Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 19. júna 2007 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Situácia v Palestíne (rozprava)
 5.Kríza spoločnosti Equitable Life Assurance Society - Výsledky vyšetrovacieho výboru (rozprava)
 6.Regulačný rámec opatrení týkajúcich sa súladu medzi rodinným životom a štúdiom mladých žien v Európskej únii (rozprava)
 7.Lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie
  8.1.Ochrana zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.2.Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.3.Identifikácia ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.4.Súdne príkazy na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.5.Riadiace zariadenia kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.6.Maximálna konštrukčná rýchlosť a nákladné plošiny pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.7.Kolesové poľnohospodárske a lesné traktory (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.8.Zorné pole výhľadu a stierače predného skla poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.9.Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.10.Aproximácia právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.11.Ochrana pracovníkov pred účinkami azbestu (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.12.Záruka Spoločenstva Európskej investičnej banke na projekty mimo Spoločenstva (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.13.Minimálne normy na ochranu ošípaných (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.14.Čistokrvné plemenné zvieratá hovädzieho dobytka (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.15.Ochranná známka Spoločenstva (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.16.Produkcia násadových vajec a jednodňovej hydiny a ich uvádzanie na trh (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.17.Kontrola opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.18.Vzájomná pomoc pri vymáhaní pohľadávok (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  8.19.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu Svätý Tomáš a Princov ostrov/ES (hlasovanie)
  8.20.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu ES/Kiribati (hlasovanie)
  8.21.Ochrana imunity a výsad Maria Borghezia (hlasovanie)
  8.22.Definovanie, popis, prezentácia a označovanie liehovín (hlasovanie)
  8.23.Kožušiny z mačiek a psov (hlasovanie)
  8.24.Širokopásmové pripojenie (hlasovanie)
  8.25.Hospodárske a obchodné vzťahy medzi EÚ a Ruskom (hlasovanie)
  8.26.Politika hospodárskej súťaže v roku 2005 (hlasovanie)
  8.27.Výsledky vyšetrovacieho výboru (hlasovanie)
  8.28.Regulačný rámec opatrení týkajúcich sa súladu medzi rodinným životom a štúdiom mladých žien v Európskej únii (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Zloženie Parlamentu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Závery stretnutia G8 - Rozvojové ciele milénia – polovica obdobia na ich dosiahnutie (rozprava)
 14.Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (2006) (rozprava)
 15.Vyšetrovacia misia v oblasti Andalúzie, Valencie a Madridu (rozprava)
 16.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 17.Konkrétne problémy pri transpozícii a vykonávaní právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania a vzťah týchto predpisov k lisabonskej stratégii (rozprava)
 18.Výnimky z pravidiel vnútorného trhu pri obstarávaní v oblasti rezortu obrany na základe článku 296 Zmluvy o ES (rozprava)
 19.Zákaz vývozu a bezpečné uskladnenie kovovej ortuti (rozprava)
 20.Pomoc pestovateľom, ktorých zasiahli škody spôsobené mrazom (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (817 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1072 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia