Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 22. mai 2007 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Osaistungjärkude ajakava (vt protokoll)
 3.Päevakord (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 6.Globaalne Euroopa - konkurentsivõime välisaspektid (arutelu)
 7.ELi kaubandusabi (arutelu)
 8.Majanduskoostöölepingud (arutelu)
 9.Hääletused
  9.1.EÜ ja Venemaa vaheline kalandusalane ja Läänemere ressursside kaitse leping (hääletus)
  9.2.Keskkonna rahastamisvahend (LIFE +) (hääletus)
  9.3.Võitlus vägivalla vastu (Daphne III programm) (hääletus)
  9.4.Komisjonidevaheline koostöö (kodukorra artikli 47 muutmine) (hääletus)
  9.5.Keskkonnakvaliteedi standardid veepoliitika valdkonnas (hääletus)
  9.6.Mahepõllumajanduslik tootmine ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamine (hääletus)
  9.7.EÜ ning Taani ja Gröönimaa vaheline kalandusalane partnerlusleping (hääletus)
  9.8.Alaline delegatsioon EUROLAT (hääletus)
  9.9.Kaasotsustamismenetluse praktiline kord (hääletus)
  9.10.Bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine 2010. aastaks (hääletus)
  9.11.Globaalne Euroopa - konkurentsivõime välisaspektid (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Arutelu Euroopa tuleviku kohta Itaalia peaministri, Euroopa Ülemkogu liikme osavõtul (arutelu)
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Olukord Palestiinas (arutelu)
 15.Infotund (küsimused Euroopa Komisjonile)
 16.Alalise delegatsiooni EUROLAT koosseis (vt protokoll)
 17.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 18.Eesti (arutelu)
 19.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika aastaaruanne 2005 (arutelu)
 20.Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamine (arutelu)
 21.Üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (800 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1260 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika