Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 23 maja 2007 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej (debata)
 4.Upowszechnianie godnej pracy dla wszystkich (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Pomoc finansowa Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (głosowanie)
  5.2.Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej (głosowanie)
  5.3.Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy WE - Meksyk (głosowanie)
  5.4.Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (głosowanie)
  5.5.Skład stałej delegacji EUROLAT (głosowanie)
  5.6.Wpływ i konsekwencje wyłączenia usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym (głosowanie)
  5.7.Wpływ i skutki polityki strukturalnej na spójność UE (głosowanie)
  5.8.Pomoc UE na rzecz handlu (głosowanie)
  5.9.Umowy o partnerstwie gospodarczym (głosowanie)
  5.10.Sprawozdanie roczne w sprawie WPZiB za rok 2005 (głosowanie)
  5.11.Upowszechnianie godnej pracy dla wszystkich (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 9.Debata w sprawie przyszłości Europy (debata)
 10.Sytuacja w Nigerii (debata)
 11.Międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (debata)
 12.Czas na zapytania (zapytania do Rady)
 13.Weryfikacja mandatu Beniamino Donnici (debata)
 14.Zastosowanie wiedzy w praktyce: rozszerzona strategia innowacyjna dla Europy (debata)
 15.Walka z przestępczością zorganizowaną (debata)
 16.Wspólna organizacja rynków rolnych (debata)
 17.Wspólna organizacja rynku zbóż (debata)
 18.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 19.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (815 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1273 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności