Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0206/2007

Keskustelut :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Puheenvuorot
Torstai 24. toukokuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

14.1. Radio Caracas TV -kanavan tapaus Venezuelassa
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana keskustelu viidestä päätöslauselmaesityksestä Radio Caracas TV -kanavan tapauksesta Venezuelassa(1).

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), laatija. (ES) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Venezuelassa on nähtävissä autoritaarisen vallan vähittäisen keskittymisen klassinen ilmiö. Venezuelan hallitus puhuu usein itsestään vallankumouksen edistäjänä, ja meidän pitäisikin kysyä, johtaako tämä vallankumous demokratian suuntaan vai ei. Vastaus on valitettavasti kieltävä.

Asiat kehittyvät yhä enemmän vapauksiin, perusoikeuksiin, moniarvoisuuteen ja yhteiskuntarauhaan nähden vastakkaiseen suuntaan. Maassa on myös muita huolestuttavia ilmiöitä, jotka voisin mainita ja jotka liittyvät politiikkaan, perustuslakiin, lainsäädäntöön, sosiaalikysymyksiin ja viime aikoina myös armeijaan. Nämä tapahtumat huolestuttavat kaikkia demokraatteja, Venezuelan kansan ystäviä maailmassa ja myös suurta portugalilaisyhteisöä, joka asuu ja työskentelee Venezuelassa.

Tiedämme, että venezuelalaiset ovat maksaneet kovan hinnan demokratian aikaansaamisesta viimeisten 50 vuoden aikana, ja haluamme ylläpitää tätä demokratiaa. Tiedämme myös, että poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus on kallisarvoista demokratian, vapauden ja rauhan kannalta.

Keskitymme tänään Radio Caracas Televisión'in (RCTV) tapaukseen ja uhkaan, jonka se muodostaa sananvapaudelle, yleismaailmalliselle perusoikeudelle. En mene tapauksen yksityiskohtiin, mutta hänen korkeutensa presidentti Chávez ilmoitti 28. joulukuuta 2006 päätöksestä lopettaa RCTV:n lähetykset esittäen erittäin vakavia poliittisia syytöksiä sitä vastaan.

Toimivaltainen viranomainen teki hallinnollisen päätöksen asiasta vasta kolme kuukautta myöhemmin, 28. maaliskuuta, eikä päätöksessä mainita ainoataan niistä vakavista syytöksistä, jotka Venezuelan Brysselin lähetystö on myös saattanut tietoomme. Yhtäkään näistä syytöksistä ei ole saatettu tuomioistuimen tutkittavaksi, ja Kansallisen televiestintäneuvoston (CONATEL) hallinnollisessa päätöksessä mainitaan muita aikomuksia, joihin kuuluu muun muassa julkisen palvelukanavan perustaminen prosessissa, jota pidettäisiin kotimaissamme laittomana ja mielivaltaisena.

Mielialat ovat muuttuneet yhä närkästyneemmiksi, ja olemme nähneet ihmisten protestoivan tätä päätöstä vastaan kaduilla. Tiedämme myös mielipidetutkimusten perusteella, että yleinen mielipide on päätöstä vastaan, ja tiedämme, että kyseessä on poliittinen ja juuri siitä syystä vaikea tapaus.

Vaadimme oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja vetoamme vuoropuhelun käymisen puolesta: vuoropuhelu ja laki. Juuri niitä tarvitaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania (GUE/NGL), laatija. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, meneillään on kansainvälinen kampanja Venezuelan, sen vapailla vaaleilla valitun presidentin ja kaikkien demokraattisten instituutioiden delegitimoimiseksi. Tämänpäiväisen keskustelun ja tämän kansainvälisen kampanjan välillä on suora yhteys. Jopa Euroopan parlamentti keskustelee sopimattomalla tavalla kysymyksestä, josta päättäminen kuuluu yksin Venezuelan hallitukselle. Lisäksi keskustelussamme keskitytään sopimattomaan alaan, ihmisoikeusloukkauksiin, kun me kaikki tosiasiassa tiedämme, ettei ihmisoikeuksia ole loukattu.

Todellisuudessa päätöslauselmassa on kyse poliittisesta siirrosta. Ei ole sattumaa, että tätä esityslistan kohtaa esitti ryhmä Euroopan parlamentin jäseniä eikä virallinen Euroopan parlamentin valtuuskunta, kuten jotkut ovat yrittäneet väittää, tarkasti ottaen ryhmä Euroopan parlamentin jäseniä, jotka vierailivat Venezuelassa ja tapasivat ainoastaan opposition edustajia.

Todellisuudessa RCTV:n lähetysluvan uusimatta jättäminen on yksin Venezuelan hallituksen asia, ja sen päätöksessä kunnioitetaan maan lakeja ja perustuslakia. RCTV voi jatkaa lähetystoimintaa kaapelin, satelliitin ja Internetin välityksellä, ja näin ollen ne, jotka väittävät päätöksen olevan kielteinen sananvapauden kannalta, tietävät tämän olevan valhe. Euroopassa on erittäin monia tapauksia, joissa lähetyslupia ei ole uusittu, eikä Euroopan parlamentti ole koskaan puhunut niiden yhteydessä ihmisoikeusloukkauksista ja sananvapauden tukahduttamisesta.

Tosiasia on, että sananvapaus sekä tiedonvälityksen ja televisiolähetysten moniarvoisuus on taattu Venezuelassa. RCTV:n nimenomaisessa tapauksessa puhumme televisiokanavasta, jolla oli aktiivinen rooli vuoden 2002 vallankumousyrityksen ja vuosien 2002–2003 öljysaarron tukemisessa. Kumouksellista toimintaa koskevat syytökset olisi siten kohdistettava niihin, jotka ovat edistäneet Venezuelan demokraattisen ja perustuslaillisen järjestyksen romahtamista terrorismilla ja manipuloimalla tiedonvälitystä, eikä tosiaankaan demokraattisesti valittuun hallitukseen, joka osoittaa aktiivisesti sosiaalista sitoutumistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), laatija. (EN) Arvoisa puhemies, RCTV on yksityinen televisiokanava, joka on toiminut Venezuelassa yli puoli vuosisataa. RCTV:n historiaa leimaa valitettavasti pääasiassa sen väitetty kiistanalainen rooli Venezuelassa huhtikuussa 2002 tehdyssä vallankumousyrityksessä. Tätä pidetään pääsyynä Kansallisen televiestintäneuvoston äskettäiseen päätökseen jättää uusimatta RCTV:n lähetyslupa, mitä tuetaan korkeimman oikeuden päätöksessä.

Tätä kantaa on vastustettava vaatimalla lehdistönvapauden periaatteen ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden vaalimista. Myönnän, ettei tilanne ole tältä osin mustavalkoinen ja että näkemyserot ovat hyvin hienoja, mutta vain erittäin niukalla enemmistöllä katsomme, että maassa vallitsee lehdistönvapaus ja että kaikki RCTV:n väitetyt sääntöjenvastaisuudet on näytettävä asianmukaisesti toteen tuomioistuimessa. Ryhmäni tukee näin ollen päätöslauselmaa sen nykyisessä muodossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE), laatija.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä katsoo, että RCTV:n lähetysluvan uusimatta jättäminen muodostaa poliittisesti ajankohtaan nähden sopimattoman ennakkotapauksen, sikäli kuin tällaisia toimia pitäisi soveltaa ainoastaan lainsäädännössä määritettyihin erityistapauksiin.

Samanaikaisesti kieltäydymme osallistumasta kampanjaan, jota perustellaan Venezuelan tapahtumilla ja joka on lähtenyt liikkeelle yhdestä Euroopan unionin jäsenvaltiosta, nimittäin Espanjasta, jossa tätä toiminta-ajatusta käytetään aktiivisesti. Tällaisten asioiden käsitteleminen kiireessä ja tilanteessa, jossa ei ole mahdollisuutta tehdä taustatyötä sananvapauden osalta paitsi Venezuelassa myös useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ei mielestämme anna parlamentille mahdollisuutta työskennellä uskottavasti näiden kysymysten parissa.

Emme voi jakautua vasemmistoon ja oikeistoon tällaisissa kysymyksissä emmekä voi äänestää siten, että toinen puoli parlamentista äänestää tietyllä tavalla ja toinen puoli toisella. Meidän on lähetettävä myönteinen viesti, jossa kannustetaan vuoropuheluun ja jossa ei manata esiin haamuja ja piruja. Vaikka emme tuekaan päätöslauselmaa, uskomme ja toivomme, että parlamentti hyväksyy päätöslauselman kohdan, jossa toimivaltaisille valiokunnillemme annetaan mahdollisuus tehdä yhteistyötä näissä kysymyksissä saavuttaakseen yhtenäisen kannan, josta saattaa olla hyötyä Venezuelassa käytävän keskustelun kannalta.

Kyse ei ole maan sisäisiin asioihin puuttumisesta, mutta "laillisuuden" ja "laittomuuden" kaltaisia sanoja ei pidä viljellä sattumanvaraisesti. Puhumme vakavasta aiheesta. Myönnämme, että on todellakin olemassa vaara, että vapautta rajoitetaan Venezuelassa, mutta tämä ei oikeuta noitavainoa, joka ei lisäksi ole Euroopan unionin arvolle sopivaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN), laatija. (PL) Arvoisa puhemies, kun puhumme sananvapaudesta ja siitä, että presidentti Chávez päätti jättää uusimatta yhden Venezuelan suurimman radio- ja televisiokanavan lähetysluvan, meidän olisi pohdittava yleisellä tasolla, missä kulkevat vapauden rajat. Olemme yhtä mieltä siitä, että vapaus ei ole ehdotonta, sitä rajoitetaan muiden edun nimissä, sitä rajoittavat moraaliset periaatteet ja että sitä saatetaan rajoittaa oikeudellisilla periaatteilla. Vapauden on palveltava jotakin tarkoitusta. Lehdistönvapaus on hyödyllisen vapauden kulmakivi.

Tämän vuoksi olen yllättynyt, että täällä istuntosalissa on, kuten usein, vasemmiston edustajia, jotka yrittävät perustella sitä, että vapautta voidaan rajoittaa yksinkertaisesti siksi, että kyse on poliittisten vastustajien vapaudesta. Yhtä edellisistä puhujista lainatakseni meidän vapautemme on hyvä asia, mutta vastustajiemme vapaus ei. Tällainen vapaus ei ole vapautta lainkaan. Olemme kokeneet ja havainneet tämän käytännössä. Elimme kommunistivaltiossa, jossa sanottiin, että vapaus on välttämätöntä, mutta vain meille eikä vastustajillemme, mukaillen kuuluisaa mottoa "vapauden vihollisilla ei ole vapautta".

Kommunismi kaatui ja näytti siltä, että saisimme rauhan. Sittemmin on osoittautunut, että kommunismi on kuin monipäinen hirviö, joka herää henkiin eri puolilla maailmaa, ja että on niitä, jotka puolustavat sitä jopa täällä Euroopan parlamentissa. He sanovat, että presidentti Chávez tekee oikein vaientaessaan ne, joista hän ei pidä, ja näin ollen on ilmeistä, etteivät myöskään jotkut läsnäolijoista pidä heistä.

Hyvät parlamentin jäsenet, varokaamme vasemmistoa, äärivasemmistoa, joka on aina valmis puolustamaan kaikkia ihmisoikeuksien rajoituksia, kun se sopii heidän tarkoitusperiinsä.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan, PPE-DE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, diktatuureja ei luoda yhdessä yössä. Ne muodostuvat tuhansista pienistä demokraattista järjestystä horjuttavista toimista – oppositiojohtajien tähtäimeen ottamisesta, vaalilautakunnan aseman horjuttamisesta, oikeuslaitoksen turmelemisesta, kansalliskokouksen hajottamisesta ja etenkin riippumattomien tiedotusvälineiden vaientamisesta.

Hugo Chávezin Venezuela muistuttaa Itä-Eurooppaa 1940-luvun lopulla. Vaaleja järjestetään edelleen, maassa on yhä oppositiopuolueita ja vapaita sanomalehtiä, mutta suunta on täysin selvä. On totta, ettei presidentti Chávez ole lakkauttanut vaaliprosessia, mutta myös Comecon-valtioissa järjestettiin vaalit joka neljäs vuosi koko kylmän sodan ajan. Useimmissa presidentti Chávezin lähimmissä liittolaismaissa – Iranissa, Valko-Venäjällä ja Zimbabwessa – järjestetään yhä edelleen vaaleja. Hallinnon vastustajien on vain vaikea kilpailla näissä vaaleissa, ja tästä syystä meidän pitäisi olla erittäin huolissamme presidentti Chávezin arvostelijoihin kohdistuvista pakkolunastuksista ja häirinnästä.

Venezuela ei ole, ainakaan vielä, Kuuba, mutta joidenkin parlamentin jäsenten osoittama omahyväisyys on parhaimmillaankin naiivia ja pahimmillaan häpeällistä. Todistamme parhaillaan kerran avoimen ja liberaalin hallintojärjestelmän hidasta tukehtumista. Meidän pitäisi, herran tähden, ainakin ilmaista paheksuntamme!

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, PSE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, halua puolustaa Euroopan parlamentissa lehdistönvapautta: täällä, Venezuelassa ja kaikkialla maailmassa.

Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä on tukenut päätöslauselmaesitystä, jonka esitti alun perin Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä ja johon on tehty tiettyjä tarkistuksia, ja annamme sille edelleen tukemme parlamentissa.

Teemme näin, koska Venezuelassa järjestetään vaaleja, kuten edelliset puhujat ovat todenneet. Olin jäsen Frassonin kanssa Venezuelassa edustamassa Euroopan unionia viimeisimmissä vaaleissa, ja totesimme vaaliprosessin olevan oikeudenmukainen. Venezuelassa vallitsee lehdistönvapaus.

On totta, että lehdistönvapauden rajoittaminen on huono asia, ja meidän on oltava huolissamme kaikista tämäntyyppisistä toimista. Meidän on kuitenkin myös tunnustettava, että Venezuelan hallitus on demokraattinen hallitus ja että oikeudelliset takeet ovat olemassa. Kaikenlainen väliintulomme voitaisiin siten tulkita Euroopan unionin puuttumiseksi sellaisen maan sisäisiin asioihin, jonka tilanne on hyvin arkaluonteinen.

Venezuela on jakaantunut tällä hetkellä kahtia, ja meidän ei ainakaan pitäisi edistää venezuelalaisten keskinäistä vastakkainasettelua. Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin on toimittava ystävyyden hengessä suhteessa Venezuelan viranomaisiin, yhteiskuntaan ja poliittisiin voimiin estääkseen tätä konfliktia pahenemasta entisestään.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, on totta, että presidentti Chávezin talous- ja sosiaalipolitiikka ovat suuri haaste vaikutusvaltaisille tahoille. Hänen hallituksensa delegitimoimiseksi saattaa hyvinkin olla menossa kampanja, kuten jäsen Catania väittää. Meidän tehtävämme täällä ei kuitenkaan ole keskustella presidentti Chávezin sosioekonomisen politiikan hyvistä ja huonoista puolista tai myöskään Venezuelan sisäpolitiikasta. Päätöslauselmaesitys ilmentää huolestuneisuutta moniarvoisuuden tukahduttamisesta ja eriävää mielipidettämme, ja tämä on meidän tehtävämme. On häpeä, jos presidentti Chávezin nostaminen globalisaation ja kapitalismin vastustuksen ikoniksi estää joitakin parlamentin jäseniä näkemästä suuntausta kohti autoritaarista ja epädemokraattista järjestelmää. Huomaan olevani samaa mieltä jäsen Hannanin kanssa, mikä on jokseenkin harvinaista.

Näin on tapahtunut kotikaupunkini Lontoon pormestarille Livingstonelle, joka kuuluu työväenpuolueeseen. Vuosi sitten hän totesi seuraavasti: "Monien vuosien ajan ihmiset ovat vaatineet, että sosiaalisen edistyksen ja demokratian on kuljettava käsi kädessä, ja juuri näin Venezuelassa tällä hetkellä tapahtuu. (...) Chávezin myötä valinta on erittäin helppo. Hän sekä toteuttaa edistyksellistä ohjelmaa että tekee näin vaaleissa saamansa valtuutuksen kautta."

On totta, kuten jäsen Hannan totesi, että Venezuelassa järjestetään edelleen vaaleja, mutta maassa on nähtävissä kiistaton suuntaus kohti itsevaltiutta ja sellaisten mielipiteiden tukahduttamista, jotka eivät sovi hallinnon linjaan. Meissä herätti hilpeyttä, kun pormestari Livingstone matkusti kuusi kuukautta sitten 5000 mailia tavatakseen presidentti Chávezin mutta jumittui valitettavasti Kuubaan, koska presidentti ei löytänyt aikaa tapaamiselle. Saimme tästä hyvät naurut. On kuitenkin hyvin vakava asia, kun henkilö, joka on valittu demokraattisesti nähdäkseni Euroopan tärkeimmän kaupungin pormestariksi, huomaa haluavansa mielistellä poliitikkoa, joka on paitsi populisti myös yhä enenevässä määrin autoritaarinen. Venezuelan ihmisoikeusloukkaukset ovat syy tämän päätöslauselmaesityksen laatimiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, olemme sanoneet tämän aiemminkin ja meidän on toistettava se jälleen: sananvapaus ei ole vain perusoikeus, se on myös demokratian tae. Meidän on näin ollen tuomittava ja torjuttava kaikki yritykset rajoittaa tai loukata sitä, tapahtuipa se missä tahansa.

Juuri tämä seikka tuodaan esille Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän, Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän ja Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston esittämässä yhteisessä päätöslauselmassa, jossa vaadimme lähinnä kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että Venezuelan valtio takaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja keskittymisen estämisen sananvapauden edistämisen mekanismina. Toiseksi pyydämme Venezuelan tiedotusvälineitä, sekä julkisia että yksityisiä, tarkastelemaan vaalipolitiikkaa koskevaa tietoa objektiivisesti ja puolueettomasti.

Päätöslauselmassa myös pannaan merkille Venezuelan hallituksen lausunto, jonka mukaan se aikoo noudattaa tinkimättä oikeuslaitoksen tekemiä päätöksiä, ja lisäämme tähän, että kaikkien osapuolten tulisi tehdä aivan samoin.

Uskon vilpittömästi, että tämä on äärimmäisen tasapainoinen päätöslauselma, joka on yhdenmukainen sananvapauden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden periaatteiden kanssa. Voin siten vain hyvin kuvitella, että Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä ja Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä ovat esittäneet vaihtoehtoisen ehdotuksesta syistä, jotka liittyvät Espanjan sisäpolitiikkaan, ja ettei ehdotuksen vaikuttimena ole ollut niinkään keskusteltavamme oleva tärkeä kysymys vaan sellainen poliittinen opportunismi, jota olemme nähneet aiemminkin täällä parlamentissa.

Tässä vaihtoehtoisessa ehdotuksessa sivuutetaan perustavat tosiseikat, kuten se, että lähetysluvan uusimatta jättäminen koskee vain VHF-taajuutta eikä kaapeli-, UHF-, satelliitti- tai Internet-lähetyksiä.

Kyse ei ole siitä päättämisestä, kannatammeko Hugo Chávezia vai emme: kyse ei ole siitä. Puhumme tässä yhteydessä sananvapaudesta, mutta älkäämme antako periksi kansankiihotusta koskeville mielihaluille.

 
  
MPphoto
 
 

  Sahra Wagenknecht, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, käsiteltävänä oleva päätöslauselma on jälleen uusi konservatiiviryhmien yritys käyttää ihmisoikeuskysymystä omiin tarkoitusperiinsä. Kyse ei ole tiedotusvälineiden vapaudesta vaan Venezuelan hallituksen tuomitsemisesta. Hallituksen, joka on toistuvasti saanut ylivoimaisen äänten enemmistön demokraattisissa vaaleissa ja pyrkii vakavissaan torjumaan köyhyyttä ja riistoa maassaan – toisin kuin tietysti useimmat eurooppalaiset hallitukset, jotka uusliberaaleine toimintaohjelmineen leventävät rikkaiden ja köyhien välistä kuilua entisestään.

Itse asiassa juuri Euroopassa olisi jo kauan sitten pitänyt ryhtyä toimiin yksityisten mediamoguleiden ja yksityisten audiovisuaalialan konsernien vallan torjumiseksi ja aidosti demokraattisen tiedonvälityskulttuurin luomiseksi. Sen sijaan, että parlamentti puuttuu röyhkeästi Venezuelan tiedotusvälinepolitiikkaan, sen olisi paljon tarkoituksenmukaisempaa ottaa esimerkkiä bolivariaanisen vallankumouksen demokraattisista ja sosiaalisista vaatimuksista. Myös EU:lla on vaihtoehtoja uusliberalismille.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, Venezuelan presidentti Hugo Chávez on sanonut, ettei hän myönnä uutta lähetyslupaa Radio Caracas TV:lle, joka on yksi suurimmista yksityisistä televisiokanavista ja harjoittanut lähetystoimintaa 53 vuoden ajan.

Tässä päätöksessä on kyse ainoastaan hyökkäyksestä demokratiaa ja sananvapautta vastaan sekä yrityksestä heikentää sellaisten yksityisten lähetystoimintaa harjoittavien yritysten asemaa, jotka arvostelevat Venezuelan hallitusta. Päätöstä ei voida hyväksyä, ja se on vastoin kaikkia kansainvälisiä sopimuksia, jotka Venezuela on allekirjoittanut ja joissa se velvoitetaan kunnioittamaan tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, puhumattakaan siitä, että Venezuelan perustuslain 57 ja 58 artiklassa taataan oikeus sananvapauteen, vapaaseen tiedonvälitykseen ja tiedonsaantiin. Venezuelan tapahtumat ovat äärimmäisen huolestuttavia, koska ne ovat jälleen uusi esimerkki ihmis- ja kansalaisoikeuksien räikeästä loukkaamisesta maissa, jotka kutsuvat itseään demokratioiksi, kuten Kuuba, Kiina tai Venezuela.

Venäläisen toimittajan Anna Politkovskajan, joka arvosteli ankarasti Kremlin toimia Tšetšeniassa, kuolema järkytti äskettäin maailmaa. Euroopan unionin olisi arvosteltava selvästi ja painokkaasti yrityksiä vaientaa toimittajat, jotka ovat uskaltaneet arvostella hallitusta. Emme voi pysyä välinpitämättöminä demokraattisten periaatteiden loukkauksia kohtaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL).(EL) Arvoisa puhemies, Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän, liberaalien ja Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän näennäinen mielenkiinto tuoda esiin sananvapauden verukkeella ja Euroopan parlamentin yhteisen päätöslauselman kautta perusteettomat ja väärät syytökset, joita ovat esittäneet radio- ja televisiokanava Radio Caracas TV:n omistajat ja Venezuelan taantumukselliset poliittiset voimat, joilla oli yhdessä johtava asema vuoden 2002 vallankumousyrityksessä, vuoden 2003 öljysaarrossa, presidentin erottamisesta järjestetyn kansanäänestyksen aikaisessa kumouksellisessa toiminnassa sekä jatkuvassa ja räikeässä oikeutta tiedonsaantiin koskevien sääntöjen rikkomisessa, on julkeaa ja tuomittavaa toimintaa sekä Venezuelan hallitusta että sen kansalaisia vastaan.

Tieto on sosiaalinen hyödyke. Yksityiset yritykset omistavat 82 prosenttia radio- ja televisioasemista. Radio- ja televisiotaajuuksien kirjo Venezuelassa on yhteiskunnallinen voimavara, joka kuuluu maan kansalaisille, ja laillinen edustaja sen hoitamisessa on maan hallitus. Venezuelan hallitus noudattaa täysimääräisesti kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä, jotka koskevat oikeutta tiedonsaantiin.

Vaatii suurta rohkeutta hyökätä Venezuelan hallitusta vastaan tältä puhujakorokkeelta käsin, kun on selvää, että hyökkäyksen syyt ovat toisaalla. He haluavat pohjimmiltaan palauttaa Venezuelassa aiemmin vallinneen tilanteen, he haluavat sen vaurautta tuottavat luonnonvarat ja he haluavat venezuelalaisiin kohdistuvan riiston jatkuvan, eikä Euroopan parlamentti eivätkä venezuelalaiset itse salli sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Presidentti Hugo Chávez on estänyt RCTV:tä uusimasta lähetyslupaansa. Kymmenettuhannet venezuelalaiset ovat lähteneet kaduille puolustaakseen vapaata lähetystoimintaa, ja he odottavat demokraattisen Euroopan unionin apua. He ovat tietoisia siitä, että jos he menettävät lähetystoiminnan vapautensa, heitä odottaa "kuubalainen tie". He tiedostavat, että heistä tulee pian vankeja omassa maassaan, aivan kuten kuubalaisista, vailla riippumatonta tietoa, koska he ovat menettämässä mahdollisuuden päättää asioistaan demokraattisesti. Chávez suunnittelee vaientavansa tiedotusvälineet ja murskaavansa opposition, mikä on varoitus siitä, että kansallistaminen ja itsevaltius eivät tuo maalle kehitystä, vaan yhtäältä elintarvikesääntelyä köyhille ja toisaalta luksusta ja rajatonta valtaa kommunistiselle harvainvallalle. Venezuela, Kuuba ja Bolivia muodostavat itsevaltaisten hallintojen vaarallisen liittouman, joka levittää demokratian vastaisia ideologioita Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella. EU ei jää vaitonaiseksi asiassa. Vaadimme Venezuelaa noudattamaan ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä velvoitteitaan ja turvaamaan tasavertaiset oikeudet riippumattomille tiedotusvälineille.

 
  
MPphoto
 
 

  Dalia Grybauskaitė, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, komissio on seurannut tarkasti keskustelua RCTV:n tulevaisuudesta. Huolestuimme heti Venezuelan presidentin ja Venezuelan hallituksen jäsenten lausunnosta, jonka mukaan RCTV:n lähetyslupaa ei uusittaisi 27. toukokuuta lähtien.

Komissio on ottanut tämän tärkeän kysymyksen esille Venezuelan viranomaisten kanssa useaan otteeseen. Olemme aina alleviivanneet jokaisen valtion suvereenia oikeutta järjestää ja säännellä omaa politiikkaansa lähetystoiminnan osalta, mutta olemme myös korostaneet painoarvoa, jonka Euroopan unioni antaa sananvapaudelle demokratian ja oikeusvaltion kulmakivenä. Yhteyksissään Venezuelan hallitukseen komissio on myös tähdentänyt tukeaan kaikille aloitteille, joilla pyritään edistämään vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä, sekä korostanut, että lähetyslupien myöntämismenettelyn olisi oltava avoin ja syrjimätön.

Komissio sai huhtikuussa kirjeen televisiokanavan johtajalta Granierilta ja Primero Justicia -puolueen jäseniltä. Se on myös tavannut viranomaisia ja Venezuelan parlamentin jäseniä sekä kuunnellut tarkkaavaisesti molempien osapuolten esittämiä perusteluja ja selityksiä.

Vakuutan parlamentille, että komissio seuraa tarkasti tapahtumia Venezuelan edustustonsa välityksellä, joka tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden Caracasissa olevien diplomaattiedustustojen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskustelujen päätteeksi.

 
  

(1) Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö