Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0076(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0117/2007

Ingediende teksten :

A6-0117/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/06/2007 - 5.3
CRE 20/06/2007 - 5.3

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0268

Debatten
Woensdag 20 juni 2007 - Straatsburg Uitgave PB

5.3. Functioneren van de belastingstelsels (Fiscalis-2013) (stemming)
PV
  

- Verslag-Hans-Peter Martin (A6-0117/2007)

Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI), rapporteur. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, mag ik nog even uw aandacht. Het onderhavige verslag over het communautaire programma Fiscalis, een wetgevingsverslag, is ten prooi gevallen aan een schandelijke censuur. De toelichting van mijn verslag is eigenmachtig en geheel onbegrijpelijk door de voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken, de socialiste Pervenche Berès, gecensureerd. Dat is ver beneden de waardigheid van een Parlement dat zichzelf democratisch noemt. U vindt de gecensureerde passages na een lang betoog over geldverspilling en over de controle van de Europese Commissie in een addendum – misschien kunt u voor rust zorgen, mijnheer de Voorzitter – in een addendum dat is bijgevoegd voor eenieder die het interesseert.

(Tekenen van onrust)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. U was de aanstichter van de wanorde. Ik wijs uw beschuldigingen aan het adres van mevrouw Berès van de hand. Zo gedraagt men zich niet hier in het Parlement.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE).(FR) Mijnheer de Voorzitter, gebleken is dat de toelichting bij dit verslag volledig in tegenspraak is met de stemming over de resolutie binnen de commissie, een resolutie waarover ons Parlement nu moet gaan stemmen. Ik heb onze rapporteur dan ook verzocht, op grond van ons Reglement, de passages van de toelichting in te trekken die niet overeenkwamen met de resolutie zoals aangenomen binnen de commissie. Deze passages zijn aan de toelichting toegevoegd in de vorm van een minderheidsstandpunt, conform de strikte toepassing van ons reglement.

Hartelijk dank, mijnheer de Voorzitter, dat u me de kans hebt geboden het Parlement inzicht te geven in de democratische gang van zaken binnen de Commissie economische en monetaire zaken.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Dank u wel, mevrouw Berès. Ik heb daar niet aan getwijfeld.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid