Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5.11. Βελτίωση της μεθόδου διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διαδικασίες διεύρυνσης της ζώνης του Ευρώ (ψηφοφορία)
PV
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Ζώνη του ευρώ (B6-0264/2007)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου