Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2111(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0223/2007

Teksty złożone :

A6-0223/2007

Debaty :

PV 20/06/2007 - 13
CRE 20/06/2007 - 13

Głosowanie :

PV 21/06/2007 - 8.8
CRE 21/06/2007 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0284

Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 20 czerwca 2007 r. - Strasburg Wersja poprawiona

13. Strategia na rzecz zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (debata)
Protokół
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης Bogdan Klich, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης: Στρατηγική για την εξωτερική διάσταση και σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του προγράμματος της Χάγης (2006/2111(ΙΝΙ) (Α6-0223/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Klich (PPE-DE), sprawozdawca. – Pani Przewodnicząca! To sprawozdanie pierwotnie miało mieć formę recenzji komunikatu Komisji z 2005 roku w sprawie strategii oraz samej strategii przygotowanej w tymże roku przez Radę. Ale w trakcie prac okazało się, że działania w zakresie zewnętrznego wymiaru obszaru bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości bardzo poszły do przodu, nabrały nowego impetu. Przyniosły one nowe dokumenty, nowe decyzje i nowe działania i nasza sytuacja dzisiaj różni się w znaczącym stopniu od tej sprzed półtora roku.

Dlatego też postanowiłem patrzeć przed siebie, a nie za siebie, i takie też spojrzenie postanowiły przyjąć obie komisje: Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych, które pracowały nad tym sprawozdaniem w trybie wzmocnionej współpracy. A zatem nie powinno być dziwne, że to sprawozdanie tak naprawdę jest zestawem rekomendacji dla Komisji oraz Rady.

To sprawozdanie opiera się na dwóch założeniach. Po pierwsze, że we współczesnym świecie zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa przeplatają się ze sobą, nakładają się na siebie i tak naprawdę są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Po drugie, że w naszych systemach prawnych i praktyce politycznej niezbędne jest zachowanie równowagi pomiędzy wolnościami obywatelskimi – z jednej strony, a bezpieczeństwem naszych obywateli – z drugiej. Oznacza to, że jeżeli naszym obywatelom chcemy zapewnić i bezpieczeństwo, i wolność, to obie te wartości musimy promować na zewnątrz, poza granicami Unii Europejskiej, ale obie zawsze w swoistej równowadze.

Tak więc nasza polityka zagraniczna musi uwzględniać te właśnie założenia i dostosować do nich swoje instrumenty: wspólne stanowiska, wspólne działania, umowy dwustronne czy umowy wielostronne. Innymi słowy, na przykład w porozumieniach z krajami trzecimi powinniśmy zamieszczać zarówno klauzule antyterrorystyczne, jak i klauzule praw człowieka. A w bieżącej współpracy z tymi krajami Unia Europejska powinna promować zarówno przestrzeganie praw człowieka, jak i wspólne zwalczanie terroryzmu międzynarodowego.

Tu w Parlamencie mamy także świadomość obecnych ograniczeń i barier, które zmniejszają skuteczność Unii Europejskiej w omawianym zakresie. One po części wynikają z naszej skomplikowanej i niejasnej struktury instytucjonalnej, ale po części także z braku woli do pogłębiania integracji europejskiej. W każdym filarze decyzje co do współpracy i porozumień zewnętrznych podejmowane są według innej procedury. A postulowane od dłuższego czasu uwspólnotowienie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w dalszym ciągu czeka na lepsze czasy. Te czasy muszą nadejść jak najszybciej.

Oczekujemy, że najbliższy szczyt Unii Europejskiej doprowadzi do zwołania konferencji międzyrządowej, takiej, która do końca tego roku przedstawi projekt nowego traktatu, oraz że w tym traktacie Unia uzyska osobowość prawną, zostanie zniesiona dotychczasowa struktura filarowa, zmniejszona zostanie liczba kategorii aktów prawnych oraz uproszczone i ujednolicone zostaną procedury decyzyjne.

Zanim jednak to nastąpi, zanim traktat wejdzie w życie, ponieważ może wejść w życie dopiero w 2009 roku, sprawozdanie to postuluje zastosowanie klauzuli przejściowej, passerelle, zgodnie z artykułem 42 Traktatu o Unii Europejskiej w odniesieniu do współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych oraz polityki imigracyjnej w zakresie legalnej imigracji oraz integracji cudzoziemców. To umożliwiłoby Radzie i nam wszystkim wcześniejsze wprowadzenie tych wspólnotowych mechanizmów do tych bardzo ważnych obszarów. Obserwując presję imigracyjną na naszą południową granicę oraz zagrożenie ze strony przestępczości zorganizowanej w stosunku do granicy wschodniej, brak takich decyzji byłby bardzo poważnym błędem politycznym.

A skoro już mówimy o granicach, to chciałbym zwrócić szczególną uwagę Komisji na ustęp 42, który przypomina o bolesnej dla obywateli 12 krajów Unii Europejskiej konieczności posiadania wiz do Stanów Zjednoczonych. Po raz kolejny jako Parlament upominamy się o załatwienie tej sprawy. Na zakończenie chciałem serdecznie podziękować wszystkim moim współpracownikom, zarówno z mojej grupy politycznej, jak i shadow rapporteurom z innych grup politycznych oraz komisarzowi Franco Frattiniemu za dobrą i owocną współpracę.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizepräsident der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, für ihre Bürger einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu schaffen. Dieses Ziel kann die Europäische Union jedoch nicht allein verwirklichen. Der freie Personen- und Warenverkehr sowie Europas ökonomische Stärke und demokratische Stabilität haben die Europäische Union zum Ziel illegaler Migration, organisierter Kriminalität, des internationalen Drogenhandels, aber auch des islamistischen Terrorismus gemacht.

Das bedeutet, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir die bestehenden Mechanismen und Konzepte im Bereich Justiz und Inneres weiter entwickeln – und, Sie haben es gerade erwähnt, sehr geehrter Herr Berichterstatter – in die Außenbeziehungen der EU integrieren können.

Ich begrüße ausdrücklich das große Interesse, das das Europäische Parlament an den Außenbeziehungen in den Bereichen Justiz und Inneres und insbesondere an der genannten Strategie zeigt, und die Empfehlungen des Berichtes Klich geben wichtige Anregungen für Diskussionen im Rat, wie die Politik der Union in den Außenbeziehungen im Bereich Justiz und Inneres weiter vertieft und noch effektiver gestaltet werden kann.

Die Strategie für die externe Dimension der Justiz- und Innenpolitik stellt die Ziele und Vorgehensweisen ausführlich dar. Die Zusammenarbeit mit den Drittstaaten beinhaltet unter anderem die Unterstützung der Europäischen Union für die Institutionen und den Kapazitätsaufbau. Dies ist eine langfristige Aufgabe, deren Fortschritte innerhalb der gemeinsamen Institutionen beraten werden. Die direkten Nachbarn der Europäischen Union spielen eine besonders wichtige Rolle für die Sicherheit der Europäischen Union. Die Kapitel über die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres im Rahmen der Aktionspläne, die im Zuge der europäischen Nachbarschaftspolitik gemeinsam mit den Partnerstaaten angenommen worden sind, sind daher sehr ausführlich gestaltet.

Unter den Staaten der europäischen Nachbarschaftspolitik hat die Ukraine nicht nur aufgrund ihrer langen gemeinsamen Grenze mit der EU eine ganz besondere Stellung. Die Zusammenarbeit in mit der Ukraine in den Bereichen Justiz und Inneres ist schon weit fortgeschritten. Am 11. Juli wurde in Luxemburg mit der Unterzeichnung des Arbeitsabkommens zwischen Frontex und dem ukrainischen Grenzschutz eine weitere wichtige Grundlage gelegt. Zudem sind die Abkommen über Visaerleichterungen und Rückübernahme am 18. Juni unterzeichnet worden.

Die enge Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen ist für die Union im Bereich Migration ganz besonders wichtig. Auf der Basis des Gesamtansatzes „Migration“ hat die Europäische Union in den letzten anderthalb Jahren die Zusammenarbeit mit den Staaten Afrikas und des Mittelmeerraums sehr intensiviert. Die Resultate sind ermutigend. Der Rat allgemeine Angelegenheiten hat vor wenigen Tagen, am 18. Juni, beschlossen, den Gesamtansatz Migration auf die östlichen und südöstlichen EU-Nachbarregionen auszudehnen. Neben den direkten Nachbarn hat die Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres mit den strategischen Partnern USA und Russland für die Europäische Union eine ganz besondere Bedeutung. Auch der Bericht geht entsprechend auf viele Aspekte dieser Partnerschaft ein.

Mit Russland wurden im Mai 2005 vier Fahrpläne für gemeinsame Räume verabschiedet: Der gemeinsame Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ist auch nach Ansicht Russlands derjenige, bei dem bislang die besten Fortschritte erzielt wurden. Dazu gehört natürlich auch das Abkommen über Visa und Rückübernahme, das Anfang Juni in Kraft getreten ist.

Minister Schäuble hat beim letzten EU-Russland-Treffen der Justiz- und Innenminister mit seinem Amtskollegen Nurgalijew aber auch das unverhältnismäßige Eingreifen der russischen Sicherheitskräfte bei den von der Opposition veranstalteten Demonstrationen offen angesprochen. Kurz nach der Minister-Troika im Bereich Justiz und Inneres haben auch die regelmäßigen Menschenrechtskonsultationen mit Russland stattgefunden. Auch mit Usbekistan haben Menschenrechtsfragen unter deutscher Präsidentschaft im Rahmen des Unterausschusses Justiz und Inneres eine zentrale Rolle gespielt.

Im Zentrum des letzten Treffens mit den Vereinigten Staaten standen die Terrorismusbekämpfung, Visumfragen und Fragen des Datenschutzes, auch im Zusammenhang mit der Übermittlung von Flugpassagierdaten.

Die deutsche Präsidentschaft bemüht sich dabei auch in den letzten Tagen mit voller Kraft um den Abschluss eines neuen PNR-Abkommens mit den USA. Die USA sind auch kein leichter Verhandlungspartner, wie wir aus den Diskussionen wissen.

Darüber hinaus hat die deutsche Präsidentschaft auch die beiden strategischen Partner USA und Russland zusammen an einen Tisch gebracht, um über gemeinsame Sicherheitsherausforderungen zu beraten. Hierzu gehören Drogenbekämpfung, Terrorismusbekämpfung und Grenzmanagement.

Der Bericht widmet sich außerdem der Stärkung der polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit. Die deutsche Präsidentschaft hat – so meine ich – Wesentliches zur Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union erreicht. Hierbei sei insbesondere die politische Einigung zur Überführung der wesentlichen Teile des Vertrags von Prüm in den EU-Rechtsrahmen erwähnt.

Außerdem konnte eine politische Einigung zur Überführung von Europol in den Rechtsrahmen der Europäischen Union erreicht werden. Auch Frontex konnte während der letzten sechs Monaten wesentlich gestärkt werden.

Hervorzuheben ist außerdem der im Bericht Klich erwähnte Rahmenbeschluss über den Austausch von Informationen aus dem Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten.

Inwiefern eine Zusammenarbeit mit Drittstaaten, z.B. Russland, möglich ist, hängt auch vom dortigen Datenschutzniveau ab, das jeweils zu prüfen sein wird.

Globale Bedrohungen und Phänomene können nur im internationalen Zusammenwirken effektiv bekämpft werden. Die genannte Strategie für die Außendimensionen im Bereich Justiz und Inneres ist daher ein unverzichtbares Element bei der Schaffung eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Der Rat setzt auch weiterhin auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Ausschuss und dem Europäischen Parlament bei der Umsetzung und Weiterentwicklung dieser Strategie.

 
  
  

IN THE CHAIR: MRS DIANA WALLIS
Vice-President

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli deputati, certamente tutti noi condividiamo il principio secondo cui le libertà e i diritti fondamentali delle persone non possono conoscere confini territoriali. Purtroppo, anche la criminalità organizzata e il terrorismo non conoscono confini. Ecco perché, come è stato detto dal relatore e dal rappresentante del Consiglio, vi è un legame crescente tra la dimensione interna e la dimensione internazionale delle politiche dell'Unione europea nel campo della giustizia, della sicurezza e della libertà.

Questo vuol dire lavorare insieme per un grande obiettivo politico che va in due direzioni: la prima è quella di rafforzare uno spazio interno di sicurezza che garantisca ai cittadini e ai residenti nell'Unione europea diritti, libertà fondamentali e un'armonizzazione dei sistemi e delle regole per rendere giustizia a chi la chiede; la seconda è quella di garantire una dimensione internazionale che in qualche modo fornisca uno strumento alla politica estera dell'Unione europea attraverso il rafforzamento del ruolo della legge e delle Istituzioni, la promozione dei valori democratici fuori dai nostri confini e il consolidamento delle Istituzioni.

Si tratta di grandi obiettivi di politica estera per l'Unione europea che si realizzano proprio attraverso interventi in questo campo: sicurezza da un lato e rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti dall'altro. Si tratta di due valori che possono e che devono stare insieme. Come è stato detto, non ci può essere contraddizione tra garantire sicurezza ai cittadini, a qualunque persona umana, e al tempo stesso garantire loro il rispetto delle libertà fondamentali. Credo che questi valori comuni debbano formare la base per gli accordi, per le relazioni e per il partenariato con i paesi terzi. La promozione dei diritti umani e della democrazia deve quindi essere un elemento che integra le nostre politiche quando l'Europa esercita un ruolo sulla scena internazionale.

La relazione in esame tocca temi fondamentali che io condivido profondamente: rafforzare la responsabilità democratica, rafforzare la sicurezza e i diritti, garantire ai cittadini un più elevato livello di protezione contro il terrorismo e il crimine organizzato, promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia e tra le autorità giudiziarie e realizzare un'effettiva politica dell'Unione europea per l'immigrazione, con una solidarietà che deve andare oltre i confini dell'Unione europea, una politica europea per l'asilo per coloro che hanno bisogno di protezione internazionale e uno sforzo di contrasto duro e severo contro il traffico di esseri umani che sfrutta la disperazione degli immigrati.

Noi stiamo già realizzando tutto questo. La politica europea sull'immigrazione si sta arricchendo. Nelle scorse settimane ho proposto al Parlamento e al Consiglio dei documenti per aprire il fronte dell'immigrazione economica, dell'immigrazione circolare, per favorire la mobilità e quindi per abbandonare l'aspetto solamente repressivo delle politiche migratorie, sebbene sia comunque indispensabile contrastare ogni forma di illegalità.

Soltanto pochi giorni fa ho proposto un Libro Verde sulle politiche di asilo, che consentirà a questo Parlamento e a tutti gli attori interessati di partecipare, affinché all'inizio del prossimo anno io possa presentare un piano d'azione che realizzi entro il 2010, come promesso, un sistema europeo unico sullo status di rifugiato politico.

Vi sono quindi molti temi per quanto riguarda l'immigrazione e le politiche di asilo in cui l'Europa svolge già un ruolo sulla scena internazionale. Credo che in questo campo la dimensione euromediterranea dell'Europa debba essere ulteriormente rafforzata, così come l'Europa esercita un ruolo nella dimensione orientale per quanto riguarda i Balcani, il Caucaso, i rapporti con la Federazione russa e con l'Ucraina. In questa regione stiamo già realizzando attività in settori diversi, che vanno dal traffico di esseri umani alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e delle donne e alla lotta contro la criminalità informatica, un altro tema che ovviamente non conosce confini e frontiere e che deve essere affrontato a livello internazionale.

Sul terrorismo è già stato detto molto. Ovviamente la lotta contro il terrorismo deve continuare con i mezzi dello Stato di diritto, ma è certamente necessario proseguire e rafforzare la cooperazione internazionale con i grandi attori mondiali.

A tal fine apprezzo molto il fatto che il relatore ricordi l'importanza di processi decisionali che permettano all'Unione europea di prendere le proprie decisioni. Apprezzo molto il richiamo all'articolo 42 del Trattato, alla cosiddetta "passerella", ma credo che sia estremamente importante non perdere l'occasione offerta dal prossimo Consiglio europeo per discutere del futuro quadro istituzionale dell'Unione europea e per non dimenticare che nel settore della sicurezza, della giustizia e delle libertà fondamentali l'Europa non può rimanere bloccata. L'Europa deve avere gli strumenti per decidere rapidamente, in modo effettivo e con maggiore legittimità democratica, ad esempio conferendo un maggiore ruolo a questo Parlamento e alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Desidero dedicare un'ultima parola alla collaborazione euro-atlantica. Come ha detto il rappresentante del Consiglio, con gli Stati Uniti d'America abbiamo due difficili negoziati in corso. Uno riguarda il trasferimento dei dati sulle transazioni finanziarie, nato dal cosiddetto caso Swift, e l'altro riguarda il trasferimento dei dati dei passeggeri del traffico aereo da e verso gli Stati Uniti. Mi auguro che in entrambi i casi possano essere presto raggiunti accordi che garantiscano da un lato la certezza delle situazioni giuridiche – quindi un cappello giuridico europeo e non l'affidamento ai rapporti bilaterali – e dall'altro lato un bilanciamento tra le esigenze di lotta al terrorismo e la garanzia di riservatezza dei dati personali, che sono entrambi grandi diritti delle persone. Mi auguro che gli Stati Uniti accettino l'impostazione equilibrata che la Presidenza tedesca, con il sostegno della Commissione, ha voluto dare e che si raggiungano tali accordi entro la fine di questo mese, prima che la Presidenza tedesca lasci il suo ruolo.

Ho informato dello stato dei negoziati il presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Vi sono aspetti che non possono ancora essere diffusi, perché i negoziati sono ancora in corso, ma ho provveduto a tenere costantemente informati dell'esito delle trattative il presidente e i responsabili dei gruppi parlamentari in seno a tale commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas (PSE), draftsman of the opinion of the Committee on Foreign Affairs. – Madam President, this report was prepared under enhanced cooperation between the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and the Committee on Foreign Affairs. I am pleased to inform my colleagues that Mr Klich and I have agreed on a comprehensive text which, I believe, reflects the views of both committees. I very much thank Mr Klich for his time, cooperation and flexibility.

In addition to the many points made in the report, my main message to the Council and to the Commission would be as follows. Firstly, it is obvious that the internal stability of the EU is to a degree dependent on external factors, such as the situation in neighbouring countries. Secondly, no standard approach will work to improve the political situation in these countries, as the countries differ greatly in their economic, political and social realities. Thirdly, I therefore stress the need for a tailor-made approach towards neighbouring countries in EU policy in the area of freedom, security and justice.

 
  
MPphoto
 
 

  President. This debate is now adjourned until 9 p.m.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności