Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0256(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0141/2007

Συζήτηση :

PV 23/05/2007 - 17
CRE 23/05/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 24/05/2007 - 7.2
CRE 24/05/2007 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0208

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
  

– Έκθεση: Busk (A6-0171/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω την έκθεση Busk η οποία αναμένεται να επιφέρει σημαντική απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Αν και επιθυμώ την περαιτέρω μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, αποδέχομαι το επιχείρημα του εισηγητή ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει «διά της πλαγίας οδού».

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Είναι θετικό το γεγονός ότι απλοποιείται το νομικό πλαίσιο, αλλά οι εξαγωγικές επιδοτήσεις και άλλες ενισχύσεις υπό μορφή παρεμβάσεων εξακολουθούν να υπάρχουν. Πρόκειται για μια κατάσταση που δεν μπορώ να αποδεχτώ και επομένως απέχω από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (UEN), γραπτώς. – (FR) Αμφισβητώ τη συλλογιστική στην οποία στηρίχθηκε η πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία, κάτω από την αρκετά συμπαθητική επίφαση ενδιαφέροντος για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, μπορεί να λάβει λιγότερο υπόψη της τα συγκεκριμένα στοιχεία ορισμένων τρόπων παραγωγής. Εκφράζω επίσης τη λύπη μου για το γεγονός ότι ούτε οι συνάδελφοί μου βουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ούτε εγώ, είχαμε τον χρόνο να μελετήσουμε, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, την πρόταση της Επιτροπής, λόγω του δαιμονικού χρονοδιαγράμματος που καθορίστηκε από την Προεδρία του Συμβουλίου. Η συνολική διαδικασία θα έπρεπε να εξετασθεί εκτενέστερα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και θεωρώ λυπηρό το γεγονός ότι δεν αφιερώθηκε περισσότερος χρόνος για ένα ζήτημα τόσο θεμελιώδους σημασίας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να απόσχω από την τελική ψηφοφορία.

 
  
  

– Έκθεση: Glattfelder (A6-0141/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοίμασε και πάλι μια έκθεση που αντιτίθεται στη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής.

Ελπίζουμε να καταργηθεί η κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών. Ωστόσο, στηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής, όπως αντιτάχθηκε στην προσέγγιση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί η εν λόγω επιτροπή θέλει τώρα να αντιταχθεί στην κατάργηση της παρέμβασης για τον αραβόσιτο.

Η Λίστα του Ιουνίου παρατηρεί ότι, σε αυτήν την κατάσταση, είναι ευχάριστο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αρμοδιότητες συναπόφασης όσον αφορά την αγροτική πολιτική της ΕΕ. Διαφορετικά, η ΕΕ θα έπεφτε στην παγίδα του προστατευτισμού και της χορήγησης μεγάλων επιδοτήσεων σε όλες τις γεωργικές ομάδες.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Glattfelder σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών, όχι επειδή στηρίζω απολύτως το περιεχόμενό της αλλά επειδή είναι σύμφωνη με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Αποδέχτηκα επίσης ως συμβιβασμό τη σταδιακή κατάργηση των δημοσίων παρεμβάσεων για την ενίσχυση των καλλιεργειών σιτηρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η μεταρρύθμιση του συστήματος παρέμβασης για τον αραβόσιτο, είναι απολύτως αναγκαία.

Παρόλο που έχει σχεδιαστεί ως δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση δυσκολιών και ως μέσο διάθεσης της παραγωγής, το σύστημα αυτό δεν διαδραματίζει πια –κυρίως στην Ουγγαρία– αποκλειστικά πρωτεύοντα ρόλο και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιχειρηματική ευκαιρία.

Ωστόσο, δεν πρέπει να το εγκαταλείψουμε από τη μια μέρα στην άλλη, και ασφαλώς όχι βάσει μιας οικονομικής μελέτης σχετικά με δύο εξαιρετικές εκστρατείες προώθησης, η οποία βασίζεται στα προβλήματα ενός κράτους μέλους, δηλαδή της Ουγγαρίας.

Η πρόταση της Επιτροπής είναι απαράδεκτη γιατί είναι πρόωρη και οι παραγωγοί δεν μπορούν να τη διαχειριστούν υπό ευνοϊκές συνθήκες. Δεν πρέπει να συγχέουμε την ταχύτητα με τη βιασύνη.

Ο περιορισμός της ποσότητας που είναι ικανή να επωφεληθεί από το σύστημα παρέμβασης και η επανεξέταση κατά τη διεξαγωγή ελέγχων θα ήταν ένας καλός συμβιβασμός μεταξύ της ανάγκης για δράση και του απαιτούμενου χρόνου δράσης.

Οι λύσεις σε τοπικά προβλήματα πρέπει να είναι τοπικής φύσης και η απάντηση του Κοινοβουλίου στο ριζικό και κακοσχεδιασμένο μέτρο που προτάθηκε από την Επιτροπή θα είναι η πρόταση μιας προοδευτικής μεταρρύθμισης, προβληματισμού, καταγραφής των απόψεων των γεωργών και επανεξέτασης κατά τη διεξαγωγή ελέγχου.

 
  
  

– Έκθεση: Gargani (A6-0198/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα περιοριστώ στην επισήμανση του λυπηρού γεγονότος ότι η ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε υπέρ του συναδέλφου μας θα ακυρωθεί εύκολα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχετε μια νομολογία μεταβλητής γεωμετρίας.

Όταν πραγματοποιήθηκε η σκανδαλώδης απόπειρα στέρησης της εντολής του Jean-Marie Le Pen, προσφύγατε στο εθνικό δίκαιο και ήσασταν απρόθυμοι να επιβεβαιώσετε ότι οι γαλλικές αρχές παρενέβαιναν στα δικαιώματά του. Κρίνατε σκόπιμο να κινηθείτε με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τον έλεγχο της εντολής ενός άλλου βουλευτή του Κοινοβουλίου, του κ. Ruiz- Mateos, όταν επίσης προσφύγατε στο εθνικό δίκαιο.

Βέβαια τώρα επιθυμείτε να υπερασπιστείτε τα προνόμια του Κοινοβουλίου και γιατί όχι άλλωστε; Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα της στάσης σας ήταν η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία, δυστυχώς, είναι δυσμενής για εσάς και επιβεβαιώνει κατά συνέπεια το λατινικό ρητό: «Hodie mihi, cras tibi» - Σήμερα η σειρά μου, αύριο η δική σου. Η νομολογία του Κοινοβουλίου είναι βάσιμη μόνο αν κρίνονται ισότιμα όλοι οι βουλευτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Τα θέματα που εγείρονται σε αυτήν την έκθεση είναι περίπλοκα και έχουν επιπτώσεις μεγάλης εμβέλειας. Στο επίκεντρο του θέματος είναι η κυρίαρχη δύναμη των κρατών μελών όσον αφορά τον διορισμό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου των εκλογών στο Κοινοβούλιο.

Δεν επιθυμώ να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες όσον αφορά ένα διαδικαστικό και νομικό ζήτημα που αφορά αποκλειστικά το εν λόγω κράτος μέλος, αλλά, σύμφωνα με την έκθεση που μας υποβλήθηκε, οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν, βάσει μιας απόφασης του ιταλικού Συμβουλίου Επικρατείας, να διορίσουν έναν συγκεκριμένο πολιτικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου τα προσόντα αμφισβητούνται από αυτήν την έκθεση.

Είμαστε της άποψης ότι, δεδομένου ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τον διορισμό ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από ένα κράτος μέλος – σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο – στο εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να επιτραπεί να προχωρήσει στον διορισμό, σύμφωνα με το εσωτερικό νομοθετικό πλαίσιο.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 
  
  

- Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) (B6-0200/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα μόνο να ανακοινώσω ότι απόσχα από την ψηφοφορία για τη CITES, όχι επειδή δεν συμφωνώ με πολλά από όσα περιλαμβάνει το ψήφισμα, αλλά επειδή, όπως συμβαίνει συχνά, το Σώμα υπαγορεύει στις αναπτυσσόμενες χώρες τρόπους συμπεριφοράς που φαίνονται σωστοί σε εμάς, αλλά οι χώρες αυτές μπορεί να μην θεωρούν τόσο κατάλληλους. Για τον λόγο αυτόν απόσχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) H Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), είναι μια διεθνής συμφωνία που αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι το διεθνές εμπόριο ορισμένων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας δεν θα απειλήσει την επιβίωσή τους.

Η Σύμβαση υπεγράφη από 171 χώρες, συμπεριλαμβανόμενης της Πορτογαλίας, η οποία επικύρωσε το κείμενο της Σύμβασης τον Δεκέμβριο του 1980. Τέθηκε σε ισχύ στην Πορτογαλία τον Μάρτιο του 1981.

Δεδομένης της ευπάθειας πολλών ειδών, η CITES είναι εξαιρετικά σημαντική. Επί του παρόντος, υπάρχουν 5 000 ζώα και 28 000 φυτά που προστατεύονται από τη CITES, συμπεριλαμβανόμενων των ειδών που απαντώνται στην πορτογαλική επικράτεια. Τα είδη που καλύπτονται από την CITES χωρίζονται σε τρία παραρτήματα σύμφωνα με το επίπεδο της απαιτούμενης προστασίας.

Το νόμιμο εμπόριο ζώων και φυτών αποτέλεσε για αρκετά χρόνια μια σοβαρή απειλή για πολλά είδη και, παρόλο που πολλές χώρες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους και βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση, το επίπεδο απειλής εξακολουθεί δυστυχώς να παραμένει υψηλό.

Όπως συμβαίνει με άλλα είδη σχεδίων συμφωνιών και προστασίας για τα άγρια είδη, η επιτυχία της CITES εξαρτάται επίσης από την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης προσέγγισης που βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια και συστάσεις από πιστοποιημένα όργανα, διασφαλίζοντας συνεπώς το κύρος και την αξιοπιστία των δράσεών της και την αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνημένων συστάσεων.

 
  
  

– Έκθεση Gierek (A6-0159/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση θεωρεί την καινοτομία ως μια μεταβλητή στην εσωτερική αγορά. Ζητά την ελευθέρωση των αγορών και τη συστηματική άρση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου, στην ελευθερία εγκατάστασης και στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, τα οποία αποτελούν συνολικά τμήμα μιας καπιταλιστικής προσέγγισης, βασισμένης στον ανταγωνισμό και τη συγκέντρωση.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεπαρκής χρηματοδότηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την Έρευνα και την Ανάπτυξη, η έκθεση ακολουθεί την τάση της πρόβλεψης της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων και επιδιώκει «να προωθήσει και να ενισχύσει τις δημόσιες-ιδιωτικές εταιρικές σχέσεις», με άλλα λόγια να εγκαταλείψει τις δημόσιες επενδύσεις στο έλεος του ιδιωτικού κέρδους.

Αυτό που απαιτείται είναι η προώθηση των δημόσιων επενδύσεων στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία, βάσει βιώσιμων αναπτυξιακών στρατηγικών, σε κάθε χώρα. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη δημιουργία θέσεων εργασίας (με δικαιώματα) και τη δημιουργία (δίκαια κατανεμημένου) πλούτου. Απαιτούνται στρατηγικές που αντιτίθενται στην εμπορευματοποίηση της γνώσης, της εκπαίδευσης και της έρευνας και που θα αντιτάξουν το επιχείρημα ότι μόνο η εξαιρετικά κερδοφόρος έρευνα, με νέες ευκαιρίες στην αγορά, μπορεί να πραγματοποιηθεί. Απαιτούνται στρατηγικές για την προώθηση μεγαλύτερων επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και οι οποίες σήμερα διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε υπάρχοντα προγράμματα και δράσεις.

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Η έκθεση τονίζει βασικά την ανάγκη για μια ευρεία στρατηγική καινοτομίας στην Ευρώπη, η οποία θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της. Η στρατηγική καινοτομίας θα βασίζεται στη δημιουργία εξειδικευμένων τομέων γνώσης, στη μεταρρύθμιση των νομοθεσιών περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και στην εισαγωγή φορολογικών κινήτρων στην έρευνα και την καινοτομία.

Προκειμένου να γίνει ευκολότερη η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων και των οικονομικών παραγόντων, ο εισηγητής διαπιστώνει την ανάγκη προώθησης εξειδικευμένων τομέων γνώσης στα κράτη μέλη, μεγαλύτερης διασυνοριακής συνεργασίας και πιο εντατικής συνεργασίας με εμπειρογνώμονες από τρίτες χώρες.

Συμβαδίζοντας με το πνεύμα της έκθεσης, θα έλεγα ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας πρέπει να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σύνδεση κέντρων γνώσης με εταιρείες, μέσω της έμφασης στην καινοτομία και των προσπαθειών προώθησης του ανταγωνισμού σε οικονομικούς τομείς που επικεντρώνονται στην καινοτομία.

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της έκθεσης είναι η έμφαση που δίνει στην ανάγκη μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η αξιόπιστη και δίκαιη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και των συστημάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποτελούν τα κύρια στοιχεία για την οικοδόμηση μιας οικονομίας και μιας κοινωνίας που βασίζεται στην καινοτομία και τη γνώση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Gierek αλλά καταψήφισα όλες τις τροπολογίες οι οποίες θα οδηγούσαν σε επανέναρξη των συζητήσεων όσον αφορά την οδηγία για τις εφευρέσεις που εφαρμόζονται σε υπολογιστή. Δεδομένων των προσπαθειών να επιτευχθεί πλειοψηφία αρχικά γι’ αυτή την οδηγία, δεν θα ήταν πρόσφορη η επανέναρξη της συζήτησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Υπάρχει μια μακρόχρονα εδραιωμένη άποψη ότι οι στενές σχέσεις μεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων έχει να προσφέρει μόνο οφέλη και στις δύο πλευρές. Υπάρχει ωστόσο ορισμένες φορές ασυμφωνία μεταξύ αυτής της ιδέας και της πραγματικότητας.

Οι δημόσιες αρχές συχνά προσπαθούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις (ανάλογα με τις μεθόδους και τις συνθήκες) που ευνοούν την επιστημονική και ακαδημαϊκή έρευνα, αλλά δεν το κάνουν πάντα –ή δεν καταφέρνουν να το κάνουν πάντα– όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα στην επιχειρηματική κοινότητα.

Η ενίσχυση για την καινοτομία στον επιχειρηματικό χώρο ακολουθεί ασφαλώς διαφορετικούς κανόνες και μεθόδους από αυτούς που διέπουν τις επενδύσεις στην έρευνα στον ακαδημαϊκό χώρο. Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο τμήμα της καινοτομίας προέρχεται απευθείας από την επιχειρηματική δραστηριότητα και από την αναζήτηση απαντήσεων όσον αφορά αυτό που αναζητά η αγορά, νιώθω πως αυτή η έκθεση του Κοινοβουλίου συμβάλει αποφασιστικά στις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Ας ελπίσουμε ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές θα εκμεταλλευτούν στο έπακρο αυτές τις ευκαιρίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), γραπτώς. (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εξηγήσω την ψήφο μου σχετικά με την έκθεση του κ. Gierek για την καινοτομία.

Ψήφισα υπέρ, καθώς ο εισηγητής επιτέλεσε ένα δύσκολο και απαραίτητο έργο σε ένα θέμα που είναι σημαντικό για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας, αλλά τους οποίους δεν έχουμε εκπληρώσει ακόμη.

Προκειμένου να γίνουμε μια προηγμένη κοινωνία βασισμένη στη γνώμη, δεν πρέπει να είμαστε ισχυροί μόνο στην τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη, δηλαδή στην ικανότητά μας να παράγουμε, να απορροφούμε, να αφομοιώνουμε και να μεταδίδουμε νέες γνώσεις και ικανότητες στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε ισχυροί στην ικανότητα να μετατρέπουμε αυτή τη γνώση σε πλούτο και κοινωνική ευημερία. Αυτό είναι καινοτομία.

Δεν είναι όλες οι χώρες της ΕΕ στο ίδιο επίπεδο από πλευράς δεικτών που προσδιορίζουν μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση, ούτε πλευράς προσπαθειών καινοτομίας. Η μείωση αυτών των διαφορών θα είναι προς όφελος όλων.

Η καινοτομία είναι πιθανότατα το μοναδικό μέσο που μπορεί να μας επιτρέψει, σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, να επιτύχουμε σημαντικούς στόχους όπως:

1) Η βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας·

2) Η επίτευξη συμβατότητας της οικονομικής ανάπτυξης με τη διατήρηση του περιβάλλοντος, και με την ποιότητα ζωής και κοινωνικής συνοχής·

3) Η καινοτομία καθιστά δυνατή τη διατήρηση παραδοσιακών τομέων·

4) Φυσικά, η καινοτομία μπορεί να συμβάλει στη σημαντική βελτίωση των συνθηκών εργασίας και επίσης στην ενσωμάτωση ορισμένων ομάδων, όπως των ατόμων με αναπηρία.

Οι πιο πρόσφατες οικονομικές αναλύσεις διαπιστώνουν μια άμεση σχέση μεταξύ των προσπαθειών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και της παραγωγικότητας, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πλειοψηφία των χωρών μας με οικονομίες βασισμένες στον τομέα των υπηρεσιών, για τις οποίες η παραγωγικότητα είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες τους.

Όλ’ αυτά περιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στην έκθεση, και για τον λόγο αυτό ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Υπερψηφίζω την έκθεση του καθηγητή Adam Gierek «Κάνοντας τη γνώση πράξη: Μια στρατηγική καινοτομίας ευρείας βάσης για την ΕΕ».

Επί του παρόντος, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα καινοτομίας στον κόσμο. Αφενός, υπάρχουν χώρες που δημιουργούν «μέτωπα καινοτομίας», τα οποία συγκεντρώνουν τη μεγάλη πλειονότητα των επιστημονικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών τομέων, αφετέρου, υπάρχουν περιθωριοποιημένες χώρες, οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν μόνο ως εισαγωγείς ή χώρες διάδοσης της καινοτομίας. Ηγετική θέση όσον αφορά την καινοτομία κατέχουν οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των οικονομιών παρέχει ένα κίνητρο για περαιτέρω καινοτομία.

Ωστόσο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προέκυψε πρόσφατα το λεγόμενο «παράδοξο της καινοτομίας». Τα οικονομικά αποτελέσματα για την Κοινότητα μπορούν να θεωρηθούν απογοητευτικά λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Το σχέδιο μετατροπής της ΕΕ στην «πιο ανταγωνιστική και δυναμική, βασισμένη στη γνώση οικονομία στον κόσμο» αποτελεί, από τη μια πλευρά, μια ένδειξη του γεγονότος ότι η Ένωση έχει επίγνωση της ανάγκης ριζικής μεταρρύθμισης του κοινωνικού και οικονομικού της συστήματος και, από τη άλλη, μια ένδειξη της φιλόδοξης και αισιόδοξης άποψης ότι μια τέτοια αλλαγή είναι δυνατή.

Στην έκθεση, ο εισηγητής τονίζει εύστοχα τους κύριους λόγους για αυτήν την κατάσταση στην ΕΕ και, πάνω από όλα, επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής στρατηγικής καινοτομίας για την Ευρώπη.

 
  
  

– Έκθεση Newton Dunn (A6-0152/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Η σημερινή σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο σχετικά με την ανάπτυξη μιας στρατηγικής έννοιας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική και ευπρόσδεκτη είδηση για τους πολίτες της Ευρώπης. Αποδεικνύει ότι η Ένωση εκπληρώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε έναν τομέα που απαιτεί την στενότερη δυνατή διεθνή συνεργασία. Μια τέτοια συνεργασία λειτουργεί ήδη εξαιρετικά καλά αλλά δεν είναι πια αρκετή. Η τρομοκρατία και οι άλλες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος δεν γνωρίζουν σύνορα και κυριολεκτικά εκμεταλλεύονται τα οφέλη του δημοκρατικού μας συστήματος. Πρέπει επομένως να σταθμίσουμε τις πιο σημαντικές αξίες σε οποιαδήποτε δεδομένη κατάσταση: την καταπολέμηση του εγκλήματος ή την απόλυτη ελευθερία. Έχει έρθει η στιγμή να μειώσουμε την θαυμάσια απεριόριστη ελευθερία σε καταστάσεις κατά τις οποίες η ελευθερία μας εμποδίζει να προστατέψουμε το πιο πολύτιμο πράγμα από όλα, δηλαδή την ίδια τη ζωή. Έχει φθάσει οριστικά η στιγμή να αλλάξουμε τακτική και να απομακρύνουμε κάποια εσωτερικά εμπόδια, συμπεριλαμβανόμενων αυτών που προστατεύουν παράνομα αποκτηθέντες χρηματοοικονομικούς πόρους. Το Συμβούλιο πρέπει να παράσχει στη Europol και την Eurojust μεγαλύτερη ελευθερία και εξουσία. Πρόκειται για έναν νέο στρατηγικό στόχο και αποτελεί μια ευθύνη που έχουμε απέναντι στα 500 εκατομμύρια πολιτών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την έγκριση με μεγάλη πλειοψηφία της έκθεσης πρωτοβουλίας του κ. Newton Dunn· ως εκ τούτου το Κοινοβούλιό μας κάνει αρκετές συστάσεις στο Συμβούλιο όσον αφορά την υλοποίηση μιας στρατηγικής έννοιας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων μεταξύ των κρατών μελών του χώρου Σένγκεν αποτελεί ασφαλώς μεγάλη πρόοδο για τους συμπολίτες μας, βοηθά όμως επίσης το οργανωμένο έγκλημα και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα.

Μια θεμελιώδης και επείγουσα απαίτηση είναι η εφαρμογή μιας πολιτικής πρόληψης και η καθιέρωση αποτελεσματικών μέσων. Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών και μεταξύ των αντίστοιχων αστυνομικών αρχών κυρίως, πρέπει να επιτευχθούν σημαντικές πρόοδοι και να ασκηθεί πίεση στις χώρες μας προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για τα προγράμματα ανταλλαγών και κατάρτισης.

Τέλος, το Κοινοβούλιό μας, τόνισε την ανάγκη όχι μόνο της ενίσχυσης των συστημάτων προστασίας των θυμάτων και των μαρτύρων αλλά και της προώθησης εκστρατειών για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, στήριξα τον εισηγητή και υπερψήφισα αυτή την έκθεση κατά την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω την έκθεση του Bill Newton Dunn για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι επιτακτική ανάγκη να αποκτήσει η ΕΕ τα απαραίτητα εργαλεία για την προώθηση και ενίσχυση μιας συντονισμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Οι ρόλοι της Europol και της Eurojust πρέπει να ενισχυθούν και το κοινό πρέπει να ενημερωθεί περισσότερο για τον ρόλο της ΕΕ στο θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), εισηγητής. – (EN) Υπερψήφισα την έκθεση του Bill Newton Dunn (ALDE, Ηνωμένο Βασίλειο) όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος γιατί θα διασφαλίσει ότι ο ρόλος της Europol ως σώματος εγκληματολογικών πληροφοριών θα ενισχυθεί, επιτρέποντάς της να εκπληρώσει τα καθήκοντά της για την παροχή πληροφοριών στα κράτη μέλη που θα οδηγήσουν σε πιο ουσιαστικά αποτελέσματα όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Η ΕΕ διαδραμάτιζε πάντα σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και είναι απαραίτητο τώρα να προσφέρουμε στην Ένωση ένα πιο ισχυρό και φιλόδοξο μέσο που θα της επιτρέψει να εργαστεί πιο στενά με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της συνεργασίας προκειμένου να καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Περισσότερο από ζήτημα επιλογής ή καθήκοντος, η ανάγκη συνεργασίας όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος έχει σαφώς πρακτική αξία, καθώς το οργανωμένο έγκλημα καθίσταται πιο εξελιγμένο, πιο οργανωμένο και πιο αποτελεσματικό όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας αιχμής.

Όπως με το άνοιγμα των φυσικών συνόρων που προκύπτει από τη διαδικασία της ολοκλήρωσης της ΕΕ, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση και οι μηχανισμοί της διαδραματίζουν επίσης έναν ρόλο όσον αφορά το έγκλημα. Όπως συμβαίνει με όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες, είναι πάντα ανοιχτή να χρησιμοποιηθεί για καλούς και κακούς σκοπούς. Χαιρετίζω επομένως τα κύρια στοιχεία αυτής της έκθεσης, η οποία υποστηρίζει την ενισχυμένη συνεργασία και την ανάγκη στρατηγικής προσέγγισης που περιλαμβάνει την καταπολέμηση και οτιδήποτε συνδέεται με αυτήν σε όλα στα στάδια.

Σε αυτό το πλαίσιο, μόνο χρήσιμη θα αποδειχθεί η σύσταση αυτή και θα είναι υποδειγματική, αν επιπροσθέτως της θέσπισης νόμων, γίνουν βήματα για τη σημερινή ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των θεσμικών οργάνων που αναλαμβάνουν την καταπολέμηση του εγκλήματος στα διάφορα κράτη μέλη. Η εμπιστοσύνη αυτού του είδους, η οποία δεν είναι πάντα αυτονόητη, απέδειξε ότι είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτής της αποστολής.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), γραπτώς. – (FR) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί με μέσα που θα συμβάλουν στην πιο αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που υπερβαίνει τα σύνορα και το οποίο δυστυχώς βρίσκεται σε έξαρση.

Ενόψει της εξάπλωσης του οργανωμένου εγκλήματος σε διάφορους τομείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συντονίσει και να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα των δράσεών της· ενώ πρέπει να είναι ικανή να ανταποκριθεί, πρέπει επίσης να εφαρμόσει μια πολιτική πρόληψης. Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής θα συμβάλει στην ενίσχυση της κατανόησης των προβλημάτων και θα παράσχει τα μέσα για την καλύτερη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και μια από τις προτεραιότητές μας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των αστυνομικών και δικαστικών αρχών σε ποινικές υποθέσεις μέσω της Europol, της Eurojust και του OLAF.

Μια διεπιστημονική προσέγγιση είναι πρωταρχικής σημασίας προκειμένου να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος να τεθούν υπό έλεγχο οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, πρέπει επομένως να διαλύσουμε αυτές τις οργανώσεις, να οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης τους εγκληματίες και να τους στερήσουμε τα κέρδη από τα εγκλήματά τους. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων και το εμπόριο όπλων αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Ευρώπης σε αυτή τη μάχη, γιατί οι δύο αυτές πτυχές του οργανωμένου εγκλήματος εξυπηρετούν τα συμφέροντα των τρομοκρατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση χρησιμοποιεί το υπαρκτό πρόβλημα του οργανωμένου εγκλήματος σαν πρόσχημα για να προωθήσει μία σκληρότερη πολιτική περιορισμού θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ενίσχυσης της αστυνομοκρατίας και της ανεξέλεγκτης δράσης των κατασταλτικών μηχανισμών της ΕΕ.

Στα πλαίσια αυτά προτείνει: Τη σύγκλιση των ποινικών διατάξεων των κρατών-μελών, ανοίγοντας τον δρόμο για την «κοινοτικοποίηση» του ποινικού δικαίου, περιορίζοντας ένα από τα σημαντικότερα θεμέλια της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών. Την δημιουργία κοινών ομάδων έρευνας των κατασταλτικών μηχανισμών, την αυτονόμηση της Ευρωπόλ και της Eurojust και την ενίσχυση του χαρακτήρα και των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να αναδειχθούν σε «κινητήριο μοχλό» στην άσκηση της πολιτικής των κρατών μελών. Την αναγνώριση του θεμελιώδους ρόλου του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ, την θεσμοθέτηση μηχανισμού χαφιέδων, καλώντας στη «θέσπιση ενός καθεστώτος συνεργατών της δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Βέβαια, μετά απ' όλα αυτά, δεν είναι καθόλου περίεργο ότι η έκθεση δεν κάνει καμία αναφορά στη διασύνδεση του οργανωμένου εγκλήματος με κρατικούς θεσμούς, αλλά και τους ίδιους τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους, αν και οι υπόγειες σχέσεις τους αποτελούν κοινό μυστικό.

Αποδεικνύεται τελικά ότι ο πραγματικός στόχος της έκθεσης είναι η «καταπολέμηση» των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των λαϊκών ελευθεριών και όχι του οργανωμένου εγκλήματος.

 
  
  

– Έκθεση Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Επειδή πιστεύουμε πως δεν πρέπει η εξωτερική πολιτική να εφαρμόζεται σε επίπεδο ΕΕ ή κατ’ επέκταση να διατυπώνονται δηλώσεις για την εξωτερική πολιτική, καταψηφίσαμε όλες τις τροπολογίες και την έκθεση συνολικά. Αναμφίβολα πολλές από τις προτάσεις είναι αξιέπαινες από μόνες τους, αλλά ούτε η ΕΕ ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν αρμοδιότητα σε αυτά τα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), γραπτώς. – (EN) Το Εργατικό Κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι κατάφερε να προσδώσει έναν βαθμό ισορροπίας και αμεροληψίας σε αυτή την έκθεση, η οποία ήταν εξαιρετικά ανεπαρκής στο προσχέδιο που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή.

Σε σχέση με τις τροπολογίες 16 και 34, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την παύση του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου του Πακιστάν και τις επακόλουθες αναταραχές που προκάλεσαν περισσότερους από 40 θανάτους. Η προστασία της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης είναι ζωτικής σημασίας σε μια σύγχρονη, δημοκρατική κοινωνία. Ωστόσο, η αναφορά αυτής της περίπτωσης είναι ακατάλληλη σε μια έκθεση η οποία αφορά συγκεκριμένα τη διένεξη για το Κασμίρ.

Όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στηρίξαμε μια πιο εποικοδομητική και προοδευτική διατύπωση στις τροπολογίες 55 και 56, στις οποίες αναγνωρίζεται ότι υπήρξε πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των επιπέδων παρείσφρησης στρατιωτικών ομάδων, όμως πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα παράλληλα με τη σημαντική αποστρατιωτικοποίηση.

Υπερψηφίζοντας τις τροπολογίες 18 και 56, επαναβεβαιώνουμε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του λαού του Κασμίρ, το οποίο μπορεί να εκφραστεί μέσω δημοψηφίσματος όταν οι συνθήκες θεωρηθούν πρόσφορες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), γραπτώς.(EN) Υπερψήφισα με δισταγμό αυτή την έκθεση. Αναγνωρίζω ότι είναι ριζικά διαφορετική από τη μονομερή εκδοχή που αρχικά παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, και ευχαριστώ όσους συνέβαλαν σε αυτές τις αλλαγές. Το Κασμίρ είναι μια περιοχή διχασμένη από την ιστορία και αποτέλεσε αιτία διαμάχης, η οποία διαιωνιζόταν κάποιες φορές από την κυβερνητική και στρατιωτική δράση και από τις δύο πλευρές της γραμμής ελέγχου.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις κυβερνήσεις αλλά και τον λαό του Κασμίρ. Λυπάμαι που το Κοινοβούλιο δεν ψήφισε υπέρ της ενδυνάμωσης της δέσμευσης όσον αφορά το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων για αυτοδιάθεση μέσω δημοψηφίσματος. Λυπάμαι επίσης που δεν ενισχύσαμε τα αιτήματά μας για αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής. Αναγνωρίζω τον ρόλο της εξέγερσης αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ινδική πλευρά έχει τους υψηλότερους δείκτες στρατιωτικού προσωπικού και προσωπικού ασφαλείας του πληθυσμού σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Ζητούμε τη λήψη μέτρων για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της δημοκρατίας: η δημοκρατία δεν μπορεί να ευδοκιμήσει υπό αυτές τις συνθήκες. Επομένως, θα προτιμούσα επίσης η τελική έκθεση να αναφερόταν περισσότερο σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς, αλλά αναγνωρίζω επίσης ότι η τρέχουσα έκδοση έχει πολιτική αξία όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τους εν λόγω πληθυσμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση, η οποία είναι πιο ισορροπημένη σε σχέση με το κείμενο που υποβλήθηκε στην Επιτροπή. Απείχα όσον αφορά την τροπολογία η οποία εξέφραζε λύπη για την παύση του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου του Πακιστάν, όχι μόνο επειδή διαφωνώ με την άσκηση κριτικής, αλλά επειδή δεν θεωρώ ότι σχετίζεται με αυτή την έκθεση. Υπερψήφισα την τροπολογία που ζητούσε δημοψήφισμα σε μια μελλοντική ημερομηνία, διότι πιστεύω πως ο λαός του Κασμίρ πρέπει να είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το μέλλον του.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Έχοντας επισκεφθεί το Κασμίρ και έχοντας δει ορισμένα από τα καταστροφικά αποτελέσματα της βίας του παρελθόντος, έχοντας επίσης δει έναν λαό που είναι έτοιμος για την ειρήνη, στηρίζω αυτή την έκθεση με βάση τη σημασία που έχει για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει, προσφέροντας μέτρα βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνη, να δείξει σε άλλες χώρες πώς μια οικονομική ζώνη μπορεί να επιτύχει την ειρήνη και την ευημερία σε περιοχές με παρελθόν πολεμικών συγκρούσεων.

Χαιρετίζω τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προτείνονται στην έκθεση, κυρίως τον κοινό φορέα παρακολούθησης για την ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τη σεισμική δραστηριότητα για την έγκαιρη προειδοποίηση ενόψει πιθανών σεισμών. Αντιλαμβάνομαι επίσης τη σημασία των κοινοτικών μέτρων για την ανάπτυξη που θα ενισχύσουν την οικονομία και θα ενεργοποιήσουν τους ανεκμετάλλευτους οικονομικούς πόρους στην περιοχή.

Επιπλέον, πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό η περιοχή Αζάντ Τζαμού και Κασμίρ να εκπροσωπείται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο στην κυβέρνηση του Πακιστάν, κάτι που ακόμη δεν ισχύει.

 
  
  

- Εσθονία (B6-0205/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (LT) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που υπερψήφισαν το ψήφισμα για την Εσθονία. Η σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε πως η κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική της ΕΕ δεν είναι απλώς μια γραπτή δήλωση ή ένα σύνολο συνθημάτων. Έδειξε πως είναι μια λειτουργική πολιτική. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέδειξε επίσης κάτι άλλο· δηλαδή, ότι η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζωντανή και λειτουργική αρχή. Είναι εύκολο να εκφράζεται και να επιδεικνύεται αλληλεγγύη όταν δεν υπάρχουν προβλήματα και όλα είναι καλά. Ωστόσο, είναι πολύ πιο σημαντικό και πιο περίπλοκο να εφαρμοστεί η αλληλεγγύη σε κρίσιμες στιγμές, σε εποχές κρίσης. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε επίσης ότι δεν υπάρχει διχασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των παλαιών και των νέων, ή των μεγάλων και μικρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι δεν υπάρχουν σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά κράτη μέλη των οποίων τα συμφέροντα μπορούν να θυσιαστούν προς όφελος ή συμφέρον των μεγάλων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten και Derek Roland Clark (IND/DEM), γραπτώς. – (EN) Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη στάση της Ρωσίας προς την Εσθονία, αλλά δεν μπορεί να υπερψηφίσει οποιοδήποτε ψήφισμα του Κοινοβουλίου της ΕΕ, του οποίου τη νομιμότητα δεν αναγνωρίζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με το ψήφισμα που ενέκρινε σήμερα το Κοινοβούλιο, το οποίο μειώνει και διαστρεβλώνει την πραγματική, σοβαρή σημασία των πρόσφατων γεγονότων στην Εσθονία και αποτελεί μέρος των προσπαθειών να ξαναγραφεί η ιστορία. Εξ ου και η αρνητική μας ψήφος σχετικά με το ψήφισμα.

Πρέπει να τονιστεί ότι το ψήφισμα αποτυγχάνει να αναφερθεί σε οποιαδήποτε πράξη Ναζισμού και Φασισμού στην Εσθονία, όπως η εκ νέου επίδειξη σεβασμού στους συνεργάτες των ναζιστών κατακτητών, αποσιωπώντας με αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή τους στη σκληρή καταστολή και τη συστηματική δολοφονία χιλιάδων ανθρώπων.

Η πρόσφατη απόφαση απομάκρυνσης ενός μνημείου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αφιερωμένου σε αυτούς που έχασαν τις ζωές τους για τη νίκη κατά των Ναζιστών και των Φασιστών –που συνεπάγεται την απομάκρυνση σορών– από το κέντρο του Ταλίν, συνιστά περαιτέρω πρόκληση που αποτελεί μέρος αυτού του ρεβιζιονισμού. Οι πολίτες της Εσθονίας εξέφρασαν νόμιμα την αντίθεσή τους σε αυτήν την απόφαση και οι ενέργειές τους κατεστάλησαν με βίαιο τρόπο. Σε αυτήν την πρόκληση, προστίθεται η απαράδεκτη διάκριση εις βάρος μεγάλων τμημάτων του ρωσόφωνου πληθυσμού της Εσθονίας, στους οποίους αρνούνται την ιθαγένεια οι αρχές.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που υπερβαίνει τις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Όλοι οι πολέμιοι του φασισμού και οι δημοκράτες πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Στηρίζω το ψήφισμα γιατί πιστεύουμε πως η ρωσική παρέμβαση σε ό,τι συνέβη στην Εσθονία είναι πολύ σοβαρή και απαράδεκτη.

Δεν συμφωνώ ωστόσο με την παράγραφο 8. Εναπόκειται σε κάθε κυρίαρχο κράτος να αποφασίσει αν πρέπει να ξεκινήσει διάλογος. Η παράγραφος 7 σχολιάζει την πραγματοποίηση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρές ενέργειες, αλλά δεν πιστεύω πως η ΕΕ πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο όσον αφορά αυτό το θέμα, γιατί το ζήτημα αντιμετωπίζεται καλύτερα σε επίπεδο κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Στήριξα το ψήφισμα για την Εσθονία, με το οποίο επιδεικνύεται αλληλεγγύη προς τη χώρα ενόψει της παρέμβασης των ρωσικών αρχών στις εσωτερικές υποθέσεις της Εσθονίας. Συγκεκριμένα, στηρίζω το αίτημα προς την κυβέρνηση της Ρωσίας για τήρηση της Σύμβασης της Βιέννης όσον αφορά την προστασία των διπλωματών.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την συμβιβαστική πρόταση ψηφίσματος για τα πρόσφατα γεγονότα στην Εσθονία, όπως έπραξε άλλωστε και η Ευρωομάδα της Αριστεράς, διότι διέπεται από μονόπλευρη θεώρηση. Διότι πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο να αναθεωρεί κανείς την ιστορία, ό,τι κι αν έχει υποστεί από τους Σοβιετικούς. Το μνημείο η απομάκρυνση του οποίου αποτέλεσε την αφορμή για τις διαδηλώσεις και την ένταση είναι ένα μνημείο της αντιφασιστικής νίκης. Δεν μπορεί κανείς να το χαρακτηρίζει διαφορετικά στο όνομα της αντίθεσης στη σοβιετική κυριαρχία. Η μονόπλευρη προσέγγιση του θέματος από το ψήφισμα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Όχι μόνον δεν συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης που έχει προκληθεί ανάμεσα στην Εσθονία και την Ρωσία αλλά την τροφοδοτεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), γραπτώς. (PL) Οι ταραχές στο Ταλίν και η επίθεση στην πρεσβεία της Εσθονίας στη Μόσχα έθεσαν υπόψη των κρατών μελών την υφιστάμενη κυβερνητική πολιτική έναντι επιμέρους κρατών μελών. Ωστόσο, με αυτήν την ευκαιρία η Μόσχα, η οποία υιοθέτησε μια εξαιρετικά επιθετική στάση απέναντι σε μια από τις μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες, ανέλαβε μεγαλύτερη ευθύνη από αυτήν που μπορεί να διαχειρισθεί. Για πρώτη φορά, η Ευρώπη παρουσίασε ένα ενιαίο μέτωπο κατά της Ρωσίας. Είναι μια σημαντική μέρα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η αλληλεγγύη είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η Κοινότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι ικανοποιημένος που ανήκω στην πλειοψηφία των βουλευτών που στήριξαν την έγκριση του προαναφερθέντος ψηφίσματος.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου