Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 22. května 2007 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Termíny dílčích zasedání: viz zápis
 3.Pořad jednání: viz zápis
 4.Předložení dokumentů: viz zápis
 5.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 6.Globální Evropa – Vnější aspekty konkurenceschopnosti (rozprava)
 7.Pomoc EU v oblasti obchodu (rozprava)
 8.Dohody o hospodářském partnerství (rozprava)
 9.Hlasování
  9.1.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskem o rybolovu a zachování živých mořských zdrojů v Baltském moři (hlasování)
  9.2.Finanční nástroj pro životní prostředí (LIFE+) (hlasování)
  9.3.Daphné III: zvláštní program "Boj proti násilí" (hlasování)
  9.4.Spolupráce mezi výbory (změna článku 47 jednacího řádu) (hlasování)
  9.5.Normy environmentální kvality v oblasti vodní politiky (hlasování)
  9.6.Ekologická produkce a označování ekologických produktů (hlasování)
  9.7.Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (hlasování)
  9.8.Stálá delegace EUROLAT (hlasování)
  9.9.Společné prohlášení o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování (hlasování)
  9.10.Zastavení úbytku biodiverzity do roku 2010 (hlasování)
  9.11.Globální Evropa – Vnější aspekty konkurenceschopnosti (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Debata o budoucnosti Evropy za účasti ministerského předsedy Itálie, člena Evropské rady (rozprava)
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Situace v Palestině (rozprava)
 15.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Komisi)
 16.Složení stálé delegace EUROLAT: viz zápis
 17.Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 18.Estonsko (rozprava)
 19.Výroční zpráva o SZBP za rok 2005 (rozprava)
 20.Sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů (rozprava)
 21.Poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (800 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1260 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí