Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 20 juni 2007 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Verbetering van de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten (debat)
 3.Verbetering van de raadplegingsprocedure van het Europees Parlement inzake de procedures voor de uitbreiding van de eurozone - Aanneming door Cyprus van de eenheidsmunt op 1 januari 2008 - Aanneming door Malta van de eenheidsmunt op 1 januari 2008 (debat)
 4.Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 5.Stemmingen
  5.1.Invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (stemming)
  5.2.Verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik (stemming)
  5.3.Functioneren van de belastingstelsels (Fiscalis-2013) (stemming)
  5.4.Verbetering van de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten (stemming)
  5.5.Aanneming door Cyprus van de eenheidsmunt op 1 januari 2008 (stemming)
  5.6.Aanneming door Malta van de eenheidsmunt op 1 januari 2008 (stemming)
  5.7.Galileo (stemming)
  5.8.Specifieke problemen bij de omzetting en uitvoering van wetgeving inzake overheidsopdrachten en het verband van deze wetgeving met de agenda van Lissabon (stemming)
  5.9.Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling - halverwege (stemming)
  5.10.Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2006 (stemming)
  5.11.Verbetering van de raadplegingsprocedure van het Europees Parlement inzake de procedures voor de uitbreiding van de eurozone (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Samenstelling Parlement: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Naar een verdrag inzake de wapenhandel (debat)
 11.MEDA en financiële steun voor Palestina - evaluatie, implementatie en controle (debat)
 12.Jeugddelinquentie: de rol van de vrouw, het gezin en de samenleving (debat)
 13.Strategie voor de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, actieplan tot uitvoering van het Haags Programma (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 16.Strategie voor de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, actieplan tot uitvoering van het Haags Programma (voortzetting van het debat)
 17.Organisatie en de inhoud van uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten (debat)
 18.Onderhandelingen over het kaderbesluit ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (debat)
 19.Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (695 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1288 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid