Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2007. gada 22. maijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Sesiju kalendārs (sk. protokolu)
 3.Darba kārtība (sk. protokolu)
 4.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 5.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 6.Eiropa globalizācijas kontekstā - ārējie konkurētspējas aspekti (debates)
 7.Eiropas Savienības atbalsts tirdzniecībai (debates)
 8.Ekonomisko partnerattiecību nolīgumi (debates)
 9.Balsošanas laiks
  9.1.EK un Krievijas nolīgums par zvejniecību un dzīvo jūras resursu saglabāšanu Baltijas jūrā (balsojums)
  9.2.Finanšu instruments videi (LIFE +) (balsojums)
  9.3.Īpašā Daphne III programma "Cīņa pret vardarbību" (balsojums)
  9.4.Komiteju sadarbība (Reglamenta 47. panta reforma) (balsojums)
  9.5.Vides kvalitātes standarti ūdens resursu politikas jomā (balsojums)
  9.6.Bioloģiskā lauksaimniecība un bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu marķēšana (balsojums)
  9.7.Zvejniecības partnerattiecību nolīgums starp EK, no vienas puses, un Dāniju un Grenlandi, no otras puses (balsojums)
  9.8.EUROLAT pastāvīgā delegācija (balsojums)
  9.9.Koplēmuma procedūras praktiskie pasākumi (balsojums)
  9.10.Bioloģiskās daudzveidības samazināšanas apturēšana līdz 2010. gadam (balsojums)
  9.11.Eiropa globalizācijas kontekstā - ārējie konkurētspējas aspekti (balsojums)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Debates par Eiropas nākotni, piedaloties Itālijas premjerministram, Eiropadomes loceklim (debates)
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 14.Situācija Palestīnā (debates)
 15.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 16.EUROLAT pastāvīgās pārstāvniecības sastāvs (sk. protokolu)
 17.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 18.Igaunija (debates)
 19.2005. gada ziņojums par KĀDP (debates)
 20.Spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju tuvināšana (debates)
 21.Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršana Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (800 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (1260 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika