Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0028(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0035/2007

Debatai :

PV 18/06/2007 - 15
CRE 18/06/2007 - 15

Balsavimas :

PV 19/06/2007 - 8.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0259

Diskusijos
Antradienis, 2007 m. birželio 19 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija

9. Paaiškinimai dėl balsavimo
PV
  

- Rapport: Wallis (A6-0042/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), par écrit. – L'évolution du monde du travail, la fragilité de certains secteurs comme l'industrie, l'explosion du secteur des services, et la mobilité accrue de la main d'œuvre sont autant de phénomènes qui obligent le Parlement européen à œuvrer en faveur d'une plus grande protection des travailleurs.

Dès le mois de décembre, le rapport de Mme Bachelot créait un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, et c'est dans le même souci de prise en compte des droits des travailleurs, que s'inscrit la directive sur la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.

Chaque année, des milliers de salariés sont privés de revenus, parfois durant des mois, du fait de la faillite de leur entreprise, créant ainsi autant de situations de détresse.

Cette directive permettra la codification de toutes les règles relatives à la protection du travailleur salarié en cas d'insolvabilité de l'employeur, et elle s'appliquera à toute relation de travail, quel que soit le type de contrat.

La réalisation du marché intérieur, parfois accusée à tort de renforcer l'insécurité sur le marché du travail, peut, bien au contraire, être à la source d'une véritable législation et de la création d'un système de protection des travailleurs salariés. Et ce rapport que je soutiens en est la preuve.

 
  
  

- Rapport: Mayer (A6-0132/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písomne. Som veľmi rád, že sme schválili smernicu EP o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci.

Kodifikovaný návrh bol vypracovaný na základe konsolidovaného znenia smernice 89/655/EHS za pomoci systému na spracovanie údajov.

Je veľmi dôležité, aby zamestnávateľ vykonal vždy také potrebné opatrenia, aby pracovníci mali pre príslušnú prácu také prostriedky a podmienky, aby to zabezpečovalo ich bezpečnosť a ochranu pri práci.

Keďže niekedy majú najmä noví zamestnávatelia tendenciu viac myslieť na svoj čistý zisk ako na financovanie financií na celý rad ochranných prostriedkov, či na vytváranie bezpečných prevádzok, a preto prichádza ku poškodeniu zdravia, niekedy až k ohrozeniu života pracovníkov. Zamestnávatelia majú teraz jasný rámec štandardov, ktorého sa musia pridŕžať, a preto vítam schválenie tohto textu, ktorý posilňuje jednoznačne ochranu zdravia a bezpečnosti v pracovnom procese.

 
  
  

- Rapport: Mayer (A6-0201/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písomne. Schválili sme kodifikovaný návrh na základe predbežného konsolidovaného znenia smernice 83/477/EHS, ako aj jej zmien a doplnení.

Som si vedomý toho, že zlepšenie bezpečnosti hygieny a ochrany zdravia pracovníkov je cieľ, ako odstrániť z pracovného prostredia občanov azbest a všetky látky obsahujúce azbest, ktoré vykazujú veľké nebezpečie pre zdravie občanov, nakoľko predstavujú riziko karcinogenity.

Konsolidovaním tejto smernice dostávame záväzný text, ktorý nedovoľuje používať azbest a jeho deriváty v nových stavbách a pri búracích a asanačných prácach posilňuje po každej stránke v najvyššej možnej miere postavenie pracovníkov, ktorí s azbestom prichádzajú do styku. Vítam tiež preventívne opatrenia v zmysle ochrany zdravia pri práci.

 
  
  

- Rapport: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0231/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O presente relatório refere-se ao protocolo de pescas com São Tomé e Príncipe sobre as possibilidades de pesca comunitárias para 4 anos (com início em Junho de 2006). No âmbito deste acordo, Portugal possui cinco licenças para atuneiros palangreiros de superfície.

Neste novo protocolo, as possibilidades de pescas foram globalmente reduzidas em 32%, sendo aumentado o encargo financeiro para os armadores - de 25 para 35 euros por tonelada de peixe pescado -, enquanto foi reduzido o encargo financeiro para a Comunidade no mesmo montante. Medidas que, face às suas consequências para o sector, nos levantam fortes reservas.

Face a estas condições, que se traduzem ao nível comunitário em protocolos cada vez com menores possibilidades de pesca e com mais encargos e obrigações para os armadores, a questão que se coloca é a de saber qual o real contributo destes para a efectiva melhoria da situação económica do sector das pescas nos diferentes países da UE?

Por fim, temos as maiores dúvidas quanto à alteração 2, aprovada pelo PE no presente relatório, que concede um poder discricionário à Comissão na recusa de licenças quando exista incumprimento de obrigações, pelo que, em nossa opinião, devem ser salvaguardados os trâmites em vigor para este tipo de situações.

 
  
  

- Rapport: Morillon (A6-0228/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O presente protocolo fixa as possibilidades comunitárias de pesca, para os próximos seis anos, nas águas quiribatianas, mantendo, no essencial, as condições do Acordo de Pescas de Maio de 2003. O protocolo, exclusivamente atuneiro, mantém o número de licenças disponíveis para a frota nacional - ou seja, 6 licenças para o palangre de superfície -, assim como a chave de repartição do financiamento, com os armadores a contribuírem com 35%.

Contudo, importa referir a mudança do quadro de referência, com a substituição dos antigos acordos de pesca com países terceiros (de cariz comercial) pelos novos Acordos de Parceria (com protocolos no domínio das pescas), que, no fundo, funcionam cada vez mais como uma ajuda ao desenvolvimento.

Saliente-se que, neste contexto, as possibilidades de pesca são cada vez mais diminutas, os encargos financeiros para as embarcações mais elevados e as regras de pesca mais condicionadas, o que leva a que essas possibilidades não sejam aproveitadas cabalmente por grande parte das frotas. Por outro lado, verifica-se, por vezes, a deslocalização produtiva de empresas de países da União Europeia neste quadro. Trata-se de um conjunto de questões que nos levantam reservas e interrogações e que deverão ser melhor estudadas e avaliadas aquando da realização de tais protocolos.

 
  
  

- Rapport: Schnellhardt (A6-0035/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich möchte mich vorab noch einmal beim Berichterstatter Horst Schnellhardt dafür bedanken, dass er einen ausgezeichneten Kompromiss ausgehandelt hat, der jetzt Gott sei Dank auch im Plenum die notwendige Mehrheit gefunden hat. Für uns Österreicher war insbesondere die Frage des Jagatees interessant. Es ist uns zusammen mit den Ministern im Rat, Pröll und Seehofer, geglückt, einen Kompromiss zu finden, der für uns durchaus gangbar ist. Auch unsere deutschen Freunde haben nun ein Getränk, das sie ausschließlich unter dem Namen Hüttentee produzieren dürfen. Ich glaube, so ist diese Frage bestmöglich und im allgemeinen Einvernehmen gelöst worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Milí kolegové, chci Vám poděkovat, že v Parlamentu střežíme evropské kulturní dědictví a napříč frakcemi usilujeme, aby tradiční technologické či zeměpisné označení lihovin byla přesná tak, aby vylučovala zahrnutí jiných produktů pod stejné označení. Střežíme nejen kulturní rozmanitost, ale i práva spotřebitelů a proto jsem hlasovala tak, aby každý spotřebitel kdekoliv si objedná sklenku vodky, whisky, rumu či české slivovice, měl jistotu, že si pochutná přesně na tom nápoji, který si přeje.

Proto jsem dala hlas tomu, aby už název na láhvi umožnil rozpoznat, že jde o jinou než tradiční lihovinu, např. spiritus z banánů a nikoliv z brambor, obilí či melasy by se neměl jmenovat banánová vodka, ale banánový drink či spiritus. Možná by nebylo tak složité obhájit evropskou vodku ve WTO. Evropský zákazník musí mít jistotu, že si kupuje skutečně to, co si přeje, a ne náhražku.

Proto je dále pro Českou republiku tak důležité, aby označení Česká slivovice, která se tradičně pálí ze švestek, nemohlo být použito také třeba pro evropský destilát, který chutná po švestkách, protože jejich šťáva je přidávána do spiritusu. A věřte mi, to se nedá srovnat se švestkami pálenými na slivovici. Kdo nevěříte, přijďte k nám slivovici ochutnat.

Žádám, aby bylo zaznamenáno mé plus při posledním jmenovitém hlasování, neboť moje zařízení bohužel selhalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Niestety większość eurodeputowanych opowiedziała się za rozszerzoną definicją wódki. Tym samym przegrała wielowiekowa tradycja.

Sprawozdawca i posłowie, którzy poparli rozszerzoną definicję, poparli zasady, które przyczynią się do obniżenia jakości i walorów smakowych wódki, co w konsekwencji może doprowadzić do tego, że produkt wytwarzany z różnych surowców rolniczych, w tym także pochodzenia zwierzęcego i odpadów poprodukcyjnych, stanie się produktem niebezpiecznym dla konsumenta.

Mamy produkty takie jak wódka, które są przypisane do poszczególnych regionów świata, często o wieloletniej tradycji, są to produkty narodowe i nie można przy nich manipulować wprowadzając niejednoznaczną definicję, co właśnie dziś uczyniliśmy. To jest zła decyzja.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Vstupom Slovenska do Európskej únie nastali pre výrobcov liehu a liehovín zmeny v názvosloví výrobkov. Výrobcovia neboli zo zmien nadšení, ale disciplinovane sa nutnosti zmeny v názvosloví podriadili. Rum, z ktorého sa stal um, by mohol zostať rumom, keby sa vyrábal z liehu z cukrovej trstiny. Výrobcovia z ekonomických dôvodov zostali verní liehu z obilia alebo repnej melasy. Aj preto nemáme na Slovensku rum, ale um so špecifickými rumovými esenciami, ktorý spotrebiteľ konzumuje naďalej pre jeho chuť, ktorá sa vyvíjala po generácie a nezmenila sa ani vstupom do Únie.

Toto sú dôvody, pre ktoré rozumiem svojim kolegom z Poľska, Švédska, Fínska, Estónska, Lotyšska a Litvy a pre ktoré som podpísala a hlasovala za pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý žiada striktnú definíciu vodky a za prijateľné suroviny považuje len obilniny, zemiaky a prípadne melasu z cukrovej repy. Schnellhardtov kompromis, ktorý by etiketu na vodke z obilnín, zo zemiakov alebo z melasy nezmenil a podľa ktorého by výrobok z ostatných surovín niesol označenie „vodka vyrobená z ...“ a nasledovala by pôvodná ingrediencia, nepokladám za prijateľný.

Je to také jednoduché a taká jednoduchá by mala byť aj definícia v EÚ. Keďže tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh neprešiel, zdržala som sa hlasovania k správe kolegu Schnellhardta.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Pone Pirmininke, noriu kalbėti dėl Schnellhardt dokumento. Nesu degtinės gerbėja ir neturiu tikslo jos reklamuoti, tačiau manau, kad šiandien mūsų priimtas kompromisinis sprendimas, taip pat ir dėl degtinės apibrėžimo, yra žingsnis pirmyn. Aš balsavau už jį, nors šalis, kuriai aš atstovauju, t. y. Lietuva, norėjo gerokai tikslesnio apibrėžimo.

Manau, kad tai, ką mes šiandien priėmėme ne visiškai atitinka vartotojų lūkesčius ir Europos Sąjungos gamintojų lūkesčius, ypač iš mūsų regiono, tačiau suprasdama, jog tai kompromisinis variantas, aš balsavau už jį.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – Herr Präsident! Auch ich habe für den Bericht Schnellhardt gestimmt, weil jedes Land – auch meine Heimat Österreich – ihre eigenen, oftmals regionalen Spezialitäten und Spirituosen entwickelt haben.

Die Frage des Jagatees wurde bereits angesprochen. Sie war für uns sehr wichtig, da ich glaube, dass derartige Traditionen auch im Bereich der Spirituosen geradezu zur nationalen Identität eines Landes gehören.

Herstellungsmethoden zu schützen ist auch ein Garant für hochwertige Qualität und natürlich auch ein Garant dafür, dass etablierte Hersteller und Herstellungsmethoden geschützt werden. Dass nunmehr auch der so genannte Wodka-Krieg beendet wurde, war für mich ein weiterer Grund, für diesen Bericht gestimmt zu haben.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. O novo regulamento relativo às bebidas espirituosas vem trazer maior clareza à definição e aos métodos de fabrico deste tipo de bebidas.

O relatório de Horst Schnellhardt melhora a proposta da Comissão Europeia, tornando-a mais clara e introduzindo algumas bebidas espirituosas de difícil definição e outras que faltavam na proposta inicial.

O relatório tem o nosso apoio por ser um documento completo, no qual foram incluídas as duas únicas bebidas portuguesas inicialmente esquecidas pela Comissão Europeia – o Rum e a Poncha da Madeira.

Quanto à vodka, optou-se por votar a favor da alteração que exigia uma referência clara à matéria-prima a partir da qual esta é obtida, caso não seja produzida a partir das matérias-primas tradicionais: batatas, cereais e melaço.

Esta posição pareceu-nos a mais adequada por defender os valores tradicionais e a produção original de vodka, e por ser do interesse dos consumidores que exista um esclarecimento claro acerca dos produtos que consomem.

Por outro lado, é uma posição de precaução que visa evitar que o mesmo se passe no futuro, desvirtuando a produção e a comercialização de alguma bebida tradicional portuguesa.

Embora esta alteração não tenha sido aprovada, o relatório mereceu o nosso apoio e ficou prevista uma referência, ainda que menos clara, à matéria-prima utilizada na produção da vodka.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Horst Schnellhardt sobre a proposta de regulamento relativo à definição, designação, apresentação e rotulagem de bebidas espirituosas, porque considero essencial que o consumidor não seja induzido em erro. Acho, pois, importante que os produtores transmitam informações claras sobre a natureza do produto, assegurando uma maior transparência no mercado.

Com a adopção de um regulamento único, que reúne os dois regulamentos existentes, pretende-se adoptar uma política bem definida para as bebidas espirituosas, adaptando a actual legislação aos novos requisitos técnicos também definidos pela Organização Mundial do Comércio.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A Comissão Europeia adoptou esta proposta de regulamento no intuito de actualizar a legislação comunitária aplicável às bebidas espirituosas, incluindo a definição de critérios de reconhecimento das novas indicações geográficas. A proposta visa ainda a prestação de informações claras ao consumidor sobre a natureza do produto e obriga os produtores a transmitirem todas as informações necessárias para evitar que o consumidor seja induzido em erro.

Este foi um dos textos que obrigou a vários compromissos de última hora entre os vários grupos políticos, de forma a encontrar uma proposta de regulamento aceitável sobre a definição, designação, apresentação e rotulagem das bebidas espirituosas.

No centro da polémica estava o que se deve entender por "vodka": enquanto uns defendiam que esta bebida deve ser apenas feita a partir de cereais, batata e/ou melaço de beterraba sacarina, outros apostavam na rotulagem para que os consumidores possam distinguir qual a matéria-prima que foi utilizada no seu fabrico.

Em relação a Portugal, creio que não há problemas com as propostas contidas no regulamento, designadamente quanto às indicações geográficas, que incluem as diversas aguardentes de vinho, bagaceiras e de pêra, o rum da Madeira, o medronho do Algarve e do Buçaco, a ginjinha portuguesa, o licor de Singeverga, o anis português e a poncha da Madeira.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. I will be voting for this report. I accept the need to bring the rules respecting vodka more closely in line with those of whisky. Yet at the same time I hope we will continue to pay attention to the plight of those small producers of ‘apple and pear spirit’ within the United Kingdom who in the past have suffered from unfair discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui entend faire progresser l'applicabilité, la lisibilité et la clarté des étiquetages des boissons spiritueuses.

Les spiritueux seront ainsi en conformité avec les nouvelles exigences techniques, en particulier avec les règles et les normes de l'OMC.

L'objectif est de permettre aux producteurs européens de spiritueux de préserver leurs indications d'origine géographique sur le marché mondial.

La définition du "rhum agricole" a pu être préservée lors des négociations. Producteurs et consommateurs ont approuvé le compromis obtenu concernant notamment les critères de qualité. Dans les DOM, la définition du "rhum agricole" permet de se distinguer des concurrents des pays tiers. Produit exclusivement à partir de jus de canne à sucre, la dénomination "rhum agricole" est un gage de qualité reconnu par les consommateurs.

La solution trouvée autour de la question de la vodka permet aussi de préserver l'appellation "vodka traditionnelle" produite à partir de céréales, de pommes de terre ou de mélasse sans pour autant interdire la production produite à partir d'autres produits agricoles. Dans ce dernier cas, l'étiquetage doit comporter la mention "Vodka produite avec...".

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm (GUE/NGL), skriftlig. Jag röstade i dag emot betänkandet från Schnellhardt i slutomröstningen. Utgångspunkten är den sociala situationen i Europa, där alkoholkonsumtionen måste motas tillbaka. Arbetet för en bättre folkhälsa måste få högsta prioritet. I det läget är det bakvänt att Europaparlamentet skall definiera vad vodka är, och därmed stödja nyttjandet av en alkoholdryck som är skadlig för människorna vid större konsumtion.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – La bataille de la vodka a bien eu lieu ce midi dans l'hémicycle lors du vote sur la révision de la législation sur les boissons spiritueuses, vote lors duquel le Parlement européen a certes fait preuve d'équité mais pas de fermeté dans la défense du patrimoine culinaire et viticole.

Équité, puisque le Parlement européen a justement considéré que la vodka, boisson alcoolisée traditionnellement produite en Pologne, en Suède, en Finlande et dans les États baltes, mérite une protection juridique au même titre que d'autre alcools d'appellation d'origine protégée tels que le genièvre, le whisky ou le cognac.

Confusion ensuite dès lors que les producteurs qui distillent la vodka autrement qu'à partir de la pomme-de-terre ou des céréales (il paraît qu'il existe des fabricants en Italie, au Royaume-Uni et même en Belgique!) pourront conserver l'appellation "vodka" de leurs produits spiritueux moyennant une simple précision sur l'étiquette!

Car en définitive, ce ne sont pas les consommateurs qui seront lésés dans cette affaire mais bien une certaine conception du patrimoine culturel et des traditions alimentaires ou viticoles fortement ancrées dans nos régions et territoires. L'Europe doit pourtant susciter des vocations dans ces filières traditionnelles et non pas faire perdre aux producteurs locaux leurs dernières illusions!

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. I dag har Europaparlamentet röstat om vad vodka egentligen är. Den liberala gruppen, inklusive mig själv, valde att främst rösta för en snäv definition av vodka som utifrån de vodkaproducerande ländernas perspektiv endast får innehålla säd och potatis. Tyvärr förlorade denna snäva linje. I framtiden kan även andra råvaror ingå i vodka, t.ex. vindruvor. Det är en skrivning som jag i slutet accepterade, även om det inte var mitt förstaval.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), na piśmie. 19 czerwca br. Parlament Europejski głosował nad sprawozdaniem Horsta Schnellhardt'a (PPE) zakładającym m.in. uaktualnienie obowiązującej od 1989 roku niezbyt precyzyjnej definicji wódki.

Ostatnia wersja definicji wódki, która znalazła się w przyjmowanym sprawozdaniu, a została opracowana przez Parlament Europejski w porozumieniu z Radą Unii Europejskiej (na podstawie propozycji prezydencji niemieckiej), nie jest korzystna dla krajów uznawanych za tradycyjnych producentów wódki w Europie, w tym w szczególności dla Polski. Propozycja ta zezwala na produkcję wódki ze wszystkich surowców pochodzenia rolniczego, co jest niezgodne z tradycją i historią produkcji wódki, oraz z postulatami Polski i krajów skandynawskich.

Dlatego też zagłosowałem przeciwko kompromisowi Rady oraz Parlamentu, wyrażając jednocześnie swoje poparcie dla zawężenia listy surowców używanych do produkcji trunku wyłącznie do zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. I have been reassured that the compromise reached will not be detrimental to Scottish whisky. I therefore support this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. Głosuję przeciwko raportowi Schnellhardt'a ″Definicja, opis, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych″.

Szeroko rozumiana definicja wódki przyczyni się niewątpliwie do zdewaluowania jej renomy z uwagi na realne zagrożenie obniżenia jej jakości. Wprowadzanie do obrotu wódek z nietypowych surowców, które będą korzystać z renomy uzyskanej przez wódki ze zbóż i ziemniaków, będzie także wprowadzać w błąd konsumentów, dla których użycie na etykiecie określenia „wódka” oznacza, iż jest to renomowany produkt o wysokiej jakości uzyskany ze zbóż i ziemniaków.

Delegacja polska PSE dołożyła wszelkich starań, aby definicja wódki skonstruowana została zgodnie z interesem polskim i domagała się respektowania tradycyjnych receptur i uwzględnienia regionalnych praktyk w zakresie produkcji napojów spirytusowych. Nasze stanowisko nie uzyskało jednak poparcia większości parlamentarnej.

 
  
  

- Rapport: Svensson (A6-0157/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Tendo em conta a comercialização no mercado comunitário de peles de cães e de gatos e de produtos delas derivados, considero necessário criar um instrumento que uniformize as regras aplicáveis a este comércio e que proíba totalmente a sua utilização, importação ou exportação no espaço comunitário.

Esta exigência assenta não só na vertente ética de se considerar estes animais como de companhia, mas também na necessidade de garantir um nível de protecção e respeito do bem-estar dos animais que não é assegurado pelo método cruel associado à criação e ao abate destes animais.

Há que restaurar a confiança dos consumidores e dos comerciantes de peles europeus, objectivo só atingível com um corpo legislativo comum que proíba este comércio e que clarifique os requisitos legais a nível de todos os Estados-Membros em matéria de proibição da venda e distribuição de peles de cães e gatos e elimine, assim, os obstáculo ao bom funcionamento do mercado interno no sector das peles em geral.

Consciente da preocupação generalizada dos cidadãos europeus face a este comércio ilícito e imoral, creio que a adopção de um conjunto de medidas concretas por parte da União nesta matéria reforçará a identificação do cidadão com as instituições europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Eva-Britt Svensson, porque considero que, ao criarmos um conjunto de medidas que impeçam a utilização de peles de gatos e de cães, estaremos a contribuir para pôr cobro a este tipo de comércio profundamente desumano.

Considero ainda fundamental criar, a nível comunitário, métodos analíticos que permitam um controlo eficaz da origem das peles de gatos e de cães, assim como proibir a importação e exportação de peles dos mesmos no mercado europeu. Não faz, por isso, sentido qualquer tipo de derrogação que tenha por objectivo criar excepções à sua comercialização.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Na sequência de um elevado número de petições e das preocupações manifestadas, este regulamento propõe a proibição da colocação no mercado - bem como a importação e a exportação a nível comunitário - de peles de gato, de cão e de produtos que as contenham. A proibição substituirá as diferentes medidas existentes aplicadas pelos Estados-Membros visando a proibição da produção e/ou comercialização de peles de gato e de cão. A proposta tem igualmente por objectivo garantir que as informações sobre novos métodos de detecção para distinguir as peles de gato e de cão das peles de outros animais sejam colocadas à disposição da Comissão e sejam objecto de intercâmbio entre Estados-Membros.

A relatora apoia fortemente a presente proposta, assinalando, porém, a necessidade de eliminar claramente quaisquer vazios jurídicos que comprometam a própria proibição da importação e comercialização, bem como de conferir um maior rigor aos controlos aduaneiros e às sanções administrativas - e, sempre que possível, também penais - aplicadas pelos Estados-Membros, visando criar um quadro verdadeiramente dissuasivo que permita pôr cobro a este comércio escandaloso e ilegal.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für ein Ein- und Ausfuhrverbot von Katzen- und Hundefellen (und von Produkten, die diese Felle enthalten) in die und aus der EU ab dem 31. Dezember 2008. Besonders wichtig ist hier, dass keine Ausnahmen zugelassen werden und die Verordnung nicht zur Förderung des Pelzhandels beiträgt.

Die Idee der Kennzeichnungspflicht lehne ich als zu kostenaufwendig und nicht ausreichend ab.

Auch stimme ich für konkrete Strafmaßnahmen, wie z.B. Beschlagnahmungen oder Lizenzentzug und hoffe, dass die Mitgliedstaaten diese Sanktionen festlegen und ihre Durchführung sicherstellen werden. Über die Durchführung der Verordnung soll ein regelmäßiger Austausch stattfinden.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. A ban on the import of cat and dog fur into the EU must be fully implemented. That is why I cannot support the derogations suggested by the Commission, but fully support the report.

 
  
  

- Rapport: Hökmark (A6-0193/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain and Eoin Ryan (UEN), in writing. We welcome the Hökmark report on ‘Broadband’. We supported amendments which point out that public authorities should make every effort to ensure that all citizens have access to broadband. The benefits of broadband need to be extended to every section of the population of Europe, including Ireland. We believe that public authorities play a crucial role in ensuring and speeding up the deployment of, and access to, broadband in less economically developed regions where it would be more difficult to create ICT infrastructure available at affordable cost and of sufficient standard to provide the necessary services, particularly in rural districts. General access to broadband is an essential prerequisite for social and economic development and cohesion, and improved public services. The benefits of broadband should not be reserved for the few, and ‘Info-exclusion’ should be avoided at all costs.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), par écrit. – Je regrette que le rapport Hökmark n'ait pas repris à son compte les nombreuses suggestions de la commission du développement régional dont j'étais rapporteure.

Il fait ainsi passer au second plan la préoccupation de départ de la Commission européenne, à savoir qu'"en dépit de l'augmentation générale de la connectivité à la large bande, l'accès des régions reculées et rurales est limité en raison du coût élevé lié à la faible densité de population et à l'éloignement", et donc la recherche de solutions.

Nous devons reconnaître que dans certains territoires de l'UE – zones isolées et rurales et nouveaux États membres – il y a une défaillance du marché qui justifie l'intervention des pouvoirs publics et notamment des autorités locales et régionales grâce aux fonds structurels. J'an ai fait l'expérience dans le Limousin avec le projet DORSAL. Je suis donc satisfaite de l'adoption des deux amendements socialistes qui rétablissent la réalité du terrain car c’est en fait dans ces zones reculées que les TIC sont les plus nécessaires et utiles en permettant de s’affranchir des distances en facilitant les relations entre usagers et services – clients et fournisseurs – administrés et institutions publiques, et de réduire les coûts et les délais des prestations de services.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Hörkmark sur l'élaboration d'une politique européenne en matière de large bande, car il est très important d'encourager les initiatives favorisant l'accès de tous à l'Internet, et, d'une façon générale, à la connaissance.

Conformément aux objectifs de Lisbonne, il est essentiel de développer les technologies de l'information, parmi lesquelles celle de la large bande. Même si l'accès aux nouvelles technologies dans les régions les plus isolées est un objectif auquel l'Union européenne doit se consacrer, il faut toutefois aussi prendre en compte les écarts persistants en matière de nouvelles technologies au sein d'une même région. Il existe encore de nombreux villages qui, trop éloignés des centres urbains, ne disposent toujours pas de l'accès à l'Internet ou bien qui y ont accès mais trop lent et ne permettant pas des connexions satisfaisantes, alors que l'ensemble de la région à laquelle ils appartiennent est globalement bien desservi.

Dans un souci de cohésion, ces disparités infrarégionales devraient également être mieux prises en compte afin de lutter contre la fracture numérique.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Föredraganden driver i sin motivering till betänkandet två motstridiga argument. Å ena sidan påpekar han att det inte är EU:s uppgift att finansiera bredbandsutbyggnaden. Å andra sidan hävdar han att EU:s politik måste stödja en snabbare innovationstakt för att göra Europa till världens mest dynamiska marknad.

Att föra en "bredbandspolitik" på EU-nivå med allmänna medel är i sig oförsvarligt. Vad händer om denna politik misslyckas, precis som Lissabonstrategin?

Junilistan anser i första hand att utbyggnaden av bredbanden är en uppgift för marknaden. Det är marknadens aktörer som genom teknikutveckling under fri konkurrens skall se till att det skapas efterfrågan på deras tjänster. I andra hand anser Junilistan att politiska målsättningar på detta område skall formuleras och genomföras på nationell nivå under institutionell konkurrens för att finna goda lösningar för stimulerad bredbandsutbyggnad.

Junilistan röstar således nej till betänkandet i sin helhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Embora valorizemos a aprovação da alteração, por nós apresentada, no sentido de considerar que "o acesso geral à banda larga constitui uma condição indispensável do desenvolvimento social e da melhoria dos serviços públicos e que as autoridades públicas devem desenvolver todos os esforços para garantir que todos os cidadãos tenham acesso à banda larga, permitindo assim alargar os seus benefícios a todos os sectores da população, nomeadamente nas regiões menos desenvolvidas da União", lamentamos a não aprovação das nossas alterações que sublinhavam, por exemplo:

- "Que em algumas regiões ultraperiféricas com elevada dispersão geográfica, existem partes do seu território que ainda não têm acesso a infra-estruturas TIC essenciais, como a Internet de banda larga, o que acontece, por exemplo, com o Grupo Ocidental dos Açores (Flores e Corvo), representando assim uma dupla penalização a adicionar aos constrangimentos decorrentes da ultraperificidade";

- e "que se devem ter em conta as diferenças existentes entre as regiões ultraperiféricas, como por exemplo o constrangimento que representa em algumas delas a dispersão geográfica, como é o caso dos Açores e das Canárias, o que implica a garantia do direito de acesso a infra-estruturas TIC essenciais, como a Internet de banda larga, na integralidade do seu território a todos o seus habitantes".

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. Głosuję za przyjęciem sprawozdania Posła Gunnara Hökmarka w sprawie opracowania europejskiej polityki w zakresie łączy szerokopasmowych (2006/2273(INI)).

Sprawozdawca słusznie podkreśla, że rozwój internetowych łączy szerokopasmowych przyczyni się do stworzenia zaawansowanych, globalnych systemów opieki zdrowotnej, lepszego dostępu do kształcenia zawodowego oraz korzystania z usług administracji rządowej, a 500 milionów obywateli podłączonych do łączy szerokopasmowych stworzy szansę przekształcenia Europy w wiodącą w świecie gospodarkę opartą na wiedzy. Apel o wspieranie szerokopasmowych połączeń we wszystkich szkołach, uniwersytetach i placówkach oświatowych wystosowany do państw członkowskich zasługuje na moje najwyższe poparcie.

Uważam, że poprawa infrastruktury szerokopasmowej powinna być traktowana priorytetowo i należy na ten cel przeznaczyć znaczne środki. Jestem także przekonany, że fundusze Unii Europejskiej należy wykorzystać na cele modernizacji lub zastępowania sieci szerokopasmowych, które nie oferują połączeń o wystarczająco funkcjonalnej pojemności.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), par écrit. – Le dynamisme des économies régionales dépend fortement du niveau de développement des technologies de l'information et de la communication, parmi lesquelles l'accès à l'Internet à haut débit par des connexions à large bande.

L'Union doit incontestablement jouer un rôle majeur dans la promotion, auprès de ses États membres et de ses régions, de la lutte contre la "fracture numérique", pour réduire le fossé séparant les particuliers, les entreprises et les territoires, en termes d'accès à la société de la connaissance. Les aides publiques, relayées dans le cadre de partenariats public-privé, doivent cibler prioritairement les zones mal desservies.

Les connexions sans fil, les communications mobiles et par satellite, peuvent apporter la large bande dans des zones traditionnellement exclues des réseaux fixes, offrant ainsi des solutions intéressantes et bon marché pour les populations vivant dans des territoires éloignés ou difficiles d'accès, telles que les régions insulaires, montagneuses et, bien évidemment, ultrapériphériques RUP).

Dans Les RUP, ces technologies sont encore plus utiles qu'ailleurs, puisqu'elles permettent de s'affranchir des distances et de réduire les coûts et les délais en facilitant les relations des usagers avec leurs prestataires de services, des clients avec leurs fournisseurs, ou encore des administrés avec leurs pouvoirs publics.

 
  
  

- Rapport: Quisthoudt-Rowohl (A6-0206/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – Herr Präsident! Wir haben uns beim Bericht Quisthoudt-Rowohl der Stimme enthalten, obwohl es natürlich zu begrüßen ist, wenn der gegenseitige Handel zwischen Russland und der Europäischen Union im Vorjahr um 20 % gewachsen ist und einzelne Mitgliedstaaten etwa im Bereich von Öl und Gas enger mit Russland kooperieren. Es sollte generell eine Verbesserung der Zusammenarbeit angestrebt werden, wobei wir unser gegenseitiges Hauptaugenmerk auf die Lösung der Frage des Fleischembargos legen müssen. Vor allem gilt es, die russischen Vorwürfe mangelnder Qualität bzw. des Fleischschmuggels umgehend zu entkräften, um die Voraussetzungen für Verhandlungen hinsichtlich des zum Jahresende auslaufenden Vertrags über eine strategische Partnerschaft zu schaffen.

Energielieferungen werden ja, wie uns spätestens seit dem russisch-ukrainischen Konflikt klar sein sollte, als strategische und politische Waffe eingesetzt. Diesbezüglich werden wir uns bereits jetzt als Europäer eine einheitliche Linie und Strategieplanung überlegen müssen, um Russland auch mit einer klaren Position Paroli bieten zu können für den absehbaren Fall, dass sich derartige Dinge wiederholen. Dabei sollten wir aber nicht vergessen, dass unsere Abhängigkeit wechselseitig ist und dass es unser Ziel sein muss, eine tragfähige Achse zwischen Europa und Russland zu bilden, die meines Erachtens nicht nur für die Handelsbeziehungen gelten sollte.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. I believe that there should be a public service obligation imposed on service providers of broadband technology. As someone who lives in a village in Gloucestershire, that only within the last 12 months or so has had access to broadband, I know the economic consequences of exclusion. I accept that the installation of broadband will start with the more populous and accessible regions, but it should not be allowed to stop until over 99% of the population is covered. Service providers cannot be allowed to cherry-pick without adverse consequences for peripheral regions and economies. I will vote in favour of this report as it is going a long way in the right direction, if not quite reaching my final destination.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O relatório reflecte o actual quadro de contradições inter-capitalistas entre as principais potências da UE e a Rússia. No texto são desenvolvidas linhas de ingerência face à Rússia - podendo afirmar-se que se apresenta como um verdadeiro guia da política neoliberal -, para que esta se molde aos interesses e ambições dos grandes grupos económico-financeiros da UE.

Veja-se a significativa crítica à "lei recentemente introduzida na Federação da Rússia que permite ao Governo rejeitar propostas estrangeiras de aquisição de participações maioritárias em empresas russas, proibindo, assim, que estrangeiros sejam proprietários de mais de 49% das empresas que operam em 39 sectores estratégicos". A maioria do PE "questiona a lei em si mesma e a escolha e o número crescente de indústrias que têm sido consideradas estratégicas e essenciais para a segurança nacional" da Rússia.

E, talvez por denunciar em demasia os reais propósitos de tais considerações, foi retirada a consideração "que uma tal abordagem não irá melhorar o clima para os investimentos e levanta questões fundamentais no que respeita ao papel do Estado numa economia de mercado e à concorrência em sectores-chave da economia; considera que, na Rússia como noutros países, é o mercado que melhor determina o regime de propriedade de empresas".

Mais palavras para quê?

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A relevância da Rússia para a UE resulta de uma combinação de factores que passam pela geografia e pela dimensão, pela localização estratégica, pela importância no aprovisionamento energético - nomeadamente como alternativa às fontes de energia localizadas no Médio Oriente -, pela memória que é particularmente sensível na maioria dos Estados-Membros que integram a UE desde os dois últimos alargamentos, pelas trocas comerciais e, evidentemente, pelo papel desempenhado pela Rússia nas relações internacionais. Por todos estes factores, exige-se realismo. Mas o realismo não se confunde com a ignorância das dificuldades nem com a inexistência de um quadro de valores. A Rússia de hoje, apesar de registar algumas melhorias significativas em diversos sectores, está longe de ser uma democracia livre e aberta que respeite cabalmente os Direitos Humanos.

Julgo, pois, ser de saudar a capacidade da UE de, na última cimeira UE-Rússia, ter falado a uma voz, incorporando no seu discurso as várias preocupações e interesses dos diferentes Estados-Membros. Mesmo que os resultados alcançados não sejam os ideais, é preferível uma abordagem como esta, que reconhece a multiplicidade de interesses europeus, que os representa e que se mantém fiel ao seu quadro de valores.

 
  
  

- Rapport: Ferreira (A6-0176/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). – Mr President, the votes today on the Ferreira report demonstrate once again the relentless attack on countries in Europe that operate low corporation tax regimes. The putting in place of a common consolidated corporation tax base means that there will be greater distribution of corporation tax receipts to the exchequers of the larger EU Member States at the expense of others. Even if eight or more countries agreed to a common consolidated corporate tax base, this would in turn have the effect of invalidating existing bilateral tax treaties with Member States that chose to participate in a CCCTB arrangement.

Efforts are already being made by some Member States whereby corporation tax receipts would be made in the country where is sold. This would be very bad news from an Irish perspective because many of the large companies in Ireland only manufacture or produce new goods and services that are sold in the larger EU Member States. Let nobody be in any doubt – and in particular after the very hostile and negative comments recently made by the German Finance Minister – that Ireland and other countries with low corporation tax regimes face a real battle to keep their low corporation tax structure in place, which has kept employment high, unemployment low and has been one of the main planks of a successful economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Hlasovala som proti správe, ktorú predložila spravodajkyňa Ferreira, z dôvodu, že v odseku 13 spravodajkyňa navrhuje zavedenie konsolidovaného základu dane v rámci celej EÚ. Harmonizácia daňového základu by bola podľa môjho názoru prvým krokom k harmonizácii sadzby dane z príjmu právnických osôb, a tým by mala negatívny vplyv na zníženie konkurenčného tlaku medzi jednotlivými členskými krajinami.

Podľa môjho názoru je daňová konkurencia potrebná, pretože núti štáty zavádzať potrebné reformy. Moja krajina, Slovensko, prežíva v súčasnosti vďaka početným reformám bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu hospodársky boom. Slovensko je príkladom, že transparentné, jednoduché a neutrálne pravidlá prinášajú zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu. Výnos z daní nezávisí len od výšky sadzby dane, ale najmä od šírky daňového základu a od množstva výnimiek, odpočítateľných položiek, špeciálnych režimov a podobne. Z tohto dôvodu som striktne proti akejkoľvek harmonizácii daní z príjmu právnických osôb.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. De um modo geral, o Parlamento Europeu aproveita os relatórios anuais sectoriais - neste caso sobre a política de concorrência 2005 - para apresentar as suas posições maximalistas. Neste momento, fá-lo relativamente à preocupação de assegurar a liberalização total do sector energético até 1 de Julho de 2007, à harmonização fiscal no que se refere à tributação das empresas (com uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre sociedades) e à redução e ao controlo dos auxílios estatais, que é uma particularidade sui generis da política de concorrência da UE. Também não esquece a alteração das regras da concorrência quando estas impedem a concentração e a centralização do capital. Tudo isto é feito em nome da Agenda neoliberal de Lisboa. Daí o nosso voto contra.

Contudo, há dois pontos que merecem ser salientados. Em primeiro lugar, reafirmamos a nossa oposição às mudanças de estratégia face às fusões e aos impactos na concorrência, com o objectivo de promover cada vez mais grandes grupos multinacionais europeus para concorrer globalmente, em vez de analisar os impactos da concentração de empresas nos respectivos mercados nacionais, enquanto se continua a criticar os "monopólios" e as autoridades públicas. Registe-se que as fusões e aquisições na UE triplicaram de valor desde 2003. Em segundo lugar, constata-se uma insinuação velada da aplicação das regras de concorrência aos serviços de interesse geral.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), in writing. I voted against paragraph 13 and the overall report on Competition Policy 2005. I am opposed to the introduction of a Common Consolidated Corporate Tax Base as I believe it would be a first step toward tax harmonisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A política de concorrência da União é da maior importância numa economia de mercado aberta.

As medidas em matéria de comércio leal de bens e serviços são da maior relevância para podermos obter os importantes proveitos da abertura dos mercados - desde a redução dos preços ao aumento da qualidade e da escolha para os consumidores ou, ainda, à muito importante evolução da inovação tecnológica.

Assim, hoje votamos a promoção de uma maior clarificação das regras de concorrência e do reforço da segurança jurídica, para que todas as medidas que têm sido tomadas para melhorar a eficácia, a transparência e a coerência desta política possam ser verdadeiramente aproveitadas. A actual abordagem procura ir além de uma óptica meramente formal quanto às regras da concorrência, podendo melhor avaliar os efeitos reais ou potenciais de certas práticas ou modificações estruturais das empresas e tendo ainda a descentralização como outra tendência muito positiva. Votei assim favoravelmente o relatório de Elisa Ferreira.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), in writing. The EPLP believes that the general approach of the rapporteur was the right one. However, on the issue of the common consolidated corporate tax base, the EPLP keeps its long established view that this is a case of national sovereignty. As such, we voted against the second part of paragraph 13.

 
  
  

- Rapport: Wallis (A6-0203/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Godfrey Bloom (IND/DEM), in writing. UKIP refuses to support the recommendation of the Equitable Life enquiry on a number of grounds. Principally that recommendations include a common regulatory policy similar in concept to the common agricultural and fisheries policies, which have proved disastrous.

Also a recommendation that taxpayers should compensate Equitable Life Policy holders but not National Provident Institution policy holders or failed institutional pension scheme members whose case is no less convincing.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman and Peter Skinner (PSE), in writing. The EPLP supported the setting up of this committee because it believed Parliament could use it as an opportunity to provide clarification and learn lessons from the Equitable Life crisis and give a voice to the victims. Several of the facts of the crisis and its aftermath were not included in the report, so the final result is not balanced. The report has also been used by the opposition parties to attack the Labour government, while misleading the policyholders by falsely raising their expectations.

This vote is on a recommendation to adopt the findings of the report and not the report itself, following the committee vote there were no further opportunities to amend or improve the text. Therefore the EPLP abstains on this vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), in writing. UKIP refuses to support the recommendation of the Equitable Life inquiry on a number of grounds, principally that recommendations include a common regulatory policy similar in concept to the common agricultural and fisheries policies, which have proved disastrous.

Also a recommendation that taxpayers should compensate Equitable Life policyholders but not National Provident Institution policyholders or failed institutional pension scheme members whose case is no less convincing.

 
  
MPphoto
 
 

  Bert Doorn (PPE-DE), schriftelijk. Ik heb mij als lid van de onderzoekscommissie met name bezig gehouden met de aspecten van kwaliteit van regelgeving.

De onderzoekscommissie heeft geconstateerd dat de Commissie weliswaar kijkt naar de formele omzetting, maar niet voldoende let op de toepassing. Wordt wetgeving correct omgezet, en wordt wetgeving wel zodanig omgezet dat de toepassing overeenkomstig de doelstelling van de Europese wetgeving is.

Ook wij als Europarlementariërs moeten veel meer oog krijgen voor wat er met in dit parlement goedgekeurde wetgeving in de lidstaten gebeurt. Ik vind dat de verantwoordelijke rapporteur in de gaten moet houden wat er vervolgens in de lidstaten gebeurt. De rapporteur moet aan de bel trekken, wanneer dingen verkeerd gaan en waar nodig de Commissie activeren. Schakel ook de nationale parlementen in.

Er bestaat een groot gebrek aan gestructureerde samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van nationale toezichthouders. Dit speelt niet alleen bij het toezicht op financiële markten, maar ook op allerlei andere terreinen. In de lidstaten neemt het aantal onafhankelijke toezichthouders toe. De grote vraag is wie ziet toe op die toezichthouders. En wie ziet toe op de kwaliteit van grensoverschrijdende samenwerking tussen de toezichthouders. Is hier niet een heel belangrijke rol weggelegd voor de Europese Commissie?

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. I will be abstaining on this report. When the committee of inquiry was established, I thought it would be an important opportunity to learn important lessons from the near-collapse of Equitable Life and provide some explanations to those who were the victims. The problem is that the report disappoints with sins of both omission and commission. It falsely raises the hopes and expectations of policyholders and has been used in a blatant political way to attack the Government. In the circumstances of a committee of inquiry report where there is no possibility, in line with our Rules, to table amendments, I cannot in all conscience vote in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM), in writing. UKIP refuses to support the recommendation of the Equitable Life enquiry on a number of grounds. Principally that recommendations include a common regulatory policy similar in concept to the common agricultural and fisheries policies, which have proved disastrous.

Also a recommendation that taxpayers should compensate Equitable Life policy holders but not National Provident Institution policy holders or failed institutional pension scheme members whose case is no less convincing.

 
  
  

- Rapport: Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE), Εισηγήτρια. – Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να τονίσω την αντίθεσή μου στις τροπολογίες 7 και 8. Δεν ελέγχθηκε η ψηφοφορία και δηλώνω την αντίθεσή μου, διότι το περιεχόμενό τους είναι εκτός θέματος. Θίγει την αρχή της επικουρικότητας και, προσωπικά, πιστεύω ότι η αναφορά σε εξαιρέσεις αποδυναμώνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Η έκθεση ελπίζω να έχει καλό αποτέλεσμα και να βοηθήσει όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff (ALDE). – Herr Präsident! Für die Abgeordneten der Freien Demokratischen Partei erkläre ich, dass das Thema des Berichts von Frau Panayotopoulos-Cassiotou, nämlich Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familienleben und Studienzeiten, sehr wichtig ist. Wir haben an der Abstimmung teilgenommen, um den Kollegen, die daran gearbeitet haben, hier unsere Solidarität auszudrücken.

Nichtsdestotrotz halte ich für meine Kollegen fest, dass wir der Meinung sind, dass es sich hierbei um ein Thema handelt, das ausschließlich auf der nationalen Ebene zu behandeln ist, und nicht um eine Materie, mit der sich die Europäische Union befassen sollte. Dementsprechend sollte dieses Parlament diesen Bericht zum Anlass nehmen, um strenger zu überprüfen, für welche Themenfelder wir zuständig sind und welche wir besser den Nationalstaaten zur Behandlung überlassen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. Människors utbildningsnivå är avgörande för Europas tillväxt, innovationsförmåga och medborgarnas personliga utveckling. Möjligheten för studenter att bilda familj är även mycket betydelsefull ur ett jämställdhetsperspektiv. Därför är det viktigt att EU:s medlemsstater satsar mer på att skapa goda förutsättningar för att människorna skall kunna studera och bilda familj samtidigt. Mot den bakgrunden valde vi att rösta för betänkandet, trots att det som tas upp i det till största delen är ett nationellt, regionalt och lokalt, och inte ett europeiskt, ansvar.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório sublinha a importância de todos os jovens, homens e mulheres, beneficiarem de educação e formação de qualidade, adaptadas às novas exigências do mercado, bem como de uma actualização permanente dos seus conhecimentos, a fim de poderem entrar e progredir de forma duradoura no mundo do trabalho.

Considerando que o nível de estudos é uma determinante essencial do crescimento e da capacidade de inovação de uma sociedade, a OCDE estima que acrescentar um ano suplementar à duração média dos estudos aumenta a taxa de crescimento em cerca de 5% de forma imediata, e em cerca de 2,5% a longo prazo. Nos países cujo nível médio de estudos é mais elevado, há menos desigualdade entre os indivíduos, o que é um grande desafio para Portugal, país onde é maior a desigualdade e onde é mais baixa a formação escolar na UE.

Em geral, o nível de emprego aumenta com o nível de estudos atingido. O nível de emprego dos titulares de um diploma de estudos superiores era, em 2001, de 84% para as pessoas entre os 25 e os 64 anos, ou seja, cerca de 15 pontos superior à média de todos os níveis de estudos, e cerca de 30 pontos mais elevado que o das pessoas que tinham atingido, no máximo, o ciclo inferior do ensino secundário

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. Panie Przewodniczący, głosuję za przyjęciem sprawozdania posłanki Marie Panayotopoulos-Cassiotou w sprawie ram regulacyjnych dotyczących środków służących pogodzeniu życia rodzinnego i okresu studiów młodych kobiet w Unii Europejskiej (2006/2276(INI)).

Państwa członkowskie powinny w większym stopniu uwzględniać sytuację młodych kobiet i mężczyzn posiadających zobowiązania rodzinne. Sprawozdanie trafnie podkreśla konieczność przyjęcia polityk publicznych, w ramach których udzielanoby większego wsparcia młodym ludziom, tak aby mogli przyjąć na siebie i realizować równocześnie zobowiązania rodzinne i edukacyjne bez konieczności uprzywilejowania jednego z tych aspektów.

Sprawozdawczyni proponuje, by oczekiwania i potrzeby młodych mężczyzn i kobiet, którzy równolegle się kształcą i przyjmują zobowiązania rodzinne, były w większym stopniu uwzględniane na szczeblu systemów zarówno edukacyjnych, jak i socjalnych. Mogłoby to się przejawiać w oferowaniu korzystnych ubezpieczeń studenckich, opieki socjalnej i medycznej, które mogłyby obejmować również osoby pozostające na utrzymaniu osoby studiującej oraz w zmniejszeniu lub zniesieniu opodatkowania dla osób jednocześnie uczących się i przyjmujących zobowiązania rodzinne.

Jako wykładowca uniwersytecki uważam, iż zawarte w sprawozdaniu wezwanie państw członkowskich, by wraz z instytucjami kształcenia wyższego i zawodowego proponowały bardziej elastyczną organizację studiów z wykorzystaniem technik nauczania związanych z nowymi technologiami, zasługuje na najwyższe poparcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. Work-life balance and work-study-life balance is essential for a healthy and happy workforce. Young women who study and have childcare responsibilities need to be given greater support across the EU.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika