Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 22. maj 2007 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Kalender over mødeperioder: se protokollen
 3.Dagsordenen: se protokollen
 4.Modtagne dokumenter: se protokollen
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Eksterne aspekter af konkurrenceevnen (forhandling)
 7.EU's handelsstøtte (forhandling)
 8.Økonomiske partnerskabsaftaler (forhandling)
 9.Afstemningstid
  9.1.Aftale EF/Rusland om fiskeri og bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen (afstemning)
  9.2.Det finansielle instrument for miljøet (Life+) (afstemning)
  9.3.Daphne III: Bekæmpelse af vold (afstemning)
  9.4.Ændring af forretningsordenens artikel 47 (afstemning)
  9.5.Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken (afstemning)
  9.6.Produktion og mærkning af økologiske produkter (afstemning)
  9.7.Fiskeripartnerskabsaftale EF/Danmark og Grønland (afstemning)
  9.8.Eurolat-delegationen (afstemning)
  9.9.Praktisk gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure (afstemning)
  9.10.Biodiversitet (afstemning)
  9.11.Eksterne aspekter af konkurrenceevnen (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Debat om fremtidens Europa med deltagelse af den italienske premierminister, medlem af Det Europæiske Råd (forhandling)
 13.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 14.Situationen i Palæstina (forhandling)
 15.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 16.Sammensætning af Eurolat-delegationen: se protokollen
 17.Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 18.Estland (forhandling)
 19.Årsrapport om FUSP (2005) (forhandling)
 20.Punktafgifter på alkohol (forhandling)
 21.Transeuropæiske transport- og energinet (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (712 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik