Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 19 iunie 2007 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Situaţia din Palestina (dezbatere)
 5.Criza societăţii de asigurări „Equitable Life” - Rezultatele Comisiei de anchetă (dezbatere)
 6.Un cadru de reglementare pentru măsuri de conciliere a vieţii familiale şi a perioadei de studii pentru tinerele femei din Uniunea Europeană (dezbatere)
 7.Termenul de depunere a amendamentelor: consultaţi procesul-verbal
 8.Timpul afectat votului
  8.1.Protecţia angajaţilor în caz de insolvabilitate a angajatorului (versiunea codificată) (vot)
  8.2.Prevenirea şi controlul integrat al poluării (versiunea codificată) (vot)
  8.3.Identificarea comenzilor, a martorilor şi a indicatoarelor autovehiculelor cu două sau trei roţi (versiunea codificată) (vot)
  8.4.Protecţia intereselor consumatorilor: acţiune în încetare (versiunea codificată) (vot)
  8.5.Mecanismul de direcţie al tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiunea codificată) (vot)
  8.6.Viteza maximă prin construcţie şi platformele de încărcare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiunea codificată) (vot)
  8.7.Tractoare agricole sau forestiere (versiunea codificată) (vot)
  8.8.Câmp vizual şi ştergătoare de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere (versiunea codificată) (vot)
  8.9.Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea echipamentelor de lucru (a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) (versiune codificată) (vot)
  8.10.Apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată) (vot)
  8.11.Protecţia lucrătorilor împotriva azbestului (versiune codificată) (vot)
  8.12.Garanţie comunitară a BEI în favoarea proiectelor din afara Comunităţii (versiunea codificată) (vot)
  8.13.Norme minime de protecţie a porcilor (versiunea codificată) (vot)
  8.14.Animale de reproducţie de rasă pură din specia bovine (versiune codificată) (vot)
  8.15.Marca comunitară (versiune codificată) (vot)
  8.16.Producţia şi comercializarea ouălor pentru incubaţie şi a puilor de fermă (versiune codificată) (vot)
  8.17.Controalele operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (versiune codificată) (vot)
  8.18.Asistenţa reciprocă pentru recuperarea creanţelor (versiune codificată) (vot)
  8.19.Acordul de parteneriat dintre São Tomé şi Principe şi CE în sectorul pescuitului (vot)
  8.20.Acordul de parteneriat dintre CE şi Kiribati în sectorul pescuitului (vot)
  8.21.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a domnului Mario Borghezio (vot)
  8.22.Definirea, desemnarea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase (vot)
  8.23.Blănurile de pisică şi de câine (vot)
  8.24.Elaborarea unei politici europene în materie de bandă largă (vot)
  8.25.Relaţiile economice şi comerciale dintre UE şi Rusia (vot)
  8.26.Politica în domeniul concurenţei 2005 (vot)
  8.27.Rezultatele Comisiei de anchetă (vot)
  8.28.Un cadru de reglementare pentru măsuri de conciliere a vieţii familiale şi a perioadei de studii pentru tinerele femei din Uniunea Europeană (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Componenţa Parlamentului
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 13.Concluziile reuniunii G8 - Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – etapa intermediară (dezbatere)
 14.Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (2006) (dezbatere)
 15.Misiunea de informare din regiunile Andalucía, Valencia şi Madrid (dezbatere)
 16.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 17.Transpunerea şi aplicarea legislaţiei referitoare la achiziţiile publice (dezbatere)
 18.Derogări de la normele pieţei interne privind contractele de achiziţii publice în domeniul apărării, în temeiul articolului 296 din tratatul CE (dezbatere)
 19.Interzicerea exporturilor de mercur metalic şi stocarea în condiţii de siguranţă a acestuia (dezbatere)
 20.Ajutoare pentru agricultorii care au suferit daune din cauza îngheţului (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 22.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (817 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1072 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate