Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 6 juni 2007 - Brussel Uitgave PB

2. Mededelingen van de Voorzitter (samenstelling Parlement; ETA)
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Dames en heren, het is mij een groot genoegen om vandaag achttien afgevaardigden te mogen verwelkomen die in Bulgarije zijn verkozen in de eerste rechtstreekse verkiezingen aldaar voor het Europees Parlement.

(Applaus)

Op 20 mei 2007 hebben de burgers van Bulgarije in een democratisch proces hun afgevaardigden in het Europees Parlement gekozen. Dit was een belangrijke dag voor Bulgarije, dat op 1 januari van dit jaar tot de Europese Unie is toegetreden. Daarmee is, nadat in het land het communisme overwonnen werd, de opname van Bulgarije in de Europese familie voltooid.

Het heeft meer dan zestig jaar geduurd voordat Bulgarije opnieuw aansluiting vond bij het vrije Europa en ons continent herenigd werd. Bulgarije is een land met een oeroude cultuur, dat gelegen is op een kruispunt tussen Oost en West. Naar men zegt is hier in het jaar 681 een van de oudste staten van Europa gesticht. Bulgarije is het land van Orpheus en Eurydice, het land van de Thraciërs en van Dionysus. Bulgarije brengt een rijk cultureel en intellectueel erfgoed mee en zal bijdragen aan de wederzijdse verrijking van de Europese Unie en Bulgarije.

Wij zijn Bulgarije en in het bijzonder de mensen daar dank verschuldigd voor hun inspanningen en bereidheid tot hervormingen van de afgelopen jaren. Er werd grote vooruitgang geboekt en vele hervormingen werden in betrekkelijk korte tijd doorgevoerd. Nu is het ook aan onze nieuwe collega’s om ervoor te zorgen dat de verdere hervormingen die noodzakelijk zijn met dezelfde vastberadenheid ten uitvoer worden gelegd.

Ik hoop dat u zich snel en met succes zult inwerken in de activiteiten van het Europees Parlement, zodat u in staat zult zijn om met uw werk en inzet een constructieve bijdrage te leveren, ten bate van uw kiezers en van Europa. U zult de stem van de Bulgaarse burgers zijn in het Europees Parlement en hier hun belangen behartigen. Laten we gezamenlijk werken aan de verdere ontwikkeling van ons gezamenlijke Europa.

(Applaus)

Dames en heren, in overleg met de fractievoorzitters en het gehele Europees Parlement - en ik zeg dit ook omdat ik mevrouw Dührkop Dührkop in ons midden zie - wil ik de volgende verklaring afgeven namens het Europees Parlement:

De terreurorganisatie ETA heeft de zogenaamde wapenstilstand, die op 22 maart 2006 werd ingesteld, als beëindigd verklaard. In deze moeilijke tijden wil ik mijn solidariteit betuigen met het gehele Spaanse volk en zijn democratische instellingen. Het Europees Parlement veroordeelt stellig het gebruik van geweld als middel om ongeacht welk doel te bereiken. Vandaag doen wij als Europees Parlement meer dan ook een beroep op alle lidstaten om de Spaanse autoriteiten krachtig te ondersteunen in hun strijd tegen de terreur, in een strijd die slechts op basis van de beginselen van de rechtsstaat, met volledige toepassing van de wet en met sterke democratische instellingen kan worden gevoerd.

Onze gedachten zijn op dit moment bij de slachtoffers van het terrorisme. Wij leven met hen mee en zijn solidair met hen.

(Applaus)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid