Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2007. június 20., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatóságának javítása (vita)
 3.Az eurózóna kibővítése kapcsán a Parlamenttel folytatott konzultáció módjának javítása - A közös valuta bevezetése Cipruson 2008. január 1-jével * - A közös valuta bevezetése Máltán 2008. január 1-jével * (vita)
 4.Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása: lásd a jegyzőkönyvet
 5.Szavazások órája
  5.1.Harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélyének egységes formátuma (szavazás)
  5.2.A fémhigany exportjának tilalma és a fémhigany tárolása (szavazás)
  5.3.A Fiscalis 2013 közösségi program (szavazás)
  5.4.A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatóságának javítása (szavazás)
  5.5.A közös valuta bevezetése Cipruson 2008. január 1-jével (szavazás)
  5.6.A közös valuta bevezetése Máltán 2008. január 1-jével (szavazás)
  5.7.Galileo (szavazás)
  5.8.A közbeszerzési jogszabályok átültetésének és végrehajtásának speciális problémái és e jogszabályok viszonya a lisszaboni menetrendhez (szavazás)
  5.9.A millenniumi fejlesztési célok felé félúton (szavazás)
  5.10.Az AKCS-EU parlamenti közgyűlés 2006-os munkája (szavazás)
  5.11.Az eurózóna kibővítése kapcsán a Parlamenttel folytatott konzultáció módjának javítása (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 8.A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 10.A fegyverkereskedelemről szóló szerződés felé (vita)
 11.A MEDA és a pénzügyi támogatás Palesztinának – értékelés, végrehajtás és ellenőrzés (vita)
 12.Fiatalkori bűnözés - A nők, a család és a társadalom szerepe (vita)
 13.A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia (vita)
 14.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 15.A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 16.A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia (a vita folytatása)
 17.A bűnügyi nyilvántartásokból származó információk cseréje a tagállamok között (vita)
 18.A rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások előrehaladásáról (vita)
 19.Gyakorlati együttműködés, a közös európai menekültügyi rendszer keretében hozott döntések minősége (vita)
 20.A következő ülés napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 21.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (754 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (1075 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat