Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2007. gada 19. jūnijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 4.Situācija Palestīnā (debates)
 5.Apdrošināšanas sabiedrības „Equitable Life” krīze - Izmeklēšanas komitejas rezultāti (debates)
 6.Reglamentējoši noteikumi attiecībā uz pasākumiem jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju laika posma apvienošanai Eiropas Savienībā (debates)
 7.Grozījumu iesniegšanas termiņš (sk. protokolu)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Darba ņēmēju aizsardzība to darba devēja maksātnespējas gadījumā (kodificēta versija) (balsojums)
  8.2.Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole (kodificēta versija) (balsojums)
  8.3.Divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija (kodificēta versija) (balsojums)
  8.4.Ar patērētāju interešu aizsardzību saistītie aizliegumi (kodificēta versija) (balsojums)
  8.5.Lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārta (kodificēta versija) (balsojums)
  8.6.Lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālais projektētais ātrums un kravas platformas (kodificēta versija) (balsojums)
  8.7.Lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktori (kodificēta versija) (balsojums)
  8.8.Lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauks un priekšējā stikla tīrītāji (kodificēta versija) (balsojums)
  8.9.Drošības un veselības aizsardzības minimālās prasības, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificēta versija) (balsojums)
  8.10.Dalībvalstu tiesību aktu par preču zīmēm tuvināšana (kodificēta versija) (balsojums)
  8.11.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku saistībā ar azbesta iedarbību (kodificēta versija) (balsojums)
  8.12.Kopienas garantija Eiropas Investīciju bankai (kodificēta versija) (balsojums)
  8.13.Minimālās prasības cūku aizsardzībai (kodificēta versija) (balsojums)
  8.14.Liellopu sugu tīršķirnes vaislinieki (kodificēta versija) (balsojums)
  8.15.Kopienas preču zīme (kodificēta versija) (balsojums)
  8.16.Inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošana un tirdzniecība (kodificēta versija) (balsojums)
  8.17.Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu pārbaudes (kodificēta versija) (balsojums)
  8.18.Savstarpējā palīdzība prasījumu piedziņā (kodificēta versija) (balsojums)
  8.19.Eiropas Kopienas un Santomes un Prinsipi Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums (balsojums)
  8.20.Eiropas Kopienas un Kiribati partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē (balsojums)
  8.21.Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio deputāta imunitāti (balsojums)
  8.22.Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, nosaukums, noformējums un etiķetēšana (balsojums)
  8.23.Kaķu un suņu kažokādas (balsojums)
  8.24.Eiropas politikas izstrāde platjoslas pakalpojumu jomā (balsojums)
  8.25.ES ekonomikas un tirdzniecības attiecības ar Krieviju (balsojums)
  8.26.Konkurences politika 2005. gadā (balsojums)
  8.27.Izmeklēšanas komitejas rezultāti (balsojums)
  8.28.Reglamentējoši noteikumi attiecībā uz pasākumiem jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju laika posma apvienošanai Eiropas Savienībā (balsojums)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Parlamenta sastāvs
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.G8 sanāksmes rezultāti - Pusceļš Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā (debates)
 14.ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs (2006. gads) (debates)
 15.Apmeklējums vietējo apstākļu novērtēšanai Andalūzijas, Valensijas un Madrides reģionos (debates)
 16.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 17.Specifiskas problēmas to tiesību aktu transponēšanā un īstenošanā, kuri attiecas uz valsts iepirkumu, un to saistība ar Lisabonas programmu (debates)
 18.Atkāpes no iekšējā tirgus noteikumiem valsts iepirkumam aizsardzības vajadzībām saskaņā ar EK līguma 296. pantu (debates)
 19.Metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegums un droša glabāšana (debates)
 20.Palīdzība lauksaimniekiem, kuru saimniecības cietušas no sala (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (817 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1072 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika