Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κασμίρ: σημερινή κατάσταση και προοπτικές (συζήτηση)
 5.Via Baltica (συζήτηση)
 6.Καλωσόρισμα
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών (ψηφοφορία)
  7.2.Κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (ψηφοφορία)
  7.3.Έλεγχος της εντολής του Beniamino Donnici (ψηφοφορία)
  7.4.Κατάσταση στη Νιγηρία (ψηφοφορία)
  7.5.Διεθνές εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) (ψηφοφορία)
 8.Καλωσόρισμα
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1.Κάνοντας τη γνώση πράξη: μια στρατηγική καινοτομίας ευρείας βάσης για την ΕΕ (ψηφοφορία)
  9.2.Ανάπτυξη στρατηγικής αντίληψης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος (ψηφοφορία)
  9.3.Κασμίρ: σημερινή κατάσταση και προοπτικές (ψηφοφορία)
  9.4.Εσθονία (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ημερήσια διάταξη: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  14.1.Η περίπτωση του τηλεοπτικού καναλιού "Radio Caracas TV" στη Βενεζουέλα
  14.2.Ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία
  14.3.Ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν
  14.4.Υπόθεση "Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας"
 15.Ώρα των ψηφοφοριών
  15.1.Η περίπτωση του τηλεοπτικού καναλιού "Radio Caracas TV" στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  15.2.Ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία (ψηφοφορία)
  15.3.Ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν (ψηφοφορία)
  15.4.Υπόθεση "Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας" (ψηφοφορία)
 16.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (738 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1075 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου