Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 20. juuni 2007 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavus (arutelu)
 3.Euroopa Parlamendiga konsulteerimise parandamine euroala laienemisega seotud menetlustes - Ühisraha kasutuselevõtt Küprosel 1. jaanuaril 2008 - Ühisraha kasutuselevõtt Maltal 1. jaanuaril 2008 (arutelu)
 4.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine (vt protokoll)
 5.Hääletused
  5.1.Ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks (hääletus)
  5.2.Metallilise elavhõbeda ekspordi keelustamine ja turvaline ladustamine (hääletus)
  5.3.Maksustamissüsteemide toimimine - Fiscalis 2013 (hääletus)
  5.4.Täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavus (hääletus)
  5.5.Ühisraha kasutuselevõtt Küprosel 1. jaanuaril 2008 (hääletus)
  5.6.Ühisraha kasutuselevõtt Maltal 1. jaanuaril 2008 (hääletus)
  5.7.Galileo (hääletus)
  5.8.Eriprobleemid riigihankeid käsitlevate õigusaktide ülevõtmisel ja rakendamisel ning nende õigusaktide seos Lissaboni kavaga (hääletus)
  5.9.Aastatuhande arengueesmärgid - vahekokkuvõte (hääletus)
  5.10.AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (2006) (hääletus)
  5.11.Euroopa Parlamendiga konsulteerimise parandamine euroala laienemisega seotud menetlustes (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Parlamendi koosseis (vaata protokolli)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Relvakaubanduse lepingu suunas (arutelu)
 11.MEDA programm ja rahaline toetus Palestiinale - hindamine, rakendamine ja järelevalve (arutelu)
 12.Alaealiste kuritegevus - naiste, perekonna ja ühiskonna roll (arutelu)
 13.Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitilise mõõtme strateegia (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokolli)
 16.Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitilise mõõtme strateegia (arutelu jätkamine)
 17.Karistusregistrite andmete vahetamine (arutelu)
 18.Rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitlevat raamotsust puudutavate läbirääkimiste edenemine (arutelu)
 19.Euroopa ühise varjupaigasüsteemi otsustusprotsessi kvaliteet (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (754 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1075 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika