Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων (B6-0018/2007).

Οι παρακάτω ερωτήσεις υποβλήθηκαν προς την Επιτροπή.

Πρώτο μέρος

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.30 του κ. David Martin (H-0301/07)

Θέμα: Οι αρνητικές επιπτώσεις των στόχων της ΕΕ για βιοκαύσιμα

Το 83% της παγκόσμιας παραγωγής φοινικελαίου παράγεται στην Μαλαισία και στην Ινδονησία. Εν μέρει ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση της ΕΕ για βιοκαύσιμα, τόσο η Ινδονησία όσο και η Μαλαισία προχωρούν σε εκτεταμένες αποψιλώσεις των δασών συχνά του τροπικού δάσους για φυτείες παραγωγής φοινικελαίου. Η Επιτροπή έχει επίγνωση ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ, 98% αυτών των δασών θα μπορούσαν να έχουν εξαφανιστεί μέχρι το 2022; Γνωρίζει η Επιτροπή τις επιπτώσεις που έχει η αποψίλωση των δασών στην τοπική πανίδα, π.χ. ότι πολλοί ουραγκοτάγκοι καταλήγουν σε κέντρα αποκατάστασης με λίγες μόνον ελπίδες να αφεθούν εκ νέου στη φύση; Σύμφωνα με μία ολλανδική ομάδα άσκησης πίεσης, περίπου 50% του χώρου για τις νέες φυτείες "καθαρίζεται" με αποστράγγιση και καύση τύρφης, με αποτέλεσμα την έκλυση τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα.

Με ποιο τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να συμβιβάσει τον στόχο της ΕΕ για περιορισμό των εκπομπών κατά 20% έως το 2020 με την πιθανή αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την Ινδονησία και την Μαλαισία (η Ινδονησία έχει καταταγεί ως ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός CO2 στον κόσμο από την ίδια ομάδα πίεσης); Τί σχέδια έχει η Επιτροπή για να εισαγάγει την οικολογική σήμανση "αειφόρα φοινικέλαια"; Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει απαγόρευση της εισαγωγής βιοκαυσίμων στην ΕΕ;

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως την ανησυχία του αξιότιμου βουλευτή σχετικά με την αποψίλωση και την αποξήρανση των τυρφώνων στη νοτιοανατολική Ασία. Γνωρίζει τη σύνδεση με την αυξανόμενη ζήτηση για φοινικέλαιο. Η παραγωγή φοινικελαίου αυξάνεται κατά 9% περίπου ετησίως. Πάνω από το 80% της παραγωγής προέρχεται από τη Μαλαισία και την Ινδονησία.

Στην απόφαση για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, είναι σημαντικό να έχουμε μια σαφή εικόνα της παροχής και της ζήτησης φοινικελαίου. Περίπου το 1% των παγκόσμιων βιοκαυσίμων προήλθαν από ινδονησιακό και μαλαισιανό φοινικέλαιο το 2006. Η κύρια χρήση του φοινικελαίου σήμερα είναι στα τρόφιμα και σε άλλους μη ενεργειακούς τομείς. Μόνο το 1% της παραγωγής φοινικελαίου από την Ινδονησία και τη Μαλαισία χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή βιοκαυσίμων το 2006.

Ωστόσο, η ζήτηση για βιοενέργεια ενδέχεται να αυξηθεί στο μέλλον, και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή φοινικελαίου για βιοκαύσιμα. Τούτου λεχθέντος, η Επιτροπή γνωρίζει ότι, αν δεν γίνει τίποτα, η αυξανόμενη ζήτηση για βιοκαύσιμα, σε σύνδεση με τον προτεινόμενο κοινοτικό στόχο για τα βιοκαύσιμα για το 2020, θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες περιβαλλοντικές πιέσεις, οι οποίες θα έρχονταν σε αντίθεση με την αειφόρο προσέγγιση που υποστηρίζεται από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Σήμερα, δεν υπάρχει υποχρεωτική πιστοποίηση που να εγγυάται ότι τα τροπικά δάση ή οι τυρφώνες στη νοτιοανατολική Ασία δεν υφίστανται πιέσεις από την παραγωγή φοινικελαίου, ανεξάρτητα από τη χρήση του. Στο πλαίσιο της νομοθετικής της πρότασης, η Επιτροπή θα συμπεριλάβει συνεπώς ένα σύστημα αειφορίας των βιοκαυσίμων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι ο τομέας των βιοκαυσίμων θα διαδραματίσει τον ρόλο του στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος.

Η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος για τον σχεδιασμό αυτού του συστήματος. Έχει σκοπό να συμπεριλάβει μέτρα για την αποτροπή της μετατροπής τόσο των τροπικών δασών όσο και των τυρφώνων για την παραγωγή βιοκαυσίμων, καθώς και μέτρα για την αποτροπή της χρήσης των μεθόδων παραγωγής που δεν είναι αποδοτικές όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτά τα μέτρα θα ισχύουν για την τοπική παραγωγή καυσίμων καθώς και για τα εισαγόμενα βιοκαύσιμα. Στο πλαίσιο των παραπάνω, κάθε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν ολοκληρωμένα οι επιπτώσεις της καλλιέργειας φοινίκων στο περιβάλλον θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την παραγωγή φοινικελαίου για όλους τους τελικούς χρήστες.

Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εξέφρασαν την υποστήριξή τους για μια ισορροπημένη προσέγγιση στα βιοκαύσιμα, στην οποία η τοπική παραγωγή και οι εισαγωγές θα συμβάλουν στην κάλυψη της τεράστιας ζήτησης, αλλά η παραγωγή θα γίνεται με αειφόρο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). – (EN) Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, γι’ αυτή την απάντηση. Δέχεστε ότι ο στόχος της πολιτικής βιοκαυσίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές, όχι μόνο τις εκπομπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Η ανησυχία μου και η ανησυχία που κρύβεται πίσω από αυτή την ερώτηση είναι ότι αν μετράμε μόνο τις εκπομπές από τα βιοκαύσιμα στην Ευρώπη και όχι τις εκπομπές από την παραγωγή και τη μεταφορά αυτών των βιοκαυσίμων, ίσως να μην συμβάλλουμε πραγματικά στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών.

Με ικανοποίηση άκουσα αυτά που είπε ο Επίτροπος για το σύστημα αειφορίας. Θα εξετάσει η Επιτροπή πώς μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ καλών και κακών βιοκαυσίμων από πλευράς εκπομπών;

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Συμφωνώ απολύτως ότι το παγκόσμιο σχέδιό μας είναι να καταπολεμήσουμε τις παγκόσμιες εκπομπές CO2 και γι’ αυτόν τον λόγο ασφαλώς εξετάζουμε το αποτύπωμα άνθρακα της χρήσης βιοκαυσίμων.

Ταυτόχρονα, αν τα βιοκαύσιμα που παράγονται σε μια περιοχή θα πρέπει να μεταφερθούν σε μια άλλη, δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε αυτό τεχνητά. Γι’ αυτόν τον λόγο, το σχέδιό μας πρέπει να προβλέπει ότι τα καλύτερα βιοκαύσιμα θα ανταμείβονται περισσότερο με την υποστήριξη και με αυτόν τον τρόπο είναι μέρος του σχεδίου να μην ενθαρρύνεται η μεταφορά φοινικελαίου για τον εφοδιασμό της αγοράς μας.

Επιπροσθέτως, πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να κατανοήσουμε ότι πρέπει να εργαστούμε παράλληλα για την προστασία των τυρφώνων και των τροπικών δασών. Διότι, ό,τι και αν κάνουμε, εμείς θα είμαστε ίσως αειφόροι. Θα υπάρχουν άλλες περιοχές που απλώς θα επιλέγουν φοινικέλαιο.

Συνεπώς, στις διαπραγματεύσεις που πρόκειται να ξεκινήσουν στο Μπαλί, πρέπει να εργαστούμε για ένα σχέδιο για την προστασία των τροπικών δασών, καθώς και να εξετάσουμε πώς θα ενθαρρύνουμε τη φύτευση περισσότερων δασών στη Γη, όχι για φοινικέλαιο για τις μεταφορές μας, αλλά για λιγότερες εκπομπές CO2 από τις μεταφορές συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να ρωτήσω πώς μια αύξηση στην παραγωγή βιοκαυσίμου μπορεί να επηρεάσει την αγορά τροφίμων. Το αμερικανικό καλαμπόκι που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοκαυσίμου είναι σημαντικά ακριβότερο από τα σιτηρά. Μακροπρόθεσμα, καθώς περνάμε σε τέτοιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα έχουμε τότε κρίσεις στην αγορά παραγωγής τροφίμων;

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Είναι μια εύλογη ερώτηση. Υπάρχουν πολλά εδάφη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν χρησιμοποιούνται. Συνεπώς, πολλά από αυτά τα εδάφη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιομάζας, όχι μόνο για βιοκαύσιμα αλλά και για την παραγωγή θερμότητας, για ψύξη ή για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Αρκετές χώρες έχουν μια κατάσταση αειφορίας: παράγουν το 12% της ηλεκτρικής τους ενέργειας από βιομάζα. Ταυτόχρονα, παράγουν επίσης βιοκαύσιμα. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες για τη χρήση αυτών των εδαφών. Αν δούμε τη δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων, υπάρχουν εδάφη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Η Επιτροπή έχει υπολογίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να καλύψει το 14% των αναγκών της, ακόμα και αν δεν εισάγουμε βιοκαύσιμα από άλλα μέρη του κόσμου.

Σχετικά με την αύξηση στην τιμή των τροφίμων, αυτή επηρεάζεται από πολλά στοιχεία. Αναφέρατε το παράδειγμα του καλαμποκιού. Η τιμή του καλαμποκιού αποφασίζεται στην παγκόσμια αγορά και έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από τη σοβαρή ξηρασία στην Αυστραλία και την αύξηση των δυνατοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένας συσχετισμός αν ο αγρότης έχει την επιλογή να χρησιμοποιήσει τη γη του για την παραγωγή είτε βιοκαυσίμων είτε βασικών τροφίμων. Αλλά πιστεύω ότι η αγορά θα ανταποκριθεί αναλόγως και, αν τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο αειφορίας μας που θα ενθαρρύνει την παραγωγή βιοκαυσίμων με λιγότερες εκπομπές CO2, θα επιτευχθεί ισορροπία σε αυτή την αγορά.

Ποτέ δεν είπα ότι θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε όλο το πετρέλαιο που χρησιμοποιούμε με βιοκαύσιμα. Υπάρχουν δυνατότητες τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ποτέ δεν θα αντικαταστήσουν όλο το πετρέλαιο που χρησιμοποιούμε. Σε αυτό το στάδιο, θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα τιμών των τροφίμων ή χρήσης των βιοκαυσίμων, διότι σε παγκόσμιο επίπεδο τα βιοκαύσιμα χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρή κλίμακα και σίγουρα δεν επηρεάζουν σε αυτό το στάδιο την τιμή των τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Επίτροπε, επισημάνατε δικαίως ότι ασφαλώς έχει νόημα να φροντίσουμε ώστε να καλλιεργούνται σε χέρσες εκτάσεις της Ευρώπης φυτά από τα οποία μπορεί να παραχθεί ενέργεια. Ένα επίκαιρο πρόβλημα που προκύπτει εδώ αφορά την παραγωγή κριθής για τη ζυθοποιία, γιατί η ενίσχυση της παραγωγής βιοκαυσίμων καθιστά άλλες καλλιέργειες πιο ελκυστικές για τους αγρότες. Έτσι, αντιμετωπίσαμε στη δική μας χώρα, στη δική μας οικονομία, πρόβλημα ως προς την παραγωγή των βασικών συστατικών για έναν σημαντικό οικονομικό κλάδο – την παραγωγή μπίρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. (DE) Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί τι είναι πιο σημαντικό, η τροφή ή η ενέργεια. Όταν είχαμε αυτάρκεια ως προς το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η κατάσταση ήταν διαφορετική. Σήμερα είμαστε αναγκασμένοι να τα εισάγουμε όλα. Γνωρίζουμε ότι η ζήτηση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξάνεται παγκοσμίως, παρόλ’ αυτά όμως θέλουμε να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο ανέσεων. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος των προσπαθειών μας πρέπει να αφιερωθεί στην παραγωγή ενέργειας. Όπως είπα, αυτό το διάστημα έχουμε τόσα αποθέματα και δυνατότητες ώστε πρέπει να τις αξιοποιήσουμε όλες.

Πρέπει όμως και να επιδείξουμε σύνεση και να μην κάνουμε κάτι που θα το πληρώσουμε αργότερα ακριβά. Τα σχέδια που αναπτύσσουμε είναι ένα πρώτο βήμα και έχουμε κάθε δυνατότητα να τα διαμορφώσουμε έτσι ώστε να μην παρουσιαστούν πολύ μεγάλα προβλήματα στη βιομηχανία τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.31 της κ. Danute Budreikaite (H-0303/07)

Θέμα: Συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Ρωσίας

Με την δημοσιοποίηση του ενεργειακού πακέτου τον Ιανουάριο του 2007 από την Επιτροπή υπήρξε μια νέα ώθηση στις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών για τον ανεφοδιασμό με πηγές ενέργειας από τη Ρωσία μέσω της σύναψης διμερών και τριμερών συμφωνιών με την εν λόγω χώρα.

Η Ρωσία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία υπέγραψαν μια συμφωνία για έναν αγωγό πετρελαίου, ο οποίος θα ενώνει τη Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο. Η κατασκευή του πρόκειται να αρχίσει περί τα τέλη του 2007 και θα έχει περατωθεί μέχρι το έτος 2011.

Η Ουγγαρία θα κατασκευάσει μαζί με τη ρωσική εταιρία "Gazprοm" τον αγωγό αερίου "Μπλε Ρεύμα", ο οποίος αρχίζει στην Τουρκία και διέρχεται από την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ο εν λόγω αγωγός αερίου θα ακολουθεί την ίδια χάραξη όπως και ο προγραμματισμένος από την ΕΕ αγωγός αερίου "Nabuccο". Μια νέα συμφωνία με την Ρωσία έχει την ονομασία "Συμφωνία για την διαφοροποίηση της προμήθειας φυσικού αερίου".

Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής για μια παρόμοια διαφοροποίηση του εφοδιασμού σε ενέργεια όταν, όσον αφορά τον προμηθευτή, έχουμε την ίδια εταιρία "Gazprοm"; Ποιες επιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν παρόμοιες συμφωνίες στην υλοποίηση της κοινής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ;

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Αυτά είναι θέματα που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν: πώς να παράσχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαρκείς ενεργειακούς πόρους. Όπως γνωρίζετε, σήμερα το 50% του ενεργειακού εφοδιασμού μας καλύπτεται από εισαγωγές και ξέρουμε ότι στο μέλλον το ποσοστό θα γίνει ακόμα υψηλότερο. Θα μπορούσε να είναι 65%, με εισαγωγή πάνω από το 80% του αερίου και με εισαγωγή ακόμα περισσότερου πετρελαίου πάνω από 90%.

Γι’ αυτόν τον λόγο, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους παραδοσιακούς προμηθευτές. Για το αέριο είναι η Ρωσία, η οποία παρέχει σήμερα το 27,5% του εφοδιασμού μας. Το πετρέλαιο παρέχεται από τη Νορβηγία σε ποσοστό 14% και από την Αλγερία σε ποσοστό 12,5%. Γι’ αυτόν τον λόγο, μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε τους δεσμούς με τους παραδοσιακούς προμηθευτές και να αποκτήσουμε περισσότερες οδούς ανεφοδιασμού. Οι οδοί ανεφοδιασμού που παρέχουν αέριο και πετρέλαιο είναι εκτεθειμένες σε κίνδυνο. Θα αναφέρω μια πρόσφατη έκρηξη στο ουκρανικό σύστημα αγωγών αερίου. Αυτή η έκρηξη είχε ασφαλώς επιπτώσεις στη μεταφορά, αλλά, επειδή υπάρχουν άλλες οδοί για την παροχή αερίου, δεν επηρέασε την εσωτερική αγορά της ΕΕ. Ωστόσο, είναι απολύτως σαφές ότι η ύπαρξη περισσότερων οδών ανεφοδιασμού είναι πιο επωφελής για τους καταναλωτές.

Η εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία δεν πρέπει να υπερτονίζεται διότι είναι σαφές ότι, καθώς η Ρωσία έχει τους μεγαλύτερους πόρους αερίου και είναι μία από τις χώρες με τους μεγαλύτερους πόρους πετρελαίου, είναι φυσικό ότι ο εφοδιασμός από τη Ρωσία θα βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου εισαγωγών μας. Ο αγωγός αερίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ σημαντικό έργο διότι παρακάμπτει τα τουρκικά Στενά. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνει καταρχάς την πιθανότητα περιβαλλοντικής καταστροφής και δεύτερον αποτελεί μια πρόσθετη οδό ανεφοδιασμού για τη διοχέτευση πετρελαίου που παράγεται βόρεια της Κασπίας στις ευρωπαϊκές αγορές. Συνεπώς, γι’ αυτόν τον λόγο, το συγκεκριμένο έργο έλαβε την υποστήριξη της Επιτροπής, διότι είναι μια πρόσθετη οδός ανεφοδιασμού και δεν αυξάνει την εξάρτησή μας από τη Ρωσία.

Ταυτόχρονα, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφοροποίηση. Πρώτον, διότι η εξάρτηση από έναν προμηθευτή δίνει στον μονοπωλιακό προμηθευτή μια ευκαιρία να υπαγορεύσει την τιμή αλλά και διότι δίνει μια ευκαιρία να επηρεαστούν οι επιλογές των καταναλωτών. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαφοροποίησε ενεργά τον ανεφοδιασμό της. Μία από τις περιοχές από όπου λάβαμε ανεφοδιασμό φέτος είναι η Κασπία Θάλασσα και το Σαχ-Ντενίζ στο Αζερμπαϊτζάν, όπου έχουμε εδραιώσει μια πολύ καλή συνεργασία από τις χώρες γύρω από το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και την Τουρκία.

Ο αγωγός Nabucco θα είναι το επόμενο έργο που θα εφαρμοστεί. Το Nabucco είναι ένα πιο φιλόδοξο έργο. Θα χρειαστεί λίγο περισσότερο καιρό, αλλά έχουμε ήδη δρομολογήσει την παροχή εφοδιασμού από αυτή την πηγή μέσω του τέταρτου πιθανού διαδρόμου παροχής φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα, διαφοροποιούμε επίσης τον ανεφοδιασμό πετρελαίου διότι έχει ανακοινωθεί επίσης ένα έργο από τη Σαμψούντα στο Τσεϊχάν, ένα πρόσθετο έργο ανεφοδιασμού πετρελαίου που θα μεταφέρει πετρέλαιο από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Κασπίας Θάλασσας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία με αυτές τις χώρες ανά τον κόσμο διότι, αν και υπάρχουν τρεις μεγάλοι προμηθευτές στην αγορά φυσικού αερίου –η Ρωσία, το Ιράν και το Κατάρ– υπάρχουν και άλλοι προμηθευτές που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον ανεφοδιασμό. Η Νορβηγία θα αυξήσει τον εφοδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προσεχή έτη κατά 50% περίπου. Το ίδιο συμβαίνει με την Αλγερία, η οποία θα παράσχει πρόσθετο ανεφοδιασμό και όλο και πιο πολλοί τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) μπαίνουν στην παραγωγή.

Γι’ αυτόν τον λόγο, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τη Ρωσία. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγοράζουμε ενεργειακούς πόρους διότι, για τη Ρωσία, η ΕΕ είναι η καλύτερη δυνατή αγορά επειδή είναι η πιο κοντινή αγορά και υπήρχαν αμοιβαίοι δεσμοί για πολύ καιρό, αλλά για την ασφάλεια του εφοδιασμού είναι σημαντική η διαφοροποίηση.

Επιπροσθέτως, θα ήθελα να τονίσω δύο περαιτέρω στοιχεία διότι δεν είναι ποτέ αλήθεια ότι μπορεί κανείς να βασιστεί μόνο στις εισαγωγές. Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε ενεργειακούς πόρους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είμαστε εξαιρετικά αποδοτικοί ως προς την ενέργεια και να κατασκευάσουμε εσωτερικές ενεργειακές υποδομές είτε πρόκειται για αγωγούς είτε για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ δραστήρια σε όλους αυτούς τους τομείς, ακόμα και αν αναγνωρίζουμε πάντα ότι κάθε χώρα αποφασίζει για το δικό της ενεργειακό μίγμα. Αλλά, με τα μέσα της εσωτερικής αγοράς και με τα μέσα που μας δίνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενθαρρύνουμε τη χρήση τοπικών πόρων και επιτυγχάνουμε υψηλή ενεργειακή απόδοση.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Ευχαριστώ τον συνάδελφό μας από την Επιτροπή για την απάντηση και τις ελπίδες που εκφράστηκαν ότι παρά ταύτα θα βρούμε άλλες, εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Όπως είπα στην ερώτησή μου, και όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση, είναι προφανές πως ό,τι συμφωνίες και αν συναφθούν, στο άλλο άκρο του αγωγού, είτε είναι αγωγός πετρελαίου είτε αγωγός αερίου, βρίσκεται η Ρωσία. Η Ρωσία σταμάτησε να παρέχει πετρέλαιο στη Λιθουανία και κάνει το ίδιο και στη Λετονία. Συνεπώς, δεν μπορούμε να έχουμε πολλή εμπιστοσύνη σε αυτή την πηγή εφοδιασμού. Παρά ταύτα, θέλω να ζητήσω να κάνουμε όλοι μια ενωμένη προσπάθεια για τη γρήγορη εφαρμογή σχεδίων για άλλες, εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Πάντα συμβουλεύω τα κράτη μέλη να είναι δραστήρια. Ελπίζω ότι θα ακούσουν αυτά που λέτε και αυτά που λέω διότι είναι πάντα σημαντικό να συνεργάζονται τα κράτη μέλη μεταξύ τους και να αναζητούν εναλλακτικές επιλογές. Θεωρητικά, αν παραστεί ανάγκη, τα κράτη της Βαλτικής θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έναν πρόσθετο ενεργειακό τερματικό σταθμό.

Αλλά οι κυβερνήσεις είναι αυτές που πρέπει να αποφασίσουν πώς θα εφαρμόσουν τη διαφοροποίηση και πώς θα συνεργαστούν και πώς θα εξασφαλίσουν διασύνδεση. Χαίρομαι πολύ που καταφέραμε να διασυνδέσουμε την αγορά των χωρών της Βαλτικής με τη Φινλανδία. Τώρα, το μεγάλο ζήτημα είναι να επιτευχθεί διασύνδεση με την Πολωνία και στο μέλλον με τις άλλες βόρειες χώρες. Αυτό θα εξαλείψει επίσης τον κίνδυνο μιας πιθανής διακοπής του ανεφοδιασμού από μία κατεύθυνση επηρεάζοντας όλη τη χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να μάθω πώς θα εξασφαλιστεί η οικονομική ενίσχυση στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ). Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα διατεθούν πραγματικά πόροι για αυτούς τους αγωγούς των ΔΕΔ –π.χ. τους Nabucco και Bluestream– και θεωρείτε δυνατό να προετοιμαστεί έγκαιρα το χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση του 2008;

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. (DE) Στον τομέα αυτόν, η Επιτροπή μπορεί να προσφέρει μερική μόνο υποστήριξη γιατί δεν έχουμε τόσους πολλούς διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους. Φυσικά υποστηρίζουμε τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις που μπορούν να επενδύσουν χρήματα εδώ, γιατί η επένδυση στη μεταφορά ενέργειας είναι πολύ ενδιαφέρουσα από οικονομική άποψη. Προς στιγμήν μπορώ να πω ότι ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα για τον Nabucco για το 2012. Η Επιτροπή προσέφερε ήδη περιορισμένη οικονομική υποστήριξη, αλλά σημαντική είναι και η πολιτική υποστήριξη. Ο συντονιστής αυτού του έργου θα γνωστοποιηθεί τους επόμενους μήνες, φυσικά σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πιστεύω ότι μετά την έγκριση της ενεργειακής δέσμης θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε στο θέμα αυτό όταν θα συζητηθεί η δημοσιονομική προοπτική. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει επίσης ανάγκη να διατεθούν περισσότεροι πόροι για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας επειδή υπάρχουν κατευθύνσεις που έχουν στρατηγική σημασία, ενώ δεν είναι τόσο κερδοφόρες για την οικονομία. Γι’ αυτό, χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, όμως έχουμε ακόμα καιρό να τα αναλύσουμε όλα αυτά και να προετοιμάσουμε μια πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (EN) Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας, κύριε Επίτροπε, είναι πολύ εντυπωσιακές.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η Επιτροπή παρατήρησε ότι η Ρωσία δεν έχει δημιουργήσει ποτέ δυσκολίες στον εφοδιασμό των «παλαιών» κρατών μελών της ΕΕ με πετρέλαιο και αέριο, ενώ με τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Ουγγαρία και άλλα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, υπήρξαν πολλές δυσκολίες. Ποια είναι η γνώμη σας γι’ αυτές τις μορφές μεταχείρισης πρώτης και δεύτερης κατηγορίας;

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Υπάρχουν δύο εξηγήσεις γι’ αυτό. Καταρχάς, ορισμένες φορές οι πολιτικές των νέων κρατών μελών δεν ήταν πολύ σαφείς όσον αφορά τη διαφοροποίηση. Τουλάχιστον κάποια από τα νέα κράτη μέλη δεν προσπάθησαν να ενθαρρύνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό διαφοροποίησης, με αποτέλεσμα να είναι εξαρτημένα από έναν προμηθευτή, τη Ρωσία.

Δεύτερον, δεν νομίζω ότι η Ρωσία το κάνει αυτό εσκεμμένα. Οφείλεται απλώς στο ότι αυτές οι χώρες είναι οι πρώτες στη σειρά κάθε φορά που διακόπτεται η τροφοδοσία και, καθώς είναι πιο εκτεθειμένες από τα παλαιότερα κράτη μέλη ως προς τη διαφοροποίηση του ανεφοδιασμού, πλήττονται περισσότερο. Τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα και να επενδύσουν περισσότερο στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος, των οδών ανεφοδιασμού και των προμηθευτών.

Επιπροσθέτως, όταν πλήττονται οι υποδομές, αυτές οι χώρες είναι οι πρώτες που έχουν πρόβλημα διότι τα ιστορικά δίκτυα κατασκευάστηκαν ακριβώς για να συνδέουν τη Ρωσία, ως προμηθευτή, με αυτές τις χώρες, ως καταναλωτές. Γι’ αυτό υπάρχει αυτή η αντίληψη, αλλά επαναλαμβάνω ότι η διαφοροποίηση είναι το κλειδί για την αποφυγή αυτής της κατάστασης και κάθε χώρα πρέπει να κατευθυνθεί προς τη διαφοροποίηση προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει στη μεταφορά του εφοδιασμού. Πιστεύω επίσης ότι οι προμηθευτές θα ήταν τότε πιο προσεκτικοί ώστε να παραδίδουν στον καλύτερο δυνατό χρόνο και να επισκευάζουν τα δίκτυα το συντομότερο δυνατόν σε περίπτωση διαρροών.

 
  
  

Δεύτερο μέρος

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.33 του κ. Claude Moraes (H-0298/07)

Θέμα: Ιστοσελίδες μίσους

Ποια άποψη έχει η Επιτροπή σχετικά με την εξάπλωση των επονομαζόμενων "ιστοσελίδων μίσους" που προωθούν και υποδαυλίζουν το μίσος, δηλ. ιστοσελίδων σχετικά με περιεχόμενο ρατσιστικό, αντισημιτικό και αντί-Ρομ, συμπεριλαμβανομένων θέσεων του Ιστού που κατονομάζουν ακτιβιστές δίνοντας τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνά τους, ώστε να αποτελέσουν, ίσως, στη συνέχεια, στόχο.

Γνωρίζει η Επιτροπή τι ενέργειες έχουν γίνει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο στο ΗΒ και αλλού, για να τεθεί φραγμός σε τέτοιες ιστοσελίδες; Προτίθεται η Επιτροπή να αναλάβει παρόμοια δράση;

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Η ρατσιστική και ξενοφοβική βία και η ρητορική μίσους αποτελούν μια πολύ θλιβερή πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το 2006, η πλειοψηφία των κρατών μελών έχουν καταγράψει αύξηση στη ρατσιστική βία και σε άλλα ρατσιστικά εγκλήματα τα τελευταία χρόνια.

Η Επιτροπή ανέκαθεν απέρριπτε και καταδίκαζε με τον σκληρότερο τρόπο όλες τις εκδηλώσεις και τις εκφράσεις ρατσισμού, ανεξάρτητα από την πηγή τους και τη μορφή εκδήλωσής τους. Ένα μέτρο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους είναι απολύτως συμβατό με την ελευθερία έκφρασης αν –και μόνον αν – σέβεται το άρθρο 10, παράγραφος 2, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Θα ήμουν ο πρώτος που θα παραδεχόταν ότι ο καθορισμός του ορίου μεταξύ της διασφάλισης της ελεύθερης έκφρασης και του χαρακτηρισμού της ρητορικής μίσους ως ποινικού αδικήματος δεν αποτελεί εύκολο έργο και ότι απαιτεί προσεκτική εξέταση. Ωστόσο, είμαι πεπεισμένος ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση στην ταυτόχρονη προστασία των ανθρώπων κατά της ρητορικής μίσους και στη διασφάλιση ότι η ελευθερία της έκφρασης θα παραμείνει ένας από τους βασικούς πυλώνες πάνω στον οποίο στηρίζονται οι κοινωνίες μας.

Αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο το Συμβούλιο πέτυχε μια πολιτική συμφωνία στις 20 Απριλίου 2007 σχετικά με μια απόφαση-πλαίσιο που αποσκοπούσε στη διασφάλιση ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία θα τιμωρούνται σε όλα τα κράτη μέλη με αποτελεσματικές, αναλογικές ποινικές κυρώσεις. Αυτή η απόφαση-πλαίσιο απαιτεί από τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν εκ προθέσεως τελούμενες πράξεις, όπως η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους εις βάρος μιας ομάδας ανθρώπων ή ατόμων που ανήκουν σε μια ομάδα προσδιοριζόμενη με φυλετικά κριτήρια.

Η υποκίνηση βίας ή μίσους θα πρέπει επίσης να καθίσταται τιμωρητέα σε όλη την ΕΕ όταν διαπράττεται με δημόσια διάδοση ή διανομή εικόνων. Η διανομή σε αυτό το πλαίσιο σημαίνει ενέργεια διάδοσης με οποιοδήποτε μέσο μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων.

Δεν γνωρίζω καμία κοινοβουλευτική δράση στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε άλλα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αυτών των ιστοτόπων. Ωστόσο, η απόφαση-πλαίσιο αναμένεται να οδηγήσει στην έγκριση μιας νέας νομοθεσίας, τουλάχιστον σε ορισμένα κράτη μέλη, για την αντιμετώπιση των ρατσιστικών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων όσων διαπράττονται μέσω του διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE). – (ΕΝ) Κύριε Επίτροπε, η απάντησή σας αντανακλά με σαφήνεια τις προσπάθειές σας για την απόφαση-πλαίσιο σχετικά με τα ρατσιστικά εγκλήματα και λέτε ξεκάθαρα ότι αυτού του είδους οι αξιόποινες πράξεις στον κυβερνοχώρο έχουν πλήξει ιστοτόπους που, αν ήταν σε εκτυπωμένη μορφή, θα προσέβαλλαν βαθύτατα όλους σε αυτό το Σώμα. Τώρα που είναι στο διαδίκτυο είναι εξίσου προσβλητικές. Πιστεύετε ότι η απόφαση-πλαίσιο θα είναι επαρκής ή πιστεύετε ότι η ανακοίνωση σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις στον κυβερνοχώρο, η οποία είναι και πάλι επίκαιρη, μπορεί να αποτελέσει τον σωστό τρόπο ή πιστεύετε ότι είναι απλώς θέμα του να ζητήσουμε από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επαρκείς νόμους που θα αντιμετωπίσουν μια επιταχυνόμενη αύξηση στους πιο προσβλητικούς ιστοτόπους που προκαλούν μίσος και βία λόγω διαφορετικότητας;

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μου, αυτή η απόφαση πλαίσιο είναι επαρκής. Την εγκρίναμε μετά από πέντε χρόνια πολιτικής συζήτησης και πιστεύω ότι σήμερα η προσοχή πρέπει να στραφεί προς τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να μεταφερθεί πλήρως και γρήγορα στην εθνική νομοθεσία τους και, προπαντός, να επιτευχθεί η εφαρμογή αυτών των κανόνων στην πράξη. Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε μια γενική ανακοίνωση σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, με την οποία υπογραμμίζεται η ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου που θα συνδέει όλες τις αστυνομικές αρχές για να διαπιστωθεί εάν, όπως δυστυχώς συμβαίνει, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν αυτήν την εκπληκτική και θετική επανάσταση που αντιπροσωπεύει το Διαδίκτυο. Πράγματι έχουμε παρατηρήσει ότι τα ρατσιστικά εγκλήματα και η υποκίνηση βίας αυξάνονται στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι μια άλλη πτυχή του ζητήματος, που δεν πρέπει να την παραμελήσουμε, είναι η πληθώρα ιστοτόπων που έχουν στο διαδίκτυο φονταμενταλιστές μουσουλμάνοι με σκοπό την αντιδυτική προπαγάνδα και καλούν σε αγώνα εναντίον του δυτικού κόσμου και των ιδανικών του. Είναι ενήμερη η Επιτροπή γι’ αυτές τις δραστηριότητες και υπάρχουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους;

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Αυτή η πτυχή θα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης, η οποία θα διεξαχθεί σε δύο ημέρες, εντός της εβδομάδας, στην Ομάδα των 8, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλοι εταίροι θα συζητήσουν, ακριβώς, το ζήτημα της υποκίνησης της βίας και της τρομοκρατίας στο Διαδίκτυο. Το πεδίο που προτείνω να διερευνηθεί συνίσταται στην ποινικοποίηση των συμπεριφορών αυτών με τις οποίες υποκινούνται, συγκεκριμένα, τρομοκρατικές εγκληματικές δραστηριότητες και χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο προς τούτο. Η πρότασή μου θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Υπουργών σε μερικούς μήνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, θέλω να κάνω μια ερώτηση που αφορά το διαδίκτυο και έμμεσα και την τρομοκρατία. Ως μέτρο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας εγκρίθηκε η οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων.

Είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό για τα καρτοκινητά τηλέφωνα, για παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως π.χ. η Hotmail ή για ιδιωτικούς διακομιστές; Αυτό είναι ένα σχετικά μεγάλο πεδίο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τα δίκτυα της τρομοκρατίας για να μην γίνονται αντιληπτά. Τότε, ποια είναι η προστιθέμενη αξία της οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων;

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η προστιθέμενη αξία αυτής της οδηγίας έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει την καταγραφή ενός τηλεφωνήματος: όχι του περιεχομένου της τηλεφωνικής συνομιλίας, αλλά μόνο της πραγματοποίησής της από ένα συγκεκριμένο σημείο, μια συγκεκριμένη ώρα και από έναν συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου. Όπως όλοι γνωρίζετε, αυτό μας επέτρεψε να εντοπίσουμε τις κινήσεις ορισμένων εγκληματιών και υπόπτων για τρομοκρατική δράση.

Η τεχνολογία θα πρέπει, ασφαλώς, να μας βοηθήσει και στον εντοπισμό όσων χρησιμοποιούν ακόμη πιο εξελιγμένες τεχνολογίες, όπως ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών ή κάρτες SIM που δεν έχουν καταχωρισθεί επισήμως. Το ζήτημα αυτό, όμως, είναι τεχνολογικό. Στη σημερινή ανακοίνωση σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο προτείνω να διεξαχθεί τον Νοέμβριο στις Βρυξέλλες μια ευρωπαϊκή διάσκεψη με τον ιδιωτικό τομέα και τη βιομηχανία, όπου θα συζητήσουμε τις εξελίξεις στην τεχνολογία ασφαλείας για την προστασία της ορθής χρήσης του Διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 34 της κ. Glenis Willmott (H-0300/07)

Θέμα: Γραμμή hοtline της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θύματα αναγκαστικής πορνείας

Ύστερα από πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2006, ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας αναφέρθηκε σε σχέδια για την εγκατάσταση μιας (πολυγλωσσικής) γραμμής hοtline για θύματα αναγκαστικής πορνείας. Ο στόχος της hοtline θα είναι η παροχή πρώτης βοήθειας σε θύματα παράνομης διακίνησης, δίνοντας σ' αυτά τη δυνατότητα να μιλήσουν σε αμερόληπτο ακροατή, σημαντική δίοδος για την ενθάρρυνση των θυμάτων να ζητήσουν συμβουλές και υποστήριξη. Η δυσκολία να συμφωνήσουν όλες οι τηλεφωνικές εταιρείες των 25 τότε κρατών μελών αναφέρθηκε ότι ήταν το εμπόδιο για την εγκατάσταση μιας τέτοιας hοtline.

Τί μέτρα παίρνει επί του παρόντος η Επιτροπή για την υλοποίηση αυτής της hοtline και ποια, ενδεχομένως, πρόοδος έχει σημειωθεί στην προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας επί του σχεδίου μεταξύ των τηλεφωνικών εταιρειών;

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή και εγώ προσωπικά έχουμε δεσμευτεί πλήρως για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων, το οποίο πρότεινα εδώ στις αρχές του 2006 και το οποίο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο. Αυτή η δράση καλύπτει την προστασία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων. Η εφαρμογή του απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Το σχέδιο δράσης πρέπει να θεωρηθεί ως ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που θα καθοδηγήσει τη συνεχή δράση της ΕΕ στο εγγύς μέλλον και εν πάση περιπτώσει πολύ μετά το καλοκαίρι του 2007.

Πιστεύω ότι οι δωρεάν γραμμές τηλεφωνικής βοήθειας αποτελούν έναν πολύτιμο μηχανισμό, καθώς προσφέρουν συμβουλές στα θύματα που χρήζουν βοήθειας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την εξάπλωση της εμπιστοσύνης. Έχω δεσμευτεί για τη δημιουργία χωρίς καθυστέρηση μιας ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για τα θύματα και για όσους είναι ευάλωτοι στην εμπορία, η οποία θα καλύπτει όλα τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να γνωρίζετε ίσως ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2007 εγκρίναμε, ως Επιτροπή, μια απόφαση που απαιτεί από τα κράτη μέλη να κρατήσουν μια σειρά εξαψήφιων εθνικών τηλεφωνικών αριθμών για ενιαίους αριθμούς ατελούς κλήσης που θα ξεκινούν όλοι με το 116 για υπηρεσίες με κοινωνικές αξίες. Ένα από τα πολλά θέματα που θα καλύπτονται θα μπορούσαν να είναι οι ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές για τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων.

Η παραπάνω απόφαση έχει ήδη κατοχυρώσει τον αριθμό 116000 για ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές για τη δήλωση παιδιών που έχουν εξαφανιστεί. Θα συζητήσω αυτό το τελευταίο σχέδιο εκτενέστερα στη Διάσκεψη για την Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 25 Μαΐου και στη Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 4 Ιουνίου 2007. Οι αριθμοί κλήσης «116» μπορούν να συγκριθούν με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, καθώς θα παρέχουν πρόσβαση σε εθνικές ή τοπικές οργανώσεις που παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία στο κράτος μέλος στο οποίο έγινε η κλήση.

Ξεκινήσαμε μια δημόσια διαβούλευση για τον εντοπισμό άλλων υπηρεσιών που θα ωφεληθούν από τους ενιαίους ευρωπαϊκούς αριθμούς ατελούς κλήσης. Αυτή η διαβούλευση ήταν ανοιχτή για προτάσεις μέχρι τις 20 Μαΐου. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει στην κατοχύρωση και άλλων αριθμών κλήσης για άλλες υπηρεσίες αργότερα στη διάρκεια του έτους. Η λειτουργικότητά τους, η δυνατότητα των πολιτών να καλούν σε αυτές τις γραμμές θα αποτελέσει στη συνέχεια ευθύνη των κρατών μελών, των τηλεπικοινωνιακών ρυθμιστικών αρχών τους και των φορέων τηλεφωνίας.

Η κατοχύρωση ενός κοινού αριθμού και η δημιουργία ενός δικτύου ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών είναι το πρώτο πρακτικό βήμα για την υποστήριξη των θυμάτων. Εκτός από τη δημιουργία ενός δικτύου ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη βοήθεια προς τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων και με άλλα μέσα. Η σταθερή δέσμευσή μου στο θέμα επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2007 που καθιερώνει ένα ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας προβλέπει τέσσερα σχέδια στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της εγκληματικότητας σε συγκεκριμένους τομείς, μεταξύ των οποίων και η εμπορία ανθρώπων. Υποστηρίζουμε επίσης τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ημέρας κατά της εμπορίας ανθρώπων, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της ορατότητας του προβλήματος που σχετίζεται με την εμπορία ανθρώπων. Η πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Έχουμε αναλάβει δέσμευση για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και των μέσων πολιτικής προκειμένου να παρασχεθούν υπηρεσίες ποιότητας προς όσους χρειάζονται βοήθεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE). – (EN) Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την πολύ ολοκληρωμένη απάντηση, κύριε Επίτροπε, αλλά μπορείτε να δώσετε τη γνώμη σας για το αν πιστεύετε πως οι προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει την καταναγκαστική πορνεία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Γερμανία ήταν επιτυχείς και τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε από αυτή την εμπειρία για τα μελλοντικά διεθνή αθλητικά γεγονότα που θα πραγματοποιηθούν στην Ευρώπη, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2012 οι οποίοι πρόκειται να διεξαχθούν στο Λονδίνο;

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Μπορώ να σας πω ότι ολοκληρώσαμε την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της αστυνομικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Γερμανία και θα ανακοινώσουμε τα συμπεράσματα για να ακολουθήσει μια συζήτηση, στην οποία, κατά την άποψή μου, πρέπει να συμμετάσχει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θεωρούμε την εμπειρία από το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Γερμανία ως απολύτως θετική. Κατορθώσαμε κατά πάσα πιθανότητα να αποτρέψουμε τη μεταφορά επί ευρωπαϊκού εδάφους χιλιάδων νεαρών γυναικών που επρόκειτο να προωθηθούν στην πορνεία. Υπήρξε συνεργασία 12 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία και η γερμανική αστυνομία επιτέλεσαν ένα εξαιρετικό έργο. Συντάξαμε τα συμπεράσματα, τα οποία θα δημοσιεύσουμε ως συμβολή για τις μελλοντικές αθλητικές διοργανώσεις στην Ευρώπη. Μπορώ να σας πω ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον σε σχέση με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών αγώνων του Πεκίνου το 2008. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα πείραμα που θεωρήθηκε χρήσιμο πρότυπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Επίτροπε, αυτό το θεωρώ εξαίρετη πρωτοβουλία, όμως πώς θα ενημερώσουμε τα θύματα ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον αριθμό; Προέβλεψε η Επιτροπή τους απαραίτητους πόρους για τη διάδοση αυτής της πληροφορίας; Πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα λειτουργήσει όντως στην πράξη; Τα θύματα, π.χ. νεαρές Ρωσίδες, τις περισσότερες φορές δεν μιλούν καμία κοινοτική γλώσσα. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα λειτουργήσουν στην πράξη αυτές οι ανοικτές γραμμές επικοινωνίας, αφού συνήθως υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, και ότι δεν θα μπαίνουν σε αναμονή περιμένοντας ίσως μισή ώρα πριν λάβουν μια απάντηση;

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Έχουμε ασφαλώς εξετάσει και αναλύσει αυτό το επιχειρησιακό πρόβλημα: ο πρώτος αριθμός, το 116000, προορίζεται για τα παιδιά. Θα τον δημοσιοποιήσουμε μέσω διαφημιστικής εκστρατείας παντού: στα σχολεία, στα αεροδρόμια, στους σταθμούς, με την κυκλοφορία εντύπων τα οποία θα εξηγούν πολύ απλά ότι υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή και ότι αυτός που απαντά σε αυτόν τον αριθμό δεν θα μιλά μόνο τη γλώσσα της χώρας στην οποία πραγματοποιείται το τηλεφώνημα. Σταδιακά, όπως προβλέπει και η σύμβαση των αναδόχων για την παροχή της υπηρεσίας, επεκτείνουμε τη δυνατότητα να ομιλούνται τουλάχιστον όλες οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, θα πρέπει να προβλέπονται και γλώσσες όπως η ρωσική. Προς το παρόν, ως πρώτη φάση, η ανάθεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί πριν από τις θερινές διακοπές, έτσι ώστε να αρχίσει η λειτουργία αυτής της τηλεφωνικής γραμμής, και θα ξεκινήσουμε μια ευρεία διαφημιστική εκστρατεία. Το ίδιο θα πράξουμε όταν οι άλλες τηλεφωνικές γραμμές, εκτός του 116000, θα αρχίσουν να λειτουργούν με συγκεκριμένη προτεραιότητα, και μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ασφαλώς και αυτή για τα θύματα της αναγκαστικής πορνείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πραγματικά παρουσιάσατε ένα εκτενές πρόγραμμα καταπολέμησης του εγκλήματος και αναφέρατε ορισμένες ειδικές ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω να ρωτήσω αν η πληθώρα αυτών των γραμμών ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Για παράδειγμα, θα μπορούν τα θύματα της παράνομης εμπορίας ανθρώπων να καλέσουν το 112 και να ζητήσουν βοήθεια;

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Αυτό ο ειδικός αριθμός κλήσης, το 116000 για παράδειγμα, θα αντικαταστήσει όλες τις εθνικές ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές, συνεπώς θα υπάρχει μόνο ένας αριθμός. Στη χώρα μου υπάρχει τώρα ένας αριθμός και στη Γαλλία υπάρχει ένας άλλος. Στο εγγύς μέλλον θα υπάρχει μόνο ο αριθμός 116000 για τα εξαφανισμένα παιδιά, κλπ. Όλοι αυτοί οι ειδικοί ευρωπαϊκοί αριθμοί θα αντικαταστήσουν, βεβαίως, τους εθνικούς αριθμούς κλήσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με ένα θέμα επί της διαδικασίας, πρέπει να διαμαρτυρηθώ για τον τρόπο διαχείρισης των ερωτήσεων. Οι βουλευτές αφιερώνουν χρόνο να συντάξουν ερωτήσεις, να τις υποβάλουν έξι έως οκτώ εβδομάδες νωρίτερα, και μετά δεν προωθείτε αυτές τις ερωτήσεις διότι δίνετε τον λόγο σε άλλους βουλευτές που περνούν από εδώ τυχαία, ρίχνουν μια ματιά στον κατάλογο και μπορεί να εκδηλώσουν ένα προσωρινό ενδιαφέρον για την ερώτηση. Δαπανήσατε χρόνο με δύο ερωτώντες ή άτομα που δεν αφιέρωσαν χρόνο ώστε να απευθύνουν ερωτήσεις στον Επίτροπο με τον δέοντα τρόπο. Διαμαρτύρομαι γι’ αυτό διότι αφιέρωσα χρόνο να συντάξω κατάλληλες ερωτήσεις και θα ήθελα μια απάντηση από τον Επίτροπο ώστε να μπορέσω να συνεχίσω την πίεση επί αυτών των θεμάτων.

Στο μέλλον οι βουλευτές δεν θα θέλουν να καταθέτουν ερωτήσεις αν σκοπεύετε να διεξάγετε την Ώρα των Ερωτήσεων με αυτόν τον τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κυρία McCarthy, η ερώτησή σας είναι συναφής, αλλά εγώ απλώς τηρώ τον Κανονισμό.

Η ερώτηση αριθ. 38 καταπίπτει, διότι ο κ. Tarabella απουσιάζει.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.39 του κ. Marco Cappato (H-0289/07)

Θέμα: Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα μέσα επικοινωνίας

Ποιές πρωτοβουλίες έχει ή πρόκειται να αναλάβει η Επιτροπή για να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα μέσα επικοινωνίας, και συγκεκριμένα για να τεθεί στη διάθεση των κωφών, σε τιμή κόστους, το ευρυζωνικό δίκτυο, τα μικρομηνύματα (SMS) και το βίντεο κατ'επιλογή, ο υποτιτλισμός των τηλεοπτικών εκπομπών, αρχής γενομένης από τις εκπομπές δημόσιας υπηρεσίας και πολιτικής ή εκλογικής ενημέρωσης, καθώς και η δωρεάν παροχή της ηλεκτρονικής υπογραφής;

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, Μέλος της Επιτροπής. (ΕΝ) Σε απάντηση της ερώτησης του αξιότιμου βουλευτή, θέλω να πω ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες καθορίστηκε στο σχέδιο δράσης για την αναπηρία για την περίοδο 2003-2010, στο οποίο η πρόσβαση στις ΤΠΕ αποτελεί προτεραιότητα. Μπορεί επίσης να γνωρίζετε ότι ένας από τους πυλώνες του σχεδίου δράσης i2010 ήταν η ένταξη. Επί αυτής της βάσης, η Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα το 2005 και μια ανακοίνωση για την ηλεκτρονική ένταξη είναι υπό εκπόνηση για το τέλος του 2007 και σε αυτό το έγγραφο θα υπάρχει μια πρόταση για νέες δράσεις όταν κριθεί απαραίτητο.

Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο εργαζόμαστε με συγκεκριμένες δράσεις, αλλά ενθαρρύνουμε επίσης τις ερευνητικές μας προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων μεθοδολογιών και νέων υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία. Έχουμε επίσης το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία –το CIP– το οποίο υποστηρίζει την πολιτική μας για τις ΤΠΕ με πιλοτικά σχέδια και ούτω καθεξής. Προτείνονται πολλές δράσεις για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα και για κάτι που θα γίνει πολύ σημαντικό στο μέλλον – τις ΤΠΕ για τους ηλικιωμένους. Πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι, διότι υπάρχουν άνθρωποι με αναπηρίες και πολύ συχνά και οι ηλικιωμένοι έχουν αυτές τις αναπηρίες και εκπροσωπούν ένα πολύ υψηλό ποσοστό του πληθυσμού μας. Γι’ αυτό οι ΤΠΕ για τους ηλικιωμένους για αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον θα αποτελέσουν ένα από τα ισχυρά στοιχεία των μελλοντικών πολιτικών μας, όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην έρευνα και στην πρακτική εφαρμογή.

Επίσης υποστηρίζουμε την τυποποίηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Για παράδειγμα, αναλάβαμε μια πρωτοβουλία για εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο των απαιτήσεων προσβασιμότητας για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των ΤΠΕ μέσω ενός κοινοτικού προτύπου, διότι πιστεύουμε ότι τα κοινά πρότυπα μπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξη προσβάσιμων προϊόντων ΤΠΕ από τη βιομηχανία, η οποία θα οδηγήσει σε περισσότερη κατανάλωση και αυτό σημαίνει επίσης και χαμηλότερες τιμές. Συνεπώς, το ένα συνδέεται με το άλλο.

Υπάρχουν επίσης κάποια κάθετα θέματα. Τον Ιούνιο του 2007 θα προτείνουμε την ενίσχυση του δικαιώματος των χρηστών με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την εισαγωγή ενός κοινοτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των θεμάτων ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Θα έχουμε μια ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα με το Κοινοβούλιο όταν θα προσπαθήσουμε από κοινού να βρούμε μια λύση για μια καθολική υπηρεσία. Θα γίνει μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής μέχρι το τέλος του 2007 ή τις αρχές του 2008 –δεν ξέρω ακόμα πότε ακριβώς– αλλά αυτή θα είναι η στιγμή που το Κοινοβούλιο και οι κύριοι ενδιαφερόμενοι παράγοντές μας θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις για να δούμε τι θα κάνουμε με την καθολική υπηρεσία.

Ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί μεθαύριο, διότι τότε το Συμβούλιο θα δεχθεί την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνεδρίασή του σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Το Κοινοβούλιο εισήγαγε μια τροπολογία για τον υποτιτλισμό, η οποία βελτιώνει την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα δεχθεί αυτή την τροπολογία και τότε η νέα πολιτική θα οδηγηθεί επίσης προς αυτή την κατεύθυνση.

Το θέμα των ψηφιακών υπογραφών θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία καθώς αναπτύσσονται ασφαλείς ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ των παρόχων εμπορικών και δημόσιων υπηρεσιών και των χρηστών. Η Επιτροπή θα εξετάσει αυτό το θέμα στην παρακολούθηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και του σχεδίου δράσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα άτομα με αναπηρίες.

Μπορώ απλώς να σας πω με πολύ προσωπικό τρόπο ότι οι διάφορες προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησαν όλες ένα συνέδριο ή μια έκθεση –κάτι επίσημο και δημόσιο– για να δείξουν πώς τα αποτελέσματα της έρευνας τέθηκαν σε εφαρμογή. Ανέκαθεν πίστευα ότι αυτό ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε στις δραστηριότητές μας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι οποίες θα προταθούν από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να εφαρμοστούν από τις τοπικές κυβερνήσεις κυρίως και από τις περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις. Είδα τον ενθουσιασμό με τον οποίο ειδικά οι περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις υποδέχθηκαν τα αποτελέσματα του έργου μας για την παροχή πρακτικής βοήθειας στα άτομα με αναπηρίες που ζουν στις περιφέρειές τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ την Επίτροπο κ. Reding για την πολύ λεπτομερή και εμπεριστατωμένη απάντηση σχετικά με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Θα ήθελα ειδικότερα να την ευχαριστήσω για τη σύνδεση, όπως ακριβώς σκόπευα να κάνω και εγώ, με το ζήτημα των στενών σχέσεων ανάμεσα στις τεχνολογίες που βοηθούν τα άτομα με αναπηρία και εκείνες που προορίζονται για τους ηλικιωμένους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές τάσεις στην Ευρώπη, με τον μέσο όρο του πληθυσμού που γερνά ολοένα και περισσότερο, η τεχνολογική επανάσταση μπορεί να προσφέρει λύσεις τεράστιας κοινωνικής σημασίας. Το τελευταίο ζήτημα στο οποίο ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας είναι ότι, για ορισμένα άτομα που είναι καταδικασμένα σε απόλυτη ακινησία και μπορούν ίσως να επικοινωνούν μόνο με την κίνηση των ματιών, οι τεχνολογίες αυτές δεν αποτελούν μόνο βοήθημα, αλλά και μέσο για να απολαμβάνουν ένα θεμελιώδες δικαίωμα, το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες και πολλές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν σε αυτό το πλαίσιο. Πραγματικά πιστεύω ότι η γήρανση του πληθυσμού θα χρειαστεί πρώτα μια απάντηση από εμάς στο κοινωνικό επίπεδο, αλλά αυτή η απάντηση στο κοινωνικό επίπεδο αποτελεί επίσης μια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, διότι αν η βιομηχανία μας έχει την κοινωνική απάντηση από τους φορείς χάραξης πολιτικής, από τους αρμόδιους στις περιοχές, στις περιφέρειες, στις χώρες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε μπορούν να αρχίσουν να προωθούν στην αγορά συστήματα, υπηρεσίες και αγαθά για τους ηλικιωμένους. Πιστεύω ότι αυτό δεν θα βοηθήσει μόνο την κοινωνία μας αλλά και την οικονομία μας.

Πρόκειται λοιπόν για ένα σημείο καμπής. Είναι επίσης και θέμα ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, διότι, αν το κάνουμε σωστά, μπορούμε να εξάγουμε συστήματα στο κοινωνικό επίπεδο, καθώς και εμπορικά αγαθά και υπηρεσίες, εκτός Ευρώπης. Συνεπώς, πιστεύω πραγματικά ότι όλα αυτά τα στοιχεία εργάζονται από κοινού για τη βελτίωση της κοινωνίας και της οικονομίας μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.40 του κ. Γεωργίου Παπαστάμκου (H-0296/07)

Θέμα: Διαχωρισμός στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Σε πρόσφατη ομιλία της στις Βρυξέλλες η Επίτροπος Reding υποστήριξε ότι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ οφείλει να ακολουθήσει μία "Ευρωπαϊκή μέθοδο διαχωρισμού" μεταξύ των υποδομών και των υπηρεσιών για να υπάρξει πραγματικός ανταγωνισμός στον τομέα των επίγειων υποδομών. Ως βασικό εργαλείο για τον εθνικό νομοθέτη προτείνει τον "νομικό διαχωρισμό μεταξύ των υποδομών δικτύων και των επιπέδων υπηρεσιών". Η Επίτροπος όμως δεν αποκλείει ως και τον πλήρη λειτουργικό διαχωρισμό για τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Δύναται η Επιτροπή να εξειδικεύσει περαιτέρω πως αντιλαμβάνεται την έννοια της "Ευρωπαϊκής μεθόδου"; Θεωρεί ότι η περίπτωση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος εντάσσεται στην κατηγορία όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο πλήρης διαχωρισμός;

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Ο αξιότιμος βουλευτής με ρώτησε τι εννοώ με την έκφραση «ευρωπαϊκή μέθοδος διαχωρισμού». Επί του παρόντος έχουμε ένα πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες που προβλέπει ρυθμιστικά μέσα ή διορθωτικά μέτρα στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε περιπτώσεις που οι αγορές δεν είναι ανταγωνιστικές και στην αναθεώρηση του πλαισίου η Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Μια πιθανή καινοτομία είναι να εργαστούμε πιο στενά για τα διορθωτικά μέτρα, διότι τα διορθωτικά μέτρα ορισμένες φορές δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται γρήγορα, γεγονός που προκαλεί το ίδιο πρόβλημα. Αναλύσαμε επίσης ότι ένα πιθανό εργαλείο ως διορθωτικό μέτρο θα ήταν ο λειτουργικός διαχωρισμός, γεγονός που σημαίνει διαχωρισμό των υποδομών δικτύου ενός κυρίαρχου φορέα της αγοράς από την πλευρά της επιχείρησης που παρέχει μια υπηρεσία στους τελικούς καταναλωτές.

Αυτός ο λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να παράσχει το σωστό κίνητρο στους παρόχους υπηρεσιών δικτύου να μην κάνουν διακρίσεις μεταξύ των πελατών για υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου. Αυτό μπορεί με τη σειρά του να σημαίνει βελτίωση των συνθηκών για πραγματικό ανταγωνισμό στις αγορές τηλεπικοινωνιών.

Συνεπώς, δεν μιλάμε εδώ για τον εξαναγκασμό των κυρίαρχων φορέων να ξεπουλήσουν ένα μέρος των επιχειρήσεών τους, όπως έγινε σε άλλα μέρη του κόσμου – για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ΑΤ&Τ. Δεν θέλουμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και γι’ αυτό μιλάω για «τον ευρωπαϊκό τρόπο». Θα εναπόκειται λοιπόν σε κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή η εκτίμηση της κατάστασης στο αντίστοιχο κράτος μέλος πριν εξετάσει αυτό το διορθωτικό μέτρο. Αυτό έγινε ήδη στη Βρετανία με την Openreach, συνεπώς αυτό είναι ένα παράδειγμα που έχουμε σε αυτή την περίπτωση.

Ο αξιότιμος βουλευτής ρώτησε επίσης για την Ελλάδα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ελληνική ρυθμιστική αρχή, με βάση την εθνική νομοθεσία σύμφωνα με το ενημερωμένο κοινοτικό πλαίσιο, είναι εκείνη που θα λάβει υπόψη τις ανταγωνιστικές συνθήκες και όλους τους συναφείς παράγοντες στην ελληνική αγορά, και κατόπιν θα προτείνει –ή όχι– αυτό το διορθωτικό μέτρο αν το κρίνει απαραίτητο και προς όφελος της ελληνικής αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). – Ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο για την απάντησή της. Έχω όμως την αίσθηση ότι, στην πράξη, έχουμε 27 διαφορετικά ρυθμιστικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, απέχουμε πολύ από το να μιλούμε για μια πραγματική εσωτερική αγορά.

Εσείς ασφαλώς κάνετε πολύ μεγάλη προσπάθεια στον τομέα αυτό. Η ρυθμιστική αυτή αβεβαιότητα ή, να το θέσω διαφορετικά, η πολυδιάσπαση προκαλεί αβεβαιότητες για επενδύσεις, προκαλεί αβεβαιότητες στον ανταγωνισμό, αβεβαιότητες στην καινοτομία και, βεβαίως, δημιουργεί ελάχιστες θέσεις εργασίας.

Το ερώτημά μου είναι: μπορούμε να μιλούμε για μια ευρωπαϊκή βιομηχανία τηλεπικοινωνιών χωρίς μια πανευρωπαϊκή ρυθμιστική συνοχή;

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Ο αξιότιμος βουλευτής έχει απόλυτο δίκιο. Επί του παρόντος, δεν έχουμε μια ευρωπαϊκή αγορά για τις τηλεπικοινωνίες. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι ο μόνος τρόπος για να παραμείνει η Ευρώπη ισχυρή στα θέματα των τηλεπικοινωνιών –και η Ευρώπη είναι ισχυρή, είμαστε πραγματικά μία από τις ηγετικές δυνάμεις στην παγκόσμια αγορά σε αυτόν τον τομέα– είναι να απαλλαγούμε από 27, ενίοτε ασύμβατα, ρυθμιστικά συστήματα και να καταλήξουμε σε ένα σύστημα που θα έχει νόημα και θα επιτρέπει επίσης την ύπαρξη διασυνοριακών υπηρεσιών και επενδύσεων και θα μας επιτρέπει να έχουμε μεγάλους ευρωπαϊκούς φορείς που θα λειτουργούν σε πολλές χώρες. Συνεπώς, εργαζόμαστε τώρα προς το άνοιγμα της αγοράς για τη διεθνή περιαγωγή. Το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει επί αυτού του θέματος αύριο και αυτό είναι ένα μήνυμα που δείχνει πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον.

Θα υποβάλω, ασφαλώς, μια πρόταση για τη μεταρρύθμιση της δέσμης ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία αυτή η ευρωπαϊκή αγορά, όχι για να καταργηθούν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές –πιστεύω ότι τις χρειαζόμαστε ακόμα διότι γνωρίζουν καλύτερα την αγορά τους– αλλά για να επιτευχθεί όχι εναρμόνιση, αλλά λογική στα διορθωτικά μέτρα που προτείνουν και που πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα ώστε να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων αγορών και οι διασυνοριακές δραστηριότητες των βιομηχανιών να λαμβάνουν χώρα χωρίς να εμποδίζονται από την έλλειψη ανοίγματος της αγοράς σε άλλες αγορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.41 της κ. Κατερίνας Μπατζελή (H-0310/07)

Θέμα: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφαλέστερη χρήση κινητών τηλεφώνων από εφήβους και παιδιά

Η έναρξη εφαρμογής ευρωπαϊκού πλαισίου για την ασφαλέστερη χρήση κινητών από εφήβους και παιδιά, που αποφασίστηκε στις 6 Φεβρουαρίου από κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου στην ΕΕ, επικροτείται ως ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της προστασίας των ανηλίκων από συγκεκριμένους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, θεωρείται δε ότι η πολιτική αυτή πρέπει να ενταχθεί στην Ανακοίνωση της Επιτροπής ως προς την στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (COM(2006)0367 τελικό).

Ποια θεωρούνται τα κατάλληλα μέσα εφαρμογής του πλαισίου αυτού σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίζεται η ουσιαστική εφαρμογή και ο έλεγχος της από γονείς, καθηγητές και υπεύθυνους για την επιμέλεια των ανηλίκων; Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο αποτελεί έναν κώδικα αυτορρύθμισης των ευρωπαϊκών εταιρειών με ποιό τρόπο θα συμμετάσχει η Επιτροπή στην επιτήρηση της ορθής εφαρμογής του στα κράτη μέλη και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του; Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ως προς την διαμόρφωση των εθνικών κωδίκων αυτορρύθμισης το αργότερο μέχρι το Φεβρουάριο του 2008 και την επίβλεψη της εφαρμογής τους; Θεωρεί η Επιτροπή σκόπιμη τη μελλοντική ανάληψη κοινοτικής νομοθετικής πρωτοβουλίας υποχρεωτικής για κράτη μέλη και επιχειρήσεις, εφόσον η αυτορρύθμιση από μόνη της δεν μπορεί να είναι επαρκής;

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Νομίζω ότι, αν άκουσα σωστά, αυτή η ερώτηση έχει απαντηθεί εν μέρει από τον συνάδελφό μου, κ. Frattini, ο οποίος μίλησε επίσης γι’ αυτό το θέμα. Το γεγονός ότι απάντησε εν μέρει σε αυτή την ερώτηση δείχνει σαφώς ότι η Επιτροπή στο σύνολό της ανησυχεί για την εξέλιξη της κοινωνίας μας και η Επιτροπή στο σύνολό της λαμβάνει μέτρα για να σημειωθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα.

Στις 6 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, 15 ηγετικοί ευρωπαϊκοί πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και περιεχομένου ενώθηκαν για να υπογράψουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφαλέστερη χρήση κινητών τηλεφώνων από εφήβους. Πρόκειται για μια εθελοντική συμφωνία. Είναι ένα μνημόνιο συμφωνίας με το οποίο η βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας, μαζί με τον Οργανισμό GSM Ευρώπης, συμφωνεί να παρακολουθεί, να δημοσιεύει και να μεταφράζει κώδικες στους ιστοτόπους της, τόσο τους υπάρχοντες όσο και εκείνους που θα εγκριθούν. Αυτοί οι κώδικες αυτορρύθμισης θα βοηθήσουν, για παράδειγμα, τους γονείς ή τους παππούδες ή τους δασκάλους να κατανοήσουν ποια μπορεί να είναι τα προβλήματα όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς. Αυτή η συμφωνία προέκυψε από τη συζήτηση σε μια ομάδα υψηλού επιπέδου που συγκάλεσα, η οποία περιελάμβανε οργανώσεις παιδιών, οργανώσεις καταναλωτών και φορείς ταξινόμησης περιεχομένου, όπως ρυθμιστικές αρχές. Το μνημόνιο συμφωνίας καθορίζει μια σειρά αρχών και απαιτεί να εργαστούν οι συνυπογράφοντες για την εφαρμογή μέσω της αυτορρύθμισης σε εθνικό επίπεδο.

Όταν το υπογράψαμε αυτό μαζί και διεξαγάγαμε μια συνέντευξη Τύπου, είπα ότι είχα εμπιστοσύνη στους συνυπογράφοντες. Θα τους δώσω περιθώριο ένα έτος, μέχρι τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του προσεχούς έτους, για να το εφαρμόσουν. Τότε θα επανέλθουμε στο θέμα και θα δούμε αν το έχουν εφαρμόσει. Αν το έχουν εφαρμόσει –καλώς– θα μπορέσουμε ίσως να διεξαγάγουμε συζητήσεις σχετικά με πιθανές διορθώσεις ή μελλοντικά σχέδια. Αν δεν εκπληρωθούν οι προσδοκίες μας, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής ειδικών μέτρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). – Ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο για την απάντηση. Ουδείς εδώ αμφισβητεί για τον ρόλο της Επιτροπής στο σημαντικό αυτό θέμα. Θα ήθελα να υποβάλω στην Επίτροπο δύο ερωτήσεις, περισσότερο για διευκόλυνση της συζήτησης. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα εθελοντικό μνημόνιο – όπως ανέφερε η ίδια – και αναμένεται μία αυτορρύθμιση του τομέα. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Επιτροπή θα πρέπει στην ουσία να ξέρει τί θα αξιολογήσει μετά τον Φεβρουάριο του 2008:

Θα προτρέψει δηλαδή τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε ορισμένους κοινούς κώδικες για να μπορούν να παρακολουθούν το θέμα αυτό; Θα κωδικοποιήσει και θα αναλύσει τις βέλτιστες πρακτικές κατά κράτος μέλος;

Τέλος, ποια είναι η επικοινωνιακή πολιτική προς τους γονείς οι οποίοι έχουν αμάθεια σ’ αυτόν τον τομέα και ποια κοινοτικά προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς ενημέρωσή τους;

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Χάρη στο προπαρασκευαστικό έργο που έκανε, η Επιτροπή οδήγησε τους φορείς κινητής τηλεφωνίας να αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία διότι οι φορείς κινητής τηλεφωνίας κατάλαβαν πολύ καλά ότι η Επιτροπή δεν θα έμενε αδρανής και άπραγη.

Διαπιστώσαμε στις πρόσφατες έρευνές μας ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα – στην πραγματικότητα, η πλειονότητα των παιδιών ηλικίας άνω των 12 ετών. Πάνω απ’ όλα, τα τηλέφωνα με κάμερες και οι υπηρεσίες εντοπισμού μπορούν να αποτελέσουν πρόβλημα. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 10% των συμμετεχόντων στην έρευνα λένε ότι τους είχαν βγάλει μια διόλου κολακευτική φωτογραφία, το 17% των παιδιών είχαν τον φόβο ότι η εικόνα δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο και προωθήθηκε σε άλλους και το 14% υπέστη εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο. Στην έρευνα του φινλανδικού συλλόγου «Σώστε τα Παιδιά», το 30% των παιδιών ηλικίας 7 έως 15 ετών είχαν υποστεί εκφοβισμό μέσω των κινητών τηλεφώνων τους.

Συνεπώς, γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πιέσουμε τώρα τους γονείς να πουν «τέλος τα κινητά τηλέφωνα για τα παιδιά μας». Αυτή θα ήταν η λάθος αντίδραση. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό, για παράδειγμα, να είναι διαθέσιμη η πρόσβαση στον έλεγχο του περιεχομένου για ενήλικες και η διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης για γονείς και παππούδες –οι οποίοι συχνά αγοράζουν κινητά τηλέφωνα για τα εγγόνια τους– και για τα ίδια τα παιδιά.

Είναι σημαντικό να πραγματοποιείται η ταξινόμηση του εμπορικού περιεχομένου σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ευπρέπειας και καταλληλότητας και, όπως εξήγησε ο Επίτροπος Frattini, να καταπολεμηθεί πραγματικά το παράνομο περιεχόμενο στα κινητά τηλέφωνα. Μόλις σήμερα αποφασίσαμε στην Επιτροπή να ξεκινήσουμε αυτόν τον αγώνα για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου. Αυτό για το οποίο μιλάμε εδώ δεν είναι το παράνομο περιεχόμενο καθαυτό, αλλά οι κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν για τα παιδιά, και γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικές οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα και θα παρακολουθούμε αυτά που έχουν συμφωνήσει οι συνυπογράφοντες αυτού του μνημονίου συμφωνίας. Έχω μαζί μου το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ασφαλέστερη χρήση των κινητών τηλεφώνων από εφήβους και παιδιά. Μπορώ να το δώσω στη βουλευτή για να μπορέσει να δει αν αυτό ισχύει στη χώρα της, για παράδειγμα, και θα ήμουν ευγνώμων αν με ενημέρωνε γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 43 του κ. Bernd Posselt (H-0288/07)

Θέμα: Η κατάσταση στην Βοϊβοντίνα

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν επανειλημμένα στη Βοϊβοντίνα βίαιες επιθέσεις εναντίον μελών μειονοτήτων, παρατηρήθηκε συστηματική εγκατάσταση Σέρβων προσφύγων σε περιοχές κατοικούμενες από μειονότητες, ώστε να γίνουν εκείνοι η πλειοψηφία, ενώ κονδύλια της ΕΕ, για παράδειγμα για την κατάρτιση δασκάλων σε μειονοτικές γλώσσες, δεν έφτασαν ποτέ στους δικαιούχους.

Έχουν εξαλειφθεί τώρα αυτά τα φαινόμενα, και πώς κρίνει η Επιτροπή τις γενικότερες εξελίξεις στη Βοϊβοντίνα;

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Η Επιτροπή παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση στη Βοϊβοντίνα. Ζητήσαμε από τις αρχές να αντιμετωπίσουν άμεσα τα περιστατικά μεταξύ των εθνοτικών ομάδων. Ενθαρρύναμε τις αρχές να προωθήσουν τις καλές σχέσεις μεταξύ των εθνοτικών ομάδων και να διατηρήσουν το πολυεθνοτικό και πολυπολιτισμικό μοντέλο της Βοϊβοντίνα.

Όπως σημειώθηκε στην έκθεση προόδου του Νοεμβρίου του 2006 για τη Σερβία, η κατάσταση μεταξύ των εθνοτικών ομάδων στη Βοϊβοντίνα έχει βελτιωθεί. Σημειώθηκε μείωση στον αριθμό των περιστατικών. Κανένα σημαντικό περιστατικό δεν αναφέρθηκε τους πρώτους μήνες του 2007. Οι αρχές έλαβαν διάφορα μέτρα σχετικά με την επίσημη χρήση των μειονοτικών γλωσσών και κειμένων, καθώς και με την εκπροσώπηση των μειονοτήτων στον δικαστικό κλάδο και στην αστυνομία.

Καταγράφηκαν επίσης βελτιώσεις σχετικά με την εκπαίδευση. Η εισαγωγή σχολικών βιβλίων στην αλβανική και την ουγγρική γλώσσα για χρήση στη Βοϊβοντίνα έχει εγκριθεί. Δημιουργήθηκε στη Σουμπότιτσα ένα τμήμα κατάρτισης δασκάλων της ουγγρικής γλώσσας, το οποίο λειτουργεί από πέρυσι τον Οκτώβριο. Αυτά τα μέτρα πρέπει προφανώς να αναπτυχθούν και να συμπληρωθούν περαιτέρω.

Διαπιστώσαμε, ωστόσο, ότι δεν σημειώθηκε καθόλου πρόοδος στην έγκριση νέας νομοθεσίας σχετικά με τα εθνικά συμβούλια για τις μειονοτικές ομάδες και τα προβλήματα εμμένουν στον τομέα της πληροφόρησης στις μειονοτικές γλώσσες. Ως εκ τούτου, ζητήσαμε να λάβουν οι σερβικές αρχές περαιτέρω αποτελεσματικά μέτρα γι’ αυτά τα θέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Επίτροπε, έχω να σας θέσω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τη συστηματική επανεγκατάσταση σέρβων προσφύγων από τη Βοσνία και το Κοσσυφοπέδιο, που δυστυχώς αλλάζει πολύ την εθνοτική σύνθεση της περιοχής, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στη μεγάλη ουγγρική κοινότητα Temerin κοντά στο Novi Sad; Και δεύτερον, θα ήθελα να μάθω τι γίνεται με τα ιδρύματα εκπαίδευσης δασκάλων που επρόκειτο να γίνουν με κοινοτικούς πόρους για τους Ρουμάνους, Σλοβάκους και Ρουθηνούς, αλλά φαίνεται ότι έχουν σταματήσει. Έχουν δημιουργηθεί στο μεταξύ;

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Όσον αφορά τη συμπληρωματική ερώτηση του κ. Posselt σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ προς τη Βοϊβοντίνα και τη σχέση της με τα δικαιώματα των μειονοτήτων, αν και δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ακριβώς το συνολικό ποσό ενίσχυσης που δόθηκε στην αυτόνομη επαρχία της Βοϊβοντίνα, η περιοχή έλαβε σημαντική κοινοτική ενίσχυση, η οποία διοχετεύτηκε για την κάλυψη αυτών των αναγκών που ανέφερε ο κ. Posselt.

Βασίσαμε την οικονομική μας βοήθεια στους εξής παράγοντες: την ιστορία, δηλαδή τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση, ειδικά όσον αφορά τη γέφυρα Sloboda, τη γεωγραφία, μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων, και την οικονομία.

Η Βοϊβοντίνα είναι μια σχετικά πλούσια περιοχή σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Σερβίας. Συνεπώς, αν και καταλαμβάνει το 25% των εδαφών της δημοκρατίας και έχει το 20% του πληθυσμού, η Βοϊβοντίνα έχει απορροφήσει το 36% της γραμμής πίστωσης που διέθεσε η ΕΕ για τις ΜΜΕ.

Γενικά, είναι σαφές ότι χρησιμοποιούμε αυτή την οικονομική βοήθεια για τους σκοπούς στους οποίους αναφέρθηκε ο κ. Posselt και μπορώ να τον βεβαιώσω ότι αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται σωστά για την προστασία των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Επίτροπε, επισημάνατε δικαίως ότι δαπανήθηκαν πολλοί κοινοτικοί πόροι στήριξης για την προστασία των μειονοτήτων και για ιδιαίτερα μελήματα της ΕΕ. Δεν θα ήταν επίσης δυνατό –ή ίσως αναγκαίο– να εξασφαλιστεί ότι θα ασκηθεί η ανάλογη πολιτική πίεση στην Σερβία με σκοπό να προληφθούν κάποιες καταχρήσεις που αφορούν την πολιτική της ή να τροποποιήσει την πολιτική της κατά τρόπον ώστε να μην χρειαστεί αργότερα να δαπανήσουμε κοινοτικούς πόρους για να επανορθώσουμε τη ζημιά;

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Συμφωνώ με τον αξιότιμο βουλευτή ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολιτικές μεθόδους παράλληλα με την οικονομική ενίσχυση. Αυτό κάνουμε όσον αφορά τη Βοϊβοντίνα. Εγείραμε αυτά τα θέματα στη σερβική κυβέρνηση. Τώρα, καθώς η χώρα έχει μια νέα δημοκρατική κυβέρνηση, η οποία είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων και της Ευρώπης, πιστεύω ότι έχουμε μια ακόμα καλύτερη ευκαιρία να ακουστεί η φωνή μας και να διασφαλίσουμε ότι οι ανησυχίες μας θα ληφθούν υπόψη στη Σερβία όσον αφορά τη θέση της Βοϊβοντίνα.

Το νέο σύνταγμα της Σερβίας περιέχει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των μειονοτήτων. Ωστόσο, περιέχει ορισμένες ασάφειες ως προς το πεδίο εφαρμογής της εδαφικής αποκέντρωσης. Το νέο σερβικό κοινοβούλιο θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ορθή εφαρμογή του συντάγματος, ειδικά στην ενίσχυση της προστασίας των μειονοτήτων, καθώς και στην καθιέρωση μορφών τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ασφαλώς θετικό το γεγονός ότι, χάρη στην αναθεώρηση του εκλογικού νόμου, τα κόμματα των εθνοτικών μειονοτήτων έχουν τώρα πολλές έδρες στο νέο σερβικό κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE). (HU) Καθώς γεννήθηκα ακριβώς δίπλα στη Βοϊβοντίνα, θέλω να επιστήσω την προσοχή του Επιτρόπου σε ορισμένες πτυχές της πραγματικής κατάστασης. Μία από αυτές είναι το ερώτημα αν αποτελεί πρόβλημα ή όχι το γεγονός ότι τα μέλη της γηγενούς ουγγρικής μειονότητας στη Βοϊβοντίνα εξακολουθούν να θεωρούνται στην πραγματικότητα εγκληματίες πολέμου. Ο νόμος της Αντιγόνης δεν τηρείται εκεί, δηλαδή, δεν επιτρέπεται να θάβουν τους νεκρούς τους ή ακόμα και να τους θυμούνται.

Ή μήπως δεν αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι δεν υπάρχει αμεροληψία οπουδήποτε στους τομείς της απασχόλησης, των ιδιωτικοποιήσεων, των κρατικών ιδρυμάτων ή της εκπαίδευσης; Και θα ήταν καλό αν απαντούσε ξανά στην ερώτηση του κ. Bernd Posselt για το ποια είναι η κατάσταση σχετικά με τις υποχρεωτικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, με χαρά θα έδινα στον κ. Olli Rehn έναν πλήρη κατάλογο όλων των τελευταίων περιστατικών που σημειώθηκαν μόνο πρόσφατα.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Όσον αφορά τη θέση της ουγγρικής μειονότητας στη Βοϊβοντίνα, όπως είπα στις εκθέσεις προόδου μας, αναλύσαμε την κατάστασή της πολύ προσεκτικά. Συζητήσαμε επίσης το θέμα με τις σερβικές αρχές, οι οποίες τόνισαν ότι δεσμεύονται να αυξήσουν τη συμμετοχή των ατόμων από εθνικές μειονότητες στην αστυνομία και στον δικαστικό κλάδο, αλλά ισχυρίζονται ότι υπάρχει συχνά έλλειψη ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους που έχουν τα σχετικά προσόντα. Κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ασκούμε αυτή την πολιτική πίεση ή την πολιτική ενθάρρυνση.

Ταυτόχρονα, μόλις επιλύσουμε τα προβλήματα που προκάλεσαν τη μετανάστευση των εσωτερικά εκτοπισθέντων ατόμων, θα έχουμε καλύτερες πιθανότητες να αποφύγουμε τα προβλήματα που αναφέρατε. Αναφέρομαι φυσικά στο ζήτημα των συνομιλιών για το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου. Πρέπει να επιτευχθεί μια καλά διευθετημένη συμφωνία για το καθεστώς και είμαι βέβαιος ότι, μόλις επιτευχθεί αυτό, δεν θα υπάρχει κανένα φαινόμενο αποσταθεροποίησης ή εθνοτικά μεικτές περιοχές όπως η Βοϊβοντίνα. Γι’ αυτό καλούμε όλους τους εμπλεκομένους να επιδείξουν ένα αίσθημα ευθύνης. Η σταθερή άποψη της Επιτροπής είναι ότι δεν μπορεί να γίνει παραλληλισμός μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της Βοϊβοντίνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.44 του κ. Δημήτριου Παπαδημούλη (H-0290/07)

Θέμα: Εφαρμογή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας από την Τουρκία

Η Επιτροπή σε απάντησή της (Ε-0802/07) ανέφερε: «Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί όντως κοινοτικό κεκτημένο, που η Τουρκία αναμένεται να υιοθετήσει και να εφαρμόσει μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.» Σε παλαιότερη σχετική απάντησή της (Ε-4160/06) ανέφερε: «Η Επιτροπή αναμένει από την Τουρκία να έχει υιοθετήσει και να εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο τη στιγμή της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Γιατί η Επιτροπή άλλαξε τη θέση της μέσα σ’ ένα εξάμηνο; Η Τουρκία υποχρεούται να έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει την εν λόγω Σύμβαση «μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ή «να έχει υιοθετήσει και να εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο τη στιγμή της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση»; Μπορεί η Επιτροπή να αιτιολογήσει νομικά τη θέση της;

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Η Επιτροπή δεν άλλαξε καθόλου τη θέση της όσον αφορά τις υποχρεώσεις της Τουρκίας ως προς το κοινοτικό κεκτημένο. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ των δύο απαντήσεων στις οποίες αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής, οι οποίες, αντίθετα, εκφράζουν την ίδια ακριβώς προσέγγιση. Όπως όλες οι άλλες υποψήφιες χώρες, η Τουρκία καλείται να εφαρμόσει και να επιβάλει το κοινοτικό κεκτημένο πριν από την προσχώρηση, δηλαδή, το αργότερο μέχρι τη στιγμή που θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κύριε Επίτροπε, το τελευταίο διάστημα συμβαίνουν πολλά δυσάρεστα πράγματα με την Τουρκία. Ο τουρκικός στρατός παρεμβαίνει ανοιχτά στις πολιτικές εξελίξεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία δέχεται απειλές γιατί, εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, προωθεί μαζί με όμορες χώρες την εκμετάλλευση της αποκλειστικής της οικονομικής ζώνης. 160 Κούρδοι υποψήφιοι, ανάμεσά τους και η Λεϊλά Ζάνα, αποκλείονται από τις επικείμενες εκλογές.

Σέβονται αυτές οι ενέργειες το κοινοτικό κεκτημένο; Μήπως ήρθε η ώρα η Επιτροπή να μιλήσει μια γλώσσα πιο καθαρή και πιο αυστηρή προς την τουρκική ηγεσία;

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Οι ερωτήσεις που θέτει ο αξιότιμος βουλευτής είναι εξαιρετικά σημαντικές, αλλά υπερβαίνουν κάπως το πεδίο της συγκεκριμένης ερώτησης. Δυστυχώς, ο διαθέσιμος χρόνος δεν μου επιτρέπει να απαντήσω λεπτομερώς. Ωστόσο, θέλω να τονίσω πως είναι σημαντικό να είμαστε και δίκαιοι και αυστηροί με την Τουρκία προκειμένου να σταματήσουμε την αρνητική τροχιά στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία.

Λέγοντας «δίκαιοι και αυστηροί» εννοώ ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι κρατώντας τον λόγο μας, εμμένοντας στη δέσμευση ότι, αν η Τουρκία εκπληρώσει όλους τους όρους της προσχώρησης στην ΕΕ, μπορεί να ενταχθεί στην Ένωση. Ταυτόχρονα με τη δίκαιη και αξιόπιστη στάση μας, μπορούμε να είμαστε αυστηροί και άκαμπτοι και να περιμένουμε από την Τουρκία να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις και να σεβαστεί τα δικαιώματα των πολιτών, ώστε να αντιμετωπιστεί, για παράδειγμα, το κουρδικό ζήτημα ή να ενισχυθούν τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των συνδικάτων και η ελευθερία της έκφρασης στην Τουρκία, χάρη στην αξιόπιστη προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ.

Συνεπώς, πρέπει να είμαστε δίκαιοι και αυστηροί ταυτόχρονα με την Τουρκία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 45 της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0340/07)

Θέμα: Πολιτική κρίση στην Τουρκία και προοπτικές ένταξης

Τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία, με αφορμή την ανάδειξη του Προέδρου Δημοκρατίας, ζει μια βαθειά πολιτική κρίση που δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας ακύρωσε τον πρώτο γύρο των εκλογών, απόφαση που αμφισβητείται έντονα από την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το κοινοβουλευτικό σύστημα έχει μπλοκαριστεί, ζητώντας πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ενώ το Γενικό Επιτελείο Στρατού απεύθυνε προειδοποίηση ότι θα επέμβει για να αποτρέψει την εκλογή του ισλαμιστή Αμπντουλάχ Γκιούλ στον προεδρικό θώκο.

Πώς κρίνει η Επιτροπή την κατάσταση αυτή σε μία υποψήφια προς ένταξη χώρα; Ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση, κ. Olli Rehn, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις οφείλουν να σέβονται τον αυτόνομο ρόλο των δημοκρατικών διαδικασιών, ότι η ΕΕ βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, τη δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της κυριαρχίας των πολιτικών δυνάμεων έναντι των στρατιωτικών, επισημαίνοντας ότι για την ένταξη μιας χώρα στην ΕΕ απαιτείται σεβασμός αυτών των αρχών που αποτελούν κεντρικό σημείο των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Πιστεύει η Eπιτροπή ότι τέτοιες παρεμβάσεις του στρατού συμβαδίζουν με τις επιταγές του κοινοτικού κεκτημένου και ποιες επιπτώσεις θα μπορούσε να έχουν στη διαδικασία ένταξης της χώρας; Αναμένεται περαιτέρω αντίδραση από την Επιτροπή αν οι εξελίξεις δεν είναι σύμφωνες με τις δημοκρατικές αρχές της ΕΕ;

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Η τουρκική κυβέρνηση σεβάστηκε την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και έλαβε μέτρα για την εφαρμογή της. Αυτό ήταν σημαντικό για την πολιτική σταθερότητα της χώρας, ανεξάρτητα από τα γεγονότα που οδήγησαν στην απόφαση.

Γι’ αυτόν τον σκοπό της πολιτικής σταθερότητας, το κόμμα της πλειοψηφίας υπέβαλε στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση μια πρόταση για τη διεξαγωγή πρόωρων γενικών εκλογών. Στη συνέχεια, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση συμφώνησε με μεγάλη πλειοψηφία ότι οι πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές θα διεξάγονταν στις 22 Ιουλίου 2007.

Η Επιτροπή προσδοκά ότι οι κοινοβουλευτικές, και οι ακόλουθες προεδρικές, εκλογές θα διεξαχθούν δημοκρατικά σε μια ατμόσφαιρα υπεύθυνου διαλόγου και πολιτικής σταθερότητας. Όσον αφορά τον ρόλο του στρατού, λέω συχνά ότι τρέφω μεγάλη εκτίμηση στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους για την προστασία της χώρας τους και τη συμβολή στη διεθνή ειρήνη, αλλά, όπως δήλωσα μετά τη δήλωση του Αρχηγού του γενικού επιτελείου στα τέλη Απριλίου, ο στρατός πρέπει να αφήσει την εντολή της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων στα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα της Τουρκίας.

Πρέπει να είναι αυτονόητο ότι, αν μια χώρα θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σέβεται όλες τις δημοκρατικές αρχές, όπως η διασφάλιση δημοκρατικής ηγεσίας των πολιτικών-στρατιωτικών σχέσεων και, κατά τη γνώμη μου, αυτό συνάδει πλήρως με την κοσμική δημοκρατία, ή τη δημοκρατική εκκοσμίκευση, που συνδέεται με το τουρκικό σύνταγμα.

Μόλις εκλεγεί το νέο κοινοβούλιο και μια νέα κυβέρνηση αναλάβει την εξουσία, θα είναι σημαντικό για την Τουρκία να ανανεώσει πλήρως και να ξεκινήσει εκ νέου το νομοθετικό έργο και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στη χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE). – Κύριε Επίτροπε σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Πράγματι, αναγκαστήκατε για μια ακόμη φορά να επαναλάβετε αυτά που έχετε πει πολλές φορές στην Τουρκία, όπως ο ίδιος αναφέρατε, για τη στάση που πρέπει να τηρήσει ως υποψήφιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ήθελα να ρωτήσω εάν αυτή η κρίση δεν φανέρωσε κάτι περισσότερο, εάν δεν φανέρωσε μια αδυναμία. Εσείς δεν χρησιμοποιήσατε άλλα μέσα για να προσεγγίσετε τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς παράγοντες; Διότι, υποθέτω, τις παραινέσεις τις έχετε απευθύνει επανειλημμένως και δημόσια και κατά τις επαφές σας.

Με την ερώτησή μου θα ήθελα να διευκρινιστεί εάν έχετε παρέμβει σε μεγαλύτερο βαθμό εξαιτίας της σοβαρότητας της κρίσης και των στοιχείων που αυτή αποκαλύπτει.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την πολύ σημαντική ερώτηση, κυρία Κράτσα-Τσαγκαροπούλου. Η αλήθεια είναι ότι συνομιλώ συχνά με την τουρκική κυβέρνηση – ορισμένοι μάλιστα στην Ευρώπη πιστεύουν σε υπερβολικό βαθμό! Αλλά στους καιρούς των πολιτικών ή συνταγματικών κρίσεων που πέρασε η Τουρκία και που, κατά τη γνώμη μου, περνά κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης της κρίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρήσουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας και να συζητήσουμε εντατικά με την τουρκική κυβέρνηση και με όλους τους συναφείς φορείς στην τουρκική κοινωνία, προκειμένου να καταστήσουμε σαφείς τις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και όταν η Τουρκία θελήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, η δημοκρατική ηγεσία των πολιτικών και στρατιωτικών σχέσεων είναι ένας από αυτούς τους ακρογωνιαίους λίθους.

Όπως δήλωσε η Επιτροπή με πολλή σαφήνεια στις αρχές Μαΐου –μετά τη δήλωσή μου σχετικά με την πολιτική παρέμβαση του τουρκικού στρατού στην τεταμένη κατάσταση– η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και της υπεροχής της δημοκρατικής, πολιτικής εξουσίας έναντι της στρατιωτικής. Αν μια χώρα θέλει να γίνει μέλος της Ένωσης, πρέπει να σεβαστεί αυτές τις αρχές. Αυτός είναι ο πυρήνας των κριτηρίων της Κοπεγχάγης για την προσχώρηση στην ΕΕ. Αυτό κατέστη απολύτως σαφές στην τουρκική κυβέρνηση και σε όσους συμμετέχουν στην πολιτική στην Τουρκία, καθώς και στους τούρκους πολίτες μέσω των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Δεν νομίζω ότι οι υψηλότεροι τόνοι θα βοηθήσουν. Αντ’ αυτού, χρειαζόμαστε σαφήνεια και ακρίβεια και, όσον αφορά τη δήλωσή μας, δεν μπορεί να γίνει σαφέστερη από τη δήλωση της 2ας Μαΐου.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Χατζηδάκης (PPE-DE). – Κύριε Επίτροπε, δεν ανήκω σ’ αυτούς που θέλουν η Τουρκία να είναι μια ανεξέλεγκτη δύναμη στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, διερωτώμαι ποιο συνταγματικό δικαστήριο οποιασδήποτε δημοκρατικής χώρας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, θα αποφάσιζε ότι για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας χρειάζεται απαρτία δύο τρίτων!

Μ’ αυτόν τον τρόπο, η εκάστοτε αντιπολίτευση σε οποιαδήποτε χώρα μπορεί να ελέγχει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι σέβεται το κράτος δικαίου και τους κανόνες του και δεν θέλει να παρέμβει στην Τουρκία. Πρόκειται όμως για κράτος δικαίου; Δεν νομίζω ότι ήταν ισορροπημένη η ανακοίνωση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Σας ευχαριστώ γι’ αυτή τη συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Χατζηδάκη, και για τη δική σας ερώτηση, στην οποία χαρακτηρίσατε τη δήλωση της Επιτροπής «υπερβολικά επιεική». Απευθύνατε επίσης έκκληση για ένα πιο ρητό μήνυμα.

Πρέπει να πω ότι, ως Επίτροπος, όπως είπα και προηγουμένως, δεν πιστεύω στους υψηλούς τόνους ή στην κραυγαλέα διπλωματία. Πιστεύω στη σαφήνεια, στην ακρίβεια και στη συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι δεν διαφωνούμε με τον αξιότιμο βουλευτή, διότι, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε τονίσει επανειλημμένα τη σημασία της υπεροχής της δημοκρατικής πολιτικής εξουσίας έναντι της στρατιωτικής. Ταυτόχρονα, είναι επίσης σημαντικό να κρατήσουμε ζωντανές τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και να σημειώσουμε πρακτική πρόοδο σε αυτές, διότι αυτό που θέλουν πραγματικά οι εθνικιστές στην Τουρκία είναι να διακόψουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Δεν θέλω να χαρίσω αυτό το δώρο στους εθνικιστές της Τουρκίας. Είναι πολύ προτιμότερο να πασχίζουμε για την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ, να κρατήσουμε ζωντανή την ενταξιακή διαδικασία και να προχωρήσουμε προς τον κοινό στόχο, διότι αυτός είναι ο τρόπος για να γίνει η Τουρκία μια πιο ευρωπαϊκή, πιο δημοκρατική χώρα, όπου θα υπάρχει σεβασμός του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Ως προς την αναφορά σας στο Συνταγματικό Δικαστήριο, κατανοώ τον συλλογισμό της ερώτησής σας και έχουμε λάβει υπόψη την απόφαση που εκδόθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Θέλω να επαναλάβω αυτό που ειπώθηκε στις 2 Μαΐου στο Σώμα των Επιτρόπων όταν συζητήσαμε αυτό το θέμα και καταστήσαμε τη θέση μας σαφή στην τουρκική κυβέρνηση και στο τουρκικό κοινό. Είπαμε: «ανεξάρτητα από τα ατυχή γεγονότα που οδήγησαν στην απόφαση, αυτή η νόμιμη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου πρέπει να γίνει τώρα σεβαστή από όλες τις πλευρές, διότι ο σεβασμός των κρατικών θεσμών είναι ουσιαστικός για τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας». Πρόκειται για αρκετά σαφή διατύπωση.

Δηλώσαμε επίσης ότι «υπό αυτές τις συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή νέων κοινοβουλευτικών εκλογών σύντομα, προκειμένου να διασφαλιστεί πολιτική σταθερότητα και δημοκρατική ανάπτυξη στην Τουρκία». Και πάλι, η δήλωση δεν θα μπορούσε να είναι σαφέστερη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση ελλείψει χρόνου θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλ. Παράρτημα).

Η Ώρα των Ερωτήσεων έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.05 και συνεχίζεται στις 21.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SIWIEC
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου