Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 22 май 2007 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.График на месечните сесии : вж. протокола
 3.Дневен ред: вж. протокола
 4.Внасяне на документи: вж. протоколи
 5.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 6.Глобална Европа - Външни аспекти на конкурентността (разискване)
 7.Подпомагане на търговията от Европейския съюз (разискване)
 8.Споразумения за икономическо партньорство (разискване)
 9.Време за гласуване
  9.1.Споразумение между ЕО и Русия в областта на рибното стопанство и опазването на ресурсите в Балтийско море (вот)
  9.2.Финансов инструмент за околната среда (LIFE+) (вот)
  9.3.Програма Daphné III (вот)
  9.4.„Засилено сътрудничество между комисиите“(за изменение на член 47 от Правилника за дейността на Европейския парламент) (вот)
  9.5.Стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите (вот)
  9.6.Биологично производство и етикетиране на биологичните продукти (вот)
  9.7.Партньорство в областта на рибното стопанство между ЕС, от една страна, и Дания и Гренландия, от друга (вот)
  9.8.Постоянна делегация EUROLAT (вот)
  9.9.Съвместната декларация относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение (вот)
  9.10.Прекратяване на обедняването на биологичното разнообразие до 2010 г. (вот)
  9.11.Глобална Европа - Външни аспекти на конкурентността (вот)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 12.Дискусия за бъдещето на Европа с участието на премиера на Италия, член на Европейския съвет (разискване)
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 14.Положението в Палестина (разискване)
 15.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 16.Състав на постоянната делегация на EUROLAT: вж. протокола
 17.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 18.Естония (разискване)
 19.Годишен доклад за 2005 г. за ОВППС (разискване)
 20.Сближаване на акцизните ставки върху алкохола и алкохолните напитки (разискване)
 21.Предоставяне на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейската транспортна и енергийни мрежи (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 23.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (800 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1260 kb)
Правна информация - Политика за поверителност