Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0209/2007

Συζήτηση :

PV 24/05/2007 - 14.4
CRE 24/05/2007 - 14.4

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14.4. Υπόθεση "Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας"
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση τεσσάρων προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την υπόθεση «Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας»(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, μιλώ εξ ονόματος της Ομάδας μου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό γίνονται σε μία ώρα το απόγευμα της Πέμπτης τρεις συζητήσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων – και μάλιστα μόνο για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου. Αυτή είναι η τέταρτη συζήτηση και δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία ή τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για τον λόγο αυτόν είμαστε της γνώμης ότι αυτό συνιστά παράβαση του Κανονισμού – τον οποίο δεν μπορεί να περιφρονεί ούτε και η διάσκεψη των προέδρων.

Γι’ αυτό η Ομάδα μου ζητά επίσημα να σταματήσει αμέσως η συζήτηση για το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Posselt, λαμβάνω υπόψη τη δήλωσή σας. Εφόσον η Διάσκεψη των Προέδρων, έχοντας πλήρη γνώση των γεγονότων, αποφάσισε να προγραμματίσει τη συζήτηση τεσσάρων θεμάτων σήμερα, δεν μπορώ παρά να λάβω υπόψη τη δήλωσή σας και να τη διαβιβάσω στον Πρόεδρο ο οποίος θα εξετάσει τον καλύτερο τρόπο για να απαντήσει.

Τούτου λεχθέντος, είναι σαφές ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να παραπεμφθεί σε επόμενη συζήτηση. Γνωρίζετε τον κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο τα θέματα που δεν θα συζητηθούν σήμερα στο πλαίσιο της συζήτησης επίκαιρων και επειγόντων θεμάτων, καθίστανται άκυρα και επομένως, αν επιμείνετε να μην συζητηθεί σήμερα αυτό το θέμα, θα καταστεί άκυρο και δεν θα παραπεμφθεί στη μίνι σύνοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ να παρέμβω επί της εφαρμογής του Κανονισμού: είπατε ότι η Διάσκεψη των Προέδρων έλαβε αυτή την απόφαση βάσει του Κανονισμού. Θα μπορούσατε να μου πείτε βάσει ποιου άρθρου του Κανονισμού κατάφεραν να παρατείνουν αυτό το θέμα για να υπάρξουν τέσσερις και όχι τρεις συζητήσεις;

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, υπήρξε μια απόφαση από τη Διάσκεψη των Προέδρων για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης διαδικασίας. Τα ζητήματα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας εμποδίζουν να συνεχίσουμε το έργο μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσε να ερμηνευθεί διαφορετικά ο κανονισμός μας ... Σε κάθε περίπτωση, διαβάζοντας το άρθρο 115, το οποίο επιτρέπει την ένταξη αυτών των παρατηρήσεων επί της εφαρμογής του κανονισμού στα επείγοντα θέματα, το κράτος δικαίου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και αν η Διάσκεψη των Προέδρων κρίνει ότι, κατά τη γνώμη της αυτό το ψήφισμα μπορεί να ενταχθεί το πλαίσιο της διάταξής των εργασιών, αυτό συμβαίνει γιατί η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε στο εσωτερικό της Παγκόσμιας Τράπεζας, εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κράτος δικαίου και τον τρόπο εφαρμογής του δικαίου στο εσωτερικό αυτού του οργάνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως ειπώθηκε ήδη, ο Κανονισμός κάνει λόγο για τρία θέματα και κανείς δεν μπορεί να το αγνοήσει αυτό. Όπως μόλις ανέφερε ο συνάδελφος, το ζήτημα λύθηκε ήδη με την παραίτηση του προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, αφού εκείνος που τον αφορά προέβη στις κατάλληλες ενέργειες. Ο Κανονισμός μιλά για τρία θέματα και έχουμε ήδη συζητήσει τρία θέματα. Αυτό δεν μπορεί να το αγνοήσει ούτε καν η διάσκεψη των προέδρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση έχει ως εξής: Ο ισχύων κανονισμός προβλέπει την ένταξη τριών θεμάτων στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· η Διάσκεψη των Προέδρων πρότεινε τέσσερα θέματα και η σύνοδος της ολομέλειας του Κοινοβουλίου το αποδέχτηκε αυτό τη Δευτέρα, χωρίς να διατυπωθεί καμία ένσταση.

Η δυνατότητα ένστασης υπάρχει, βάσει του άρθρου 167, με την απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου, αλλά πρέπει να κοινοποιείται 24 ώρες πριν τις συζητήσεις.

Δεδομένου λοιπόν ότι η Διάσκεψη των Προέδρων, όντας εξοικειωμένη με τον κανονισμό, υπέβαλε την πρότασή της στη σύνοδο της ολομέλειας η οποία δεν διατύπωσε καμία ένσταση, δεν καταλαβαίνω πως θα μπορούσα σήμερα, να αντιταχθώ στην απόφαση της ολομέλειας της Δευτέρας, τουλάχιστον λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν υποβάλατε το αίτημά σας εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο μπορεί κανείς να προτείνει τη διακοπή ενός σημείου κατά την έναρξη της συζήτησης, και αυτό έκανα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – (FR) Κύριε Posselt, σύμφωνα με το άρθρο: «Η πρόθεση να ζητηθεί αναβολή της συζήτησης κοινοποιείται το αργότερο πριν από 24 ώρες στον Πρόεδρο, ο οποίος ενημερώνει αμέσως το Κοινοβούλιο».

Λυπάμαι, αλλά είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόσω αυτό το άρθρο.

Έχετε κάθε δικαίωμα να ζητήσετε την απόσυρση αυτού του θέματος. Μπορούσατε να το κάνετε τη στιγμή έγκρισης της ημερήσιας διάταξης, τη Δευτέρα. Σας υπενθυμίζω ότι κανένας στο Κοινοβούλιο τη Δευτέρα δεν αντιτάχθηκε στην ημερήσια διάταξη, όπως αυτή υποβλήθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων και η προθεσμία που προβλεπόταν για να ζητηθεί η απόσυρση αυτού του θέματος, δυστυχώς έχει παρέλθει.

Λυπάμαι ειλικρινά, αλλά δεν μπορώ να αποφανθώ ότι η ολομέλεια έκρινε εσφαλμένα τη Δευτέρα και αυτό που σας προτείνω επί του παρόντος είναι να συνεχίσουμε με αυτήν τη συζήτηση η οποία, σας διαβεβαιώνω, θα είναι εξαιρετικά σύντομη, καθώς υπάρχουν πολλοί λίγοι εγγεγραμμένοι ομιλητές.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Κύριε Πρόεδρε, ο διορισμός του Προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας δεν θα πρέπει να αποτελεί προνόμιο του αρχηγού κράτους με το μεγαλύτερο πακέτο μετοχών, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Δεν υπήρχε ανάγκη να συγκριθεί ο υποψήφιος των Ηνωμένων Πολιτειών με άλλους υποψηφίους, ή να συγκριθούν μεταξύ τους και υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει ποιος θα πρέπει να είναι ο υποψήφιος των ΗΠΑ.

Ο Wolfowitz δεν αποτέλεσε την επιλογή αυτών που διατηρούσαν στενότερους δεσμούς με την Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά με τον αμερικανό Πρόεδρο Τζωρτζ Μπους και μόνο αυτόν. Για τον Μπους, ήταν ένας πιστός σύμμαχος, για άλλους ένα επικίνδυνο άτομο που κάνει συνεχώς αποτυχημένες προσπάθειες να ακολουθήσει λανθασμένη πολιτική.

Υπήρξε ένας αμφιλεγόμενος άνθρωπος όταν ανέλαβε την ηγεσία της Παγκόσμιας Τράπεζας και δεν έπαψε στην πραγματικότητα να είναι το ίδιο τώρα που την εγκαταλείπει. Το να ευνοήσει τη μνηστή του δεν ήταν ένα ακούσιο λάθος, αλλά η αιτιολογία που χρειαζόταν προκειμένου να τεθεί τέλος στον ανόητο και απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πράγματα. Αυτά τα λάθη δεν πρέπει να επαναληφθούν όταν θα επιλεγεί ο αντικαταστάτης του. Αυτό που απαιτείται είναι μια διαφανής διαδικασία διαβούλευσης μέσω δημόσιων ακροάσεων των υποψηφίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE), συντάκτης. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, εξήντα χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος Bretton Woods, προφανώς κάτι πρέπει να αλλάξει. Δύο χρόνια μετά την άφιξη του κ. Wolfowitz στην Παγκόσμια Τράπεζα –και όλοι θυμόμαστε τις συνθήκες του διορισμού του, που εξάλλου μας υπενθύμισε ο προηγούμενος ομιλητής και οι οποίες υποχρέωσαν τον κ. Wolfowitz να έρθει και να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των αντιπροσώπων της ΕΕ που συνεδρίασαν στο Συμβούλιο Ecofin– θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι Ευρωπαίοι έκαναν το λάθος να έχουν δίκιο τόσο νωρίς. Δύο χρόνια αργότερα, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που αποδυνάμωσε όχι μόνο την Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά και το σύνολο του διεθνούς ρυθμιστικού συστήματος, τη στιγμή που υπάρχει πραγματική ανάγκη να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.

Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση –και προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται το ψήφισμα που προτείνουμε– να αναλάβει μελλοντικά πλήρως τις ευθύνες της και να αποδειχθεί ικανή να προτείνει αλλαγές στο σύστημα Bretton Woods, προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα διορισμών, το οποίο δεν διασφαλίζει ούτε τη νομιμότητα, ούτε τη διαφάνεια ούτε την αξιοπιστία του υπευθύνου ενός τόσο σημαντικού οργάνου όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για παράδειγμα, εφαρμόζει ένα σύστημα στο οποίο υπάρχει ένας βαθμός ανταγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων και ορισμένη δημοσιότητα, κάτι που κρίνω ως περισσότερο αποδεκτό σύστημα. Για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να ξεκινήσουμε σκληρές διαπραγματεύσεις με τους αμερικανούς εταίρους μας, καλύπτοντας όλες τις πτυχές αυτού του ζητήματος. Το επισημάναμε στο ψήφισμα που εγκρίναμε τον προηγούμενο μήνα και, λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ζητούμε από τη γερμανική και την επικείμενη πορτογαλική προεδρία, να μελετήσουν τις προτάσεις που θα ήθελε να θέσει υπό συζήτηση η ΕΕ. Για τον διορισμό του διαδόχου του κ. Wolfowitz, ελπίζουμε να έχουν οι Ευρωπαίοι την ευκαιρία ακρόασης του επιλεγμένου υποψηφίου, πριν από τον διορισμό του.

Τέλος, εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι ο κ. Barroso δέχθηκε τον κ. Wolfowitz όταν η διατήρηση του τελευταίου στην ηγεσία της Παγκόσμιας Τράπεζας είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE), συντάκτης. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Wolfowitz ανήκει στην ισχυρή συμμορία του πολέμου του Μπους στο Ιράκ. Δεν αποτέλεσε επομένως έκπληξη για κανέναν το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2005 ο θείος Σαμ τον διόρισε στην επικερδή θέση του προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Αυτό που αποτέλεσε έκπληξη ήταν η μεγάλη τόλμη που επέδειξε ο άνθρωπος αυτός, αποφασίζοντας με προκλητικό τρόπο μια γενναιόδωρη αύξηση του μισθού της συντρόφου του, και ακόμη πιο εκπληκτικός ήταν ο αναίσχυντος τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε να παραμείνει στη θέση του, παρά την παγκόσμια κατακραυγή. Είναι περιττό να πούμε ότι, κατά τη διάρκεια της μάχης αυτής είχε την πλήρη στήριξη του προέδρου Μπους, ο οποίος είναι συνηθισμένος σε επονείδιστες συμπεριφορές. Η υπόθεση Wolfowitz μπορεί να έχει λήξει πια, αλλά η δυσοσμία που συνδέεται με τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μπους και την κακή διακυβέρνηση του κόσμου, παραμένει στους υποδοχείς της όσφρησής μας.

Ας ελπίσουμε και ας προσευχηθούμε, για χάρη του αμερικανικού λαού καθώς και του υπόλοιπου κόσμου, ο κ. Μπους και οι θιασώτες του να πάρουν σύντομα τον δρόμο της εξόδου. Εγκρίνοντας αυτή την πρόταση ψηφίσματος, ελπίζουμε να πάει στο καλό ο κ. Wolfowitz από την Παγκόσμια Τράπεζα και να ακολουθήσουν καλύτερες μέρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE), συντάκτρια. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν ο κ. Wolfowitz διορίστηκε Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Κοινοβούλιό μας απέστειλε μέσω της Επιτροπής Ανάπτυξης μια ανοιχτή επιστολή, στην οποία καταγράφονταν λεπτομερώς όλα τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από έναν τέτοιου είδους διορισμό, τόσο από πλευράς διακυβέρνησης και, επομένως, κράτους δικαίου, όσο και από διεθνούς πλευράς.

Τα γεγονότα απέδειξαν ότι η εν λόγω πρωτοβουλία ήταν σωστή, δυστυχώς όμως παρέμεινε απομονωμένη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι ούτε η Επιτροπή ούτε τα μέλη του Συμβουλίου θέλησαν ποτέ πραγματικά να δεσμευθούν για την επεξεργασία μιας ευρωπαϊκής θέσης σχετικά με τα θεσμικά όργανα του Bretton Woods.

Πιστεύω ότι τις προσεχείς εβδομάδες μας περιμένει μια πρόκληση: να αποδείξουμε και να προσπαθήσουμε να πείσουμε τα κράτη μέλη, αλλά και την Επιτροπή, να προβούν σε ενέργειες αναφορικά με αυτό το θέμα, χωρίς να υποκρίνονται ότι το ζήτημα δεν μας αφορά· χωρίς μια ευρωπαϊκή φωνή, αυτού του είδους η διαδικασία θα παραμείνει ως έχει.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο Paul Wolfowitz θα παραιτηθεί από το αξίωμα του προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας στο τέλος Ιουνίου. Η ώθηση για την παραίτησή του ήρθε κυρίως από τον Καναδά και την Ευρώπη, καθώς φοβόμασταν δικαιολογημένα απώλεια της εμπιστοσύνης προς την Παγκόσμια Τράπεζα.

Οι αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας των δημοσίων θεσμών που ανέκαθεν ζητούσε ο απερχόμενος πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας πρέπει να ισχύουν και για τις ενέργειες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ίδιας της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όπως πολλοί συνάδελφοι, καλωσορίζω κι εγώ την παραίτηση του Paul Wolfowitz, ενός κορυφαίου νεοσυντηρητικού και ενός από τους κύριους υπερμάχους του πολέμου στο Ιράκ. Όπως πολλοί άλλοι, λυπάμαι διότι αυτή η απόφαση έρχεται με κάποια καθυστέρηση.

Φυσικά, η σημερινή συζήτηση και το ψήφισμα δεν αφορούν μόνο τον Paul Wolfowitz προσωπικά. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να αποφύγουμε παρόμοια λάθη στο μέλλον και να βρούμε καλύτερες διαδικασίες επιλογής. Θέλουμε να ζητήσουμε από τη γερμανική και την πορτογαλική προεδρία να παρουσιάσουν προτάσεις εξ ονόματος της ΕΕ για να γίνει μελλοντικά η επιλογή των στελεχών των θεσμικών οργάνων του Bretton Woods πιο δημοκρατική, πιο διαφανής και πιο υπεύθυνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα αναφέρεται στην υπόθεση Wolfowitz όσον αφορά «την αποτυχία της Παγκόσμιας Τράπεζας να ανταποκριθεί στα παγκοσμίως αποδεκτά πρότυπα διαφάνειας και δημοκρατίας». Η απόλυτη εξαπάτηση! Κάθε πρότυπο διαφάνειας και δημοκρατίας στον κόσμο ακολουθείται σε αυστηρά περιορισμένη βάση και η Ευρωπαϊκή Ένωση δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί παράδειγμα προς μίμηση.

Ο κ. Wolfowitz εκδιώχθηκε από τη θέση του από όσους αντιτάχθηκαν στο πρόγραμμά του για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το χειρότερο πράγμα που οι γενικοί διευθυντές της Τράπεζας μπορούσαν να του καταλογίσουν ήταν ότι «έγιναν αρκετά λάθη». Αν το χειρότερο αδίκημα του κ. Wolfowitz ήταν ότι προσέφερε δουλειά στη σύντροφό του, τότε δύσκολα θα θεωρηθεί ως ένα μικρότερο λάθος εκτίμησης σε σχέση με τα παροιμιώδη επίπεδα ευνοιοκρατίας και διαφθοράς για τα οποία υπήρξε ένοχη η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια και τα συνήθη επίπεδα διαφθοράς που συνδέονται με την Παγκόσμια Τράπεζα. Ο κ. Wolfowitz θέλησε να προχωρήσει σε εκκαθάριση και τώρα δεν θα το καταφέρει, όμως αυτή η αρνητική εξέλιξη δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δικούς της σκοπούς.

Έρχομαι έτσι στην παράγραφο 6 του ψηφίσματος, στην οποία απευθύνεται έκκληση να αποκτήσει η Επιτροπή καθεστώς παρατηρητή στην Τράπεζα και να συμμετέχει και να παρεμβαίνει σε ορισμένα συμβούλια. Η φράση κλειδί εδώ είναι «εκκρεμούσα νομική προσωπικότητα της Ένωσης». Αυτή η νομική προσωπικότητα εξαρτάται από την κύρωση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος που η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να επιβάλει στους λαούς της Ευρώπης, είτε το θέλουν είτε όχι.

Ο πρόεδρος Μπους πρέπει να διορίσει νέο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας του οποίου η σύντροφος ή ο σύντροφος έχει ήδη μια δουλειά και ο οποίος είτε θα προχωρήσει σε εκκαθάρισή της, είτε θα διακόψει τη λειτουργία της, ενώ πρέπει να διασφαλίσει ότι εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο μακριά!

 
  
MPphoto
 
 

  Dalia Grybauskaitė, Επιτροπή. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση στην Παγκόσμια Τράπεζα πριν από την παραίτηση του κ. Wolfowitz. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή δεν είναι μέτοχος στην Τράπεζα· δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί απλώς να λάβει υπό σημείωση την απόφαση παραίτησης του κ. Wolfowitz.

Η Επιτροπή καλεί την Τράπεζα και τα μέλη της να ξεκινήσουν συζητήσεις για τον ορισμό διαδόχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια και τη σταθερότητα στην ηγεσία της Τράπεζας. Η Παγκόσμια Τράπεζα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο για την ανάπτυξη. Η Επιτροπή αναμένει τη συνέχιση του ισχυρού ρόλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και της καλής συνεργασίας της με αυτό το όργανο όσον αφορά τις αναπτυξιακές προσπάθειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Πριν το τέλος της συζήτησης, θα ήθελα να προβώ στην παρακάτω δήλωση.

Καταλαβαίνω γιατί κάποιοι βουλευτές του Κοινοβουλίου εξεπλάγησαν και απόρησαν με το γεγονός ότι υπήρξαν τέσσερα θέματα στην αποψινή συζήτηση, αντί για τρία, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό μας. Υπήρξε μια απόκλιση μεταξύ δύο απολύτως νόμιμων προοπτικών: αυτής που προβλέπεται από τον Κανονισμό και αυτής που αναζητούσε η Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία εγκρίθηκε στη σύνοδο της ολομέλειας.

Ζητώ λοιπόν από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να διασφαλίσει ότι ο Πρόεδρος δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ ξανά παρόμοιο πρόβλημα. Ο Πρόεδρος έπρεπε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει την έκπληξη της ολομέλειας, η οποία είναι κατανοητή, δεδομένης της σύγκρουσης που παρατηρήθηκε σήμερα μεταξύ δύο πηγών νομιμότητας.

Μην θεωρήσετε σας παρακαλώ πως οι παρεμβάσεις σας δεν ελήφθησαν υπόψη. Θα τις παρακολουθήσουμε και θα εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά το τέλος των συζητήσεων, δηλαδή αμέσως τώρα.

 
  

(1) βλ. Συνοπτικά πρακτικά

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου