Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 6 czerwca 2007 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji (debata)
 2.Oświadczenia Przewodniczącego (skład Parlamentu; ETA)
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Porządek dzienny: patrz protokół
 5.Składanie dokumentów: patrz protokół
 6.Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów): Patrz protokól
 7.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 8.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego: patrz protokół
 9.Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu: Patrz protokól
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 11.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 12.Kontynuacja procesu konstytucyjnego w Unii Europejskiej (debata)
 13.Bliski Wschód (debata)
 14.Rada ds. Praw Człowieka ONZ (debata)
 15.Zarządzanie granicami morskimi w Europie - Solidarność europejska i ochrona praw imigrantów (debata)
 16.Konwencja z Prüm: współpraca transgraniczna w walce z terroryzmem i przestępczością transgraniczną - System Informacji Wizowej (VIS) - Wgląd do danych Systemu Informacji Wizowej (VIS) - Ochrona danych osobowych (debata)
 17.Powitanie
 18.Konwencja z Prüm: współpraca transgraniczna w walce z terroryzmem i przestępczością transgraniczną - System Informacji Wizowej (VIS) - Wgląd do danych Systemu Informacji Wizowej (VIS) - Ochrona danych osobowych (ciąg dalszy debat)
 19.Jednominutowe wystąpienia (art. 144 Regulaminu PE)
 20.Społeczny status artystów (debata)
 21.Wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów (debata)
 22.Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok 2008 (debata)
 23.Szczególne przepisy dotyczące sektora owoców i warzyw (debata)
 24.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 25.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 26.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (617 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1020 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności