Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 24. maj 2007 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 4.Situationen i Kashmir (forhandling)
 5.Via Baltica-projektet (forhandling)
 6.Velkomstord
 7.Afstemningstid
  7.1.Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (afstemning)
  7.2.Den fælles markedsordning for korn (afstemning)
  7.3.Prøvelse af Beniamino Donnicis mandat (afstemning)
  7.4.Situationen i Nigeria (afstemning)
  7.5.International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (afstemning)
 8.Velkomstord
 9.Afstemningstid (fortsat)
  9.1.Innovationsstrategi for EU (afstemning)
  9.2.Organiseret kriminalitet (afstemning)
  9.3.Situationen i Kashmir (afstemning)
  9.4.Estland (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 13.Dagsorden: se protokollen
 14.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  14.1.Sagen om senderen "Radio Caracas TV" i Venezuela
  14.2.Menneskerettighederne i Syrien
  14.3.Menneskerettighederne i Sudan
  14.4.Sagen om Verdensbankens præsident
 15.Afstemningstid
  15.1.Sagen om senderen "Radio Caracas TV" i Venezuela (afstemning)
  15.2.Menneskerettighederne i Syrien (afstemning)
  15.3.Menneskerettighederne i Sudan (afstemning)
  15.4.Sagen om Verdensbankens præsident (afstemning)
 16.Valgs prøvelse: se protokollen
 17.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 18.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet : se protokollen
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 20.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116): se protokollen
 21.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 22.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: : se protokollen
 23.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 24.Afbrydelse af sessionen
 BILAG (Skriftlige svar)
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (414 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (869 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik