Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 23 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A6-0068/2007

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση.

Καθιστά την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας εργαλείο της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, πρώτον συγχρηματοδοτώντας, μαζί με τη ΔΟΕ, αναπτυξιακό πρόγραμμα για την αξιοπρεπή εργασία, και δεύτερον δημιουργώντας μια ευρωπαϊκή ετικέτα και μια μαύρη λίστα εταιρειών που παραβιάζουν τα θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα, και τέλος με την εφαρμογή εμπορικών κυρώσεων εις βάρος χωρών που καταπατούν σοβαρά τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα.

Επιτελεί πρόοδο για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας στην Ευρώπη, όπου πολλά επίσης απομένουν να γίνουν: με το να παροτρύνει τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τις συμβάσεις της ΔΟΕ σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την προστασία της μητρότητας και τους μετανάστες· με το να ζητεί τη θέσπιση ελάχιστου μισθού ως δίχτυ ασφαλείας για να εμποδίζεται η εκμετάλλευση των εργαζομένων με οιοδήποτε τρόπο· με το να βελτιώνει την πρόσβαση στη διά βίου μάθηση και με το να ζητεί μεγαλύτερη εναρμόνιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Αυτά είναι τα θεμέλια αυτής της κοινωνικής Ευρώπης που η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να οικοδομήσει. Κατά συνέπεια, θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης αυτής.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου