Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 19. kesäkuuta 2007 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Palestiinan tilanne (keskustelu)
 5.Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi – Tutkintavaliokunnan tulokset (keskustelu)
 6.Perhe-elämä ja opiskeluaika (keskustelu)
 7.Tarkistusten jättämisen määräaika: ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.2.Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.3.Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.4.Kuluttajan etujen suojaamista tarkoittavat kieltokanteet (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.5.Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteet (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.6.Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurin nopeus ja kuormalavat (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.7.Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.8.Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueet ja tuulilasinpyyhkimet (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.9.Työvälineille asetettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.10.Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.11.Työntekijöiden suojelu asbestilta (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.12.Takuun myöntäminen Euroopan investointipankille (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.13.Sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.14.Puhdasrotuiset jalostusnaudat (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.15.Yhteisön tavaramerkki (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.16.Siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotanto ja pitäminen kaupan (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.17.Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvat tarkastukset (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.18.Keskinäinen avunanto saatavien perinnässä (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  8.19.EY:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus (äänestys)
  8.20.EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus (äänestys)
  8.21.Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (äänestys)
  8.22.Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät (äänestys)
  8.23.Kissan ja koiran turkis (äänestys)
  8.24.Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka (äänestys)
  8.25.EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet (äänestys)
  8.26.Kilpailupolitiikka 2005 (äänestys)
  8.27.Tutkintavaliokunnan tulokset (äänestys)
  8.28.Perhe-elämä ja opiskeluaika (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Parlamentin kokoonpano
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.G8-kokouksen päätelmät - Vuosituhannen kehitystavoitteiden puolimatkassa (keskustelu)
 14.AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2006 (keskustelu)
 15.Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (keskustelu)
 16.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 17.Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano (keskustelu)
 18.Poikkeukset sisämarkkinasäännöksiin puolustushankinnoissa EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan nojalla (keskustelu)
 19.Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja varastointi (keskustelu)
 20.Hallavahinkojen koettelemille maanviljelijöille annettava apu (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (715 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1128 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö