Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 23 maj 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Roaming i allmänna mobilnät (debatt)
 4.Anständigt arbete för alla (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (omröstning)
  5.2.Roaming i allmänna mobilnät (omröstning)
  5.3.Avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete EG/Mexiko (omröstning)
  5.4.Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (omröstning)
  5.5.Sammansättning av den ständiga delegationen till EUROLAT (omröstning)
  5.6.Effekterna och konsekvenserna av att undanta vårdtjänster från direktivet om tjänster på den inre marknaden (omröstning)
  5.7.Strukturpolitikens effekter på sammanhållningen i EU (omröstning)
  5.8.EU:s handelsrelaterade bistånd (omröstning)
  5.9.Avtal om ekonomiskt partnerskap (omröstning)
  5.10.Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 2005 (omröstning)
  5.11.Anständigt arbete för alla (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Debatt om EU:s framtid (debatt)
 10.Situationen i Nigeria (debatt)
 11.Internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) (debatt)
 12.Frågestund (frågor till rådet)
 13.Granskning av Beniamino Donnicis bevis (debatt)
 14.Innovationsstrategi (debatt)
 15.Bekämpande av organiserad brottslighet (debatt)
 16.Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna (debatt)
 17.Den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (755 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1344 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy