Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 19. kesäkuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2006 (keskustelu)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, aluksi ilmaisen tyytyväisyyteni tähän mietintöön. Mielestäni se on hyvin ajankohtainen, koska se on laadittu juuri ennen Wiesbadenissa pidettävää kokousta, johon aiomme osallistua. En oikeastaan tiedä, kuunteleeko komission jäsen tätä keskustelua, mutta toisinaan minusta tuntuu, että olemme kuin ympärillä surisevia paarmoja tuodessamme esiin asioita, joihin eivät kiinnitä suurtakaan huomiota muut kuin me itse laatiessamme tämänkaltaisia erinomaisia mietintöjä.

Olen kuitenkin sitä mieltä, että innovaatiot ja muutokset ovat mahdollisia. Olen kotoisin maasta, jossa on liioittelematta kärsitty nälänhätää lähimenneisyydessä – keskustelin erään henkilön kanssa, joka oli puhunut erään toisen henkilön kanssa, joka oli selvinnyt Irlannin viimeisestä suuresta nälänhädästä: siitä on niin vähän aikaa. Yksi asia, joka sai aikaan suuria muutoksia Irlannissa, kuten Yhdysvalloissakin, oli maanomistusoikeus. Kiitän sekä jäsen Nirj Devaa että jäsen Jürgen Schröderiä siitä, että he ottavat tämän asian jatkuvasti esiin. Mielestäni tätä asiaa on pidettävä esillä. Meidän on yritettävä tuoda tämänkaltaisia uusia ideoita esille.

Tarkastellaanpa Irlannin historiaa ja sitä, miten Irlannin jakautuminen tapahtui: monille Irlannin pohjoisosaan saapuneille ihmisille annettiin pieniä maapalstoja ja omistusoikeus niihin. Niillä he kasvattivat pellavaa, hankkivat pääomaa ja vaurastuivat. Etelä-Irlannissa maanomistajat asuivat muualla eivätkä vuokralaiset pystyneet elättämään itseään eikä heillä ollut omistusoikeutta maapalstaansa.

Kehitys oli samanlaista Yhdysvalloissa, joka oli aluksi suurissa vaikeuksissa. Ihmiset saivat siellä omistusoikeuden, mikä sai aikaan suuren muutoksen. Meidän on ryhdyttävä selvittämään mahdollisuuksia antaa ihmisille omistusoikeus pääomaan etenkin Afrikassa ja yleensäkin kehitysmaissa. Vaikka suhtaudunkin myönteisesti tämän mietinnön yleislinjaan, olen vakaasti sitä mieltä, että meidän on alettava etsiä uusia käytäntöjä ja lisäarvoa, joita me – Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto – voimme toteuttaa kehitysmaissa. Mielestäni omistusoikeuden alaan liittyvien kysymysten käsittelyä on syytä jatkaa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö