Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 22 mei 2007 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Rooster van de vergaderperioden: zie notulen
 3.Agenda: zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Europa als wereldspeler - Externe aspecten van het concurrentievermogen (debat)
 7.Handelsgebonden hulpverlening van de Europese Unie (debat)
 8.Economische partnerschapsovereenkomsten (debat)
 9.Stemmingen
  9.1.Overeenkomst EG-Rusland inzake samenwerking op visserijgebied en de instandhouding van de levende rijkdommen in de Oostzee (stemming)
  9.2.Financieringsinstrument voor het Milieu (LIFE+) (stemming)
  9.3.Daphne III-programma: algemeen programma "Grondrechten en justitie" (stemming)
  9.4.Samenwerking tussen commissies (Wijziging van artikel 47 van het Reglement) (stemming)
  9.5.Milieukwaliteitsnormen op het gebied van waterbeleid (stemming)
  9.6.Biologische productie en de etikettering van biologische producten (stemming)
  9.7.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG-Denemarken/Groenland (stemming)
  9.8.Vaste delegatie EUROLAT (stemming)
  9.9.Wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure (stemming)
  9.10.Tot staan brengen van het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 (stemming)
  9.11.Europa als wereldspeler - Externe aspecten van het concurrentievermogen (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Debat over de toekomst van Europa met deelname van de Italiaanse eerste minister, lid van de Europese Raad (debat)
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Situatie in Palestina (debat)
 15.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 16.Samenstelling van de vaste delegatie EUROLAT: zie notulen
 17.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 18.Estland (debat)
 19.Jaarverslag 2005 over het GBVB (debat)
 20.Onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (debat)
 21.Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de transeuropese netwerken voor vervoer en energie (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (782 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1459 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid