Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 19 juni 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

Den gemensamma parlamentariska församlingens AVS-EU arbete (2006) (debatt)
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE). – (FR) Herr talman! Jag vill tacka min ärade kollega Thierry Cornillet för hans utmärkta betänkande. Han uttrycker tydligt och kraftfullt det väldiga arbete som den gemensamma parlamentariska församlingen fullbordade under 2006. Till följd av dess kvalitativa resultat anser jag att församlingen har etablerat sig som en central aktör i dialogen om samarbetet mellan nordliga och sydliga länder.

Församlingen har gjort intryck genom att uttala sig kraftfullt om Darfur i Wien, genom att förkasta förbuden mot fastställandet av skuld och genom att föreslå att en åtgärdsplan utformas för att få ett slut på krisen. Församlingen gjorde också intryck genom att i Bridgetown uttrycka sin ståndpunkt om den kritiska frågan om avtalen om ekonomiska partnerskap. Dess budskap var dessutom en enhällig förklaring om att dessa avtal måste förbli instrument för utveckling, vilket kommissionsledamot Louis Michel på nytt bekräftade för en liten stund sedan under den föregående debatten.

Den gemensamma församlingens politiska inflytande kommer att fortsätta att öka under de kommande månaderna när nu kommissionen har åtagit sig att ge församlingen tillstånd att undersöka samtliga lands- och regionalstrategidokument för länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, och när nu församlingen kan sammankalla regionala konferenser för att finna specifika svar på viktiga frågor som t.ex. migration.

Mot bakgrund av dessa nya befogenheter – även om de inte är några egentliga befogenheter – måste vi se till att församlingen har de resurser som krävs för att utföra sina uppgifter. Jag vill säga till kommissionen och kommissionsledamoten att vi är tvungna att agera samfällt för att hitta flexibla och effektiva sätt för att gemensamt arbeta med förfarandet för att utöva denna nya rättighet att undersöka strategidokument. Detta är besvärligt och svårt, men vi är tvungna att ta oss an utmaningen.

Jag vädjar också till arbetsgruppen för den parlamentariska reformen att ta hänsyn till den gemensamma parlamentariska församlingens särskilda egenskaper och de restriktioner som den berörs av, för när parlamentets tidsplan ställs samman nu i dagarna kommer några av våra åtaganden att krocka med församlingens arbete.

Slutligen vill jag hylla Glenys Kinnock för det sätt på vilket hon har utövat sitt medordförandeskap i församlingen.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy