Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 6 juni 2007 - Brussel Uitgave PB

Stappenplan voor het grondwettelijke proces van de Unie (debat)
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), schriftelijk. - (EN) De procedure voor een Grondwettelijk Verdrag is tot stilstand gekomen door de uitslag van de referenda in Frankrijk en Nederland. Een aantal lidstaten heeft desondanks het ratificatieproces voortgezet, maar een aantal andere niet. Vervolgens hebben wij een denkpauze ingelast.

Vandaag krijgt het Grondwettelijk Verdrag weer nieuwe impulsen. Het stappenplan geeft aan dat er vóór de nieuwe verkiezingen van het Europees Parlement in 2009 een Grondwet zal zijn.

Toen de Grondwet verworpen werd, had iedereen daar een mening over. Een van de veelgehoorde standpunten was dat veel Europese burgers zich niet met de EU konden identificeren.

In de eerste plaats is een Europese Grondwet van essentieel belang, tenminste, als wij in het Europese proces blijven geloven.

In de tweede plaats moeten de burgers van de lidstaten van de Europese Unie het gevoel krijgen dat zij op eenzelfde manier deel uitmaken van de EU als dat zij zich burgers van hun eigen land voelen.

In de derde plaats is het essentieel dat de burgers weten wat die Grondwet nu precies inhoudt.

Ik noem deze prioriteiten omdat niet alle Europese lidstaten even enthousiast over dit proces zijn. Veel Europeanen voelen zich geen burgers van de EU op een manier die vergelijkbaar is met de wijze waarop zij zich met hun nationale burgerschap identificeren. Tot slot zijn de meeste Europeanen nog steeds niet op de hoogte van de voor- en nadelen van de Grondwet. Als wij er niet in slagen om deze kwesties in de komende twee jaar op te lossen, vinden wij ons tegen die tijd wellicht weer terug in dezelfde positie als vandaag.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid