Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 24 maj 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

8. Välkomsthälsning
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Mina damer och herrar! Jag vill välkomna ledamöterna i en delegation från parlamentet i Kirgizistan, under ledning av Almanbet Matubraimov, som har tagit plats på åhörarläktaren. Delegationen är här för att delta i det femte sammanträdet med den parlamentariska samarbetskommittén EU-Kirgizistan här i Strasbourg.

Jag hälsar er alla varmt välkomna!

(Applåder)

Vi gläder oss de fortsatta framstegen i förbindelserna mellan våra två parlament sedan samarbetsavtalet mellan EU och Republiken Kirgizistan trädde i kraft 1999.

Jag önskar er ett angenämt uppehåll i Strasbourg.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy