Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 6. juuni 2007 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine (arutelu)
 2.Presidendi avaldused (parlamendi koosseis; ETA)
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Päevakord (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 7.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vt protokoll)
 8.Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 9.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 10.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 11.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 12.Euroopa Liidu põhiseaduse lepingu ratifitseerimisprotsess (arutelu)
 13.Lähis-Ida (arutelu)
 14.ÜRO Inimõiguste Nõukogu (arutelu)
 15.Euroopa merepiiride haldamine - Euroopa solidaarsus ja sisserändajate õiguste kaitsmine (arutelu)
 16.Prümi leping: piiriülene koostöö seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega - Viisainfosüsteem (VIS) - Juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) - Isikuandmete kaitse (arutelu)
 17.Tervitus
 18.Prümi leping: piiriülene koostöö seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega - Viisainfosüsteem (VIS) - Juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) - Isikuandmete kaitse (arutelu jätkamine)
 19.Üheminutilised sõnavõtud (Kodukorra artikkel 144)
 20.Kunstnike sotsiaalne staatus (arutelu)
 21.Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava (arutelu)
 22.Euroopa Parlamendi 2008. eelarveaasta tulude ja kulude esialgne eelarvestus (arutelu)
 23.Puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad (arutelu)
 24.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokolli)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (617 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1020 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika