Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 23 maj 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

7. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
PV
  

(Sammanträdet avbröts kl. 13.10 och återupptogs kl. 15.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING
Talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy