Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 20. června 2007 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Přenositelnost nároků na penzijní připojištění (rozprava)
 3.Zlepšení metody konzultace Evropského parlamentu v procedurách rozšíření eurozóny – Přijetí jednotné měny Kyprem ke dni 1. ledna 2008 – Přijetí jednotné měny Maltou ke dni 1. ledna 2008 (rozprava)
 4.Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování: viz zápis
 5.Hlasování
  5.1.Jednotný vzor povolení k pobytu (hlasování)
  5.2.Zákaz vývozu a bezpečné skladování kovové rtuti (hlasování)
  5.3.Program Společenství Fiscalis 2013 (hlasování)
  5.4.Přenositelnost nároků na penzijní připojištění (hlasování)
  5.5.Přijetí jednotné měny Kyprem ke dni 1. ledna 2008 (hlasování)
  5.6.Přijetí jednotné měny Maltou ke dni 1. ledna 2008 (hlasování)
  5.7.Galileo (hlasování)
  5.8.Specifické problémy při provádění právních předpisů v oblasti veřejných zakázek ve vnitrostátním právu a jejich uplatňování a vztah těchto předpisů k lisabonské strategii (hlasování)
  5.9.Na půli cesty k rozvojovým cílům tisíciletí (hlasování)
  5.10.Činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU (2006) (hlasování)
  5.11.Zlepšení metody konzultace Evropského parlamentu v procedurách rozšíření eurozóny (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Složení Parlamentu: viz zápis
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Ke smlouvě o obchodu se zbraněmi (rozprava)
 11.MEDA a finanční podpora Palestině – hodnocení, provádění a kontrola (rozprava)
 12.Trestná činnost mladistvých - úloha žen, rodiny a společnosti (rozprava)
 13.Strategie týkající se vnějšího rozměru prostoru svobody, bezpečnosti a práva (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Radu)
 15.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 16.Strategie týkající se vnějšího rozměru prostoru svobody, bezpečnosti a práva (pokračování rozpravy)
 17.Výměna informací z trestních rejstříků mezi členskými státy (rozprava)
 18.O pokroku jednání týkajících se rámcového rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii (rozprava)
 19.Praktická spolupráce, zlepšování kvality rozhodovacího procesu ve společném evropském azylovém systému (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (754 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1075 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí