πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσοχής μας. Μολονότι κανείς δεν αρνείται ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, οι έμμεσες επιπτώσεις των μεγάλων αλλαγών της παραγωγής στη μονοκαλλιέργεια (συχνά ΓΤ) βιοκαυσίμων θα μπορούσε να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις ακόμη πιο επιζήμιες, και αυτή η έκθεση ορθώς διατηρεί το συγκεκριμένο θέμα στην ατζέντα μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. (EN) Το γεγονός ότι το 52% των ειδών ψαριών του γλυκού νερού είναι υπό εξαφάνιση, ενώ ο βακαλάος και άλλα ιχθυαποθέματα βρίσκονται σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα πρέπει να μας αφυπνίσει για δράση. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι εξίσου σημαντική με την αλλαγή του κλίματος και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη πολιτική βούληση για να αποτρέψουν την απώλεια της βιοποικιλότητας. Με ικανοποίηση επίσης διαπιστώνω ότι εγκρίθηκε η τροπολογία που καταδικάζει την αλιεία με βενθοπελαγικές τράτες και άλλες μη αειφόρες πρακτικές αλιείας.

 
  
  

- Έκθεση Caspary (A6-0149/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς εντός της κοινότητάς μας, μιας πολύ εκτεταμένης αγοράς που διευρύνθηκε σταδιακά, έχει επιφέρει οφέλη σε όλους τους συμμετέχοντές της. Η προαναφερόμενη διεύρυνση ακολούθησε μετά τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς, την εισαγωγή νέας νομοθεσίας και μια ολόκληρη διαδικασία προσαρμογών. Εν συντομία, οι συνθήκες σύγκλιναν, διασφαλίζοντας έτσι αληθινό ανταγωνισμό.

Το άνοιγμα της αγοράς αποτελεί συνθήκη της παγκοσμιοποίησης. Για να είναι αυτό επωφελές για όλους, ωστόσο, πρέπει να προηγηθεί του ανοίγματος μια διαδικασία που συνεπάγεται όχι μόνο διαπραγμάτευση αλλά και ρύθμιση, περιλαμβανομένων εκπαιδευτικών και πληροφοριακών δράσεων για τις ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες. Η δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς πρέπει να βασίζεται σε παρόμοιες αρχές με αυτές που εγκρίναμε όταν δημιουργήσαμε την ευρωπαϊκή αγορά. Η εμπειρία ήταν καλή. Ο καθορισμός προτύπων και όρων που πρέπει να εκπληρωθούν από τις ενδιαφερόμενες πλευρές είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Σε αυτά περιλαμβάνονται περιβαλλοντικά πρότυπα, όροι σχετικά με την εργασία και την αμοιβή, και οι αρχές καινοτομίας. Πρέπει να καταρτιστεί ένας χάρτης πορείας για αυτήν τη διαδικασία, ο οποίος θα καθορίζει τα διάφορα στάδια για την ανάπτυξη. Πρέπει επίσης να διευθετηθεί η πλήρης παρακολούθηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Αυτή η έκθεση δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εμπορικούς εταίρους της να ακολουθήσουν τον δρόμο ενός θριαμβευτή φιλελευθερισμού, ο οποίος αντιβαίνει στα δόγματα της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής.

Λυπούμαι που οι βουλευτές του ΕΚ απεμπολούν ό,τι υπερασπίζονταν μέχρι τούδε: μια εμπορική πολιτική, η οποία θα συνίσταται στην υπαγωγή των εμπορικών συμφωνιών σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιταγές με σεβασμό στην κυριαρχία των αναπτυσσόμενων χωρών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ενός ορισμένου αριθμού ζωτικών τομέων για την ανάπτυξή τους (δημόσιες υπηρεσίες, επενδύσεις, δημόσιες συμβάσεις και κανόνες ανταγωνισμού). Αυτή η ψηφοφορία αντικατέστησε την εν λόγω πολιτική με μια στρατηγική ευρείας ελευθέρωσης των υπηρεσιών και των επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία θα εκπληρώσει τις προσδοκίες των ευρωπαίων βιομηχάνων σε βάρος των οικονομικών αναγκών για την ανάπτυξη. Η αρχή των ελεύθερων συναλλαγών πρέπει να αποτελέσει μέσο στην υπηρεσία της ανάπτυξης και όχι αυτοσκοπό.

Εκφράζω τη λύπη μου που τα θέματα της Σιγκαπούρης, τα οποία είχαν αποκλειστεί από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα, συμπεριελήφθησαν εκ νέου από τους βουλευτές του ΕΚ σε αυτήν την έκθεση ως προτεραιότητες για μελλοντικές διμερείς διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Caspary διότι, αν και δεν είναι τέλεια, πιστεύω ότι επετεύχθησαν οι περισσότεροι από τους στόχους των Σοσιαλιστών, οι οποίοι ήταν οι εξής: προτίμηση για πολυμερή προσέγγιση και ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα, ειδική μεταχείριση για χώρες με αναπτυξιακά προβλήματα, αμοιβαία αναγνώριση προτύπων, συμμόρφωση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ελάχιστα πρότυπα, καταπολέμηση του σημερινού ντάμπινγκ, προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, υιοθέτηση κωδίκων δεοντολογίας και βέλτιστων πρακτικών από ευρωπαϊκές εταιρείες, και αυξημένη συμμετοχή για το Κοινοβούλιο.

Χαιρετίζω θερμά έναν ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο για τη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διμερείς διαπραγματεύσεις με αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κορέα, η Ινδία, η Κίνα και η Ρωσία, στις οποίες απαιτείται ισορροπημένη αμοιβαιότητα ευρέος φάσματος. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενισχυθεί, άμεσα, η υποστήριξη για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να μπορέσουν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο.

Το τελικό κείμενο, κατά τη γνώμη μου, ασχολήθηκε επαρκώς με αυτά τα θέματα και παρείχε την απαραίτητη αντιπαράθεση στη μονομερή αναθεώρηση των μέσων προστασίας του εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Caspary διότι, αν και δεν είναι τέλεια, πιστεύω ότι επετεύχθησαν οι περισσότεροι από τους στόχους των Σοσιαλιστών, οι οποίοι ήταν οι εξής: προτίμηση για πολυμερή προσέγγιση και ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα, ειδική μεταχείριση για χώρες με αναπτυξιακά προβλήματα, αμοιβαία αναγνώριση προτύπων, συμμόρφωση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ελάχιστα πρότυπα, καταπολέμηση του σημερινού ντάμπινγκ, προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, υιοθέτηση κωδίκων δεοντολογίας και βέλτιστων πρακτικών από ευρωπαϊκές εταιρείες, και αυξημένη συμμετοχή για το Κοινοβούλιο.

Ως σκιώδης εισηγήτρια της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χαιρετίζω θερμά έναν ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο για τη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διμερείς διαπραγματεύσεις με αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κορέα, η Ινδία, η Κίνα και η Ρωσία, στις οποίες απαιτείται ισορροπημένη αμοιβαιότητα ευρέος φάσματος. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενισχυθεί, άμεσα, η υποστήριξη για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να μπορέσουν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο.

Το τελικό κείμενο, κατά τη γνώμη μου, ασχολήθηκε επαρκώς με αυτά τα θέματα και παρείχε την απαραίτητη αντίθεση στη μονομερή αναθεώρηση των μέσων προστασίας του εμπορίου. Θέλω επίσης να επισημάνω το γεγονός ότι ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές επέδειξαν διάθεση συμβιβασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), γραπτώς. – (FR) Με την ανάγνωση της νέας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης, –«οφέλη» παρά τον πολλαπλασιασμό των αθέμιτων πρακτικών που ζημιώνουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, παρά τις μετεγκαταστάσεις και την ανεργία– ήλθε στον νου μου ο νέος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Στις προεκλογικές του ομιλίες σε σχέση με την Ευρώπη, μιλούσε για μια αναγκαία «προστασία». Τόλμησε μάλιστα να χρησιμοποιήσει τον όρο «κοινοτική προτίμηση»!

Δεν γνωρίζω τι έκανε ο κ. Σαρκοζί στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, σίγουρα όμως δεν διάβαζε τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε τα αρχεία του Συμβουλίου, ούτε τις παρεμβάσεις του κ. Mandelson και του προκατόχου του. Δεν γίνεται ποτέ λόγος περί «προτίμησης», παρά μόνο υπέρ της εθνάρρυνσης της μεγαλύτερης ελευθέρωσης των αγορών μας. Δεν γίνεται ποτέ λόγος περί προστασίας, έστω και αν τα μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ είναι ανεπαρκή σε κραυγαλέο βαθμό και χρησιμοποιούνται κατά παρεμπίπτοντα τρόπο. Γίνεται λόγος μόνο περί συνέχισης της παγκοσμιοποίησης και διαχείρισης των κινδύνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως, δεν διαχειρίζεται απολύτως τίποτα, ιδίως δε τα εκατομμύρια ανέργων, τους κατεστραμμένους βιομηχανικούς τομείς και τον ημιθανή γεωργικό τομέα. Κατά τη γνώμη του κ. Σαρκοζί, αυτές οι απώλειες προσμετρούνται στον αριθμό των αποδεκτών κινδύνων.

Και διερωτώμαι: ο κ. Σαρκοζί, σε αυτά τα θέματα, εξαπατά το κοινό του ή εξαπατάται και αυτός ο ίδιος;

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το ελεύθερο εμπόριο και η παγκόσμια ελευθέρωση παρουσιάζονται εδώ ως πανάκειες, μαζί με τις ιερές αγελάδες της σταθερότητας των τιμών, του αυξημένου ανταγωνισμού και των φορολογικών μειώσεων που διευκολύνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Θέλω επίσης να επισημάνω το γεγονός ότι η έκθεση δηλώνει πως «οι διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών δεν συνιστούν τη βέλτιστη λύση» και γι’ αυτό «θα πρέπει να αναπτύσσονται μόνον όταν απαιτείται να βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση των εξαγωγέων της ΕΕ σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού». «Πρέπει να είναι συμβατές με τον ΠΟΕ, συνεκτικές, φιλόδοξες» και «να εξασφαλίζουν την εκτεταμένη ελευθέρωση υπηρεσιών και επενδύσεων, υπερβαίνοντας τόσο τις ισχύουσες πολυμερείς δεσμεύσεις, όσο και εκείνες που αναμένονται να προκύψουν από την επιτυχή έκβαση της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα». Με άλλα λόγια, με το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ, ήρθε η στιγμή να ασκηθεί πίεση όποτε και όπου είναι δυνατόν με την ελευθέρωση του εμπορίου, προς τέρψη και όφελος των μεγάλων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ομίλων στην ΕΕ.

Αυτό που δεν αναφέρει η έκθεση είναι οι καταστροφικές συνέπειες της καπιταλιστικής ελευθέρωσης –με τις «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» της, το τέλος των τελωνειακών δασμών και την επιβολή των αποκαλούμενων «δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας»– όπως η κατάφωρη αύξηση της ανισότητας σε όλο τον κόσμο, η αύξηση της ανεργίας, η ασταθής εργασία, η φτώχεια και οι τρομερές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Κατά συνέπεια, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, (PSE), γραπτώς. (EN) Αν και αυτή η έκθεση έχει κάποια αρνητικά στοιχεία, όπως η έκκλησή της για καθυστέρηση της αναθεώρησης των μέσων εμπορικής άμυνας και η ανακριβής φύση της γλώσσας για την ελευθέρωση (που άνοιξε την πιθανότητα διαπραγμάτευσης για ορισμένες πτυχές της ελευθέρωσης, οι οποίες ήταν αντιφατικές σε επίπεδο ΠΟΕ), εκτιμώ ότι γενικά είναι μια έκθεση που πρέπει να υποστηριχθεί.

Η εισαγωγή, στο στάδιο της Επιτροπής, παραγράφων για την ανάγκη ενσωμάτωσης των βασικών εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων στις εμπορικές συμφωνίες και πρόσθετων αναφορών σε αναπτυξιακούς λόγους κατέστησε την έκθεση πιο ολοκληρωμένη. Αν και θα μπορούσε να είχε προχωρήσει περαιτέρω στους προβληματισμούς της για τα αναπτυξιακά θέματα, πιστεύω ότι, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δημιουργίας διμερών εμπορικών συμφωνιών, οι στοχοθετημένες χώρες (Νότια Κορέα, Ινδία και ASEAN – δεδομένου ότι στην ASEAN θα υπάρχει ειδική και διαφορετική μεταχείριση που θα λαμβάνει υπόψη τις αναπτυσσόμενες χώρες) θα κληθούν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, οι ανησυχίες που εγείρει αυτή η έκθεση είναι εξαιρετικά σημαντικές. Αν και δεν συμφωνώ με ορισμένα από τα σημεία της έκθεσης, μπορώ να δω σε αυτόν τον κατάλογο προβλημάτων και πιθανών λύσεων μια προσέγγιση που είναι, ουσιαστικά, ρεαλιστική. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές.

Η συζήτηση σχετικά με την εξωτερική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ ή σχετικά με την ΕΕ και την παγκόσμια οικονομία πρέπει να βασίζεται στον ρεαλισμό. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο λάθος να τρέφουμε την ψευδαίσθηση ότι είναι δυνατόν να σφραγίσουμε τα σύνορα, να επιβάλουμε κανόνες ίδιους με τους δικούς μας σε όλο τον κόσμο και να αγνοούμε τις κοινωνικές επιπτώσεις του ανταγωνισμού.

Εκτιμώ, λοιπόν, ότι η ορθή στρατηγική είναι να αποκομιστούν τα μέγιστα οφέλη από αυτήν τη νέα πραγματικότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα στο ελάχιστο τις επιζήμιες επιπτώσεις της. Αυτό σημαίνει επενδύσεις τόσο σε τεχνολογία αιχμής όσο και στην παράδοση και στο ειδικό και μη μεταφερόμενο, σε αντίθεση με αυτό που προσελκύεται από τα επίπεδα διαβίωσης στον ευρωπαϊκό χώρο. Η δημοφιλής ιδέα ότι ο ευρωκεντρικός κόσμος (ή απλά ένας κόσμος στον οποίο η Ευρώπη είναι οικονομικά και στρατηγικά σημαντική) πέθανε με την έλευση της παγκόσμιας οικονομίας δεν είναι άκαμπτη αλήθεια, είναι μια άποψη που μπορεί να διαψευστεί από τα γεγονότα, και τα γεγονότα διαμορφώνονται από την πολιτική βούληση.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση και την ιδέα της προσαρμογής της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ στις μελλοντικές προκλήσεις.

Η ηγετική θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά μάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην παγκοσμιοποίηση χωρίς να εγκαταλείψουμε τα συμφέροντά μας ή το κοινωνικό μοντέλο.

Η αυξανόμενη ελευθέρωση του εμπορίου πρέπει να συνοδεύεται από καλύτερη χρήση των μέσων προστασίας για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Χωρίς να θέλω να ζητήσω προστατευτισμό, ο οποίος δεν θα μείωνε τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη να υιοθετήσει μια ισχυρή στάση για τη σχολαστική συμμόρφωση με τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους ανταγωνιστές μας να χρησιμοποιούν πολιτικές κρατικών ενισχύσεων για τις εξαγωγές, να εφαρμόζουν τεχνητή υποτίμηση νομίσματος και να παραβιάζουν τους περιβαλλοντικούς κανόνες. Είναι επίσης απαράδεκτο να χρησιμοποιούν αυτές οι χώρες την παιδική εργασία και την καταναγκαστική εργασία και να μην τηρούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το άνοιγμα του διεθνούς εμπορίου και της πρόσβασης στην αγορά πρέπει να είναι παγκόσμιο και αμοιβαίο. Επίσης, πρέπει να διασφαλιστεί η συμπερίληψη των ελάχιστων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στις εμπορικές συμφωνίες μας.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο πρέπει να βασίζεται πάντα στην αλληλεγγύη, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αειφόρο ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω την έκκληση για απόρριψη αυτής της πρότασης, καθιστώντας έτσι την αναθεώρηση περιττή.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου