Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 20 юни 2007 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преносимост на допълнителните пенсионни права (разискване)
 3.Разширяване на евро зоната - Въвеждане от Кипър на единната валута на 1 януари 2008 г. - Въвеждане от Малта на единната валута на 1 януари 2008 г. (разискване)
 4.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение: вж. протоколи
 5.Време за гласуване
  5.1.Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (вот)
  5.2.Забраната за износ и безопасното складиране на метален живак (вот)
  5.3.Програма на Общността за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане във вътрешния пазар (Фискалис 2013) (вот)
  5.4.Преносимост на допълнителните пенсионни права (вот)
  5.5.Въвеждане от Кипър на единната валута на 1 януари 2008 г. (вот)
  5.6.Въвеждане от Малта на единната валута на 1 януари 2008 г. (вот)
  5.7.Галилео (вот)
  5.8.Специфични проблеми при транспонирането и прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки и неговата връзка с Лисабонския дневен ред (вот)
  5.9.Целите на Хилядолетието за развитие – междинна равносметка (вот)
  5.10.Работата на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2006 г. (вот)
  5.11.Подобряване на метода на консултации с Европейския парламент по процедурите за разширяване на Еврозоната (вот)
 6.Обяснения на вот
 7.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 8.Състав на Парламента: вж. протоколи
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 10.Договор за търговията с оръжия (разискване)
 11.Програма MEDA и финансова подкрепа за Палестина – оценка, прилагане и контрол (разискване)
 12.Младежката престъпност - ролята на жените, семейството и обществото (разискване)
 13.Пространството на свобода, сигурност и правосъдие: Стратегия за външното измерение (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 15.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 16.Пространството на свобода, сигурност и правосъдие: Стратегия за външното измерение (продължение на разискването)
 17.Организацията и съдържанието на обмена на информация, извлечена от регистрите за съдимост, между държавите-членки (разискване)
 18.Развитието на преговорите по рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията (разискване)
 19.Убежището: практическо сътрудничество, качество при вземането на решения в общата европейска система за предоставяне на убежище (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 21.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (754 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1075 kb)
Правна информация - Политика за поверителност