Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5. Via Baltica (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ακολουθεί δήλωση της Επιτροπής για τη Via Baltica.

 
  
MPphoto
 
 

  Dalia Grybauskaitė, Επιτροπή. – (EN) Εξ ονόματος της Επιτροπής, και αντικαθιστώντας τον συνάδελφό μου Επίτροπο Δήμα, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας, θα ήθελα να παρουσιάσω την κατάσταση και να εξηγήσω γιατί η Επιτροπή προσέφυγε στο Δικαστήριο.

Οι πολωνικές αρχές έδωσαν το πράσινο φως για την κατασκευή της παρακαμπτηρίου Augustów, που διασχίζει τη μοναδική κοιλάδα του ποταμού Rospuda σε μια δασώδη περιοχή Natura 2000, παρότι προηγουμένως είχαν ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάσει. Μια επίσημη προειδοποιητική επιστολή, που αναφερόταν, μεταξύ άλλων, στην παρακαμπτήριο Augustów, απεστάλη στην Πολωνία στις 15 Δεκεμβρίου 2006, ενώ η άδεια για την έναρξη των εργασιών εκδόθηκε από τις πολωνικές αρχές στις 2 και 9 Φεβρουαρίου 2007.

H κοιλάδα Rospuda είναι το τελευταίο σύστημα τυρφωδών ελών του είδους του στην Ευρώπη. Συνεπώς, η Επιτροπή πιστεύει ότι εάν το έργο εκτελεστεί στη σημερινή μορφή του, θα αποτελέσει παραβίαση των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τα ενδιαιτήματα. Στις 28 Φεβρουαρίου 2007 η Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη σε επείγουσα βάση, ζητώντας από την Πολωνία να συμμορφωθεί με το κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο εντός μίας εβδομάδας. Κρίνοντας ανεπαρκή την απάντηση των πολωνικών αρχών, στις 21 Μαρτίου η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο. Η απόφαση προβλέπει αίτημα για ενδιάμεσα μέτρα, που συνεπάγεται αναστολή των εργασιών κατασκευής μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση για τη βασική υπόθεση, προκειμένου να αποφευχθεί μη αναστρέψιμη βλάβη στην εν λόγω περιοχή Natura 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ίσως πρέπει πρώτα να στείλουμε τις θερμές ευχές μας στον Επίτροπο Δήμα και να του ευχηθούμε γρήγορη ανάρρωση.

Δεύτερον, επιτρέψτε μου να πω στους πολωνούς φίλους μας ότι αυτό δεν είναι μια αφορμή για να επικρίνουμε την Πολωνία. Υπάρχουν πολλά κράτη μέλη που υφίστανται πίεση από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, όταν μια αναπτυξιακή πρόταση είναι ενδεχομένως επιβλαβής για το περιβάλλον.

Πιστεύω, ωστόσο, ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια σοβαρή υπόθεση που θα δοκιμάσει τη βούληση της Επιτροπής, την πολιτική και, ασφαλώς, το ίδιο το Κοινοβούλιο. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πιθανές μη αναστρέψιμες βλάβες για τα ενδιαιτήματα πάρα πολλών ειδών: από αετούς και δρυοκολάπτες μέχρι αγριόγαλους, λύκους και λίγκες. Χαιρετίζω την κίνηση της Επιτροπής να στραφεί στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και χαιρετίζω ασφαλώς την επακόλουθη απόφαση να ακολουθηθεί ειδική διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προκειμένου να λάβει επείγουσα απόφαση, ζητώντας από την Πολωνία να σταματήσει τις εργασίες ενόσω εκκρεμεί η οριστική απόφαση. Αυτό είναι λογικό. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου την εξέδωσε στις 18 Απριλίου, και ελπίζω ότι αποτελεί ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς τις πολωνικές αρχές που εμπλέκονται σε αυτό το σχέδιο. Δυστυχώς, όμως, φαίνεται ότι η Πολωνία την αγνοεί και προχωρά, τουλάχιστον εν μέρει, τις εργασίες κατασκευής για δύο από τα έργα στη βορειοανατολική Πολωνία.

Ως εκ τούτου, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει στη διεξοδική εξέταση εναλλακτικών οδών, επειδή πιστεύουμε, και η επιτροπή μου πιστεύει, ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα ήταν πολύ καλύτερες για το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, πρέπει να εφαρμόζουν τις στρατηγικές αρχές μελέτης επιπτώσεων και ότι μόνο εάν αυτές τηρηθούν, θα πρέπει να συμφωνήσουμε στη συνέχιση αυτού του οδικού άξονα.

Ελπίζω η κ. Επίτροπος να διαβιβάσει αυτό το μήνυμα στον συνάδελφό της. Ελπίζω να τον βοηθήσει. Η τήρηση των κανόνων θα βοηθήσει σίγουρα την πολωνική κυβέρνηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, η ομάδα μου στηρίζει την Επιτροπή σε αυτή τη διαφορά με την πολωνική κυβέρνηση.

Με τις περιβαλλοντικές της οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τους οικοτόπους και τις οδηγίες για τα πτηνά, η Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε ένα βήμα ζωτικής σημασίας προς την αειφόρο ανάπτυξη της ηπείρου μας. Οι οδηγίες αποτέλεσαν μεγάλη επιτυχία. Οι τομείς στους οποίους ισχύουν αποτελούν συχνά τμήμα του δικτύου Natura 2000 της Ευρώπης, δίκτυο προστατευόμενων τοποθεσιών για τη διατήρηση της φύσης που βρίσκονται στα κράτη μέλη το οποίο είναι στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και της διατήρησης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Δίνουν στην προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος τεράστια ώθηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό αντιβαίνει στον τοπικό και εθνικό χαρακτήρα. Οι πολιτικοί εύκολα υποκύπτουν στην πίεση λόγω βραχυπρόθεσμων οικονομικών συμφερόντων, αντί να αντιστέκονται θαρραλέα για ένα καθαρό περιβάλλον χάρη των μελλοντικών γενιών.

Δεν χρειάζεται να ειπωθεί ότι η Via Baltica είναι μείζονος οικονομικής σημασίας. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ανοιχθεί η Βόρεια και η Ανατολική Ευρώπη, και να συνδεθούν τα βαλτικά κράτη με τη Δυτική Ευρώπη. Η αυξημένη ευπραγία και ευημερία στην Πολωνία είναι προς όφελος ολόκληρης της Ευρώπης.

Γι’ αυτόν τον λόγο δισεκατομμύρια ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία επενδύονται σε αυτή την χώρα, και όλοι κατανοούν ότι οι κάτοικοι της πόλης Augustov αδημονούν να δουν το τέλος της επικίνδυνης, θορυβώδους ρύπανσης που προκαλείται από τα φορτηγά.

Πρέπει η κυκλοφορία να εκτραπεί από το κέντρο της πόλης. Με τι κόστος, όμως; Η κοιλάδα Rospuda είναι μια μοναδική περιοχή, μια ζώνη ειδικής προστασίας δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά, και πρέπει, λόγω της εξαιρετικής αξίας της, να εμπίπτει επίσης στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί πτηνών. Η Πολωνία έχει τεράστιους φυσικούς πόρους, με ένα τοπίο εξέχουσας φυσικής ομορφιάς. Αυτοί οι πόροι αποτελούν το κλειδί του οικονομικού μέλλοντος της Πολωνίας.

Στις Κάτω Χώρες, αντιμετωπίσαμε παρόμοια κατάσταση πριν από λίγο καιρό, με την κατασκευή –η οποία εν συνεχεία απορρίφθηκε– ενός νέου αυτοκινητόδρομου που θα διέσχιζε κάποιο τμήμα του Naardermeer, όπου το Naardermeer είναι η παλαιότερη τοποθεσία για τη διατήρηση της φύσης στη χώρας μας το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα πτηνά. Αυτή η κατάσταση ήταν συγκρίσιμη με την πολωνική περιοχή διατήρησης της φύσης όπου σχεδιάζεται η κατασκευή της Via Baltica.

Η Επιτροπή δικαίως προειδοποίησε την πολωνική κυβέρνηση όσον αφορά την κατασκευή του εν λόγω τμήματος του αυτοκινητοδρόμου. Ως ευρωπαϊκό κράτος μέλος, η Πολωνία έχει το καθήκον να προστατεύσει την κοιλάδα Rospuda, και, αν και έχει προτείνει μέτρα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της καταστροφής τμήματος της περιοχής διατήρησης της φύσης, αυτή η αποκατάσταση είναι ανεπαρκής.

Δεν έχει εκπονηθεί διεξοδική μελέτη πιθανών εναλλακτικών διαδρομών. Υπάρχουν άλλες πιθανές διαδρομές που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την πρόκληση ανεπανόρθωτης ζημίας στην περιοχή.

Στα μέσα Ιουνίου, η Επιτροπή Αναφορών του παρόντος Κοινοβουλίου θα αποστείλει αποστολή έρευνας η οποία θα διερευνήσει τις καταγγελίες πολωνών πολιτών που δεν επιθυμούν την καταστροφή της κοιλάδας.

Παρόλο που ακούμε όλες τις πλευρές και ζυγίζουμε όλα τα επιχειρήματα, ένα πράγμα θα είναι υψίστης σημασίας: ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στη Via Baltica να βλάψει μία από τις πιο ελκυστικές τοποθεσίες διατήρησης της φύσης στην Ευρώπη. Η κατασκευή αυτής της οδού δεν πρέπει να αντιβαίνει στις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές διατάξεις τις οποίες έχει επίσης υπογράψει η Πολωνία. Pacta sunt servanda: οι συνθήκες υπάρχουν για να τηρούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  Paweł Bartłomiej Piskorski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, μπορούμε να εξετάσουμε την περίπτωση της Via Baltica και της κοιλάδας Rospuda από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες οι οποίες δεν πρέπει να είναι αντιφατικές.

Η πρώτη άποψη είναι η πρακτική, η οποία αφορά τους ανθρώπους που ζουν εκεί και που χρησιμοποιούν αυτές τις οδούς. Δεν πλήττονται μόνο οι Πολωνοί, αλλά επίσης οι κάτοικοι των βαλτικών κρατών και της Σκανδιναβίας. Αποτελεί πραγματικό πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν σε αυτές τις οδούς. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε δρόμους που είναι κατασκευασμένοι με τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές και έχουν δικαίωμα να ταξιδεύουν με άνεση και ασφάλεια.

Το άλλο θέμα το οποίο διακυβεύεται εδώ είναι το θέμα των αρχών που αναλαμβάνουν την ευθύνη των αποφάσεων που λαμβάνουν. Παρά τις προσπάθειες να αποδειχθεί το αντίθετο, δεν είναι αλήθεια, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή. Υπάρχει εναλλακτική λύση. Η εφαρμογή της είναι δυνατή και ρεαλιστική και απαιτεί μόνο την απαραίτητη πολιτική βούληση. Στην Πολωνία, αυτό το θέμα συζητείται πολλά χρόνια. Εμείς, μαζί με μια ομάδα βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιστήσαμε την προσοχή σε αυτό το πρόβλημα πέρυσι όταν υποβάλαμε ερώτηση στην Επιτροπή και απευθύναμε έκκληση στην πολωνική κυβέρνηση να σταματήσει τη συνέχιση αυτού του έργου, καθώς θα ήταν καλή ιδέα το σχέδιο να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ήδη από το στάδιο σχεδιασμού.

Το δεύτερο θέμα αφορά τα διδάγματα που αντλούνται. Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση αυτού του είδους στην Πολωνία, και συνιστά προηγούμενο. Εμείς, ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε, για το καλό των πολιτών και προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλειά τους, όλα τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τα επενδυτικά τους προγράμματα δεόντως, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις. Αυτό το δίδαγμα πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικό. Εμείς, η ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, υποστηρίζουμε συνεπώς σθεναρά μια λύση η οποία θα επιτρέψει την κατασκευή της Via Baltica το συντομότερο δυνατό. Εντούτοις, αυτή η λύση πρέπει επίσης να οδηγήσει ταχέως σε μία σημαντική εξέλιξη βάσει του γεγονότος ότι είναι άσκοπο να επιμένει κανείς σε κακές αποφάσεις που βλάπτουν το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (LV) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και κ. Grybauskaitė. Πρώτα από όλα, θα ήθελα να πω ότι, γνωρίζοντας την ιστορία αυτού του οδικού τμήματος, έχω ασφαλώς την εντύπωση, ως λετονός πολίτης, ότι είναι γνωστό για αρκετά χρόνια, ότι αυτό το τμήμα του δρόμου επρόκειτο να κατασκευαστεί. Είναι πιθανό η συμφωνία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 από την προηγούμενη πολωνική κυβέρνηση ότι δεν συνάφθηκε ίσως με τον καλύτερο τρόπο. Ως αποτέλεσμα, ωστόσο, αυτή η καθυστέρηση κάνει όχι μόνο τους κατοίκους της Πολωνίας να υποφέρουν, ιδίως τους κατοίκους της ανατολικής περιοχής, που μπορεί να χρησιμοποιούν αυτό το τμήμα του δρόμου καθημερινά, αλλά επίσης τρία ολόκληρα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης -την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία- και όχι μόνο πολίτες που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά επίσης μεγάλο τμήμα της βιομηχανίας, δεδομένου ότι 4 500 φορτηγά διέρχονται από την πόλη Augustów καθημερινά μέσω αυτού του οδικού τμήματος. Θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ να επιτευχθεί μια συμβιβαστική λύση η οποία δεν θα καθυστερούσε περαιτέρω την ήδη καθυστερημένη κατασκευή αυτού του δρόμου. Με ανησυχεί ότι αυτά τα τρία βαλτικά κράτη στην πραγματικότητα δεν συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός κανονικού, σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Αυτά τα τρία βαλτικά κράτη δεν συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση δια μέσου της Πολωνίας σιδηροδρομικώς, καθώς φαίνεται ότι το τμήμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Rail Baltica σε αυτή την περιοχή θα αντιμετωπίσει τις ίδιες δυσκολίες όσον αφορά την τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Ούτε τα τρία αυτά βαλτικά κράτη συνδέονται καν με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στα σύνορα Πολωνίας-Λιθουανίας. Συνεπώς καλώ την Επιτροπή και όλες τις υπόλοιπες πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της πολωνικής κυβέρνησης, η οποία μπορεί να επιτύχει αυτές τις αποφάσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα, να εξετάσει αυτό το θέμα όχι μόνο από την άποψη των περιβαλλοντικών αναγκών της Πολωνίας και της Ευρώπης, αλλά επίσης από την άποψη των συμφερόντων αυτών των τριών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. DIANA WALLIS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, η πολωνική κυβέρνηση απευθύνει μια πρόκληση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Πρέπει να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η οδηγία για τους φυσικούς οικοτόπους υπάρχει για να εφαρμόζεται. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα θα είναι καίριος. Ή θα πάρουμε την κοινοτική νομοθεσία στα σοβαρά, μαζί με την εφαρμογή και χρήση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων για μεγάλες υποδομές, ή διαφορετικά το όλο θέμα θα γίνει σταδιακά μάταιο.

Είχα τη χαρά να επισκεφθώ την όμορφη και μοναδική περιοχή της Κοιλάδας Ροσπούντα, και μπορώ να δηλώσω ότι αυτό το σχέδιο είναι παράλογο. Είναι επίσης πρακτικά αδύνατο από τεχνικής άποψης, λόγω της βαλτώδους περιοχής που πρέπει να διασχίσει. Ταυτόχρονα, μπορώ να δηλώσω ότι υπάρχουν σαφείς εναλλακτικές λύσεις που είναι πιο βιώσιμες, πιο οικονομικές και οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για τον ίδιο σκοπό με αυτόν τον δρόμο.

Οι άνθρωποι υποφέρουν από τη διέλευση των φορτηγών στην Ανατολική Πολωνία, στο Αουγκουστόβ, είναι όμηροι του πολιτικού παιχνιδιού που παίζει η πολωνική κυβέρνηση σε σχέση με άλλα θέματα. Είναι μια πολιτική πρόκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συνδυάζεται με άλλα πολιτικά θέματα. Οι κάτοικοι της περιοχής και η φύση είναι εκείνοι που θα υποστούν τις επιπτώσεις.

Επιπλέον, οι εναλλακτικές λύσεις σε αυτόν τον δρόμο που διέρχεται μέσα από το δάσος έχουν την υποστήριξη της προκαταρκτικής μελέτης, της στρατηγικής περιβαλλοντικής μελέτης, που διενεργήθηκε από τη Scott Wilson, η οποία είναι μια πολύ διακεκριμένη εταιρεία εμπειρογνωμόνων. Δεν είναι αλήθεια, επομένως ότι η επιλογή αυτού του δρόμου της Via Baltica μέσω της Κοιλάδας Ροσπούντα είναι η μοναδική δυνατότητα. Κάθε άλλο.

Διακυβεύεται η σοβαρότητα του Κοινοβουλίου και η σοβαρότητα της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα υποχωρήσει, και αυτό σημαίνει ότι δεν θα στείλει άλλα περιφερειακά κεφάλαια μέχρι να αντιληφθεί η Πολωνία ότι το να είσαι μέλος της ευρωπαϊκής λέσχης σημαίνει ότι πρέπει να σέβεσαι τους κανόνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, τα περισσότερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ που προσχώρησαν το 2004 και το 2007 κατέχουν καλά αναπτυγμένα σιδηροδρομικά δίκτυα.

Δυστυχώς, αυτό το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει, τα τελευταία 15 χρόνια, περικοπεί, και υπήρξαν επίσης περικοπές στη συντήρησή του. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, οι παλαιές σιδηροδρομικές εταιρείες δεν έλαβαν από το κράτος την αποζημίωση στην οποία πίστευαν ότι μπορούσαν να βασίζονται εκ των προτέρων για τις λειτουργικές τους ελλείψεις, και αυτό είχε ως επίπτωση την αποθάρρυνση νέων επιχειρήσεων που υπό διαφορετικές συνθήκες θα ήταν πρόθυμες να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, και συνεπώς η πιθανότητα είναι ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο θα χρησιμοποιείται ολοένα και λιγότερο και το τροχαίο υλικό θα καταστεί άχρηστο.

Αυτές οι χώρες είχαν κάποτε τεράστιο προβάδισμα σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, έχει όμως συνεπώς χαθεί, και το περιβάλλον τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτο επίσης.

Λιγότερα φορτηγά δεν συνεπάγονται λιγότερη κυκλοφορία. Προκειμένου να διοχετευτεί αυτή η κυκλοφορία αλλού, όλη η προσοχή επικεντρώνεται πλέον σε επενδύσεις σε αυτοκινητοδρόμους. Δρόμοι όπως αυτοί υπήρχαν πριν από 15 χρόνια, με εξαίρεση ότι περιορίζονταν στις πλέον πολυσύχναστες διαδρομές, ιδίως γύρω από τις μεγάλες πόλεις. Νέοι δρόμοι αυτού του είδους θα κατασκευαστούν τώρα πολύ γρήγορα.

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κόστος, συχνά παραβλέπεται το συμφέρον της φύσης και του τοπίου. Προτιμάται η συντομότερη δυνατή διαδρομή δια μέσου περιοχών που θεωρούνται κενές, και δεν υπάρχουν χρήματα για παρακάμψεις, σήραγγες ή γέφυρες για την άγρια ζωή.

Η Πολωνία δεν είναι η πρώτη, ή η μόνη, χώρα που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Το ίδιο πράγμα συνέβη πριν από χρόνια στην Τσεχική Δημοκρατία, η οποία σχεδίασε μία σύνδεση μεταξύ Πράγας και Δρέσδης και επίσης στη Βουλγαρία όταν σχεδιάστηκε μία σύνδεση μεταξύ της Σόφιας και της Θεσσαλονίκης.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται πολύτιμες συνιστά όχι μόνο εθνική, αλλά επίσης διεθνή είδηση, καθώς οι διεθνείς οργανώσεις για την προστασία της φύσης και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εφιστούν την προσοχή σε αυτό. Επισημαίνουν επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εν μέρει υπεύθυνη για την καταστροφή του περιβάλλοντος εφόσον βοηθά στην χρηματοδότηση κακών σχεδίων αυτού του είδους. Επί χρόνια προτρέπω την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποποιηθεί οποιαδήποτε ευθύνη για αυτό το θέμα.

Στις 2 Ιουλίου 2002, η Επίτροπος Wallström δήλωσε εν είδει απάντησης στα γραπτά μου αιτήματα ότι η Πολωνία θα πρέπει να προσαρμόσει τα σχέδιά της για τη Via Baltica. Θα ήθελα να της υπενθυμίσω ότι, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, η Via Baltica απέφυγε αυτή την ευάλωτη περιοχή, αλλά ότι αυτά τα σχέδια εν συνεχεία επανεξετάστηκαν σε μία προσπάθεια να εξυπηρετήσουν καλύτερα άλλες πόλεις. Αυτό στο οποίο θα έπρεπε να επιμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία επιστροφή στο αρχικό σχέδιο που καταρτίστηκε πριν από αρκετό καιρό.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, είναι καλό πράγμα που, παρά την αστικοποίηση που συμβαδίζει με την αυξημένη ευημερία, εξακολουθούμε να υπερηφανευόμαστε για πολύτιμες τοποθεσίες διατήρησης της φύσης εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι περιοχές αποτελούν τμήμα του δικτύου Natura 2000, το οποίο επιτελεί πολύ σημαντικό έργο μεριμνώντας ώστε να παραχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα προστατευόμενο καθεστώς, και, επί παραδείγματι, συντελώντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Μόλις αυτή την εβδομάδα εγκρίναμε την πρόταση του κ. Αδάμου, στην οποία προβάλλεται αντίσταση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επιπλέον, το καθεστώς Natura 2000 μεριμνά ώστε οι περιοχές διατήρησης της φύσης να παραμένουν άθικτες για τις επόμενες γενιές.

Τουλάχιστον, έτσι θα έπρεπε να είναι. Όπως κατέστη προφανές πέρυσι, δεν φαίνεται να το πραγματοποιούν αυτό όλες οι κυβερνήσεις. Η πολωνική κυβέρνηση επιδιώκει να κατασκευάσει τον νέο δρόμο, τη Via Baltica, ακριβώς δια μέσου της περιοχής του Natura 2000 της κοιλάδας Rospuda.

Μαζί με μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, επισκέφτηκα την κοιλάδα Rospuda και μπόρεσα να διαπιστώσω ο ίδιος πόσο μοναδική και πολύτιμη είναι αυτή η πολωνική τοποθεσία διατήρησης της φύσης. Είναι εντελώς πέραν της λογικής μου ότι ο πολωνός υπουργός Περιβάλλοντος, είναι, μάλιστα, αυτός που τάσσεται υπέρ του έργου, παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμες συνετές εναλλακτικές λύσεις. Αυτός, περισσότερο από όλους τους ανθρώπους, θα έπρεπε να συνειδητοποιεί ασφαλώς τις καταστροφικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει αυτό το έργο.

Εν είδει αποζημίωσης για την κατασκευή αυτού του δρόμου, σχεδιάζεται η φύτευση ενός εκατομμυρίου δένδρων στο βόρειο τμήμα της περιοχής, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει αυτό στη φύση. Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα στην Πολωνία. Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, είναι απαραίτητο η Via Baltica να δοθεί σε κυκλοφορία σύντομα, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι προσαρμοσμένη στις περιφερειακές συνθήκες με ελάχιστες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Χαίρομαι που η Επιτροπή έχει εκδώσει προειδοποιήσεις προς την πολωνική κυβέρνηση, και που, όταν δεν έλαβε απάντηση στα αιτήματά της, παρέπεμψε το ζήτημα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ελπίζεται ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της 18ης Απριλίου, σύμφωνα με την οποία η πολωνική κυβέρνηση θα έπρεπε να σταματήσει τα αντισταθμιστικά μέτρα με άμεσο αποτέλεσμα, θα αποτελέσει μήνυμα για το μέλλον – ένα μήνυμα πως τα κράτη μέλη δεν μπορούν απλώς να πειραματίζονται με πολύτιμες τοποθεσίες διατήρησης της φύσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, η σχεδιαζόμενη κατασκευή της Via Baltica έχει προκαλέσει πολλές αντιπαραθέσεις, όπως και πολλές άλλες διευρωπαϊκές διαδρομές μεταφορών. Έχοντας μελετήσει τα στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής για το θέμα, είναι σαφές ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τον σχεδιασμό έργων υποδομής σε περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000, ήτοι η Αυστρία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Επί του παρόντος, η πολωνική κυβέρνηση εξακολουθεί να θέλει να συνεχίσει την κατασκευή της παράκαμψης Augustów η οποία θα διέλθει μέσω της κοιλάδας Rospuda. Υποστηρίζει ότι η απόφαση σχετικά με το έργο ελήφθη πριν από την προσχώρηση της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η Πολωνία δεν δεσμευόταν από τις αυστηρές απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί πτηνών και οικοτόπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί την Πολωνία για παραβίαση αυτών των οδηγιών ως αποτέλεσμα της επένδυσής της στο έργο οδοποιίας. Για την Πολωνία, η οδική ασφάλεια είναι το επιχείρημα υπέρ της κατασκευής της παράκαμψης. Εντούτοις, τα περιβαλλοντικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται κατά την εφαρμογή του έργου αυτού, φαίνεται να έχουν λησμονηθεί.

Ωστόσο, παρά την παρούσα κατάσταση, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στις συνομιλίες σχετικά με το θέμα να καθυστερήσουν. Το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί υπό τη μορφή συμβιβαστικής λύσης η οποία θα είναι ικανοποιητική και για τις δύο πλευρές. Και τα δύο επιχειρήματα, δηλαδή αυτά που αφορούν τις περιβαλλοντικές πτυχές και την οδική ασφάλεια, είναι εξίσου σημαντικά και θα επηρεάσουν εκατοντάδες παρεμφερή έργα στην Πολωνία και αλλού. Πρέπει να καταστήσουμε τους μηχανισμούς συνεργασίας αποτελεσματικότερους σε διάφορα επίπεδα και να προσαρμόσουμε τα ρυθμιστικά κριτήρια στην τρέχουσα περιβαλλοντική και κοινωνική κατάσταση.

Εντούτοις, παρακαλώ παρεμφερή αιτήματα για συζήτηση να χαίρουν ίσης μεταχείρισης στο μέλλον. Έως σήμερα, παρά τη στήριξη περισσότερων από 60 βουλευτών, δεν έχει δοθεί άδεια για συζήτηση σχετικά με την μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή που οφείλεται στην κατασκευή του βορειοευρωπαϊκού αγωγού φυσικού αερίου κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι περισσότερο από το 10% των θαλάσσιων περιοχών αποτελούν τμήμα του δικτύου Natura 2000 και κανείς, κυριολεκτικά κανείς, δεν προσέφυγε για αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επί του παρόντος, όταν σημαντικές περιοχές βιοποικιλότητας καταστρέφονται ενώπιον των ίδιων των περιβαλλοντολόγων και ολόκληρης της Ευρώπης, δεν φαίνεται να υπάρχει βούληση να συζητηθεί το θέμα της περιβαλλοντικής απειλής στη μόνη εσωτερική μας θάλασσα, ήτοι τη Βαλτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, η πολωνική αντιπροσωπεία της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει εδώ και καιρό την ανάγκη για την κατασκευή της παράκαμψης Augustów.

Εντούτοις, το επιλεγμένο σχέδιο κατασκευής για τον νέο δρόμο, ο οποίος θα διέλθει από την κοιλάδα Rospuda, θα έχει ασφαλώς αρνητικό αντίκτυπο στο οικοσύστημα, που είναι μοναδικό στην Ευρώπη και βρίσκεται σε μια περιοχή που προστατεύεται από το πρόγραμμα Natura 2000. Αν επιτραπεί στην παράκαμψη Augustów να διέλθει από την κοιλάδα θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στο φυσικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής 20 000 δέντρων και την εξαφάνιση εξαιρετικά σπάνιων φυτικών και ζωικών ειδών. Δυστυχώς, πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι οποιαδήποτε εναλλακτική λύση αντί της παρακαμπτηρίου θα έχει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον στην περιοχή. Θα πρέπει να επιλέξουμε το σχέδιο με τις μικρότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις στη μοναδική χλωρίδα και πανίδα στην κοιλάδα Rospuda.

Εκπρόσωποι του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη, που διοικεί επί του παρόντος την Πολωνία, μας διαβεβαίωσε πριν από τις εκλογές ότι η Via Baltica, η οποία περιλαμβάνει την παράκαμψη Augustów, θα αποφύγει τις πιο πολύτιμες φυσικές περιοχές. Τώρα αθετούν την υπόσχεσή τους. Οι πολωνικές αρχές είχαν τον χρόνο να επανεξετάσουν την τοποθεσία της παράκαμψης. Εντούτοις, αγνόησαν τις υποδείξεις των περιβαλλοντολόγων ότι η εκτροπή της διαδρομής του αυτοκινητοδρόμου θα αποφύγει την καταστροφή του περιβάλλοντος και θα εξοικονομήσει χρήματα. Ο υπουργός Περιβάλλοντος δεν επωφελήθηκε από τις ευκαιρίες συνδυασμού των συμφερόντων των κατοίκων του Augustów, που αγωνίζονται για έναν αυτοκινητόδρομο, και αυτών που επιδιώκουν να προστατεύσουν το περιβάλλον. Η πολωνική κυβέρνηση αγνοεί το προβληματικό γεγονός ότι αυτή η επένδυση θα είναι αφάνταστα δαπανηρή και θα επιβαρύνει σημαντικά τους πολωνούς φορολογούμενους, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα συνεισφέρει στην κατασκευή της οδού σε μια περιοχή όπου, σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, απαγορεύεται η καταστροφή του περιβάλλοντος. Επιπλέον, δεδομένης της αρνητικής εκτίμησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συνέχιση των εργασιών για την κατασκευή της οδού μπορεί να επισύρει επιβολή προστίμων στην Πολωνία τα οποία θα ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα αποτελέσει βάρος το οποίο θα πρέπει να υποστούν οι πολωνοί φορολογούμενοι.

Κατά τη γνώμη μου, η πρόταση του πρωθυπουργού Kaczyński για τη διεξαγωγή ενός τοπικού, περιφερειακού δημοψηφίσματος σχετικά με την παράκαμψη Augustów, και η διαδρομή της μέσω της κοιλάδας Rospuda, αποτελεί απλώς ένδειξη ότι η πολωνική κυβέρνηση επιθυμεί να αποποιηθεί την ευθύνη της για τις εσωτερικές υποθέσεις και αποτελεί μια περιττή αιτία διαμάχης για την πολωνική κοινωνία. Το δημοψήφισμα διεξήχθη επειδή διεξήχθησαν ταυτόχρονα εκλογές για την ανάδειξη της τοπικής κυβέρνησης στο Podlasie Voivodship. Εντούτοις, ήταν προφανές από την αρχή ότι το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος δεν θα είναι δεσμευτικό για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που εξετάζει επί του παρόντος το ζήτημα. Είναι ως εκ τούτου άσχετο και αυτά τα είδη δραστηριότητας εξυπηρετούν μόνο εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες. Επιπλέον αυτού, θα ήθελα να επισημάνω ότι, σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία, ένα δημοψήφισμα είναι έγκυρο μόνο εάν η προσέλευση υπερβαίνει το 30% αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η προσέλευση την Κυριακή δεν υπερέβη αυτό το κατώτατο όριο.

Το φυσικό περιβάλλον είναι ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρούς μας, και όμως δεν πράττουμε αρκετά για να το προστατεύσουμε. Πιστεύω ότι η πολωνική κυβέρνηση θα πρέπει να καταβάλει πραγματική προσπάθεια να εκπονήσει εναλλακτικές λύσεις του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η παράκαμψη Augustavas θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα της Via Baltica. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πόλη Augustavas, όπου περίπου 1,5 εκατομμύρια οχήματα διέρχονται ετησίως από το κέντρο της πόλης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Πολωνίας για την κατασκευή της παράκαμψης Augustavas στη Via Baltica, η οποία ξεκίνησε προτού προσχωρήσει η Πολωνία στην ΕΕ. Η προσφυγή βασίζεται σε ισχυρισμούς ότι θα παραβιαστούν οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας της κοιλάδας Rospuda, μέσω της οποίας πρέπει να διέλθει η σχεδιαζόμενη κοιλαδογέφυρα. Η περιοχή προστατεύεται από το πρόγραμμα του Natura 2000.

Ωστόσο, δεν έχουν τεθεί τέτοια θέματα περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με τον βορειοευρωπαϊκό αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος πρόκειται να διέλθει από περιοχή του δικτύου Natura 2000 και ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόβλεπτες οικολογικές επιπτώσεις.

Η Πολωνία αναζητεί τρόπους επίλυσης του προβλήματος, ίσως με την κατασκευή μιας σημαντικά δαπανηρότερης σήραγγας. Εντούτοις, οι κάτοικοι της πόλης Augustavas επιθυμούν να ζουν ήσυχα. Κανείς δεν ανησυχεί για τους κατοίκους που θα υποφέρουν από τη ρύπανση.

Ρώτησα την Επιτροπή ποια λύση υπάρχει ενδεχομένως, εκτός της απαγόρευσης κατασκευής της παράκαμψης, και ποια βοήθεια μπορεί να λάβει η Πολωνία. Μου εξήγησαν ότι σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να υπαγορεύει συγκεκριμένες λύσεις σε κράτη μέλη ούτε να συνιστά δαπάνες

Ίσως είναι καιρός να επανεξεταστούν οι εξουσίες της Επιτροπής;

Θα είναι υποχρεωμένοι οι κάτοικοι των βαλτικών χωρών να ταξιδεύουν στην Ευρώπη μόνο αεροπορικώς;

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). (PL) Κυρία Πρόεδρε, το φυσικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό. Όντως, είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα σήμερα. Ο φυσικός κόσμος είναι ένα ανεξάρτητο τμήμα του περίγυρού μας. Δεν τον δημιουργήσαμε και θα πρέπει ασφαλώς να τον προστατεύσουμε.

Εντούτοις, η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να καταστεί άλλοθι για ορισμένες μικρές ομάδες υπερασπιστών του περιβάλλοντος που καταφεύγουν στον εκβιασμό συγκεκριμένων περιφερειών και κυβερνήσεων. Για λόγους περισσότερο πολιτικούς παρά περιβαλλοντικούς, και λόγω αναμενόμενων υλικών κερδών, οι ομάδες αυτές προσπαθούν να δεσμεύσουν την κατασκευή οδών, παρακάμψεων και αερολιμένων. Κλασικό παράδειγμα της κατάχρησης των περιβαλλοντικών επιχειρημάτων είναι η εκστρατεία κατά της κατασκευή αερολιμένα στο Świdniku, πλησίον του Lublin, στην Πολωνία. Ο λόγος που επικαλούνται είναι η αποικία των αρκτομυών. Ωστόσο, δεν γίνεται αναφορά του γεγονότος ότι δεν ήταν αυτός ο αρχικός τους οικότοπος και ότι, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν με ασφάλεια σε άλλη τοποθεσία.

Ομοίως αμφιλεγόμενα επιχειρήματα χρησιμοποιούνται από τους περιβαλλοντολόγους προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν εναντίον άλλων σχεδιαζόμενων επενδύσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Via Baltica. Δεν γίνεται αναφορά για το γεγονός ότι ένα δημοψήφισμα στην Πολωνία έδωσε απόλυτη πλειοψηφία υπέρ του σχεδίου στην περιοχή όπου υποτίθεται ότι θα κατασκευαστεί η παράκαμψη.

Οι ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές διατάξεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτόματα, χωρίς να αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν ιδιαίτερες περιπτώσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κοινή λογική μας και να μην παρασυρόμαστε από συναισθηματικές ιδεολογίες. Η χρήση του περιβάλλοντος ως φόβητρου θα μπορούσε να αποτραπεί με περισσότερες επενδύσεις σε υποδομές στα νέα κράτη μέλη. Ας μη λησμονούμε ότι αυτές οι επενδύσεις επηρεάζουν πράγματι την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, και ότι το δικαίωμά τους σε υποδομές καλής ποιότητας είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικές με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες

 
  
MPphoto
 
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι η Πολωνία, η οποία έχει κάνει πολλά από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεών της πριν από 18 χρόνια, έχει δυστυχώς παραμελήσει την κατασκευή οδών. Αυτό είναι γεγονός.

Επιχειρούμε τώρα να αναπληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση το χαμένο έδαφος, παρόλο που αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένα από τα εμπόδια στην πορεία μας είναι οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όταν η Δυτική Ευρώπη κατασκεύαζε οδούς που κάλυπταν σημαντικό τμήμα τους εδάφους της, δεν υπήρχαν τέτοιοι περιορισμοί για την κατασκευή των δικτύων μεταφορών. Τώρα έχει ξεσπάσει σύγκρουση.

Ωστόσο, η φύση δεν μένει σιωπηλή σε αυτή τη σύγκρουση. Διάφορες περιβαλλοντικές ομάδες μιλούν εξ ονόματος του περιβάλλοντος. Μάλιστα, μιλούν συχνά πολύ δυνατά, ξεχνώντας ότι ο άνθρωπος είναι επίσης ένα σημαντικό, εάν όχι το πιο σημαντικό τμήμα αυτού του οικοσυστήματος. Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος χρειάζεται προστασία, κατά πρώτο και κύριο λόγο.

Είναι θλιβερό ότι η σύγκρουση γύρω από το κατασκευαστικό έργο στην κοιλάδα Rospuda έχει κλιμακωθεί σε τέτοιο βαθμό που έχει καταστεί τόσο σύνθετη, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της διάστασης. Υπάρχει διέξοδος; Υπάρχει εύλογη λύση η οποία θα μπορούσε να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές; Φοβάμαι ότι η απάντηση είναι όχι και ότι η Επιτροπή έχει επιλέξει. Πρέπει να ληφθεί απόφαση.

Πιστεύω προσωπικά ότι η οδός πρέπει να κατασκευαστεί. Εντούτοις, η άδεια για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν αυστηρό κατάλογο προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά στο περιβάλλον. Αυτό είναι επειδή, ας το παραδεχτούμε, δεν μπορούν να αποφευχθούν οι ζημίες. Συνοδεύουν τον πολιτισμό, καθώς η πρόοδος δεν είναι ποτέ δωρεάν. Όλα έχουν το αντίτιμό τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Via Baltica είναι πολύ σημαντική από την άποψη της αύξησης της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντική από την άποψη της μείωσης της χρονικής απόστασης που χωρίζει τα βαλτικά κράτη, ήτοι τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Εσθονία, και έμμεσα επίσης τη Φινλανδία, από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Πολωνίας. Τα οφέλη για την Ένωση και την Ευρώπη φαίνονται να είναι σημαντικά και υπολογίσιμα.

Γνωρίζω επίσης την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι κάτοικοι της πόλης Augustów, καθώς ένας ολοένα μεγαλύτερος αριθμός φορτηγών, επιβατηγών οχημάτων και λεωφορείων συνεχίζει να διέρχεται από την πόλη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν έτσι. Αυτή η περιοχή της Πολωνίας είναι πολύ πλούσια σε φυσικούς πόρους: χλωρίδα, πανίδα, λίμνες, δάση και ολόκληρο το τοπίο. Οποιαδήποτε οδός σε αυτή την περιοχή θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εντούτοις, είναι απλώς αδύνατο να αποφευχθεί αυτή η περιοχή εξ ολοκλήρου. Η οδός θα δώσει ευρωπαϊκή πρόσβαση σε αυτά τα τοπία και θα μικρύνει την μεταξύ τους απόσταση, ενώ η μη κατασκευή της οδού θα σημάνει ότι η περιοχή θα παραμείνει ένα απροσπέλαστο φρούριο.

Παρά το γεγονός ότι η παρούσα θέση της πολωνικής κυβέρνησης ήταν κάθε άλλο παρά επαγγελματική, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις πτυχές. Είναι δυνατό και απαραίτητο για την Επιτροπή και την πολωνική κυβέρνηση να επιδιώξει ουσιαστικά μια λύση που θα είναι επωφελής στην Ένωση, στους πολίτες και θα φέρει ανακούφιση τόσο στους κατοίκους της πόλης Augustów όσο και τους οδηγούς των οχημάτων που διέρχονται από την περιοχή, χωρίς να προκαλούν πολύ μεγάλη ζημία στο περιβάλλον. Κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ήμουν υπουργός Μεταφορών στην Πολωνία. Υποστήριξα τότε το σχέδιο, καθώς θεώρησα ότι ήταν απαραίτητο. Σήμερα, συνεχίζω να υποστηρίζω την κατασκευή της Via Baltica.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). (PL) Κυρία Πρόεδρε, είναι καθήκον μου ως πολωνού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενημερώσω τους συναδέλφους μου ότι η υπόθεση της Via Baltica έχει δύο πλευρές. Η πρώτη είναι περιβαλλοντική και η άλλη πολιτική.

Το χειρότερο πράγμα σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης εμπλακεί στις τοπικές εκλογικές συγκρούσεις. Θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας προκειμένου να αναφέρω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελευταία εμπλέκεται συχνά και αδικαιολόγητα σε θέματα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της πολωνικής εθνικής και τοπικής κυβέρνησης. Για αυτόν τον λόγο θα ακούμε σύντομα πολλά για τον δρόμο E-19.

Αυτό θέτει το ερώτημα: τι επιδιώκει η Επιτροπή; Στην Πολωνία, οι άνθρωποι λένε ότι θέλει να δεσμεύσει τους πόρους που διατίθενται στην Πολωνία για την κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων. Ίσως θα ήταν καλύτερα για την Επιτροπή να αντιμετωπίσει θέματα όπως οι ΓΤΟ στην Ευρώπη, καθώς αυτός είναι ο λόγος που αντιμετωπίζουμε την απειλή της περιβαλλοντικής και βιολογικής καταστροφής, ή ίσως τα αγροκτήματα Schmidt, η αυξανόμενη ρύπανση που προκαλούν στο περιβάλλον εξακολουθεί να παραμένει ατιμώρητη. Υπάρχουν πολλά να γίνουν και δεν υπάρχει λόγος να παρεμβαίνουμε σε αυτούς που επιτελούν έντιμο έργο.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kudrycka (PPE-DE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Πολωνίας επειδή ξεκίνησε να κατασκευάζει ένα οδικό τμήμα το οποίο ήταν 1 500 μέτρα μακρύτερο από τον δρόμο που χρησιμοποιείται επί του παρόντος από φορτηγά και πέντε χιλιόμετρα του οποίου καταπατούν γη προστατευόμενη από το πρόγραμμα Natura 2000. Η παρούσα κατάσταση του δρόμου είναι τόσο τρομακτική που οι κάτοικοι την επονόμασαν «οδό θανάτου». Μόνο το 2006, 14 άνθρωποι πέθαναν και 25 τραυματίστηκαν σε αυτό το οδικό τμήμα πλησίον της μικρής πόλης Augustów. Η αναβολή της κατασκευής της οδού από τρία σε πέντε χρόνια, καθώς αυτό είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί το Δικαστήριο για να εξετάσει την υπόθεση, και ενδεχομένως έχοντας την υποχρέωση να αρχίσει από το μηδέν με την επενδυτική διαδικασία, μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη 40 με 70 θανάτους.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω την ηχορύπανση που δημιουργείται από χιλιάδες φορτηγά που διέρχονται από την πόλη Augustów και την ενδεχομένως θανάσιμη απειλή ατυχημάτων που περιλαμβάνουν φορτηγά που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα μέσω δομημένων περιοχών.

Η οδηγία για τους οικότοπους επιτρέπει επενδύσεις σε σχέδια σε εκτάσεις του δικτύου Natura 2000 υπό εξαιρετικές συνθήκες, εφόσον παρέχεται αποζημίωση. Την προηγούμενη Κυριακή, σχεδόν το 92% των ντόπιων κατοίκων ψήφισαν σε δημοψήφισμα υπέρ της σχεδιαζόμενης νέας διαδρομής. Αυτή η στάση εκ μέρους των κατοίκων δεν αποτελεί επαρκή λόγο για την απόσυρση της υπόθεσης που παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;

Εάν η Επιτροπή δεν αποφασίσει την απόσυρση της καταγγελίας της, θα δείξει ότι δεν μπόρεσε να ισορροπήσει τις απόψεις μιας μικρής αλλά σημαντικής μειονότητας στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών ομάδων και οικοτρομοκρατών, καθώς και τις προσδοκίες και ανάγκες των κατοίκων, που τόσο ο δήμαρχος όσο και ο σερίφης του Voivodship παρουσίασαν στην Επιτροπή.

Υπό την παρούσα κατάσταση, εάν οι εναλλακτικές μέθοδοι για την κατασκευή μιας γέφυρας κατά μήκος της κοιλάδας Rospuda δεν ικανοποιεί την Επιτροπή, μπορεί να ξεσπάσει σοβαρή σύγκρουση, η οποία απειλεί να παραλύσει μόνιμα και να αποφράξει την οδό που χρησιμοποιείται επί του παρόντος. Λαμβάνοντας υπόψη το πόσο αποφασισμένοι είναι οι ντόπιοι κάτοικοι, και γνωρίζω ότι είναι επειδή, σε αντίθεση με τους υπολοίπους εδώ, ζω πράγματι σε αυτή την περιοχή, οτιδήποτε είναι δυνατόν. Εάν η προαναφερθείσα οδός δεν κατασκευαστεί σύντομα, θα πρέπει ενδεχομένως να εξετάσουμε το ενδεχόμενο έναρξης των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, με στόχο την παράκαμψη της διερχόμενης κυκλοφορίας από τα Βαλτικά κράτη μέσω αυτών των χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE). (ET) Κυρία Πρόεδρε, ως εκπρόσωπος της Εσθονίας, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της Via Baltica. Κατά παράδοση, αυτή υπήρξε, για μας, μια σημαντική σύνδεση με τις ευρωπαϊκές χώρες, και πρέπει να αναπτυχθεί ώστε να καταστεί ταχύτερη και ασφαλέστερη. Σήμερα δεν είναι τίποτα από τα δύο.

Φέτος την άνοιξη, επί παραδείγματι, απαιτούντο περισσότερες από 12 ώρες για να φθάσει κανείς από το Τάλιν στη Βαρσοβία οδικώς, και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Συνεπώς χαιρετίζουμε ολόθερμα τις δυνατότητες που παρέχει το Δέκατο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου. Τούτου λεχθέντος, ένας καλός δρόμος δεν δικαιολογεί την εγκατάλειψη των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Ούτε είναι πιθανό τέτοιοι δρόμοι να μας οδηγήσουν σε ένα ευτυχισμένο μέλλον. Δυστυχώς, το πολωνικό γεγονός επισκιάζει το συνολικό σχέδιο της Via Baltica, που είναι ζωτικής σημασίας ιδίως για την περιοχή της Βαλτικής.

Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα λάβει σύντομα την απόφασή του και ότι μπορεί να επιτευχθεί μία συμβιβαστική λύση μεταξύ της Επιτροπής και των πολωνικών αρχών το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα να επαναλάβω τη σημασία όλων των ζεύξεων σύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – είτε είναι οδοί, σιδηρόδρομοι ή γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν μπορούμε να αισθανόμαστε πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν αυτές οι ζεύξεις σύνδεσης είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες ή σε πολύ κακή κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Dalia Grybauskaitė, Επιτροπή. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, κατανοώ τη λεπτότητα αυτού του ζητήματος. Μιλάμε για διευρωπαϊκά δίκτυα, για διευρωπαϊκά έργα και οδούς, καθώς και για τους ανθρώπους που ζουν κοντά σε αυτές τις οδούς.

Κατανοούμε ότι αυτό το έργο ξεκίνησε πριν από την ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλ’ αυτά, θέλω να τονίσω, εξ ονόματος της Επιτροπής, ότι πριν από την έναρξη μεγάλων προγραμμάτων πρέπει να ακολουθούνται ορισμένες διαδικασίες, ιδιαίτερα μελέτες επιπτώσεων. Η Επιτροπή πιέζει την Πολωνία –καθώς πλέον αποτελεί ευθύνη της– να ολοκληρώσει τη μελέτη επιπτώσεων το συντομότερο δυνατό.

Συγκριτικά, και σε απάντηση στην ερώτηση σχετικά με την πρόταση της North Stream, το εν λόγω έργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα· η μελέτη επιπτώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και το έργο μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά την ολοκλήρωσή της. Πρόκειται για ένα διαφορετικό ζήτημα. Είναι το αντίθετο με την κατάσταση της Βαλτικής Οδού. Δεν υπήρξε μελέτη επιπτώσεων· η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί μόνο κατά το ήμισυ, αλλά οι εργασίες συνεχίζονται.

Οι εργασίες συνεχίζονται εκτός του Natura 2000. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία ότι η Πολωνία παραβιάζει κάποια απόφαση του Δικαστηρίου. Μπορώ επίσης να διαβεβαιώσω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν διατεθεί ευρωπαϊκοί οικονομικοί πόροι στο έργο.

Υπήρξαν κάποια σχόλια αναφορικά με τις ευθύνες και τις εξουσίες της Επιτροπής. Αυτές καθορίζονται από τις ευρωπαϊκές Συνθήκες. Εάν θέλετε να τις αλλάξετε, τότε πρέπει να αλλάξετε τις Συνθήκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία χρειάζονται και τη Via Baltica και άλλες επενδύσεις σε σχέδια οδοποιίας, καθώς και μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της κοιλάδας Rospuda. Δεν μπορούμε να αποκόψουμε ορισμένες περιοχές της Ένωσης από άλλες περιοχές και χώρες απλώς εξαιτίας των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας.

Εντούτοις, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το περιβάλλον και να χρησιμοποιήσουμε την ανάγκη για βελτιώσεις των υποδομών ως τρόπο αιτιολόγησης οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνουμε. Οι πραγματογνώμονες μας λένε ότι υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές που δεν βλάπτουν το περιβάλλον τόσο όσο τα τρέχοντα σχέδια. Εάν ισχύει αυτό, τότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην προώθηση της εφαρμογής τους, αντί να εμμένουμε πεισματικά σε αυτή την κάθε άλλο παρά ιδανική λύση.

Αυτό το πρόβλημα αναμοχλεύει πολλά συναισθήματα στην Πολωνία. Φαίνεται ότι θα ήταν περισσότερο λογικό να βρεθεί μια λύση η οποία θα βασίζεται σε γεγονότα. Ο συνασπισμός που διοικεί την Πολωνία έχει καταστήσει το θέμα άκρως πολιτικό. Εξανάγκασε ακόμη και ένα τοπικό δημοψήφισμα, το οποίο είναι δύσκολο να θεωρηθεί ως οτιδήποτε άλλο εκτός από μια απόπειρα να χρησιμοποιηθεί το θέμα της διαδρομής της Via Baltica για ιδιοτελείς σκοπούς δεδομένου ότι το δημοψήφισμα διεξήχθη ταυτόχρονα με τις περιφερειακές εκλογές. Επιπλέον, το δημοψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό ούτε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ούτε καν για τις πολωνικές αρχές.

Η καλύτερη λύση για τους κατοίκους της περιοχής και τους μελλοντικούς χρήστες της οδού φαίνεται να είναι μία συμβιβαστική λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα ευοδωθεί η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 και συνεχίζεται στις 12.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. PÖTTERING
Προέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου