Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A6-0220/2007

  Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Colm Burke και Jim Higgins (PPE-DE) , γραπτώς. – (EN) Ψηφίσαμε υπέρ του πρώτου σκέλους της παραγράφου 40 και κατά του δευτέρου σκέλους της ίδιας παραγράφου. Ομοίως, ψηφίσαμε υπέρ του πρώτου σκέλους της παραγράφου 41 και κατά του δευτέρου σκέλους. Απείχαμε δε από την ψηφοφορία επί του συνολικού κειμένου.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν επιθυμούμε να θεωρηθεί ότι στηρίζουμε οποιαδήποτε ερμηνεία της λέξης «δικαιώματα» σύμφωνα με την οποία μπορεί να περιλαμβάνει την υποστήριξη της άμβλωσης. Εξυπακούεται, όμως, ότι στηρίζουμε τον γενικό προσανατολισμό των Στόχων της Χιλιετίας και, ως εκ τούτου, δεν καταψηφίσαμε το κείμενο συνολικά.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου