Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάσταση στην Παλαιστίνη (συζήτηση)
 5.Κρίση της Equitable Life Assurance Society - Αποτελέσματα της εξεταστικής επιτροπής (συζήτηση)
 6.Ρυθμιστικό πλαίσιο για μέτρα συνδυασμού της οικογενειακής ζωής και των σπουδών για τις νέες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 7.Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.2.Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.3.Αναγνώριση των χειριστηρίων των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.4.Προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών: αγωγές παράλειψης (κωδικοποίηση) (ψηφοφορία)
  8.5.Σύστημα διευθύνσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.6.Μέγιστη ταχύτητα και εξέδρες φορτώσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.7.Γεωργικοί ή δασικοί ελκυστήρες με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.8.Οπτικό πεδίο και υαλοκαθαριστήρες των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.9.Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (Δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.10.Προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.11.Προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.12.Παροχή εγγύησης της Κοινότητας στην ΕΤΕ για σχέδια εκτός της Κοινότητας (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.13.Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.14.Καθαρόαιμα βοοειδή αναπαραγωγής (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.15.Κοινοτικό σήμα (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.16.Παραγωγή και εμπορία των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.17.Έλεγχοι των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.18.Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με εισφορές (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  8.19.Συμφωνία σύμπραξης Σάο Τομέ και Πρίνσιπε/ΕΚ στον τομέα της αλιείας (ψηφοφορία)
  8.20.Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΚ/Κιριμπάτι στον τομέα της αλιείας (ψηφοφορία)
  8.21.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Mario Borghesio (ψηφοφορία)
  8.22.Ορισμός, περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών (ψηφοφορία)
  8.23.Γούνα γάτας και σκύλου (ψηφοφορία)
  8.24.Χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής για την ευρεία ζώνη (ψηφοφορία)
  8.25.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία (ψηφοφορία)
  8.26.Πολιτική ανταγωνισμού για το 2005 (ψηφοφορία)
  8.27.Αποτελέσματα της εξεταστικής επιτροπής (ψηφοφορία)
  8.28.Ρυθμιστικό πλαίσιο για μέτρα συνδυασμού της οικογενειακής ζωής και των σπουδών για τις νέες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Σύνθεση του Κοινοβουλίου
 12.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συμπεράσματα της συνεδρίασης της G8 - Αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετηρίδας - το ήμισυ της διαδρομής (συζήτηση)
 14.Εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2006 (συζήτηση)
 15.Εξεταστική αποστολή στις περιοχές της Ανδαλουσίας, της Βαλένθιας και της Μαδρίτης (συζήτηση)
 16.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 17.Ειδικά προβλήματα στη μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις και η σχέση της με την Ατζέντα της Λισσαβώνας (συζήτηση)
 18.Παρεκκλίσεις από τους κανόνες για την εσωτερική αγορά στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που αφορούν την άμυνα βάσει του άρθρου 296 της Συνθήκης ΕΚ (συζήτηση)
 19.Απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ασφαλής αποθήκευσή του (συζήτηση)
 20.Βοήθεια προς τους γεωργούς που επλήγησαν από τον παγετό (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1198 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1567 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου