Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 24 maj 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

9. Omröstning (forts.)
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy