Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 6 juni 2007 - BrusselUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting (debat)
 2.Mededelingen van de Voorzitter (samenstelling Parlement; ETA)
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Agenda: zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 7.Schriftelijke verklaringen (artikel 116): zie notulen
 8.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 9.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 10.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 12.Stappenplan voor het grondwettelijke proces van de Unie (debat)
 13.Midden-Oosten (debat)
 14.VN-Raad voor de mensenrechten (debat)
 15.Beheer van de maritieme grenzen van Europa - Solidariteit en bescherming van de rechten van migranten (debat)
 16.Verdrag van Prüm: intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit - Visuminformatiesysteem (VIS) - Toegang tot en raadpleging van het visuminformatiesysteem (VIS) - Bescherming van persoonsgegevens (debat)
 17.Welkomstwoord
 18.Verdrag van Prüm: intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit - Visuminformatiesysteem (VIS) - Toegang tot en raadpleging van het visuminformatiesysteem (VIS) - Bescherming van persoonsgegevens (voortzetting van het debat)
 19.Spreektijd van één minuut (artikel 144 van het Reglement)
 20.Sociaal statuut van kunstenaars (debat)
 21.Kabeljauwbestanden in de Oostzee (debat)
 22.Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor 2008 (debat)
 23.Specifieke voorschriften voor de sector groenten en fruit (debat)
 24.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (592 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1159 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid