Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2103(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0220/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0220/2007

Συζήτηση :

PV 19/06/2007 - 13
CRE 19/06/2007 - 13

Ψηφοφορία :

PV 20/06/2007 - 5.9
CRE 20/06/2007 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0274

Συζητήσεις
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5.9. Αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετηρίδας - το ήμισυ της διαδρομής (ψηφοφορία)
PV
  

- Έκθεση Kinnock (A6-0220/2007)

 
  
  

– Πριν από την ψηφοφορία για την παράγραφο 9:

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto (GUE/NGL). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 9 η ακόλουθη φράση: «εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ιταλική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη καταβάλει στο Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας τα 260 εκατομμύρια που οφείλει για την περίοδο 2006-2007 και καλεί την ιταλική κυβέρνηση να εξοφλήσει το συντομότερο αυτό το χρέος».

 
  
  

(Οι προφορικές τροπολογίες εγκρίνονται)

– Πριν από την ψηφοφορία για την παράγραφο 45:

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, θα διαβάσω το κείμενο στα αγγλικά:

(EN) «καλεί την ΕΕ να αυξήσει τη χρηματοδότηση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η πρόοδος στη βασική επιστήμη και τη βιοϊατρική θα έχει ως αποτέλεσμα νέα και οικονομικά προσιτά φάρμακα, εμβόλια και διαγνωστικές μεθόδους για παραμελημένες ασθένειες· να στηρίξει τα στάδια ανάπτυξης της Ε&Α· και να διασφαλίσει τη χρήση νέων προϊόντων από παραμελημένες ομάδες πληθυσμού τηρώντας παράλληλα τις διατάξεις TRIPS (συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου)·»

(NL) … στη συνέχεια θα διαγραφεί τμήμα του κειμένου. Το εν λόγω τμήμα έχει την ακόλουθη διατύπωση:

και αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

(EN) «τηρώντας παράλληλα τα διεθνή δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, χωρίς τα οποία η φαρμακευτική Ε&Α θα κατέρρεε·»

 
  
  

(Η προφορική τροπολογία εγκρίνεται)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου