Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-0026/2007

Előterjesztett szövegek :

O-0026/2007 (B6-0126/2007)

Viták :

PV 19/06/2007 - 20
CRE 19/06/2007 - 20

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2007. június 19., Kedd - Strasbourg Lektorált változat

20. Segítség a fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők részére (vita)
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  El Presidente. El último punto del orden del día de hoy es el debate sobre la pregunta oral a la Comisión sobre la ayuda a los agricultores polacos perjudicados por las fuertes heladas, de Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski y Roberts Zīle en nombre de la Comisión ENVI (O-0026/2007 - B6-0126/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), autor. – Panie Przewodniczący! Jednym z głównych problemów współczesnej Europy i świata są klęski żywiołowe. Tylko w latach 1990–2006 przeżyliśmy w regionie europejskim m.in. 31 przypadków suszy, 102 trzęsienia ziemi, 344 powodzie, 58 pożarów lasów i 170 huraganów. Spowodowały one ogromne straty materialne i ludzkie, a tym samym i potrzebę niesienia pomocy poszkodowanym.

W roku bieżącym przeżywamy kolejną dotkliwą klęskę mrozu i przymrozków wiosennych, powodującą straty w uprawach sadowniczych i ogrodniczych, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Przykładowo w Polsce przymrozki w niektórych regionach sięgnęły od -7 aż do -12 stopni Celsjusza. Według szacunków Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach w wyniku przymrozków, w porównaniu z rokiem ubiegłym, niższe będą zbiory: jabłek – o około 60-70%, gruszek – o 80%, śliwek – o 90%, wiśni – w granicach 40-50%, porzeczek – o 50%. Prawie całkowite straty nastąpią w zbiorach czereśni, brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich. Aktualnie w całej Polsce trwa szacowanie strat. Według Związku Sadowników wyniosą one kilka miliardów złotych.

Dziesiątki tysięcy rodzin rolniczych straciło całoroczny dochód, a z nim szanse na byt i odtworzenie produkcji w następnym roku. Na pomoc czeka kilka tysięcy właścicieli przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego. Tym ludziom trzeba pomóc i to niezależnie od miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Potrzebna jest solidarna pomoc rządów narodowych i Komisji Europejskiej.

Konieczne jest uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej ustanowionego rozporządzeniem Rady z 11 listopada 2002 roku, a w przypadku niespełnienia jego wymogów, wygospodarowania innych możliwych dotacji. Pomoc ta jest szczególnie potrzebna nowym państwom członkowskim, które nie otrzymują – tak jak stare – pełnych dopłat do produkcji rolnej z budżetu Unii Europejskiej i finansują w znacznym stopniu wspólną politykę rolną z własnych budżetów.

Korzystając z udzielonego mi głosu pragnę serdecznie podziękować za wsparcie naszych starań o przyznanie nowym państwom członkowskim dodatkowych dopłat i proszę o pamiętać o tych najbardziej dziś poszkodowanych …

(Przewodniczący odebrał mówcy głos.)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. Mr President, I would like to express my thanks for this question and to inform Members that the Commission is well aware of the situation.

Frost struck fruit producers not only in Poland, but in Hungary, the Czech Republic and Slovakia as well. The Commission will monitor developments in the sector.

The current common market organisation in fresh fruit and vegetables does not foresee any direct assistance to producers adversely affected by climatic conditions or natural disasters. The CMO provides EU assistance to producer organisations and producer groups in relation to their operational programmes and in recognition of the plans that, to some extent, can cover losses.

In the proposal for the reform of the common market organisation, the Commission proposed to widen the scope of the crisis management tools and to enable the producer organisations to get EU co-financing to cover costs of harvest insurance and, later, to establish mutual funds.

As regards the possibility of granting state aid, Member States may, under certain conditions, use the provisions of Regulation (EC) No 1857/2006 to exempt from notification an aid scheme earmarked for the compensation of losses due to frost. In case the envisaged aid scheme does not fully comply with the provisions of the Regulation, Member States may still notify it under the Community guidelines for state aid in the agriculture and forestry sector, 2007-2013.

I would also like to add that Member States may also use the de minimis mechanism. In that case, the aid would be limited to EUR 3 000 per beneficiary in three years, within the framework of the maximum amount laid down for each Member State in the annex to the Regulation.

Under the rural development legislation, Member States have two possibilities to support producers who suffer from the consequences of natural disasters. Firstly, Member States may implement specific measures to restore agricultural production potential damaged by natural disasters, and they may also introduce appropriate preventive actions. However, the present draft proposal of the Polish rural development programme for the period 2007-2013 does not foresee the inclusion of this measure in the programme. The Commission is open to discussing this possibility with the Polish authorities, should they wish to do so.

Another possibility of rural development support is provided under the force majeure rule of the rural development policy. In case a natural disaster seriously affects the land and the holding, and the farmer cannot respect the relevant commitments he has made under a rural development scheme, Member States may recognise a case of force majeure. This means the farmers who benefit from rural development support will not have to pay back the aid received.

One of the most relevant measures under force majeure is agri-environment. If, during a specific year, the beneficiary cannot respect the commitments due to a natural disaster, he will not be paid or partially not be paid in that year. However, he does not have to reimburse the payments he has received during the rest of the period of the contract. The Member State is invited to discuss the different aspects of this case with the Commission services.

As regards the application of force majeure, it is important that the beneficiary notifies the case in writing to the competent authority, together with relevant evidence, within 10 working days from the day on which the beneficiary is in a position to do so.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski, w imieniu grupy PPE-DE. – Panie Przewodniczący! Prawie każdego roku w różnych regionach Europy mamy do czynienia z różnymi klęskami żywiołowymi. Słyszymy o suszach, ulewnych deszczach prowadzących do powodzi, czy silnych wiatrach. W tym roku niestety nie ominęły nas przymrozki. Te przymrozki, które wystąpiły na przełomie kwietnia i maja w rejonie Europy Północno - Środkowej i Środkowo - Wschodniej, kiedy to temperatura przy gruncie spadła nawet do - 10 stopni Celsjusza, spowodowały ogromne szkody w rolnictwie.

Ucierpiały między innymi wczesne warzywa, jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie, śliwki oraz owoce miękkie. W niektórych regionach Polski straty są tak wysokie, że wpłynie to na zasadnicze pogorszenie sytuacji finansowej wielu gospodarstw rolnych. Do tej pory Polscy rolnicy i sadownicy rzadko ubezpieczali swoją produkcję ze względu na to, że jest to bardzo kosztowne i często ich po prostu nie stać.

Ale fala zimna nie dotknęła jedynie mojego kraju, ucierpieli sadownicy i rolnicy, choć w mniejszym stopniu, także w Niemczech, Holandii, Czechach, Słowacji, Austrii, na Węgrzech, a nawet w północnej Rumunii.

Panie Komisarzu! Potrzebujemy systemowych działań mających na celu nie tylko pomoc finansową poszkodowanym sadownikom, rolnikom i przetwórcom, ale przede wszystkim rozwiązań, które przeciwdziałałyby bądź łagodziły skutki klęsk żywiołowych, które na skutek zmian klimatycznych występują coraz częściej.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, em nome do Grupo PSE. – Senhor Presidente, como todos sabemos, a agricultura, ao contrário da generalidade das actividades económicas, é exercida ao ar livre, o que coloca os agricultores frequentemente dependentes de acidentes climatéricos que não controlam.

Ora, os agricultores vítimas destas calamidades não podem estar dependentes da caridade, seja ela nacional ou europeia. Devem-lhes ser concedidos direitos, por forma a que em situações análogas, no espaço europeu, todos possam ser tratados de igual forma. Foi neste entendimento que, enquanto relator do projecto de resolução sobre a vertente agrícola das calamidades naturais aprovado há um ano, propus, entre outras medidas, a criação de um sistema europeu de seguros com um triplo financiamento: agricultores, Estados-Membros e União Europeia, precisamente para dar resposta a este tipo de situações.

Assim, para além de apoiar o pedido de apoio solidário, que é devido aos agricultores afectados, eu gostaria de perguntar à Comissão se tenciona dar execução à proposta aprovada há um ano neste Parlamento por larga maioria, visando instituir esse sistema de seguros, que ainda por cima não implicaria um acréscimo do orçamento comunitário, e, em caso afirmativo, quando tenciona apresentar uma proposta nesse sentido.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, são recorrentes as catástrofes naturais e é tempo de a Comissão Europeia dar resposta pronta a estas situações. Por isso, em primeiro lugar, quero referir que estamos solidários com todos os agricultores da Polónia que foram atingidos pelas recentes geadas que destruíram a maioria das colheitas de frutas e legumes deste ano e para quem pedimos os apoios necessários.

É preciso que haja uma resposta solidária da Comissão Europeia. No entanto, queremos aqui referir também a grave situação de queda de granizo e de fortes trovoadas registada em Maio, em Portugal, que causou graves prejuízos aos agricultores de Murça, Sobral de Monte Agraço, Azambuja, Torres Vedras e Alenquer, Alvito, Vidigueira e Cuba. Para eles vai também a nossa solidariedade e a exigência do apoio que se impõe.

Estas situações demonstram que os agricultores são dos primeiros a serem atingidos pelas variações do clima, pelo que importa assegurar a condução de políticas públicas que garantam o rendimento dos agricultores, mesmo em momentos de crise e destruição das culturas por razões climáticas, seja a geada ou o granizo, sejam as inundações ou as secas.

É tempo de criar um seguro público financiado pela Comunidade Europeia. Contudo, importa igualmente garantir a protecção dos mercados dos produtos agrícolas e promover uma nova política agrícola inserida em políticas de desenvolvimento local e regional que articulem diversas políticas sectoriais e lhes dêem coesão e coerência.

É necessária uma nova estratégia agro-produtiva que tenha em conta as vantagens naturais comparativas, a necessidade de crescimento dos níveis de produtividade e produção e a inserção dos sistemas produtivos no quadro das características edafoclimáticas de cada região, que tenha como referências a qualidade alimentar e a promoção da efectiva melhoria dos rendimentos e das condições de vida dos agricultores e das agricultoras, assegurando o futuro para os jovens agricultores e a soberania alimentar a que cada país tem direito.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Glattfelder (PPE-DE). – A gazdák rettenetes károkat szenvedtek nemcsak Lengyelországban, de Magyarországon is. Sok gazdának minden termése megsemmisült.

Amit a biztos úr elmondott,r abból egyértelmű, hogy a közös agrárpolitika jelenleg meglehetősen korlátozott lehetőséget kínál a gazdák számára. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi jogi szabályozás elsősorban a tagállamok felelősségévé teszi, hogy segítséget nyújtsanak a bajba jutott gazdáknak. Így ezt a kérdést úgy tűnik, most elsősorban Varsóban és Budapesten kell megoldani, de a jövőben ezen változtatnunk kell. Van lehetősége a közös agrárpolitikának arra, hogy valami jót tegyen. A természeti katasztrófákat ugyanis nem tekinthetjük a piac működésével, a mezőgazdasági termeléssel együtt járó, kalkulálható kockázatnak.

Az Európai Uniónak szolidárisnak kell lennie a gazdákkal, és erőfeszítéseket kell tennünk arra, hogy a jövőben megteremtsük a közös segítségnyújtásnak az európai szintű intézményrendszerét is, amire azért is szüksége van, mert ha ezeknek a kérdéseknek a rendezése alapvetően tagállami hatáskörben marad a jövőben is, akkor ez ellentmondásokat hozhat létre, hiszen a különböző tagállamok ezekre a kérdésekre másképp és másképp reagálhatnak. Az egyikben kapnak a gazdák segítséget, a másikban nem kapnak a gazdák segítséget, és ez az egyenlő versenyfeltételeknek az igényét nem fogja kielégíteni.

Ezért azt kérem, hogy az Európai Bizottság minél előbb tegyen olyan javaslatot az asztalra, amely a közös segítségnyújtás európai szintű intézményrendszerét valósítja meg.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Mrazy, ktoré postihli koncom apríla a začiatkom mája poľských pestovateľov ovocia a zeleniny, pravdepodobne zničia asi 90 % ich ročnej úrody. Rozmary počasia neušetrili ani slovenských pestovateľov týchto poľnohospodárskych plodín. Podľa zverejnených informácií zamrzlo podľa lokality a typu odrody 80 až 100 % kvetov. V súčasnosti bývam v prihraničnom regióne na slovensko-poľských hraniciach, a preto viem pochopiť, že klimatické katastrofy v periférnych oblastiach majú následky nielen na poľnohospodárov, ale nepriamo zvyšujú nezamestnanosť a vedú k ešte väčším regionálnym nerovnostiam.

Pokiaľ EÚ nepodá pomocnú ruku pestovateľom ovocia, bude ich existencia ohrozená. EÚ by preto mala zaviesť mechanizmus odškodnenia zameraný na poskytovanie náhrad za škody spôsobené prírodnými katastrofami, ale taktiež by nemala zabudnúť na dlhodobo budované obchodné kontakty. Riešením by možno bolo, ak by domáci pestovatelia predávali ovocie dovezené zo zahraničia priamo svojim stálym zákazníkom. Týmto by EÚ poskytla adresnú krátkodobú pomoc a zároveň zabezpečila, aby pestovatelia ovocia zostali konkurencieschopní i v budúcnosti.

Medzi základné princípy Európskej únie patrí solidarita, a preto vyzývam Európsku komisiu, aby prejavila konkrétnymi opatreniami solidaritu pestovateľom ovocia, ktorých úrodu postihli zničujúce mrazy.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. Mr President, I should just like to make one point. Following the point raised by Mr Podkański, I should clarify that the Solidarity Fund does not pay out for income losses of individual farmers.

I should like to thank Members for their contributions to the debate, and I will inform my colleague Mariann Fischer Boel about the concerns which have been raised.

 
  
MPphoto
 
 

  President. I should like to thank you, Commissioner, and your team for having stayed so late.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. Queda cerrado el debate.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat