Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2103(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0220/2007

Ingivna texter :

A6-0220/2007

Debatter :

PV 19/06/2007 - 13
CRE 19/06/2007 - 13

Omröstningar :

PV 20/06/2007 - 5.9
CRE 20/06/2007 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0274

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 20 juni 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

5.9. Halva vägen för millenniemålen för utveckling (omröstning)
Protokoll
  

- Betänkande: Kinnock (A6-0220/2007)

 
  
  

– Före omröstningen om punkt 9:

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto (GUE/NGL).(IT) Herr talman! Jag föreslår att följande text läggs till i slutet av punkt 9: “[…] beklagar att den italienska regeringen ännu inte har betalat de 260 miljoner euro som den skall erlägga för att uppfylla 2006–2007 års kvot till den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria. Parlamentet uppmanar den italienska regeringen att reglera denna skuld inom kort.“

 
  
  

(De muntliga ändringsförslagen beaktades.)

– Före omröstningen om punkt 45:

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE). – (NL) Herr talman! Jag läser texten på engelska:

(EN) “Europaparlamentet uppmanar EU att öka finansieringen för att få till stånd framsteg inom naturvetenskaplig och medicinsk grundforskning som leder till nya och överkomliga mediciner, vaccin och diagnosmöjligheter för försummade sjukdomar, för att stödja utvecklingsfaserna inom FoU och för att se till att nya produkter kan utnyttjas av åsidosatta befolkningsgrupper samtidigt som TRIPS-bestämmelserna respekteras.“

(NL) … och sedan kommer ett avsnitt att strykas. Avsnittet som ska strykas lyder på följande sätt:

och ska ersättas med:

(EN) “samtidigt som internationella patenträttigheter respekteras utan vilka FoU inom läkemedelsområdet kollapsar.“

 
  
  

(De muntliga ändringsförslagen beaktades.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy