Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 6. júna 2007 - BruselRevidované vydanie
 1.Obnovenie zasadania (rozprava)
 2.Vyhlásenia predsedu (zloženie Parlamentu; ETA)
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Program: pozri zápisnicu
 5.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 6.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 7.Písomné vyhlásenia (článok 116 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 9.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 10.Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 11.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 12.Pokračovanie ústavného procesu v Európskej únii (rozprava)
 13.Blízky východ (rozprava)
 14.(rozprava)
 15.Riadenie morských hraníc Európy - Európska solidarita a ochrana práv migrantov (rozprava)
 16.Prümská zmluva: zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti - Vízový informačný systém (VIS) - Nahliadanie do vízového informačného systému (VIS) - Ochrana osobných údajov (rozprava)
 17.Privítanie
 18.Prümská zmluva: zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti - Vízový informačný systém (VIS) - Nahliadanie do vízového informačného systému (VIS) - Ochrana osobných údajov (pokračovanie rozpravy)
 19.Jednominútové vystúpenia (článok 144 rokovacieho poriadku)
 20.Spoločenské postavenie umelcov (rozprava)
 21.Viacročný plán pre zásoby tresky v Baltickom mori a rybolov využívajúci zásoby tresky (rozprava)
 22.Predbežný stav príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu - 2008 (rozprava)
 23.Osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny (rozprava)
 24.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 26.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (617 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (1020 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia