Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ημερήσια διάταξη: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Παγκόσμια Ευρώπη - Εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας (συζήτηση)
 7.Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο (συζήτηση)
 8.Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (συζήτηση)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Συμφωνία ΕΚ/Ρωσίας για την αλιεία και την προστασία των θαλάσσιων πόρων στη Βαλτική Θάλασσα (ψηφοφορία)
  9.2.Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) (ψηφοφορία)
  9.3.«Δάφνη IIΙ»: ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας (ψηφοφορία)
  9.4.Αναθεώρηση του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  9.5.Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ψηφοφορία)
  9.6.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (ψηφοφορία)
  9.7.Αλιευτική σύμπραξη ΕΚ/Δανία και Γροιλανδία (ψηφοφορία)
  9.8.Μόνιμη αντιπροσωπεία EUROLAT (ψηφοφορία)
  9.9.Εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης (ψηφοφορία)
  9.10.Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 (ψηφοφορία)
  9.11.Παγκόσμια Ευρώπη - Εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης με τη συμμετοχή του Ιταλού Πρωθυπουργού, μέλους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συζήτηση)
 13.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάσταση στην Παλαιστίνη (συζήτηση)
 15.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Σύνθεση της μόνιμης αντιπροσωπείας EUROLAT: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 18.Εσθονία (συζήτηση)
 19.Ετήσια έκθεση για την ΚΕΠΠΑ για το 2005 (συζήτηση)
 20.Προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη (συζήτηση)
 21.Κοινοτική οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1273 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου