Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 23. toukokuuta 2007 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Verkkovierailut yleisissä matkaviestinverkoissa (keskustelu)
 4.Ihmisarvoinen työ kaikille (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Yleiset säännöt yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla (äänestys)
  5.2.Verkkovierailut yleisissä matkaviestinverkoissa (äänestys)
  5.3.EY:n ja Meksikon välinen, taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskeva sopimus (äänestys)
  5.4.Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteveron lähentäminen (äänestys)
  5.5.Eurolatin pysyvän valtuuskunnan kokoonpano (äänestys)
  5.6.Terveyspalvelujen poistaminen sisämarkkinoilla tarjottavia palveluja koskevasta direktiivistä (äänestys)
  5.7.Rakennepolitiikan vaikutukset ja seuraukset EU:n koheesion kannalta (äänestys)
  5.8.EU:n apu kaupan kehittämiseksi (äänestys)
  5.9.Talouskumppanuussopimukset (äänestys)
  5.10.Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2005 (äänestys)
  5.11.Ihmisarvoinen työ kaikille (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 10.Nigerian tilanne (keskustelu)
 11.Uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) (keskustelu)
 12.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 13.Beniamino Donnicin valtakirjan tarkastus (keskustelu)
 14.Tietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen innovaatiostrategia EU:lle (keskustelu)
 15.Strategisen toimintaperiaatteen kehittäminen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi (keskustelu)
 16.Maatalouden yhteinen markkinajärjestely (keskustelu)
 17.Viljan yhteinen markkinajärjestely (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (781 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1217 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö