Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 24 maj 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Anslagsöverföringar: se protokollet
 4.Kashmir: nuvarande situation och framtidsutsikter (debatt)
 5.Via Baltica (debatt)
 6.Välkomsthälsning
 7.Omröstning
  7.1.Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna (omröstning)
  7.2.Den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (omröstning)
  7.3.Valprövning av Beniamino Donnici (omröstning)
  7.4.Situationen i Nigeria (omröstning)
  7.5.Internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) (omröstning)
 8.Välkomsthälsning
 9.Omröstning (forts.)
  9.1.Innovationsstrategi (omröstning)
  9.2.Bekämpande av organiserad brottslighet (omröstning)
  9.3.Kashmir: nuvarande situation och framtidsutsikter (omröstning)
  9.4.Estland (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Föredragningslista: se protokollet
 14.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  14.1.TV-kanalen ”Radio Caracas Televisión” i Venezuela
  14.2.Mänskliga rättigheter i Syrien
  14.3.Mänskliga rättigheter i Sudan
  14.4.”Affären kring ordföranden i Världsbanken”
 15.Omröstning
  15.1.TV-kanalen ”Radio Caracas Televisión” i Venezuela (omröstning)
  15.2.Mänskliga rättigheter i Syrien (omröstning)
  15.3.Mänskliga rättigheter i Sudan (omröstning)
  15.4.”Affären kring ordföranden i Världsbanken” (omröstning)
 16.Valprövning: se protokollet
 17.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 18.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 20.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 21.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 22.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 24.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (422 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (850 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy