Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 6 юни 2007 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Подновяване на сесията (разискване)
 2.Изявления на председателя (състав на Парламента; ЕТА)
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 4.Дневен ред: вж. протоколи
 5.Внасяне на документи: вж. протоколи
 6.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 7.Писмени декларации (член 116 от правилника): вж. протоколи
 8.Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протоколи
 9.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 10.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 11.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 12.Пътна карта за конституционния процес в Европейския съюз (разискване)
 13.Среден Изток (разискване)
 14.Съвет по правата на човека на Обединените нации (разискване)
 15.Управление на морските граници на Европа - Европейска солидарност и защита правата на мигрантите (разискване)
 16.Договорът от Прюм: трансгранично сътрудничество в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност - Визовата информационна система (ВИС) - Достъп до визовата информационна система (ВИС) за справки - Защита на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (разискване)
 17.Приветствие за добре дошли
 18.Договорът от Прюм: трансгранично сътрудничество в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност - Визовата информационна система (ВИС) - Достъп до визовата информационна система (ВИС) за справки - Защита на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (продължение на разискването)
 19.Едноминутни изказвания (член 144 от Правилника на ЕП)
 20.Социалният статус на дейците на изкуството (разискване)
 21.Многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море (разискване)
 22.Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2008 г. (разискване)
 23.Специфични правила по отношение на сектор плодове и зеленчуци (разискване)
 24.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 26.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (617 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1020 kb)
Правна информация - Политика за поверителност